Hlavní navigace

Schváleno: Do Sněmovny míří řada změn, které potěší vaši peněženku

3. 6. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vláda poslala do Sněmovny balík změn, které přilepší řadě peněženek. Kromě rodin s dětmi změny ovlivní také příjemce sociálních dávek nebo pěstouny.

Vláda na svém jednání 1. června 2022 schválila řadu změn, které nyní míří k projednávání do Sněmovny.

Jednorázová dávka na dítě

Do Sněmovny k projednávání míří návrh zákona o jednorázovém příspěvku na dítě. Jednorázovou dávku ve výši 5000 Kč mají dostat rodiče dětí, kterým nebude k 1. srpnu 18 let, a rodiče dětí narozených do konce roku 2022.

Podmínkou je, aby společný roční příjem rodičů loni nedosáhl 1 mil. Kč hrubého. Za příjem se pro účely výplaty dávky považují stejné druhy příjmů, které jsou rozhodné třeba pro přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. Jedná se o příjem ze závislé činnosti, ze samostatné výdělečné činnosti, ale například i ty z pronájmu nemovitostí.

Další podrobnosti o nároku na dávku najdete v článku Na dítě 5000 Kč: Kdo je dostane automaticky a kdy vám peníze přistanou na účtu?

Vyřizování příspěvku slibuje vláda co nejjednodušší. Příjmy by žádající rodič za oba měl doložit prostřednictvím čestného prohlášení. Výši příjmů pak ověří ve svých systémech stát přes Českou správu sociálního zabezpečení a finanční úřady.

Od začátku srpna pak Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zprovozní na svém webu aplikaci, přes kterou budou moci požádat zájemci s elektronickou identitou. Ti ostatní budou moci žádost vyřídit osobně na vybraných pobočkách Czech POINTu (jejich seznam bude zveřejněn později).

O dávku bude žádat vždy jen jeden z rodičů. Pokud by požádali oba, získá dávku ten, kdo požádal dříve. Pro účely tohoto zákona se za rodiče považuje také:

  1. osoba, které bylo dítě svěřeno do péče nahrazující péči rodičů,
  2. manžel nebo registrovaný partner rodiče či osoba (dle bodu 1),
  3. vdovec nebo vdova po rodiči či osobě (dle bodu 1),
  4. druh nebo družka rodiče či osoby (dle bodu 1), pokud s dítětem a rodičem nebo zmíněnou osobou žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby alespoň po dobu 3 měsíců bezprostředně před podáním žádosti o příspěvek.

Protože jde o dávku navázanou na dítě, a ne na rodiče, který nárok uplatňuje, v případě střídavé péče může žádost podat za dítě kterýkoliv z rodičů. Příjmy bude prohlašovat za rodinu, se kterou dítě v době podání žádosti žije, uvedlo MPSV v materiálech k jednorázové dávce.

Podle odhadů ministerstva by se příspěvek mohl týkat asi 1,6 milionu dětí.

Co si o podpoře rodičů myslí ekonomové, si přečtěte v článku 5000 Kč na dítě dostane méně rodičů. A to je vlastně dobře.

Důchodové pojištění pro pěstouny

Zprostředkovaný pěstoun – nepříbuzenská péče, kterou zprostředkoval krajský úřad

Nezprostředkovaný pěstoun – příbuzenská péče, která nebyla zprostředkována krajským úřadem

Schválená novela zákona o důchodovém pojištění má napravit nedostatek nového zákona o sociálně-právní ochraně dětí. Podle ní od 1. ledna 2022 tzv. nezprostředkovaní pěstouni (většinou se jedná např. o prarodiče) pobírají místo původní odměny pěstouna nově příspěvek při pěstounské péči.

Příjemci odměny pěstouna jsou ale z tohoto titulu zároveň účastni sociálního a zdravotního pojištění, zatímco příspěvek při pěstounské péči účast na pojištění nepokrývá.

Novela má zajistit, aby byli i nezprostředkovaní pěstouni účastni důchodového pojištění, a to od data zavedení příspěvku při pěstounské péči 1. ledna 2022 až do konce pěstounské péče o dítě, které jim bylo svěřené do péče před rokem 2022.

Podmínkou je, aby tyto osoby měly v den 31. prosince 2021 nárok na odměnu pěstouna.

Náhradní doba pojištění je období, ve kterém se neodvádí pojistné, a přesto se za určitých podmínek započítává do potřebných let pojištění pro důchod.

Pokud během této doby nemáte příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základu, jedná se o tzv. vyloučenou dobu.

Doba účasti na pojištění bude započtena jako náhradní doba pojištění a vyloučená doba. Osoby, které splňují tuto podmínku, se zároveň budou považovat z hlediska zdravotního pojištění za státní pojištěnce.

Jistá délka náhradní doby pojištění se do důchodového pojištění započte i nezprostředkovaným pěstounům a osobám pečujícím o svěřené děti dle § 953 občanského zákoníku (jde o tzv.  svěřenectví), kteří převzali dítě do péče od roku 2022, resp. mají-li nebo jim vznikne nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte od roku 2022.

V tomto případě bude náhradní doba pojištění vázána na dávku náležející dítěti (příspěvek na úhradu potřeb dítěte), jež se vyplácí pečující osobě. Náhradní doba se ale u těchto osob bude započítávat nejdéle po 2 roky od měsíce, ve kterém poprvé vznikl nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte.

Jedná se o tzv. adaptační období (nebo též „adaptační bonus“), během kterého se pečující osoba přizpůsobuje nové situaci a nastavuje si postupně mechanismy vzájemného fungování mezi ní, její rodinou a svěřeným dítětem. Proto na ní nemá být vyžadováno, aby vykonávala výdělečnou činnost, ale je namístě poskytnout jí dočasně výhodu náhradní doby pojištění, vysvětluje zavedení institutu adaptačního bonusu důvodová zpráva.

Na možné potíže související s rozdělením pěstounů na zprostředkované a nezprostředkované jsme loni upozorňovali v článku Nové rozdělení pěstounské péče může přinést komplikace, pěstouni chtějí změny.

Změny u příspěvku na bydlení a rodičovského příspěvku

Do Parlamentu míří také návrh novely zákona o státní sociální podpoře a zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Druhá jmenovaná novela má zjednodušit administraci příspěvku na bydlení. Nově už by nemělo být nutné žádat o dávku každoročně. Příspěvek by byl poskytovaný na dobu neurčitou. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat každý kvartál, ale za pololetí.

Po účinnosti novely, tedy od letošního července, by stát už neměl vyžadovat předkládání pravidelných zúčtování zálohově placených služeb. Doklady k žádosti o dávku by mělo být možné nahrát elektronicky poté, co je např. vyfotíte mobilním telefonem. Údaje, které stát může získat nebo ověřit sám, už nebude nutné dokládat žadatelem.

Novelizace zákona o pomoci v hmotné nouzi se dotkne i mimořádné okamžité pomoci. Rozšíří se výčet možných situací, kdy lze o dávku žádat. Úřady práce budou moci více přihlížet k náhlým individuálním potřebám žadatele. Mění se i pravidla pro posuzování příjmu tak, aby pomoc zohledňovala v co největší míře skutečnou situaci žadatele a jeho majetkové poměry, popsal ministr práce Marian Jurečka s tím, že se zjednoduší i správní řízení, aby pomoc byla rychlejší.

Předloha novelizací zákona o státní sociální podpoře upraví od července také čerpání rodičovského příspěvku. Příjemci s nižšími příjmy, kteří mohou nyní čerpat příspěvek maximálně po 10 tis. Kč měsíčně, si budou moci měsíční dávku navýšit na 13 tis. Kč měsíčně.

Podpora částečných úvazků

Další předloha má novelizovat zákon o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.

Plánované změny mají motivovat zaměstnavatele k větší tvorbě částečných úvazků, které by mohli využít rodiče malých dětí nebo jiné osoby, které z různých důvodů nemohou pracovat celý týden.

Zaměstnavatelé by na ně měli získat slevu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Zmíněné odvody by byly nižší o 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců pracujících na zkrácený úvazek v rozsahu 8–30 hodin týdně.

Zaměstnavatelé by na ni ale měli dosáhnout, jen když u nich takto získají práci:

  • osoby starší 55 let,
  • rodiče dětí do 10 let (včetně pěstounů), 
  • osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti II), 
  • studenty středních nebo vysokých škol, 
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a 
  • osoby na rekvalifikaci.

Sleva na pojistném by se měla vztahovat ještě na zaměstnávání osob mladších 21 let. U nich ale nebude platit podmínka zkráceného úvazku.

Chcete mít každé ráno v mailu přehled aktuálních článků z Měšce? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze i týdenní přehled nebo také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).