Hlavní navigace

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu: Vše, co potřebujete vědět

3. 5. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Poplatníci, kteří podávali daňové přiznání na papíře, musí v těchto dnech podat formulář Přehledu České správě sociálního zabezpečení a své zdravotní pojišťovně. Co k tomu potřebují vědět?

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které aspoň po část roku vykonávaly samostatnou výdělečnou činnost, musí podat Přehled pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Termíny pro podání formuláře se liší podle toho, jak jste podávali (nebo budete podávat) daňové přiznání. Nejsou ale jednotné ani z hlediska toho, komu je budete adresovat. Mírně se totiž liší pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny, protože každá vykládá zákon trošku jinak.

Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ

Přehled pro ČSSZ je nutné podat podle § 15 odst. 1 zákona České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. ČSSZ požaduje přehled podat:

  • do 2. 5. 2023, pokud jste podali daňové přiznání ve lhůtě 3 měsíců od uplynutí zdaňovacího období, bez ohledu na to, zda jste ho podali elektronicky, či v papírové podobě,
  • do 1. 6. 2023, pokud jste podali daňové přiznání elektronicky po začátku dubna 2023,
  • do 1. 8. 2023, pokud vám daňové přiznání podal daňový poradce po začátku dubna 2023.

Pokud formulář nepodáte včas nebo ho nepodáte vůbec, může vám ČSSZ podle zákona uložit pokutu až do výše 50 000 Kč.

Jak podat přehled

Kromě podání přehledu na podatelně úřadu nebo jeho zaslání poštou ho můžete poslat také elektronicky prostřednictvím interaktivního formuláře na ePortálu ČSSZ. Můžete se do něj přihlásit např. přes svou datovku nebo bankovní identitu. Díky tomu se zde některé údaje už předvyplní.

Služba Informace o zaplacených zálohách na ePortálu ČSSZ nahradila Inventuru pohledávek, kterou už OSVČ nedostávají poštou.

Do formuláře se po přihlášení můžete dostat i přes službu Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ, kde najdete informace o výši jejich předpisu záloh na pojistné na důchodové pojištění, stavu jejich úhrad a přehled o uhrazených platbách.

Pokud se odsud přes tlačítko překliknete do přehledu, vyplní se do formuláře kromě osobních údajů také úhrn zaplacených záloh na pojistné atp.

Případný nedoplatek na pojistném je nutné uhradit do 8 dnů ode dne, kdy jste podali, nebo měli podat přehled.

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za rok 2021? Přečtěte si také:

Jak vyplnit Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za rok 2021?

Novou výši záloh začínáte u důchodového pojištění posílat až od měsíce, který následuje po tom, v němž jste podali, nebo měli podat přehled.

Do kdy podat přehled OSVČ zdravotní pojišťovně

V případě, že jste byli v minulém roce pojištění u více zdravotních pojišťoven, musíte podat přehled všem takovým zdravotním pojišťovnám.

Přehled pro vaší zdravotní pojišťovnu můžete nově nacházet pod názvem Přehled o výši daňového základu ze samostatné výdělečné činnosti a zaplacených zálohách na pojistné OSVČ. Jedná se však o týž formulář, na který jsme všichni léta zvyklí. Pro jednoduchost zůstaneme u názvu Přehled OSVČ.

I ten je nutné podle § 24 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Zdravotní pojišťovny však stanovují termíny pro podání přehledu jinak než ČSSZ. Přehled OSVČ jim jejich pojištěnci musí/měli odevzdat:

  • do 11. 4. 2023, pokud pro vás neplatí povinnost podat daňové přiznání za rok 2022,
  • do 3. 5. 2023, pokud jste přiznání podali v listinné podobě,
  • do 2. 6. 2023, pokud jste přiznání podali elektronicky po 1. dubnu,
  • do 3. 8. 2023, pokud vám přiznání podává daňový poradce.

I tento přehled je možné podat papírově přímo na pobočce, poštou či datovkou nebo i přes portál dané zdravotní pojišťovny.

Případné doplatky na zdravotní nebo důchodové pojištění musíte pak zaplatit do 8 dnů po tom, co jste podali, nebo měli podat přehled. V opačném případě se vám začne načítat penále stanovené podle občanského zákoníku o výši úroku z prodlení. Nepředepíše se ale, nedosáhne-li v úhrnu za jeden rok 100 Kč.

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2021: Jak ho vyplnit? Přečtěte si také:

Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu za rok 2021: Jak ho vyplnit?

Pokud vám vyjde naopak přeplatek, pojišťovna ho vrací automaticky (pokud nezadáte, že chcete částku použít na úhradu pojistného), a nemusíte o to tedy žádat tak, jako v případě přeplatku v daňovém přiznání. Peníze vám musí vyplatit do jednoho měsíce, kdy přeplatek zjistila. Peníze ale pojišťovna vyplatí jen v případě, že úhrnná hodnota přeplatku dosáhne nejméně 200 Kč.

Stane-li se, že zdravotní pojišťovně přehled neodevzdáte vůbec a nereagujete ani na její výzvu k nápravě, může vám stanovit tzv. pravděpodobnou výši pojistného a za nesplnění povinnosti vám také uložit pokutu do 50 000 Kč.

Novou výši záloh je nutné platit v případě minimálních záloh už od ledna. Je však možné, že vám v přehledu vyjde na základě příjmů z předchozího roku, že máte platit více, než je minimum. Pak platíte vyšší zálohy od měsíce, ve kterém jste podali, nebo měli podat přehled.

Když dva dělají totéž

Možná jste si všimli, že ač rozdílné zákony, podle obou je nutné podat ten i ten přehled nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání. Přesto, že věta v zákoně je stejná, data pro podání přehledů se u ČSSZ a zdravotních pojišťoven liší. V obou případech se přitom odvozují od lhůty pro podání daňového přiznání, výklad je ale jiný.

ČSSZ do svých termínů nereflektuje posun základní lhůty pro podání přiznání kvůli víkendu. Dle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti se lhůta vždy rozbíhá od skutečnosti, která běh zapříčiní, a tato nastala bez ohledu na to, zda se jedná o svátek, sobotu, nebo neděli. Lhůta pro podání daňového přiznání je stanovena daňovým řádem na 1. 4. 2023. Na tyto dny není stanovena zákonem o pojistném žádná povinnost, pouze se od tohoto počátečního data běhu lhůty stanoví den, kdy má OSVČ splnit svou povinnost podat přehled za kalendářní rok. Konec lhůty pro podání přehledu je pak stanoven na 1. 5. 2023, vysvětlila pro Měšec.cz před časem mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová a dodala, že vzhledem k tomu, že poslední den lhůty pro podání přehledu připadá na státní svátek, je aplikováno ustanovení § 123c odst. 3 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, které lhůtu pro splnění povinnosti posouvá na nejbližší pracovní den, tedy na 2. 5. 2023.

Zdravotní pojišťovny naproti tomu odvozují své termíny od reálného data, do kterého se může promítnout víkend tak, jak se tomu stalo u základní lhůty pro podání přiznání letos. A až od něj pak stanoví měsíc pro podání svého přehledu.

Podání Přehledu OSVČ odvozujeme od skutečného data pro podání daňového přiznání, které na daný rok vychází a je ovlivněno posunem na následující první pracovní den. Uvedené datum je také zveřejňováno na stránkách Finanční správy. Letos tedy 3. dubna 2023. Proto odvozením do jednoho měsíce ode dne uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání podle § 24 odst. 2 zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění vychází datum podání Přehledu OSVČ bez daňového poradce na 3. května 2023, sdělila nám v únoru mluvčí VZP Viktorie Plívová. Ve shodném duchu nám odpověděly i ostatní zdravotní pojišťovny.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).