Hlavní navigace

Vlákno názorů k článku Předdůchody v roce 2019. Na penzi z vlastních úspor potřebujete statisíce korun od anonym - Nerozumím diskutujícím, nečetli článek? Pokud by si řádně přečetli...

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 3. 3. 2019 12:26

  bez přezdívky

  Nerozumím diskutujícím, nečetli článek?
  Pokud by si řádně přečetli článek pak : Do předdůchodu je možné vstoupit nejdříve pět let před dosažením řádného starobního důchodu, věku, který je jasně dán, eviduje to ČSSZ. Znamená to, že pokud má člověk nárok na starobní důchod, může zažádat o předdůchod,. Z tohoto důvodu není možné, aby výplata z jakékoliv důvodu skončila dříve, než je naplánována doba, po kterou si člověk bude nechávat vyplácet své vlastní peníze. Pokud to bude 5 let pak se bude vyplácet vklad 60 měsíců, pokud 2 roky 24 měsíců. Po skončení nastupuje starobní důchod. Nejde o žádný jiný důchod, například předčasný důchod!

  Pokud se bojím investovat peníze protože, kdyby...... a zloději jsou před námi.. Radši bych neměl mít peníze doma, protože mi je může někdo ukrást, můžou mi shořet, přijdu o peníze díky inflaci. Toto riziko je větší, než že bych o peníze přišel v penzijním fondu. V tom případě, jak píšou diskutující, bych se bál bydlet v domě, či v bytě, protože co když mně vykradou i to se může stát, možná by byl jednodušší být bezdomovec a nepostupovat riziko, že mi někdo ukradne mé věci. ....:-)

 • 5. 3. 2019 16:18

  ViR

  Článek a hlavně jeho pochopení je věc jedna a zákon a jeho aplikace v praxi věc druhá.
  Viz zákon 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Nastudujte si to.

 • 5. 3. 2019 16:49

  ViR

  Zákon 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření:

  "§ 22 Výplata starobní penze na určenou dobu a invalidní penze na určenou dobu

  (1) Starobní penze na určenou dobu nebo invalidní penze na určenou dobu se vyplácí buď ve splátkách v určené výši, nebo v určeném počtu splátek, do vyčerpání prostředků účastníka, a to pravidelně alespoň čtyřikrát za kalendářní rok, pokud výše splátky činí minimálně 500 Kč. Jinak může penzijní společnost snížit počet splátek na jednu ročně.

  (2) V žádosti o výplatu těchto dávek účastník určí dobu nebo výši splátek a to tak, aby předpokládaná doba výplaty těchto dávek trvala nejméně 3 roky, nebo nejméně 2 roky v případě dávky splňující podmínky podle odstavce 4. Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se účastník a penzijní společnost nedohodnou jinak. V žádosti o dávku splňující podmínky podle odstavce 4 účastník uvede zdravotní pojišťovnu, u které je pojištěn podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění. Účastník sdělí bez zbytečného odkladu penzijní společnosti změnu zdravotní pojišťovny, pokud k ní dojde během doby výplaty dávky podle odstavce 4.

  (3) Účastník je oprávněn požádat o pozastavení výplaty dávky, a to i opakovaně; to neplatí, jde-li o starobní penzi na určenou dobu podle odstavce 4. V písemné žádosti o pozastavení výplaty dávky musí být stanovena doba, na kterou se výplata dávky pozastavuje, která nesmí být kratší než 3 měsíce. Penzijní společnost může podání žádosti o pozastavení výplaty dávky podmínit zaplacením poplatku stanoveného tímto zákonem (§ 61).

  (4) Penzijní společnost je povinna oznámit účastníkovi, zdravotní pojišťovně podle odstavce 2 a České správě sociálního zabezpečení nejpozději v den vyplacení první splátky den zahájení vyplácení starobní penze na určenou dobu a nejpozději v den vyplacení poslední splátky den ukončení vyplácení starobní penze na určenou dobu, jestliže v době započetí vyplácení starobní penze na určenou dobu

  a) splátka činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení starobní penze na určenou dobu,

  b) je sjednána výplata splátek v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo pozastavit a

  c) výplata splátek je rozvržena tak, aby započala nejdříve dosažením věku příjemce, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění, a skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného pro vznik nároku na starobní důchod stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění sníženého o 3 roky.

  (5) Penzijní společnost oznámí skutečnost uvedenou v odstavci 4 zdravotní pojišťovně a České správě sociálního zabezpečení elektronicky.

  (6) V případě, že prostředky účastníka v průběhu vyplácení již nedostačují k výplatě splátky podle odstavce 4, penzijní společnost vyplatí zbývající prostředky účastníka v termínu pro výplatu nejbližší splátky."

  (Podmínek tzv. "předdůchodu" se týká odst. 4. a náledující.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).