Hlavní navigace

Soudní znalci musí mít od roku 2021 pojištění. Část z nich raději skončí

25. 1. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Soudních znalců je málo. Za posledních 13 let se jejich počet snížil až o 30 %. Jen v minulém roce odešla tisícovka znalců. Další tuto profesi možná opustí kvůli povinnosti sjednat si pojištění odpovědnosti.

V České republice aktuálně působí necelých osm a půl tisíce soudních znalců. Jde přitom o důležitou profesi, jenž má při rozhodování soudů své nezpochybnitelné místo. Od 1. ledna 2021 vstoupil v platnost zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který přináší do praxe soudních znalců řadu novinek. Mimo jiné jim ukládá povinnost založit si pojištění odpovědnosti, jenž má krýt škodu způsobenou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti.

Podle Vladimíra Váchy, předsedy Komory soudních znalců ČR, to bude mít za následek odchod soudních znalců z oboru. Sjednání pojištění pro ně totiž znamená vyšší náklady, které však nejsou adekvátně kompenzovány odměnou. Mnohým soudním znalcům vadí i samotný restriktivní a nevyvážený obsah zákona s jeho prováděcími předpisy. Za posledních 13 let se počet soudních znalců snížil o 30 %, jen v posledním roce ubylo 1000 znalců a tento pokles dál pokračuje, říká Vladimír Vácha.

Pojištění si musíte platit, i když máte činnost znalce pozastavenou

Povinnost založit si pojištění se nevztahuje jen na soudní znalce, kteří tuto činnost vykonávají jako zaměstnanci, společníci či členové znalecké kanceláře nebo ústavu. Pojištění je totiž v tomto případě povinna mít znalecká kancelář či ústav jako celek. Jinak všichni znalci, jenž mají od 1. 1. 2021 dočasné znalecké oprávnění, musí doložit Ministerstvu spravedlnosti doklad o založení pojištění odpovědnosti, a to nejpozději do 26. března 2021. Po získání oprávnění podle nového zákona musí znalci doložit doklad o uzavření pojištění ministerstvu znovu, mají na to 60 pracovních dnů ode dne nového zápisu do seznamu soudních znalců.

Počet soudních znalců, kteří si pojištění dosud vyřídili a vyřídí, není podle Váchy zatím jasný. Problém vidím v tom, že zákon určuje povinnost mít pojištění i znalcům, kteří mají pozastavenou činnost. Zákon je tak při současném výkladu Ministerstva spravedlnosti ČR nutí k tomu, aby si pojišťovali i svou nečinnost, tudíž nulový příjem ze znalecké činnosti, a to je za hranicemi chápání. Dálniční známku si přece také nekupujete, když je vaše vozidlo dlouhodobě nepojízdné, dodává Vácha.

Soudní znalci se musí znovu zapsat do seznamu znalců

Znalci, kteří svou posudkovou činnost vykonávali již dříve na základě zákona č. 36/1967 Sb., ji mohou provádět dále pro stejné obory, odvětví a specializaci jako dosud, a to až po dobu pěti let takzvaného přechodného období. Znaleckou činnost budou vykonávat na základě dočasného znaleckého oprávnění, které může trvat buďto do konce přechodného období, nebo do vzniku nového znaleckého oprávnění podle pravidel současného zákona a jejich zápisem do seznamu znalců.

Pro získání oprávnění podle nového zákona je třeba podat žádost o zápis do seznamu znalců. Zmíněnou žádost je možné podat od 1. ledna 2021 na předepsaném formuláři, kde znalec uvede obor, odvětví a specializaci, v níž chce vykonávat znaleckou činnost. Znalec musí také doložit požadované vzdělání odpovídající oboru či odvětví, v němž hodlá působit, a složit vstupní zkoušku. Dále je potřeba, aby disponoval potřebným materiálně-technické zázemím a vybavením, které mu umožní práci soudního znalce dělat. Po splnění všech podmínek bude žadatel zapsán do seznamu znalců do 10 pracovních dnů.

Vstupní zkouška prověřuje znalcovy vědomosti nezbytné pro výkon jeho činnosti. Skládá se ze dvou částí. Obecné, která má písemnou formu a žadatel v ní prokazuje znalosti právních předpisů navázaných na výkon znalecké činnosti a náležitosti znaleckého posudku, a dále druhé, ústní části, během níž zkušební komise prověří vědomosti z oboru a specializace, v němž má být činnost znalce vykonávána, a žadatelovu schopnost vytvořit znalecký posudek.

Plnění ve výši 1 milionu není dostatečné

Úkolem pojištění odpovědnosti je, jak už bylo zmíněno výše, kompenzace finančních škod, které vznikly kvůli porušení právní povinnosti, jejichž příčinou byla chyba nebo opomenutí související s výkonem znalecké činnosti. Výše limitu pojistného plnění musí být úměrná výši případné škody, jejíž způsobení lze objektivně při výkonu této činnosti předpokládat. Minimální limit pojistného plnění, tedy částky, která bude pojišťovnou v případě pojistné události (škody) vyplacena poškozenému, je 1 milion korun. Pro znalecké kanceláře a znalecké ústavy je minimální limit stanoven na pět milionů korun.

Část znalců se podle Vladimíra Váchy domnívá, že takovéto krytí rizik nemusí být dostatečné. Optimální by prý bylo, kdyby pojištění za znalce hromadně sjednalo Ministerstvo spravedlnosti coby garant obsahu i likvidity. Také podle pojistného analytika společnosti Broker Trust, Aleše Zemana, je limit plnění na minimální hranici vhodný pouze pro málo rizikové obory. Případně pro znalce věnující se soudnímu znalectví jen příležitostně nebo v malém rozsahu.

Platí, že pojišťovny uhradí plnění jen do výše limitů a veškeré další škody bude muset případný viník platit z vlastní kapsy. Těm, kteří jako znalci působí na plný úvazek, lze tak jednoznačně doporučit, aby si limity sjednali vyšší. Obzvlášť pokud jim pojišťovna vedle odpovědnosti profesní zahrne do pojištění i běžnou odpovědnost za škody způsobené na majetku nebo zdraví, říká Aleš Zeman.

skoleni_7_11

Kolik pojištění odpovědnosti stojí?

Cena pojištění odpovědnosti se odvíjí od toho, jakou konkrétní variantu pojištění a výši pojistného limitu si soudní znalec sjedná. Může jít i o tisíce a v případě větších kanceláří až o desetitisíce korun. Při sjednávání pojištění je podstatné si všímat výše spoluúčasti, která může být vyjádřena pevnou částkou (například 10 000 korun) nebo podílem z celkové výše škody (například 10 %).

Další věcí, na kterou si je dobré dát pozor, jsou výluky z pojištění. Tedy okolnosti, při nichž vám pojišťovna pojistné plnění nevyplatí. K běžně uplatňovaným pojistným výlukám patří třeba způsobení škody z nedbalosti, při hrubém porušení pracovních předpisů či způsobení škody pod vlivem alkoholu a omamných látek. Mezi pojišťovny, které pojištění profesní odpovědnosti nabízí, patří například Slavia pojišťovna, Generali Česká pojišťovna, Kooperativa, Direct pojišťovna či Colonnade.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).