Hlavní navigace

Proč se financovat pomocí emise dluhopisů?

25. 10. 2013
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Seznamte se s dluhopisy jako s možností financování firem a porovnejte výhodnost této volby s půjčkou od banky nebo emisí nových akcií.

Pokud potřebují společnosti získat peníze, vydání dluhopisů je jedním ze způsobů, jak to udělat. Dluhopis přitom funguje jako určitá půjčka mezi společností a investorem. 

Investor souhlasí s tím, že dá společnosti (případně také státu) předem specifikované množství peněz na předem určenou dobu. Na oplátku dostává pravidelné úrokové platby (takzvané kupóny) ve stanovených intervalech, pokud se nejedná o dluhopis s nulovým kupónem (takzvaný zero-coupon bond). V okamžiku, kdy půjčka dosáhne své splatnosti, investor dostane své původně vložené peníze zpátky.

Rozhodnutí vedoucí k vydání dluhopisů místo výběru jiné metody k získání peněz může být podloženo mnoha faktory. Porovnání výhod použití dluhopisů oproti jiným způsobům financování poskytuje určitý náhled na to, proč společnosti často používají emisi dluhopisů, když potřebují získat peníze na financování podnikových činností. Čtěte také: Jak si postavit investiční portfolio a který druh vybrat?

Dluhopisy versus banky

Půjčka od banky se řadí nejspíše mezi přístup, který jako první napadne většinu lidí, kteří potřebují peníze. To však vede k otázce, proč by společnost měla vydat dluhopisy místo využití půjčky od banky?

Společnosti, stejně jako jednotlivci, si mohou od bank půjčit, ale vydání dluhopisů je často lákavější. Úroková sazba, kterou společnosti platí investorům, je často nižší než ta, která by byla požadována pro získání půjčky od banky. Vzhledem k tomu, že peníze vyplacené v podobě úroků snižují podnikový zisk, který by měl být cílem (skoro) každého byznysu, tak je logickým krokem minimalizovat tyto úroky. 

Je to jeden z důvodů, proč zdravé společnosti, u kterých se zdá, že nepotřebují peníze, často vydávají dluhopisy, když jsou úrokové sazby na extrémně nízkých úrovních. Možnost půjčit si velké sumy peněz na nízký úrok dává společnostem šanci k investování do vlastního růstu, infrastruktury nebo jiných projektů.

Vydání dluhopisů také dává společnostem významně větší volnost, jak se získanými penězi zacházet, což je jisté osvobození od restrikcí, které jsou často spojeny s půjčkami od bank. Zvažme například, že věřitelé často vyžadují od společností vyslovení souhlasu s řadou různých omezení. Jedná se například o zákaz zvyšování dluhové pozice nebo nepodstoupení akvizice, dokud nebude jejich půjčka úplně splacena. Taková omezení mohou bránit společnostem v podnikání a omezovat jejich provozní možnosti. Vydání dluhopisů víceméně umožňuje společnostem získat peníze bez takovýchto zatížení.

Dluhopisy versus akcie

Vydání akcií, což znamená poskytnutí určitého podílu vlastnictví společnosti výměnou za peníze, je populární způsob k získání finančních prostředků. Z pohledu společnosti je nejspíše nejatraktivnější rys pro vydání akcií, že peníze získané z jejich prodeje nemusí být splaceny k v budoucnosti stanovenému datu. Existují však nevýhody v rámci vydání akcií, které mohou učinit vydání dluhopisů lákavější variantou.

S volbou v podobě dluhopisů mohou společnosti, které potřebují získat peníze, vydávat dluhopisy nové tak dlouho, dokud jsou schopné najít další a další investory, kteří jsou ochotni jim půjčit. Vydání dluhopisů tudíž nemá vliv na vlastnictví nebo chod společnosti. Vydání akcií na druhé straně znamená, že se rozšíří jejich počet v oběhu, což představuje rozdělení budoucích čistých zisků mezi širší skupinu investorů. To může mít za následek snížení čistého zisku na akcii (EPS) v případě, že by byl čistý zisk rozdělen mezi akcionáře v podobě dividendy a nebyl tak reinvestován. Ukazatel EPS je také jeden z ukazatelů, ke kterým investoři přihlížejí při hodnocení zdraví společnosti. Klesající hodnota ukazatele EPS není obecně považována za pozitivně braný vývoj.

Vydání dalších akcií také znamená, že je vlastnictví nyní rozloženo mezi větší počet investorů, což často představuje nižší hodnotu podílu pro každého z nich. Vzhledem ke skutečnosti, že investoři kupují ve většině případů akcie s cílem vydělat peníze nebo se podílet na chodu společnosti, snížení hodnoty podílu jejich investic není bráno jako příznivý krok. Vydáním dluhopisů se však společnosti mohou vyhnout takovému problému. Čtěte také: Je růst společností vždy dobrým znakem pro investory?

Více informací o dluhopisech

Vydávání dluhopisů umožňuje společnostem přilákat velký počet věřitelů efektivním způsobem. Vedení záznamů je jednoduché, protože všichni držitelé dluhopisů získají přesně stejné zacházení se stejnou úrokovou sazbou a dnem splatnosti. Společnosti také mohou těžit z flexibility různých nabídek dluhopisů.

Základní vlastnosti dluhopisů, úvěrová kvalita a durace (slouží k měření toho, jakou změnu ceny dluhopisu vyvolá změna úrokových sazeb), jsou hlavní prvky pro vytvoření úrokové sazby z dražby dluhopisů. Společnosti, které potřebují krátkodobé financování, mohou vydat dluhopisy splatné v krátkém časovém období. Společnosti, které potřebují dlouhodobé financování, mohou půjčky protáhnout na například 10, 30 či vyšší počet let. Takzvané věčné dluhopisy (perpetual bonds) nemají splatnost stanovenou, proto platí úrokové sazby investorům po neomezenou dobu. Čtěte také: Investujme jako profesionálové. Jak na to?

Úvěrová kvalita vychází z kombinace finančního zdraví společnosti a délky půjčky. Lepší finanční zdraví a nižší durace obecně umožňují společnostem zaplatit méně na úrokových sazbách. Opačná situace je také možná, kdy méně zdravé společnosti vydají dluhopisy s dlouhou dobou splatnosti a tím se vystaví vyšším úrokovým sazbám pro nalákání investorů k zapůjčení jejich peněz. Platí zde klasická investorská rovnice, ve které při podstoupení vyššího očekávaného rizika dochází ke zvýšení očekávaného výnosu, což je v podstatě kompenzace za podstoupení jisté dávky nejistoty.

Druhy dluhopisů

Jednou z dalších možností, kterou společnosti mají, je, zda nabídnou dluhopisy kryté aktivy. Dluhopisy, které dají investorům právo uplatnit nárok na podkladová aktiva společnosti v případě, že společnost není schopná platit slíbené úrokové sazby nebo splatit půjčku ve splatnosti, se nazývají zajištěným dluhem. V rámci financování spotřebitelů se může jednat o úvěr na auto nebo hypotéku. Společnosti mohou rovněž vydat dluhopisy, které nejsou zajištěny podkladovými aktivy. Příkladem v rámci financování spotřebitelů mohou být dluhy na kreditních kartách nebo účty za elektřinu. Půjčky tohoto typu se nazývají nezajištěným dluhem. Nezajištěný dluh sebou nese vyšší riziko pro investory, proto zde často dostávají vyšší úrokové sazby, než v případě dluhů zajištěných.

Vypověditelné dluhopisy (takzvané callable bonds) jsou další možností. Fungují stejně jako ostatní dluhopisy, jenom s rozdílem, že vydávající společnost si může v předem stanovených datech vybrat jejich zaplacení ještě před oficiálním dnem splatnosti. Existuje i možnost, že by sami investoři mohli požadovat jejich předčasné splacení.

Konvertibilní dluhopisy stojí také za pozornost. Tento druh dluhopisů začíná stejné jako ostatní dluhopisy, ale navíc nabízí investorům příležitost převést jejich hodnotu na předem stanovený počet akcií. V ideálním případě dávají investorům takové převody možnost těžit z růstu cen akcií a firmám půjčky, které nemusejí následně splácet.

Přehledné rozdělení dluhopisů z různých úhlů pohledu lze nalézt například na stránkách Wikipedie. V případě zájmu mohu doporučit jejich prohlédnutí.

Účto_tip_změny21

Řešení rozmyslete sami nebo s odborníky

Pro společnosti trh s dluhopisy jasně nabízí mnoho způsobů, jak si půjčit. Z pohledu investora trh s dluhopisy nabízí mnoho příležitostí ke zvážení. Výběr různých možností, od druhu dluhopisů k duracím a úrokovým sazbám, umožňuje investorům vybrat investice úzce spojené s jejich vlastními potřebami. Široká škála možností také znamená, že by se nad nimi investoři měli sami zamyslet a opětovně se ujistit, kam vkládají peníze, kolik vydělají a kdy mohou očekávat, že dostanou své peníze zpátky. Pro investory neznalé trhu s dluhopisy mohou finanční specialisté pomoci k pochopení podstaty věci a poskytnout potřebné rady nebo vlastní zkušenosti.

Článek je volnou inspirací originálního článku od Lisy Smith.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).