Hlavní navigace

Seznamte se s hlavními akciovými indexy na americkém trhu

27. 3. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Na světě existuje mnoho různých akciových indexů, ale my si nyní představíme pouze ty z USA. Víte, se kterým indexem neuděláte chybu?

Pro lidi není neobvyklé mluvit o „trhu“, jako by to byl běžný význam tohoto slova. Ve skutečnosti ale existuje mnoho indexů v odlišných segmentech trhu, které se ne vždy pohybují v tandemu.

Pokud by se v tandemu pohybovaly, nebyl by žádný důvod mít více druhů těchto indexů. Se získáním jasné představy o tom, jak jsou indexy vytvořeny a jak se liší, budeme na dobré cestě pro porozumění denních pohybů na trhu.

V tomto článku srovnáme a porovnáme hlavní akciové indexy na trhu ve Spojených státech amerických, takže až příště uslyšíme někoho odkazovat se na „trh“, budeme mít lepší představu o tom, co má právě na mysli.

Cenově versus hodnotově vážený index

V následujících odstavcích se setkáme s pojmy cenově a hodnotově vážený index, což jsou samozřejmě odlišné termíny. Proto si rozdíl mezi nimi vysvětlíme na praktickém příkladu raději již takto v samotném úvodu celého článku, protože s nimi budeme i nadále pracovat.

Akcie Počáteční cena Konečná cena Počet akcií Počáteční tržní kapitalizace Konečná tržní kapitalizace
v čase t v čase t+1 (mil. $) (mil. kusů) (mil. $) (mil. $)
ABC $25 30 20 500 600
XYZ $100 90 1 100 90
Celkem   600 690

Zdroj: Přednáška Ruslana Goyenka na téma „Equity Market: Stock Market Indices“ během kurzu Investment management na McGill University v Montrealu (zimní semestr 2012)

V případě cenově váženého indexu (například DJIA) se počáteční úroveň indexu v čase t vypočítá jako [(25 + 100) / 2] = $62,5 a konečná úroveň v čase t+1 bude [(30 + 90) / 2] = $60, což ve finále znamená 4% pokles. Výpočet tedy vychází ze součtu cen jednotlivých akcií a tento součet se následně vydělí počtem společností v indexu, které jsou v našem zjednodušeném případě jen dvě. Na druhé straně zde stojí hodnotově vážený index (například S&P 500), který počáteční úroveň indexu v čase t bere jako 100 % a hodnota v čase t+1 bude [(600 + 90) / (500 + 100)] * 100 = 115 %, takže výsledný výnos je 15 %. V tomto případě tedy bereme tržní kapitalizaci společností, která je získána přes vynásobení ceny a počtu kusů akcií vybrané společnosti, obsažených v indexu v čase t+1, kterou vydělíme tržní kapitalizací společností obsažených v indexu v čase t. Posledním krokem procesu je vynásobení daného podílu 100, abychom dostali výsledek vyjádřený v procentech a viděli tak konečný rozdíl.

Dow Jones Industrial Average

Dow Jones Industrial Average (DJIA) je jedním z nejstarších, nejznámějších a nejčastěji používaných indexů na světě. Zahrnuje akcie třiceti největších a nejvlivnějších společností ve Spojených státech amerických. DJIA je vypočítán jako cenově vážený index. Původně byl počítán jako součet všech cen za jednu akcii u každé společnosti a následně se tento součet vydělil počtem společností, proto má tento index v názvu průměr (average). Bohužel už není možné takto jednoduše průměr spočítat, protože během let díky štěpení akcií, dceřiným společnostem matek a dalším událostem došlo ke změnám v děliteli při výpočtu této hodnoty.

DJIA sice představuje asi čtvrtinu hodnoty celého amerického akciového trhu, ale procentuální změna v tomto indexu by neměla být chápána jako určitý náznak, že celý trh klesl o stejné procento. Tuto skutečnost vysvětluje již zmíněná cenově vážená funkce. Základním problémem je fakt, že jednodolarová změna ceny akcie, která se pohybuje na úrovni 120 dolarů, bude mít stejný dopad na DJIA jako jednodolarová změna ceny akcie, která má tržní ohodnocení 20 dolarů, a to i přesto, že se cena první akcie mohla změnit v procentuálním vyjádření o 0,8 % a druhá o 5 %, což samozřejmě není úplně stejná změna.

Změna v DJIA představuje změny v očekávání investorů po stránce zisků a rizik velkých společností, které jsou do průměru zahrnuty. Vzhledem k tomu, že se obecný přístup k akciím s velkou tržní kapitalizací často liší od přístupu v rámci akcií s malou tržní kapitalizací a mezinárodních nebo technologických akcií, DJIA by neměl být používán jako zprostředkovatel sentimentu v jiných oblastech trhu. Protože se na druhé straně DJIA skládá z některých nejznámějších společností ve Spojených státech amerických, velké výkyvy v tomto indexu obecně korelují s pohybem celého trhu, i když ne nutně ve stejném měřítku.


finance.yahoo.com

Vývoj hodnoty DJIA v průběhu času

S&P 500

Akciový index Standard & Poor's 500 (dále jen zkráceně S&P 500) je větší a rozmanitější než DJIA. Tento index je složen z 500 nejvíce obchodovaných akcií ve Spojených státech amerických, což představuje asi 70 % z celkové hodnoty amerického akciového trhu, a tak dává dobré znamení o pohybu amerického trhu jako celku.

Protože je index S&P 500 vypočítán jako hodnotově vážený index, což se odkazuje na tržní kapitalizaci, je každá akcie v indexu zastoupena v poměru k celkové tržní kapitalizaci. Jinými slovy, pokud by celková tržní hodnota všech 500 společností v tomto indexu klesla o 10 %, hodnota indexu by se snížila o stejnou úroveň. Nicméně 10% pohyb všech akcií obsažených v DJIA by v kontrastu nemusel nutně způsobit 10% změnu tohoto indexu. Mnoho lidí považuje hodnotově vážený index, který je použitý v rámci S&P 500, jako lepší měřítko pohybu trhu, protože dvě portfolia mohou být snadněji porovnána, když se nastalé změny měří v relativním (procentuálním) vyjádření a ne v tom absolutním (dolarovém). Index S&P 500 zahrnuje společnosti z různých sektorů. Například se jedná o oblast energií, průmyslu, informačních technologií, zdravotnictví, financí nebo spotřebního zboží.


finance.yahoo.com

Vývoj hodnoty S&P v průběhu času

Wilshire 5000

Wilshire 5000 je někdy nazýván indexem celého akciového trhu nebo celkovým tržním indexem, protože téměř všechny veřejně obchodované společnosti se sídlem ve Spojených státech amerických, které mají snadno dostupná data o cenách akcií, jsou v tomto indexu zahrnuty. Tento index je velmi různorodý, protože zahrnuje akcie v podstatě ze všech sektorů. Ačkoliv je téměř dokonalým měřítkem celého trhu ve Spojených státech amerických, odkazuje se na Wilshire 5000 často méně při porovnání s ne tak komplexním indexem S&P 500, pokud bychom se tedy bavili s lidmi o trhu jako celku.


finance.yahoo.com

Vývoj hodnoty Wilshire 5000 v průběhu času

Nasdaq Composite Index

Většina investorů ví, že Nasdaq (zkratka z National Association of Securities Dealers Automated Quotations) je burza, na které se obchodují především technologické akcie. Nasdaq Composite Index je hodnotově váženým indexem všech akcií, které se obchodují na této akciové burze. Tento index také zahrnuje některé společnosti, které nemají sídlo ve Spojených státech amerických. I když je tento index známý především z důvodu velkého množství technologických akcií, zahrnuje také akcie společností působících například v sektorech financí, průmyslu, pojišťovnictví a dopravy. Index zahrnuje velké i malé společnosti, což je rozdíl oproti DJIA a S&P 500, včetně mnoha spekulativních společností s malou tržní kapitalizací. Proto pohyb tohoto indexu indikuje výkonnost technologického sektoru, stejně jako postoj investorů k více spekulativním akciím.

FIN21


finance.yahoo.com

Vývoj hodnoty Nasdaq Composite Indexu v průběhu času

Russell 2000

Index Russell 2000 je hodnotově vážený index 2000 nejmenších akcií v indexu Russell 3000, který obsahuje 3000 největších veřejně obchodovaných společností v závislosti na tržní kapitalizaci na akciovém trhu ve Spojených státech amerických. Index Russell 2000 získal popularitu v průběhu 90. let 20. století, kdy se obliba akcií s malou tržní kapitalizací zvýšila a investoři začali přesunovat své peníze také do tohoto sektoru. Tento index je nejznámějším ukazatelem denní výkonnosti malých společností na trhu a mezi akciemi nemá dominantní postavení jen jedno odvětví. Jedná se tedy znovu o mix více různých sektorů.


finance.yahoo.com

Vývoj hodnoty Russell 2000 v průběhu času

Se kterým indexem neuděláte chybu?

Je dobré vědět, co se děje v mnoha různých segmentech amerického a mezinárodních trhů. Pokud se chystáme vybrat pouze jeden index nebo trh, nemusíme udělat chybu s S&P 500, který obecně nabízí dobrou indikaci pohybů na americkém trhu. Pozorování indexů a sledování jejich pohybů v průběhu času nám může pomoci získat lepší pochopení toho, jak investiční veřejnost obecně přistupuje ke společnostem různých velikostí a z různých odvětví.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).