Hlavní navigace

Rodiče, starší lidé a studenti mají větší šanci pracovat na zkrácený úvazek. Firmy je začínají častěji nabízet

13. 9. 2023
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Od letošního února mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na sociální pojištění ve výši 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, kteří nemohou pracovat na plný úvazek. Jak tato strategie zafungovala?

Více než půl roku už mohou zaměstnavatelé, kteří lidem nabídnou zkrácený úvazek, uplatňovat 5% slevu na sociální pojištění a na příspěvku na státní politice zaměstnanosti. Nyní, na začátku září 2023, Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo výsledky, jak na tuto možnost zareagovali zaměstnavatelé a zda se lépe daří lidem, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat takzvaně na full-time, práci na zkrácený úvazek najít.

Naším cílem je maximálně usnadnit uplatnění na trhu práce všem, kteří mohou mít obtíže s hledáním zaměstnání nebo z nějakého jiného důvodu nemohou pracovat na plný úvazek. Velmi dobrou zprávou je, že firmy tuto možnost stále častěji využívají. MPSV má nyní k dispozici exkluzivní data, která to potvrzují, říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jak vyplývá z analýzy České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), která mapuje uplatněné slevy na pojistném od začátku února do konce června 2023 (srpnová data ještě nejsou k dispozici), tuto možnost využilo celkem 23 704 zaměstnavatelů.

 • Tito zaměstnavatelé umožnili  98 899 zaměstnancům práci na zkrácený pracovní úvazek.
 • Celková sleva na sociální pojištění za všechny tyto zaměstnance činila 415 mil. Kč.
 • Průměrný vyměřovací základ, ze kterého zaměstnavatelé uplatnili slevu, byl 22 563 Kč.

Naše data ukazují, že část lidí už byla u stejného zaměstnavatele zaměstnána a podařilo se jejich úvazek snížit, nově vzniklých částečných úvazků lidí, kteří nepracovali poslední rok, je přes 8 tisíc. A to pouze za období uvedených 5 měsíců. Září ještě může přinést další zvýšení, protože děti nastoupily do škol a rodiče zřejmě budou zkrácené úvazky hledat, dodal ministr Jurečka.

Úhrn slev na pojistném 02-06/2023

Co je to vyměřovací základ

Vyměřovací základ (VZ) je částka používaná pro výpočet výše záloh na zdravotní a sociální pojištění. U zaměstnanců se jedná o úhrn příjmů ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od této daně osvobozeny. Jinými slovy, u zaměstnanců se jako vyměřovací základ bere hrubá měsíční mzda.

Chystané novinky, které se mají dotknout starších lidí, prošly změnou Přečtěte si také:

Chystané novinky, které se mají dotknout starších lidí, prošly změnou

O úlevách na pojistném pro zkrácené úvazky, tentokrát na zdravotním, uvažuje také Ministerstvo zdravotnictví. Zde je však zatím velmi nejisté, jak jednání dopadnou.

Ministerstvo zdravotnictví se zabývá i takovou možností. Je ale nutné vyhodnotit velmi podrobně dopady takového kroku. Systém zdravotního pojištění je financován průběžně, a prostředky, které zakotvením úlevy pro pojištěnce vzniknou, poté mohou chybět na úhradu zdravotní péče, říká mluvčí ministerstva Ondřej Jakob. Zároveň je třeba připomenout, že již v současné době jsou vybrané skupiny pojištěnců (sociálně slabší, zdravotně hendikepovaní, pečující o děti) ve veřejném zdravotním pojištění zvýhodněny např. tím, že nemusí doplácet do minimálního pojistného.

Potřebujete snížit pracovní úvazek? Řekněte to, nedostatek lidí na trhu práce hraje pro vás

Ukazuje se, že je velmi důležité, aby například zaměstnanci o této možnosti věděli a mohli třeba se svým zaměstnavatelem aktivně vyjednávat o převedení na nižší pracovní úvazek.

Také lidé, kteří aktuálně práci na zkrácený úvazek hledají, mají větší šanci, že ji také najdou.

Zájem o zkrácené úvazky začíná v posledním roce růst. Ptali jsme se na portálu Jobs.cz, jak to vypadá s inzercí, pokud je přímo v nabídce práce uvedeno, že práce může být i na zkrácený úvazek. Dostali jsme odpověď, že na takovou pozici v průměru vychází o 40 % zájemců více. Trh práce se bude tímto směrem posunovat, ať chceme, nebo nechceme, a zaměstnavatelé to budou muset vzít v úvahu, říká generální ředitelka personální společnosti ManpowerGroup Jaroslava Rezlerová. 

Za které pracovníky si mohou firmy uplatnit slevu?

Zaměstnavatelé si mohou uplatnit 5% slevu z úhrnu vyměřovacích základů u pracovních úvazků v rozsahu 8–30 hodin týdně za tyto skupiny pracovníků:

 • Osoby starší 55 let,
 • pečující o dítě do 10 let (včetně pěstounů),
 • osoby pečující o někoho blízkého, kdo je odkázán na cizí pomoc (stupeň závislosti I–IV),
 • osoby, které se připravují na budoucí povolání studiem (dle § 21 odst. 1 písm. a), § 22 a § 23 zákona o důchodovém pojištění),
 • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce,
 • osoby na rekvalifikaci (v období 12 měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistné uplatňuje, nastoupily jako uchazeči o zaměstnání na rekvalifikaci),
 • osoby mladší 21 let.

V budoucnu se ještě lehce stylisticky poupraví znění novelizace zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, aby nevznikaly pochybnosti, kdo přesně do této skupiny spadá. 

Nově nemají být dle zákona takto zvýhodněné kratší úvazky pro osoby starší 55 let, ale pro osoby, které dosáhly alespoň 55 let. Bude tak na první pohled zřejmé, že do této skupiny spadají všichni od svých 55. narozenin. Další změna upřesňuje, že u studentů je zvýhodněna skupina osob, které jsou mladší 26 let.

V případě, že byste u jednoho zaměstnavatele měli dva zkrácené úvazky najednou, bude mít zaměstnavatel nárok uplatnit slevu na pojistné jen u jednoho z úvazků. Je na zaměstnavateli, který z nich si vybere. Důležitý je celkový limit odpracovaných 30 hodin týdně.

Příklad

Budete mít smlouvu na zkrácený úvazek v délce 20 hodin týdně a k ní ještě druhý úvazek, například úklid ve večerních hodinách na 3 hodiny denně (tj. 15 hodin týdně). Váš celkový úvazek pak činí 35 hodin týdně, což překračuje povolený nejvyšší limit. V takovém případě si zaměstnavatel vybere úvazek, který pro něj bude z hlediska slevy na pojistné výhodnější.

Kdy za vás slevu na pojistné zaměstnavatel nedostane?

 • Máte více zaměstnání u jednoho zaměstnavatele a úhrn vyměřovacích základů za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy. V roce 2023 činí průměrná mzda 40 324 Kč, 1,5násobek průměrné mzdy tedy činí 60 486 Kč.
 • Pobíráte hodinovou mzdu a úhrn vašich vyměřovacích základů ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy, což v roce 2023 znamená vyšší než 463,726 Kč.
 • Vaše odpracovaná doba ze všech zaměstnání u téhož zaměstnavatele (bez ohledu, zda zakládají účast na pojištění, či nikoliv), překročí v kalendářním měsíci 138 hodin
 • Jste osoba se zdravotním postižením podle § 67 odst. 2 ZZ a vaším zaměstnavatelem je společnost uznaná za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 ZZ, pokud by slevu uplatňoval tento zaměstnavatel, nebo
 • jste uvedeni v měsíčním přehledu nákladů na náhradu mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvků v době částečné práce podle § 120e odst. 5 ZZ (tzv. kurzarbeit).

Nejvíce zaměstnavatelé uplatňují slevy za zaměstnané osoby ve věku od 55 let (38,54 %) a rodiče (či pěstouny) dětí do 10 let (38,10 %). V mnohem menší míře se slevy týkají osob mladších 21 let (11,21 %), osob se zdravotním postižením (9,18 %) a studentů, kteří se připravují na budoucí povolání (2,65 %).

Domnívám se, že čeští zaměstnavatelé mají co dohánět, pokud jde o zkrácené úvazky. Když máte všechny zaměstnance na 5 dní v týdnu a osmihodinový pracovní úvazek, takový provoz se řídí jednoduše. Ale řídit tým, kde je větší flexibilita úvazků, už je obtížnější. Vidíme však, jak se s covidem dramaticky proměňují preference pracující populace, jak lidé chtějí více vyvažovat volný a pracovní čas, říká Jaroslava Rezlerová.

Zkrácené pracovní úvazky by mohly pomoct tam, kde chybí lidé

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti ManpowerGroup se 66 % zaměstnavatelů v ČR potýká s problémy při obsazování svých volných pracovních pozic. Oproti tomu 32 % jich hlásí, že s obsazením volných pracovních pozic nemají problémy.

Jedná se o největší podíl od roku 2009, kdy společnost začala v Česku měřit nedostatek zaměstnanců s potřebným profilem. Nejvíce se s nedostatkem kvalifikovaných lidí potýkají malí zaměstnavatelé (10–49 zaměstnanců), kde jich rovné tři čtvrtiny hlásí, že dlouhodobě nemohou najít vhodné kandidáty. Střední firmy o velikosti do 249 zaměstnanců mají potíže v 63 % a u velkých firem nad 250 lidí s problémy bojuje 63 % z nich.

účto říjen 23 - tip do článku

Trh práce přitom stále nabízí nevyužitý potenciál lidí, kteří nejsou ve výběrových řízeních preferovaní, tedy nějakým způsobem nezapadají do stanovených „škatulek“. Zejména v České republice je snaha manažerů vyjít uchazečům o práci, kteří mají nějaké individuální potřeby, mnohem nižší než v zemích západní Evropy.

Nedostatek lidí tedy konečně začal nutit české firmy, aby se zaměřily na věkově starší pracovníky, kteří hledají nové místo, nebo chtějí změnit povolání (36 % firem). Hned za touto skupinou vzrostl zájem o rodiče, kterým právě skončila rodičovská dovolená (28 % firem). Na dlouhodobě nezaměstnané se podle průzkumu společnosti ManpowerGroup začalo zaměřovat 25 % zaměstnavatelů.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).