Hlavní navigace

Práva cestujících budou větší, musíme si ale počkat

19. 1. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Nové evropské nařízení upravuje práva cestujících v říční a námořní dopravě. Vy si ale na tyto výhody, stejně jako u železniční a autobusové dopravy, budete muset ještě počkat.

Že máte jako cestující v letecké dopravě určitá práva při zpoždění či zrušení letu, není žádná novinka. Tuto problematiku jsme podrobně popsali v článku: Nenechte se jako cestující oškubat 

Práva pro cestující v říční a námořní dopravě

Nově přiznala evropská směrnice práva také všem, co cestují po moři a na vnitrozemských vodních cestách. Po tom, co bylo nařízení nedávno zveřejněno v tzv. Úředním věstníku EU, si na něj ale budete muset ještě téměř dva roky počkat. Ustanovení totiž budou aplikována až od 18. prosince 2012.

Nařízení rozšiřuje stávající harmonizovanou evropskou legislativu regulující práva cestujících v jednotlivých druzích dopravy a doplňuje dříve přijatá a již aplikovaná nařízení o právech cestujících v letecké dopravě a v železniční dopravě, okomentoval rozsah účinnosti Tomio Okamura, viceprezident a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur (AČCKA).

Toto nařízení zavede pro všechny členské státy EU nové povinnosti, například stanoví práva cestujících v případě zrušení či zpoždění linky, požadavky na množství informací, které musí cestující dostat, postup vyřizování reklamací nebo zákaz diskriminace osob se zdravotním postižením či sníženou pohyblivostí.

Pravidla budou platit na cestující v osobní přepravě, pokud se přístav nalodění nachází na území EU. Dále pro cesty, u kterých přepravu provozuje dopravce se sídlem v EU, a také pro okružní plavby opět s přístavem nalodění v členském státě.

Zrušení či zpoždění linky

Zpozdí-li se vyplutí o více než 90 minut, musí vám dopravce nabídnout zdarma občerstvení v přiměřeném rozsahu, který odpovídá čekací době.  Také si můžete vybrat, zda chcete jinak přesměrovat do cílového místa (bez příplatku, za srovnatelných podmínek a při nejbližší příležitosti) nebo nahradit cenu přepravního dokladu. Případně se při nejbližší příležitosti nechat bezplatně dopravit zpátky do prvního místa vyplutí.

Náhradu plné pořizovací ceny byste měli obdržet do sedmi dní, a to za neuskutečněnou část cesty. Pokud pro vás vzhledem k vašim původním plánům nemá žádný význam ani již uskutečněná cesta, měli byste být odškodněni i za ni.

V případě, že musíte kvůli zpoždění či zrušení vyplutí v místě nocovat, měl by vám také v rámci možností nabídnout bezplatně ubytování na plavidle nebo jinde a přepravu tam i zpět. Dopravce však může omezit celkovou cenu za ubytování mimo plavidlo na 80 eur na jednoho cestujícího a noc, nejvýše po 3 noci, bez zahrnutí přepravy do místa ubytování a zpět, upozornil Okamura.

Navíc nařízení přiznává cestujícím, kteří připlují do cílového místa se zpožděním alespoň jedné hodiny – pokud plavba měla trvat maximálně 4 hodiny – nárok na odškodnění v minimální výši 25 % z ceny jízdenky. Totéž platí pro zpoždění 2 hodin u plaveb trvajících 4 – 8 hodin. Nárok vzniká také u 3hodinového zpoždění plavby trvající 8 – 24 hodin nebo u 6hodinového zpoždění u plavby delší než 24 hodin. Pokud zpoždění přesáhne dvojnásobek uvedené doby, výše odškodnění činí 50 % z ceny přepravního dokladu. Odškodnění musí být vyplaceno do 1 měsíce od podání žádosti o odškodnění, upřesnil Okamura.

Zrušenou nebo opožděnou platbu vám dopravce nemusí nahrazovat, pokud bylo způsobeno špatnými povětrnostními podmínkami, které by bezpečnou plavbu ohrozily. Stejně tak se ustanovení i náhradě škody neaplikuje na tzv. mimořádné okolnosti. Přesměrování a náhradu jízdného zase nemůžete vyžadovat u okružních plateb.

Anketa

Jakým způsobem cestujete nejraději?

Na širší práva v železniční dopravě si také ještě počkáme

Nařízení, která například zavede pro dopravce povinnost lidem vracet část jízdného při zpoždění vlaku mělo začít v ČR platit už 3. prosince 2009. Těšit se ale můžete až od prosince 2014 díky českým poslancům, kteří v rámci novely zákona o drahách protlačili pětiletý odklad účinnosti.

Pokud můžete jako cestující v železniční dopravě důvodně očekávat, že zpoždění příjezdu do cílové stanice bude delší než hodina, můžete si vybrat:

 • náhradu plné ceny jízdenky za podmínek, při nichž byla zakoupena, nebo za neuskutečněnou část nebo části své cesty, případně i za uskutečněnou část, pokud už nemá vzhledem k vašim původním plánům smysl, spolu se zpáteční přepravou do první výchozí stanice,
 • pokračování nebo přesměrování do cílové stanice při nejbližší možné příležitosti za srovnatelných podmínek,
 • pokračování nebo přesměrování do cílové stanice za srovnatelných podmínek, ale později podle vašeho přání.

Odškodnění i doprava zároveň

Odškodnění, které vám zároveň neubírá právo na přepravu, můžete požadovat při zpoždění mezi výchozí a cílovou stanicí (za které nebyla poskytnuta náhrada jízdného) ve výši

 • 25 % ceny jízdenky pokud je zpoždění dlouhé 60 – 119 minut,
 • 50 % ceny jízdenky pokud je zpoždění dlouhé 120 a více minut.

Cestující, kteří jsou držiteli časové jízdenky či legitimace a kteří zažívají opakovaná zpoždění nebo zrušení spojů v průběhu jejich platnosti, mohou žádat přiměřené odškodnění v souladu s podmínkami odškodnění platnými v daném železničním podniku, informoval server Tomio Okamura s tím, že odškodnění za zpoždění spoje se vypočítá vzhledem k ceně, kterou cestující skutečně zaplatil za zpožděný vlakový spoj.

Pokud je váš spoj opožděn o více než hodinu, máte nárok také na:

 • jídlo a občerstvení v množství, které odpovídá době čekání
 • hotelové či jiné ubytování a přepravu tam i zpět, pokud je kvůli zpoždění nutné v místě nocovat,
 • přepravu z vlaku do železniční stanice, pokud vlak uvízl na trati. Případně přepravu do náhradní výchozí nebo cílové stanice.

Náhradu z ceny jízdného vám musí železniční dopravce vyplatit do jednoho měsíce od podání žádosti o odškodnění. Pokud ale o zpoždění víte dříve, než si jízdenku koupíte, nebo je zpoždění kratší než jedna hodina, na kompenzaci nárok nemáte.

Pokud se vám při přepravě ztratí zavazadlo, musí vám dopravce vyplatit odškodnění. Jeho způsob (za každý chybějící kilogram nebo za každý kus zavazadla) upravují všeobecné přepravní podmínky. Kromě toho máte také právo na dovozné za zavazadlo, zaplacená cla, spotřební daně a jiné částky uhrazené v souvislosti s přepravou vašeho ztraceného zavazadla.

Evropské nařízení pamatuje i na náhradu škoda v případě smrti nebo zranění cestujícího. Do patnácti dnů od zjištění totožnosti musí dopravce zálohovými platbami odškodnit oprávněné osoby a pokrýt tak okamžité ekonomické potřeby i utrpěnou újmu. Minimální výše zálohové platby činí 21 000 eur.

Této povinnosti je dopravce zproštěn v případě:

 • že byl úraz způsoben událostmi, které nemají původ v železničním provozu a dopravce jim nemohl zabránit, i když vynaložil odpovídající úsilí,
 • že si úraz zavinil cestující sám,
 • že byl úraz zaviněn třetí osobou a dopravce tomu nemohl zabránit (za třetí osobu se nepovažuje člověk, který užívá tutéž železniční infrastrukturu).

Nařízení také předepisuje dopravci povinnost ochrany a pomoci osobám se zdravotním postižením nebo s omezenou schopností pohybu a orientace při cestování po železnici. Tento cestující by ale měl své požadavky oznámit dopravci 48 hodin před odjezdem.

Pravidla se vztahují na všechny vlakové spoje včetně dálkových a mezinárodních. V případě městských, příměstských nebo regionálních osobních spojů mohou naopak členské státy EU udělovat výjimky.

Práva cestujících v autobusové dopravě

Nařízení, které upravuje nároky cestujících v autobusové dopravě se nyní ještě projednává. Řešit by ale mělo:

 • odpovědnost dopravce v případě zranění nebo úmrtí,
 • odpovědnost za zavazadla,
 • zákaz diskriminace z důvodů národnosti,
 • povinnosti dopravců v případě zrušení či zpoždění přepravy,
 • informační povinnost,
 • vyřizování reklamací,
 • asistenci při přepravě tělesně postižených osob.

Pravidla by měla platit především na pravidelnou autobusovou dopravu. Nepravidelné autobusové dopravy (tj. zájezdů s autobusovou dopravou) se budou týkat pouze ustanovení o odpovědnosti v případě nehod a odpovědnosti za zavazadla, zdůraznil Tomio Okamura.

Nařízení také obsahuje možnost omezit odpovědnost dopravce za zranění nebo smrt cestujícího, který se nachází ve vozidle. Pokud dopravce prokáže, že nebyl nedbalý a nedopustil se chyby, může být jeho odpovědnost finančně limitována na 220 000 eur. V případě ztráty nebo poškození zavazadla je limitní částkou, kterou je dopravce povinen uhradit cestujícímu, částka 1800 eur za částečnou či úplnou škodu způsobenou na zavazadlech, která dopravce přijal k přepravě (zavazadlový prostor), a částka 1300 eur za osobní a příruční zavazadla, která měl cestující během přepravy u sebe (prostor pro cestující), dodal Okamura.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).