Hlavní navigace

Stáří a závislost na péči? Simplea zajistí rychlé umístění v soukromém zařízení, ale zatím jen pro někoho

26. 6. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Další pojišťovna startuje s pojištěním závislosti na péči jiné osoby. Tentokrát vám může kromě pravidelné měsíční renty zařídit přednostní umístění v soukromém pobytovém zařízení.

Další, v pořadí již třetí pojišťovna přichází s pojištěním dlouhodobé péče, na které se vztahuje daňová úleva. Po NN Životní pojišťovně a Kooperativě je tu s novým pojištěním také Simplea pojišťovna, patřící do finanční skupiny Partners.

Zatímco první dvě jmenované pojišťovny jako pojistné plnění nabízejí pravidelnou a doživotní měsíční částku, kterou si při vstupu do pojištění sami zvolíte, Simplea vymyslela dva způsoby pojistného plnění. Při sjednání pojištění si budete moct vybrat, zda v případě, kdy vy nebo vaši blízcí budete odkázáni na péči jiné osoby, zvolíte pravidelnou měsíční finanční částku, nebo raději přednostní umístění v pobytovém sociálním zařízení.

Hned na začátku je však zapotřebí říct, že v tuto chvíli má Simplea toto pojištění pouze pro své klienty, kteří už u ní mají sjednané životní pojištění, a to ještě zatím jen pro vybrané. Životní pojištění má u Simpley sjednáno cca 100 tisíc lidí.

Naše pojištění je dostupné pro osoby ve věku 18 až 75 let. Z důvodu zajištění kvality a splnění našich závazků však nemůžeme nabídnout pojištění každému okamžitě. Možnost sjednat si pojištění budeme postupně zpřístupňovat našim vybraným klientům a jejich blízkým v průběhu několika následujících měsíců, uvádí pojišťovna na svém webu.

Jak potvrdila mluvčí pojišťovny Tereza Píchalová, je to z toho důvodu, aby společnost zvládla kapacitně pokrýt případnou poptávku po ubytování v dostupných zařízeních dlouhodobé péče. Těch je k dispozici v současné době 9 na území České republiky a patří do skupiny Ambeat Group, která se Simpleou spolupracuje.

Společně pak plánují během 5 let nákup či výstavbu 20 dalších nových zařízení v celkové investici 5 miliard korun, aby výhledově bylo možné uspokojit zájem všech klientů Simplea. Z toho důvodu navíc zakládají nemovitostní fond Ambeat Care, který nabídne konzervativním investorům zajímavou příležitost investice do této výstavby, říká Tereza Píchalová.

Do 5 následujících let tedy chce Simplea spolu se skupinou Ambeat Group vystavět nebo nakoupit 20 pobytových zařízení, která mají mít celkem 2000 nových lůžek. Nyní společně vyhledávají vhodné pozemky pro výstavbu nových pobytových zařízení, jako jsou domovy pro seniory, Alzheimer centra nebo třeba zařízení následné péče. Pozemky by měly mít v ideálním případě vydané stavební povolení na výstavbu bytového domu.

V hledáčku jsou ovšem i budovy, které lze rekonstruovat. Naším cílem je posílit ubytovací kapacity po celém Česku, aby si klienti mohli vybrat pobytové zařízení v místě svého bydliště. Snažíme se pokrýt lokality v dojezdové vzdálenosti 30 minut od krajských měst, aktuálně cílíme na Jihočeský, Středočeský, Olomoucký a Jihomoravský kraj, říká Radek Peřina, ředitel vztahů s obchodními partnery finanční skupiny Ambeat Group.

Podmínky pro sjednání pojištění dlouhodobé péče

 • Vstupní věk do pojištění: 18–75 let
 • Výstupní věk, tedy do kdy si můžete pojištění platit: až 85 let. Poté pojištění zaniká.
 • Co musí obsahovat pojistná smlouva: pojištění pro případ smrti alespoň na částku 20 tisíc Kč a pojištění závislosti na péči.
 • Pojistná částka pro závislost na péči: 600 Kč/den
 • Indexace pojistné částky závislosti na péči: 3 % p.a.
 • Pojistnou smlouvu můžete sjednat pro sebe (pojistník = pojištěný), anebo pro blízkou osobu, o kterou se chcete v budoucnu postarat, typicky třeba vaši rodiče (vy = pojistník, rodiče = pojištěný).

Kdy vám pojišťovna poskytne plnění?

Pokud se vy nebo vaši blízcí ocitnete v situaci, kdy je zapotřebí celodenní péče jiné osoby, pak vám musí být Úřadem práce stanoven:

 • stupeň závislosti III (těžká), což podle platných právních předpisů znamená, že není schopen zvládat 7 nebo 8 základních životních potřeb, 
 • nebo IV (úplná), což podle platných právních předpisů znamená, že není schopen zvládat 9 nebo 10 základních životních potřeb. 
 • Pojistná událost pak nastává dnem vzniku závislosti podle rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči vydaného Úřadem práce ČR, 
 • anebo v mimořádných případech dnem stanovení závislosti III (těžká) nebo IV (úplná) lékařem Simplea pojišťovny na základě zdravotnické dokumentace pojištěného a terénního šetření provedeného v místě pobytu pojištěného, nejdříve však dnem, kdy je pojistná událost nahlášena.

Pojišťovna zároveň slibuje, že svým klientům pomůže bez dlouhého čekání na verdikt Úřadu práce.

Co se týče plnění, jsme připraveni vám jej poskytnout bez zbytečného čekání. Posoudit vaše nároky umíme rychleji než úřady – zpravidla do několika týdnů. Vám nebo vašim blízkým pomůžeme co nejdříve, protože dobře víme, že každý den hraje v těchto obtížných situacích významnou roli, uvádí pojišťovna na webu.

Varianta A: výplata pojistného plnění 

Pokud pojišťovna uzná pojistnou událost a začne vám posílat měsíčně peníze, můžete si za ně zajistit péči v domácím prostředí buď od profesionálního ošetřovatele, nebo je použít na pokrytí výpadku příjmu pečující osoby, na odměnu pro své blízké nebo na cokoli, co uznáte za vhodné. Měsíčně dostanete aktuální pojistnou částku vynásobenou počtem dní v daném měsíci, tzn. 600 Kč × počet dnů v kalendářním měsíci. Pojistná částka se přitom bude každoročně zvyšovat o 3 %.

Varianta B: rychlé umístění v partnerském zařízení

Pokud bude domácí péče příliš náročná a rodina se rozhodne, že lepší péči dostanete v lůžkovém zařízení, pak můžete požádat o umístění do některého z partnerských pobytových domovů. Simplea slibuje, že nemohoucího člověka umístí do 30 dnů od ukončení pojistného šetření, a pokud to tak rychle nezvládne, pak navýší vyplácenou částku od 31. dne o 30 % (tedy místo 600 Kč/den pojištěný získá 780 Kč/den). Zároveň pojišťovna zaručuje, že vaše pojištění bude dostatečné a nebudete muset doplácet ani korunu nad rámec zákonem stanovených pravidel, tedy příspěvek na péči a platbu za ubytování a stravu.

Kolik to bude stát?

Simplea nabízí vzorovou pojistnou smlouvu, podle které vychází měsíční pojistné takto:

 • Pojištěná žena s datem narození 31. 10. 1964,
 • doba pojištění 26 let (tedy do 85 let věku),
 • předmětem pojištění je riziko smrti (pojistná částka 20 000 Kč jednorázově) a závislost na péči (600 Kč/den),
 • Cena pojištění 1215 Kč měsíčně.

V jakých případech pojišťovna plnit nebude

Každé pojištění má v pojistných podmínkách své výluky, kvůli kterým peníze ani zajištění ubytování nedostanete. V případě pojištění závislosti na péči se jedná zejména o následující:

 • Důsledek duševní choroby nebo změny psychického stavu (například diagnózy F10 až F99 podle MKN-10) nedoložených vyšetřením provedeným zobrazovacími vyšetřovacími metodami, které byly diagnostikovány nebo jejichž příznaky se projevily v době od sjednání pojištění do 2 let,
 • nebo pokud si pojištěný aplikoval omamné nebo psychotropní látky.
 • Důsledek onemocnění, jehož diagnózu vám lékař stanovil nebo jehož příznaky se projevily v období od sjednání pojištění do uplynutí čekací doby 6 měsíců od sjednání pojištění.
 • V těchto případech vaše pojištění zanikne a zaplacené pojistné vám pojišťovna vrátí. 

Pojištění závislosti na péči u konkurence

Jak už jsme se v úvodu článku zmínili, na českém trhu existují další dvě pojištění dlouhodobé péče, nebo chcete-li závislosti na péči, které si navíc můžete odečítat z daní (odečitatelná částka je až 48 tisíc Kč ročně). Poskytují je Kooperativa pojišťovna a NN Životní pojišťovna.

Každý z produktů je trochu jiný, společné mají to, že jde výhradně o peněžní plnění v případě vzniku závislosti na péči III. nebo IV. stupně. Podstatný rozdíl je však v délce pojištění.

U NN Životní pojišťovny končí možnost platit si toto pojištění v 85 letech. Pokud se stanete závislí na péči někoho jiného do tohoto věku a vznikne vám nárok na pojistné plnění, pak vám pojišťovna bude vyplácet sjednanou měsíční částku až do konce života. Pokud však onemocníte, nebo zkrátka fyzicky či mentálně zestárnete o něco později, třeba v 86 letech, pak už nemáte nárok vůbec na nic, protože pojištění už zaniklo.

Kdo se o mě postará ve stáří? První pojišťovna startuje s pojištěním dlouhodobé péče podle nových pravidel Přečtěte si také:

Kdo se o mě postará ve stáří? První pojišťovna startuje s pojištěním dlouhodobé péče podle nových pravidel

Kooperativa šla na své pojištění jinak. Její pojištění si můžete platit až do konce života, nebo ho někdo může platit vám, tudíž stále budete mít nárok na případné pojistné plnění bez ohledu na to, kolik vám je let. V případě vzniku nároku pak budete pobírat sjednanou měsíční částku doživotně.

Stáří, nemohoucnost a péče. Kooperativa přišla s pojištěním, které si můžete platit až do smrti Přečtěte si také:

Stáří, nemohoucnost a péče. Kooperativa přišla s pojištěním, které si můžete platit až do smrti

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).