Hlavní navigace

Světová finanční centra - velký obchod a daňové ráje

16. 3. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Světová finanční centra jsou různá. Nalézají se ve všech koutech naší planety. Navzdory puncu „světových finančních center“ se ale výrazně liší. Co charakterizuje finanční centrum a jaká finanční centra ve světě jsou? Která jsou nejvýznamnější a která slouží jen jako daňové ráje?

Světový finanční trh – jde o pojem, který se v současné době skloňuje velmi často, ať již ze strany odborníků, či laické veřejnosti. Jaká jsou ovšem kritéria pro získání „statutu“ světového finančního trhu, na to se podíváme v následujících řádcích. Není toho málo, co musí takové místo splňovat, a to z pochopitelných důvodů: nikdo nebude investovat tam, kde nemá zajištěn návrat vloženého kapitálu.

Pro získání devizových prostředků ze zahraničí je výchozím nutným předpokladem poznání úloh jednotlivých článků světové finanční soustavy a využití jejich specifik. I když se zdá, že operace lze rozdělit do několika málo kategorií, není tomu tak; každá operace má své zvláštnosti a její úspěšná realizace závisí na volbě vhodného, solidního obchodního partnera, dále pak místa, kde má být uskutečňována, jakož i na příhodném časovém období a možnostech technického charakteru.

Pro získání kvalifikace určitého místa jako finančního trhu či centra je důležitá:

 1. tradice, pověst;
 2. důvěra investorů v politickou a ekonomickou stabilitu země, kde se centrum nachází;
 3. jistota, že úřady příslušné země nebudou vytvářet svými předpisy přehrady, které budou omezovat činnost finančních institucí na trhu pracujících, a to především společností zahraničních;
 4. centrální banky jsou povinny zajistit důslednou kontrolu finančních institucí, respektive kontrolu jejich činnosti, avšak s dostatečným prostorem pro rozvoj obchodní aktivity;
 5. povolení působit na trhu musí být vydáno pružně, ale odstupňovaně (vždy záleží, kdo je garantem úspěšné činnosti, např. velkobanka, sdružení velkobank apod. To má vždy větší váhu, než když je to neznámý subjekt);
 6. dokonalý informační systém, včetně moderního komunikačního spojení, umožňující propojení jednotlivých trhů;
 7. štáby kvalifikovaných odborníků a zajištění výchovy „záloh“;
 8. zabezpečení adekvátních životních podmínek, včetně záruk týkajících se ochrany osobnosti a majetku;
 9. zajištění dobrých dopravních podmínek a zjednodušení cestovních formalit.

Teritoriální dělení světových finančních trhů

 1. Onshore Financial Centres
 2. Offshore Financial Centres

Onshore finanční centra je možno volně charakterizovat jako místa, kde probíhá „velkoobchod“ převážně s devizami, a ve kterých existuje přísná legislativní kontrola činnosti všech zúčastněných a příslušné úřady (ministerstva, centrální banky) vyžadují zvláště toto:

 • oznamovací povinnost (čtvrtletní výsledky, výroční zprávy atd.),
 • požadavky na kapitálovou přiměřenost,
 • požadavky na dostatečnou likviditu atd.

Touto striktní legislativní kontrolou se hlavně liší od offshore finančních center. Ne že by zde neexistovala vůbec žádná kontrola, ale je podstatně liberálnější.

Podle územních hledisek je pod onshore centra možno uvést následující:

USA: New York, Miami, Chicago
Kanada: Toronto, Montreal
Velká Británie: Londýn
Švýcarsko: Curych, Basilej, Ženeva
Nizozemsko: Amsterdam
Lucembursko: Luxemburg
Belgie: Brusel
Francie: Paříž
Itálie: Milán
Německo: Frankfurt

Offshore centra je možno charakterizovat tak, že se jedná o trhy, kde je možno přijímat finanční prostředky od devizových cizozemců, a tyto jim též půjčovat, a kde jsou volně realizovány finanční operace všeho druhu, a kde je velice liberální tržní prostředí pro všechny zúčastněné. Forma trhů je rozmanitá, což především závisí na:

 • historii země, kde se trh nachází,
 • tamní obchodní praxi a tradici,
 • ekonomické a politické síle státu,
 • stupni internacionalizace měny této země.

Nejvýznamnější offshore centra jsou:

skoleni_29_6

Velká Británie: The Channel Islands, The Isle of Man
Evropa: Andorra, Gibraltar, Lichtenštejnsko, Monako
Karibská centra: Barbados, Bahamy, Kajmanské ostrovy, Bermudy, Holandské Antily, Panama, Antigua atd.
Oblast Pacifiku: Kokosové ostrovy, Vánoční ostrovy, Papua, Nová Guinea atd.
Dálný východ: Hong Kong, Tokio, Singapur
Střední východ: Bahrain, Kuvajt, Spojené Arabské Emiráty atd.

Existující offshore centra lze dále rozdělit do 3 skupin:

 • Smíšená forma – offshore trh a domestic trh je integrován (Londýn, Curych, Hong Kong).
 • Oddělená forma – offshore trh a domestic trh je striktně oddělen příslušnými předpisy (New York, Bahrain, Singapur).
 • Evidenční forma – centrum nefunguje de facto jako finanční trh, jdou přes něj z daňových důvodů pouze operace tzv. papírových společností – daňové ráje (zvl. Karibská centra). Především se zde realizují operace s cílem vytváření tzv. skrytých rezerv.

Anketa

Využíváte služeb některých světových finančních center?

Autor článku

JUDr. Jan Vinter ukončil studia na Právnické fakultě UK 12. listopadu 1989. Poté se jako redaktor Obrany lidu a později jako volný novinář seznámil s prací pro tisk.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).