Hlavní navigace

Sousedi pořádají pařby až do rána? Nebojte se ozvat

27. 6. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nejčastějším problémem sousedského soužití bývá rušení nočního klidu. Zkuste se nejprve domluvit. Pokud to nejde, vyrozuměte vlastníka domu nebo přímo policii.

Nejčastější debaty na téma bydlení se vedou o tom, zda je lepší bydlet v nájmu nebo ve vlastním. Ve stínu těchto úvah se pak ale často zapomíná na jednu důležitou věc. Ať už je totiž člověk vlastníkem nebo nájemníkem, jeho spokojenost s bydlením závisí do značné míry také na tom, jaké má sousedy.

Důležitost sousedských vztahů

Pokud v domě panuje vzájemná ohleduplnost, schopnost pomáhat si nebo jen obyčejná lidská slušnost, pak se všem jeho obyvatelům bydlí dobře. Horší je, pokud v domě někdo vzájemnou pohodu svým chováním narušuje.

K sousedským sporům přitom někdy vedou i na první pohled zdánlivé maličkosti. Nejčastějším problémem bývá rušení nočního klidu, což samozřejmě žádná maličkost není. Mezi obvyklé příčiny sousedských sporů patří také osamocení vyjící psi nebo mládež vysedávající na schodech či v dalších společných prostorách domu, po níž zůstane hromada nedopalků, poplivaná podlaha, počmáraná zeď nebo rozbité dveře.

Co se dá v takových případech, kdy někdo ze sousedů ztrpčuje ostatním život, dělat? Nejlepší je zkusit se spolu nejprve domluvit. Pokud však není domluva mezi sousedy možná, pak nezbývá, než řešit celou věc jinou cestou, kterou je vyrozumění vlastníka nebo ohlášení problému přímo na policii. Podle našich zkušeností v poslední době naštěstí přibývá těch, kterým není dění v jejich domě lhostejné a nebojí se poukázat na ty, kdo ostatním život znepříjemňují.

Zatímco v roce 2010 se pracovníci společnosti RPG Byty, s.r.o. zabývali necelou stovku oznámení o porušování dobrých mravů v domě, v roce 2011 již těchto oznámení řešili 297 a za prvních pět měsíců letošního roku jsme jich přijali už přes dvě stovky. Počítáme sem ovšem i takové stížnosti, které se týkají třeba neoprávněného užívání bytů osobami, které tam nejsou hlášeny, přespávání bezdomovců ve společných prostorách domů a podobně.

Ideální je, pokud se k oznámení připojí více nájemníků, protože jinak je to často jen tvrzení proti tvrzení. V závažnějších případech je pak pro nás samozřejmě velkou pomocí, pokud je nejprve přivolána policie, jejíž protokoly jsou pro nás důležitým podkladovým materiálem pro další jednání. Řada nájemníků se ale bohužel domnívá, že majitel domu je všemocným pánem a že problémového nájemníka může třeba jen na základě jednoho anonymního oznámení ze dne na den vystěhovat. Tak to ale rozhodně nefunguje.

Krajní řešení je výpověď

Nájemníkovi, na kterého si sousedé stěžují, musí být nejprve zasláno písemné upozornění s výzvou ke zjednání nápravy. Nedojde-li k ní, musí následovat písemná výstraha a teprve pokud ani ta nepomůže, je možno přistoupit k výpovědi z nájmu, popřípadě rozhodnout o neprodloužení nájemní smlouvy, je-li tato sjednána na dobu určitou.

Ve většině případů řešených v loňském roce stačilo naštěstí ke zjednání nápravy upozornění ze strany pronajímatele, ve 32 případech nepomohla ani domluva, ani výstraha a bylo nutno přistoupit k ukončení nájemního vztahu. Na druhou stranu se ale někdy po prověření oznámených skutečností ukázalo, že stížnosti byly neoprávněné a vedené třeba jen snahou o pomstu v rámci jinak banálních sousedských sporů.

U nájemních smluv na dobu neurčitou, které se uzavíraly v minulosti, může dojít k výpovědi ze strany pronajímatele jen v závažných zákonem stanovených případech a navíc se nájemník může proti výpovědi z nájmu bránit soudní cestou. Vyřešení takového případu se může časově značně protáhnout a trvá někdy řadu měsíců, někdy i let, než se podaří i skutečně problémového nájemníka z domu vystěhovat. A takový nájemník třeba po celou tu dobu užívá byt, aniž by za něj platil nájemné…

Potřeba prevence

V mnoha případech se dá se problémům s občanským soužitím předcházet. Naším zájmem je, aby naše byty byly domovem slušných lidí. Proto se již při uzavírání nových nájemních smluv snažíme eliminovat ty zájemce o pronájem, u kterých hrozí, že by vztahy v domě zhoršili. Nikdy však nemůžeme odhalit dopředu každého, kdo bude následně ostatním obyvatelům domu ztěžovat život. Další vhodnou prevencí je také vnímavost nájemníků k dění v jejich okolí, stejně tak se vyplatí všímat si, kolik lidí ve kterém bytě bydlí.

skoleni_8_6

Problém takzvaných dlouhodobých návštěv je velmi častý, proto jsme například do našich nových podmínek pronájmu bytů zakomponovali ustanovení o tom, po jak dlouhé době pobytu nehlášených osob v bytě je musí nájemník řádně přihlásit. Navíc jsme také stanovili, kolik osob může být v bytě maximálně přihlášeno ve vztahu k jeho velikosti.

Pro nájemníky, kteří mají v domě problém s některým ze sousedů kvůli jeho nevhodnému chování, mám několik rad:

  1. Nebát se na problém upozornit.
  2. Pokusit se nejprve vzájemně domluvit
  3. Pokud domluva nepomůže nebo není možná, pak vyrozumět o problému vlastníka domu, nejlépe písemnou formou a s uvedením co nejvíce detailů.
  4. V případě závažných problémů (např. rušení nočního klidu, vandalství apod.) volat ihned policii, která jediná může na místě zasáhnout, a následně opět vyrozumět vlastníka domu. V případě potřeby kontaktovat Sdružení nájemníků ČR (SON).

Anketa

Souhlasíte s deregulací nájemného?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).