Hlavní navigace

Příznaky závislosti na investování a její dopady

Lukáš Kracík

Společnost má tendenci ukazovat na úspěšné jedince, ale zpravidla zapomíná, že za jejich úspěchem stojí mnoho těch neúspěšných. Je zbytečné, abyste se mezi ně zařadili právě vy.

Doba čtení: 8 minut

Investování může být zábavný způsob, jak trávit čas během deštivého dne, na druhou stranu stejně rychle může zničit naše živobytí. Finanční trhy jsou chladné a bezcitné – neodpouštějí chyby, a proto si s nimi není radno zahrávat, pokud na ně skutečně nejsme vhodně připraveni. Hranice mezi koníčkem a závislostí je poměrně tenká. Nutkavé obchodování může vystupňovat celkové transakční náklady nad přijatelnou hranici, úroveň podstupovaného stresu a čas strávený touto aktivitou, a to namísto důležitějších věcí v našich životech.


Autor: Isifa.cz

Ilustrační obrázek

Investování vám nemusí přinést klidné spaní

Účet u online brokera

Před příchodem online brokerů museli jít potencionální investoři za finančními zprostředkovateli (jinak známými jako brokerské firmy), aby dostali přístup k akciovým burzám. Tento proces, který byl jinak náročný a nákladný, byl učebnicovou příležitostí pro prostředníky k „zásahu“, jehož cílem bylo snížit transakční náklady. Vytvoření první elektronické komunikační sítě (ECN = Electronic Communication Network), což je určitý protipól klasického obchodování na parketu, v roce 1969 připravilo půdu pro online brokery, jejichž působení znamenalo jistý převrat v tomto finančním odvětví. ECN jsou síťové systémy, které automaticky spojují potencionální kupující s potencionálními prodejci na burze. Dnes můžeme vidět tento koncept právě u online brokerů ve formě nastaveného byznys modelu.

Navzdory výhodám, které představují, lehká dostupnost a všudypřítomná viditelnost online brokerů pohání nezdravou závislost na investování. Investor se může přihlásit ke svému účtu v podstatě kdekoliv, kdykoliv a za nastavený poplatek může provádět vlastní obchody. Investorem či „investorem“ se v dnešní době může stát v podstatě každý z nás bez nějaké fundovanosti v tomto oboru. Je však dobré si dát pozor na marketingové reklamy v televizi nebo na internetu, které neustále lákají na příslib porážení trhu v rámci výkonnosti a následnému snadnému zbohatnutí. Je otázkou k diskuzi, jestli by nebylo lepší volné peněžní prostředky vložit třeba do investice spojené s vybraným indexem nebo podílovým fondem. Ani v tomto případě však samozřejmě neplatí, že musíme dosáhnout ziskového profilu.

Předchozí semestr jsem strávil studijně na McGill University v Montrealu v Kanadě a v rámci předmětu Capital markets & financial institutions, vedeným panem Laurentem Barrasem, který se věnuje především otázkám spojeným s měřením výkonnosti hedgových a podílových fondů, jsme na základě jeho vlastního výzkumu dostali zajímavou informaci (odkaz ke stažení materiálu v angličtině naleznete pod níže přiloženým grafem). Dle získaných výsledků americké aktivně spravované podílové fondy vykazovaly pro své podílníky mezi lety 1996 a 2006 v průměru negativní alfu. Alfa je termín, který představuje určitou návratnost vložené investice – jinak řečeno se jedná o přebytek výnosu, který nebyl vykompenzován podstoupeným rizikem. Dle provedeného výzkumu by však podílník dostal v průměru méně, což zpětně není úplně příjemné a pozitivní zjištění. Čtěte také: Zbohatněte pomocí hodnotového investování


Zdroj: False Discoveries in Mutual Fund Performance: Measuring Luck in Estimated Alphas

Vývoj podílu amerických aktivně spravovaných podílových fondů (graf A) a jejich průměrná alfa mezi lety 1989 až 2006 (graf B)

Intradenní obchodování

Běžným příznakem těch, kteří jsou závislí na investování, je intradenní obchodování. V roce 1990 mnoho lidí opustilo svá zaměstnání a vyprázdnilo vlastní bankovní či jiné účty, aby mohli převést peníze k online brokerům. Prosperující ekonomika v dané době ukazovala, že lze jen těžko přijít o peníze, ale v okamžiku, kdy nafouknutá bublina praskla, se mnoho investorů ocitlo bez peněz a navíc také bez práce. Jaké je poučení? Být dobrým intradenním obchodníkem je spíše výjimkou, než zákonným pravidlem. Koneckonců se podívejme na lidi z oblasti vysokofrekvenčního obchodování (HFT = High-Frequency Trading), kteří přes počítači nastavené složité algoritmy „rozdělují“ miliardy amerických dolarů do nákupů a prodejů akcií či jiných investičních instrumentů v řádu milisekund. Pokud chceme bojovat na denní bázi s partou předem nadefinovaných programů, je to samozřejmě naše svobodné rozhodnutí. Na obranu HFT nutno podotknout, že kvalitní příprava, neustálé testování a samozřejmě se změnami související updaty také stojí čas a úsilí.

A co víc, aktivní styl obchodování pro jednotlivce je stejně neproduktivní, jako je nefunkční institucionálně. V průběhu jednoho dne obchodování může cena například cenného papíru dramaticky kolísat. Odhadovat následný vývoj v době takové fluktuace je nepraktické, možná však spíše nemožné. Transakční náklady mezitím sbírají americké dolary či jiné měny bez ohledu na celkový ziskový/ztrátový profil. Úspěch investice by měl být posuzován v průběhu přiměřeného (otázkou k diskuzi je, co si představit pod pojmem „přiměřený“) časového horizontu, který není podřízen rozmarům volatility trhu.

Individuální a institucionální investoři jsou známí tím, že poráží sami sebe navzájem během soupeření například na akciovém trhu. To je samo sebou znakem lidské přirozenosti. Paradoxně investoři prodávají za nízkou cenu a nakupují za cenu vysokou, což ochromuje jejich výnosy v tomto procesu. Když jde trh nahoru, rostoucí počet spekulantů nakupuje v naději, že trh bude pokračovat v nastaveném trendu. Stejně tak i v případě poklesu trhu, zpanikaří a často prodávají, aby uzavřeli své pozice a s tím spojené ztráty. Dělat racionální rozhodnutí s vlastními penězi a chladnou hlavou je obtížné, ale může se to vyplatit. Běžným trikem je pravidelně vyrovnávat portfolio tak, aby byla expozice vůči jedné třídě aktiv minimalizována.

Stres a nespavost

Je dokázáno, že denní sledování pohybů na finančních trzích je nezdravé. Mnohé studie prokázaly, že zisk z obchodování není kompenzován stejným ziskem v životě. V důsledku této skutečnosti jsou investoři, které uchvátila výkonnost jejich investičních portfolií, často ochotni podstoupit emocionální traumata, která však nemohou být nahrazena ani vysokou úrovní zisků. Tomuto druhu stresu se dá vyhnout investováním například s již zmiňovanými indexy nebo podílovými fondy, které by měly snižovat míru investičního rizika, ale toto také nelze tvrdit s naprostou jistotou. Další otázkou k zamyšlení je, co si představit v této finanční oblasti pod onou jistotou či potažmo nejistotou. Čtěte také: Teorie efektivních trhů: Na trhu není možné dlouhodobě dosahovat nadprůměrných výnosů

Ignorování nákladů obětované příležitosti

Věnovat veškerý čas a peněžní zdroje na investování je známkou určité posedlosti, která je poměrně nákladná z hlediska ekonomické teorie. Náklady obětované příležitosti se vztahují na ty investice, které nebyly vybrány, protože místo nich byly vybrány investice jiné a už na ně prostě nezbyly prostředky. Například dovolená v Paříži může znamenat extrémně vysoké náklady obětované příležitosti ve srovnání s dovolenou na Bahamách, pokud jde o surfování a opalování. Lidé se závislostí na investování mohou snášet vyšší náklady obětované příležitosti, než trpěliví a vnitřně vyrovnaní investoři.

Je jasné, že zaměření se na maximalizaci výsledku každé denní aktivity je také nezdravé. Náklady obětované příležitosti by však měly mít reálný dopad na naše investiční rozhodnutí, protože čas strávený obchodováním prostřednictvím online brokerů by mohl být stráven podstatně produktivnější činností při vzetí v úvahu, že jen málo intradenních obchodníků poráží výkonnost příslušného indexu. Samotná závislost na investování může odvádět pozornost od času stráveného s rodinou a přáteli, stejně jako náklady obětované příležitosti z dovolené na Bahamách.

Závěr článku

Cílem článku určitě nebylo odrazovat od využívání online brokerů, kteří svým způsobem usnadňují normálním investorům přístup k obchodování, či aktivního investování obecně, protože každý člověk může mít na tuto problematiku trochu odlišný názor, který si dokáže obhájit. Předchozí odstavce proto spíše berme jako zamyšlení směřující tím směrem, že ne vše v našich životech v návaznosti na tuto oblast, co se na první pohled jeví jako super extra třída, nemusí být na pohled druhý až tak úžasné. Jedním z hlavních cílů každého online brokera by mělo být nalákání nových klientů, kteří si u něj otevřou účet, vloží reálné peníze a začnou obchodovat, což samozřejmě přináší peníze i brokerovi bez ohledu, jestli je daný klient v zisku či ve ztrátě. Tip: Do čeho investovat v roce 2013?

Jednou z dalších otázek k diskuzi, kterou věřím, že tento článek vyvolá, protože se tu schválně střetává dost kontroverzních postojů, se kterými ne všichni budou souhlasit, je, na jakém místě je pro online brokera samotný klient při porovnání s dalšími aktivitami, mezi něž bych na prvním místě uvedl zvyšování tržeb. Skutečně poslední mnou položenou otázkou je, zda je v tomto odvětví místo pro kladné lidské vlastnosti brokerů a investorů, nebo jestli je vše hnáno hamižnou touhou vydělat snadno a rychle velké množství peněz bez ohledu na vlastní okolí.

Často také prezentovaná 100% investiční doporučení by měla být brána jen jako doporučení s jistou rezervou a je na každém z nás, abychom zvážili jejich věrohodnost. Neměli bychom ani zapomínat na chlubení se třeba vybranou výkonností nějaké společnosti, u které však může platit, že při použití více metod dostaneme více různých výsledků a především, vždy se jedná o měření směrem do minulosti, které nám sice může trochu napovědět, ale nikdy nám na 100 % neřekne, jaký bude přesný výsledek a vývoj v budoucnosti. Já osobně jsem do jisté míry odpůrcem predikcí ve stylu, jaký bude vývoj XYZ za například 30 let a podobně. „Výhodou“ je, že za oněch 30 let si už nikdo nebude pamatovat, co bylo řečeno dříve a pojede se v pohodě v následných predikcích dále. Trochu úsměvné je, že pokud by se někdo skutečně trefil, což je vzhledem k množství různých predikcí s jistou dávkou pravděpodobnosti docela možné, tak se samozřejmě nezapomene pochlubit, v opačném případě zůstane však raději ticho po pěšině.

dan_z_prijmu

Na Měšci mi už vyšlo několik článků v minulosti, ale ani jednou jsem v žádném z nich reklamu záměrně nedělal. Tento článek však bude výjimkou. V současné době mám rozečtenou knihu od Nassima Nicholase Taleba s názvem Black swan (lokalizováno do češtiny pod názvem Černá labuť = kniha nemá mimochodem se stejnojmenným filmem od mého oblíbeného režiséra Darrena Aronofskyho z roku 2010 nic společného) a touto cestou bych Vám chtěl doporučit věnování x hodin na její přečtení, já zatím tohoto rozhodnutí nelituji, takže to snad bude podobné i u Vás. Všechny uváděné myšlenky samozřejmě nemusíte brát vážně a klidně s již zmiňovanou rezervou, ale minimálně k zamyšlení, o čemž by kvalitní knihy/filmy především měly být, tato kniha skutečně skvěle slouží.

Anketa

Jak postupujete při vašem investování v nynější finanční krizi?

Inspirace pro překlad originálního článku od Jamese Kerina (+ komentáře autora uvnitř a v závěru článku)

Našli jste v článku chybu?