Hlavní navigace

Proč může být volatilita naším přítelem?

7. 8. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Fluktuace na kapitálových trzích představují na jedné straně pro většinu zúčastněných hrozbu, ale pro některé se jedná o příležitost, jak ještě více navýšit vlastní bohatství.

Tržní fluktuace jsou nevyhnutelné, což je dobrá věc. Bez volatility prostě nemůžeme realizovat výnosy na akciovém trhu. Místo pohledu na klesající ceny akcií jako na něco negativního bychom měli jako investoři tuto událost brát jako příležitost, jak získat vlastnický podíl ve fundamentálně silných společnostech za nízké ceny. Nejlepší příležitosti pro investory jsou často zakryté krizí, se kterou přicházejí. Společný atribut nalezený mezi mnoha úspěšnými investory je, že dali dohromady většinu svých peněz během medvědích (bear) trhů. Když se zhroutil trh v roce 2008, jistě všem známý Warren Buffett byl jedním z mála investorů, kteří skutečně našli odvahu jít proti stádu a nakoupit, když všichni ostatní prodávali finanční instrumenty ze svých portfolií. Výsledkem této odvahy bylo více než 10 miliard amerických dolarů vydělaných z nedávné finanční krize. V dalších odstavcích tohoto článku budeme blíže zkoumat, co vytváří tržní fluktuace, jak nám můžou pomoci během procesu vytváření bohatství, a jak bohatí využívají volatilitu jako svou vlastní výhodu.

Co vytváří fluktuace na trhu?

Na rozdíl od tržní hodnoty byznysu nebude vnitřní hodnota společnosti dramaticky kolísat na denní bázi. To znamená, že cena, za kterou se akcie společnosti obchoduje na trhu, nemusí přesně odrážet to, jakou má tento kus vlastnického podílu ve skutečnosti hodnotu. Ve výročním dopise pro podílníky svého podílového fondu Michael Lee-Chin v roce 2001 napsal, že v krátkodobém horizontu je akciový trh jako hlasovací stroj, které odráží emoce daného dne a už ne tak přesně ocenění akcií. Lee-Chin dále pokračoval ve vysvětlení, když zmínil, že v dlouhodobém horizontu je akciový trh jako stroj na vážení, který přesně odráží vnitřní hodnotu akcií bez emocí a objektivním způsobem. Fluktuace v ceně akcií jsou ovlivněny v mnoha případech externími faktory, které mají velmi málo společného se skutečnými fundamenty vybrané společnosti. Tyto faktory zahrnují například změnu očekávání v ekonomice, změnu monetární nebo fiskální politiky či dokonce implementaci nových zákonů ze strany vlády daného státu.

Bohatí využívají fluktuace pro rozmnožení vlastního bohatství

Před svou smrtí napsal renomovaný manažer podílového fondu, Sir John Templeton, ve své knize „Investing the Templeton Way“, že jeden princip, který používal během své kariéry, je investování v bodě maximálního pesimismu, což je přesně ten správný čas, kdy být nejvíce optimistický. Poklesy trhu jsou často špatně pochopeny jako změna fundamentů společností. Nicméně, jak již bylo uvedeno, poklesy jsou často způsobeny externími faktory. Tržní cena akcie pouze odráží cenovou relaci, za kterou jsou kupující a prodávající ochotní směnit peníze za akcie v daném okamžiku, takže pokles ceny akcie se nemusí nezbytně rovnat ztrátě peněz. Proto nemusí investoři platit finančnímu úřadu za kapitálové zisky (kladný rozdíl mezi aktuální tržní hodnotou aktiva a původními náklady na jeho pořízení) nebo reportovat kapitálové ztráty (záporný rozdíl) v rámci daní, dokud neprodávají něco ze svého portfolia.

Toto je společný rys, který můžeme najít mezi některými nejvíce uznávanými investory. Spíše než zpomalení při rozšiřování bohatství přes prodejní příkazy během tržních poklesů vydělávají úspěšní investoři na zvýhodněných cenách, které jsou nabízeny trhem. Podobně během iracionálních vrcholů v cenách akcií se tito investoři budou snažit o prodej a získání hotovosti, kterou následně použijí pro nakoupení dalších pozic v podhodnocených akciích.

Případová studie: Karibské trhy nejsou bezpečným útočištěm

Ačkoliv akciové trhy v Karibiku procházejí velmi malou úrovní volatility, nejsou nutně bezpečným útočištěm pro investory, protože jsou vysoce nelikvidní a v dlouhodobém horizontu brání vytváření bohatství. Instituce jsou hlavními investory na karibských akciových trzích. Domácnosti v regionu mají tendence ponechat peníze v rodinou vlastněných byznysech a v nemovitostech generujících příjem. Spořicí účty a terminované vklady jsou také preferovanými možnostmi před veřejně obchodovanými akciemi. V důsledku nízké účasti retailových investorů jsou ceny akcií relativně stabilní, protože institucionální investoři drží své pozice po relativně dlouhou dobu. Abychom měli lepší představu, tak na rozdíl od trhů například ve Spojených státech amerických, kde může být obchod proveden během několika sekund, to může trvat až několik dnů nebo týdnů, než bude obchod proveden v oblasti Karibiku, což samozřejmě není bráno jako pozitivní faktor v rámci magického trojúhelníku, na jehož vrcholy můžeme zařadit všem známé pojmy: výnos, riziko a likvidita.

Zatímco se mnoho akcií obchoduje klidně pod jejich účetními hodnotami na těchto burzách, tak se v některých případech jedná o více než 50 % pod jejich účetní hodnotou, takže nedává moc smysl pro individuální investory, aby sem vkládali své peníze. Malý objem obchodů na těchto burzách znamená, že jsou ceny téměř stejné v průběhu celého roku. To se může samo o sobě jevit jako ochrana kapitálu, ale pokud vezmeme v úvahu velké míry inflace, kterými tyto ostrovy prochází, tak bude investice do těchto nelikvidních trhů sice pouze pomalu ztrácet svou hodnotu, ale v reálném vyjádření při započítání inflace bychom mohli být v mínusu.

FIN21

Závěr článku

Investoři by měli přijmout volatilitu na trhu jako svého přítele a na fluktuacích by se měli snažit vydělat s použitím vlastního portfolia. Dramatické poklesy v cenách akcií umožňují investorům nakoupit další jednotky společností (vlastnické podíly), které mají silné fundamenty. Zatímco iracionální vrcholy umožňují investorům prodat s nadprůměrným výnosem a získat hotovost, která jim následně dává možnost pro získání ještě lepších pozic.

Inspirace pro překlad originálního článku od Warrena Cassella

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).