Hlavní navigace

Proč zahrnout konvertibilní investiční nástroje do našeho portfolia?

30. 9. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
I když nejsou tyto hybridní instrumenty tak rozšířené mezi investory, přesto mohou nabízet zajímavý potenciál po stránce výnosu či pomáhat při řízení rizik.

Investoři potřebují při budování portfolia zvážit širokou škálu různých tříd aktiv včetně konvertibilních investičních nástrojů. Konvertibilní investiční nástroj je obvykle dluhopis nebo prioritní akcie, které mohou být v obou případech převedeny za kmenové akcie vybrané společnosti. Obecně platí, že vlastník konvertibilního investičního nástroje určuje, zda a kdy ke konverzi dojde, ale v některých případech má i sama emitující společnost právo si určit, kdy konverze nastane.

Ve srovnání s akciovými a dluhopisovými trhy jsou konvertibilní investiční nástroje malým specializovaným segmentem trhu. Ceny se liší na základě tržních podmínek stejně jako nabídka a poptávka. Společnosti vydávají konvertibilní investiční nástroje, aby rychle získaly peníze, a ratingové hodnocení těchto nástrojů je založeno na finanční stabilitě emitující společnosti.

Mnoho konvertibilních investičních nástrojů je vydáváno společnostmi, které by jinak mohly mít problémy s tradičnější nabídkou akcií nebo dluhopisů. Tyto investiční nástroje mají tendenci mít nižší (horší) stupně v rámci ratingového hodnocení. To znamená, že pokud chtějí přilákat investory, obvykle nabídky těchto nástrojů, které vydávají společnosti s nižším ratingovým hodnocením, obsahují vyšší úrokové míry a mají příznivější podmínky samotné konverze. V opačném případě by úpis nemusel proběhnout úspěšně, protože by investoři neprojevili dostatečný zájem při využití této nabídky na nákup nástrojů.

Jak funguje konverze?

Většina konvertibilních investičních nástrojů má pevný konverzní poměr. Ukažme si to na ilustrujícím příkladu, což je vždy nejlepší. Představme si, že je například vydán konvertibilní dluhopis s nominální hodnotou 1000 USD s 1,5% kuponovou platbou p.a. a akcie emitující společnosti se obchodují na úrovni 10 USD v době emise. Vlastník právě 1 konvertibilního dluhopisu má právo provést jeho konverzi za 50 kmenových akcií společnosti (v tomto případě je tedy konverzní poměr nastaven na úrovni 50:1), když je jejich cena na nebo nad úrovní 20 USD. Nicméně, některé konvertibilní investiční nástroje jsou vydány s konverzním poměrem, který je založený na kolísavých tržních cenách. Tato strategie pomáhá společnostem řídit časování a počet kmenových akcií, které mají být vydány.

Jak nakoupit konvertibilní investiční nástroje?

Jednotlivé konvertibilní investiční nástroje mohou být nakoupeny, ale nejedná se opravdu o efektivní trh. Pro malé investory může být obtížné tak získat optimální ocenění. Obecně platí, že je nejlepší koupit pro tyto případy otevřený nebo uzavřený podílový fond, který poskytuje aktivní řízení portfolia. Existují také konvertibilní burzovně obchodované fondy a též někteří manažeři akciových fondů zahrnují konvertibilní investiční nástroje do svých portfolií.

Konvertibilní investiční nástroje, u kterých se akcie emitující společnosti neobchodují na nebo nad předepsanou konverzní cenou, mají tendenci být oceněné a obchodované spíše jako dluhopis. V těchto případech jsou někdy tyto nástroje nazývány jako „busted“. Jakmile cena akcií společnosti dosáhne či převýší konverzní cenu, mají tyto nástroje tendenci se chovat spíše jako akcie a obchodují se v souladu s cenami akcií emitující společnosti.

Riziko a výnos otevřeného nebo uzavřeného fondu závisí na investičních nástrojích, které portfolio manažer aktuálně drží. Některé fondy investují pouze ve Spojených státech amerických a některé jiné drží investiční nástroje z celého světa. Také má mnoho uzavřených fondů atraktivnější vyšší výnosy, protože jejich manažeři používají pákový efekt (až o 30 %) na svá portfolia. Na druhé straně však tyto fondy nesou větší riziko, protože se jejich cena bude pohybovat se změnami v úrokových sazbách.

Jak použít tyto nástroje do našeho portfolia?

Výnos konvertibilních fondů má tendenci sledovat spíše akciový, než dluhopisový trh. Průměrný otevřený konvertibilní fond ztratil přibližně 33 % během tržního propadu v roce 2008 a pro srovnání S&P 500 přišel o 37 %. Nicméně když se trhy vzpamatovaly v letech 2009 a 2010, konvertibilní fondy vzrostly o 41 a 17 %, což překonalo S&P 500, který měl výnosy přibližně 26 a 15 % ve zmíněných letech. Historicky měly konvertibilní fondy vysokou korelaci s akciemi a negativní korelaci se státními pokladničními poukázkami. Alokace těchto nástrojů ve výši 3–5 % našeho investičního portfolia nám může přinést nějaký příjem a také pomoci s řízením části akciového rizika nebo snížit volatilitu jako takovou.

skoleni_20_9

Nástroj pro limitování rizika

Konvertibilní (svým způsobem hybridní) investiční nástroje mohou pomoci diverzifikovat naše portfolio a nabídnout potenciál pro nějaké výnosy. Můžeme se cítit zamotaní do všech detailů a spletitostí konvertibilních investičních nástrojů, pokud se ponoříme ještě hlouběji, ale zpravidla se mohou jevit mnohem složitější, než ve skutečnosti jsou. Ve svém základu poskytují konvertibilní investiční nástroje pro investory, kteří si přejí participovat na růstu vybrané společnosti, jakousi bezpečností „deku“, pokud si danou společností nejsou úplně jistí. Investováním do těchto nástrojů limitujeme námi podstupované riziko, což jde ruku v ruce s tím, že si také omezujeme růstový potenciál, ale tomu už tak v těchto případech bývá.

Volná inspirace originálním článkem od Richarda Rosena na Investopedia.com.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).