Hlavní navigace

Poplatky brokerů: Elektronický pokyn za 40 Kč, telefonický za 950 Kč

6. 7. 2015
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Míra zhodnocení může být značně snížena o poplatky, které musíme uhradit za zprostředkování jednotlivých obchodů. Můžete zaplatit desetikoruny i tisícovky za jediný pokyn k obchodu.

Investování představuje velmi lukrativní možnost, jak zhodnotit naše finance. Míra zhodnocení však může být značně ovlivněna, resp. snížena o poplatky, které musíme uhradit za zprostředkování jednotlivých obchodů. Úroveň služeb jednotlivých brokerů se může často lišit. Jak zvolit vhodného brokera, podle čeho se řídit při výběru a jaké poplatky si brokerské společnost v ČR účtují?

Burzovní či mimoburzovní investice

Nejprve je třeba si ujasnit, zdali chcete zvolit služby burzovního či mimoburzovního brokera, tedy zdali chcete investovat kupříkladu do akcií, komodit či do forexu aj. Hlavní rozdíl mezi burzovními a mimoburzovními obchody je absence centrálního místa, přes které se realizují veškeré obchody – burzy. V případě investování do akcií musíte vyhledat služby burzovního brokera, který v takovém případě bude plnit roli zprostředkovatele a který předá váš pokyn k obchodu. Za tyto služby si pak účtuje poplatek, tzv. brokerskou komisi.

Pokud vás ale spíše zajímá investování například do forexu, je třeba vyhledat služby mimoburzovního brokera, který v tomto případě zastává roli tvůrce trhu, tedy stanovuje cenu, přijímá pokyny k platbě, které následně spáruje s dalšími klienty, a může vstupovat do obchodu jako protistrana. Zde broker vydělává coby market maker, tedy na tzv. spreadu, tedy rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou finančního instrumentu. To ovšem neznamená, že po vás ani v tomto případě nebude chtít uhradit další poplatky.

Podle čeho si vybrat brokera

Pokud chcete obchodovat s akciemi či komoditními instrumenty, musíte využívat služeb obchodníka s cennými papíry, který má přímý přístup na burzu. Mezi zásadní faktory, které je při výběru třeba zohlednit, patří:

 • Historie společnosti na trhu – čím starší, tím má větší stabilitu a renomé, rovněž se informujte na různých fórech o zkušenostech stávajících klientů
 • Výše poplatků za zprostředkování obchodů
 • Způsob obchodování – zdali odpovídá vašemu preferovanému způsobu obchodování
 • Fyzické pobočky a kanceláře – čím větší počet, resp. čím je pobočka blíže vašemu bydlišti, tím komfortnější možnost využívání služeb obchodníka
 • Další služby
 • Možnost využití on-line aplikace
Členové Pražské burzy podle objemů obchodů (leden 2015)
Jméno člena Pražské burzy Objemy obchodů v mil. Kč
WOOD & Company Financial Services 13 014,46
Patria Finance 4 923,18
Equilor Investment 2 266,79
Česká spořitelna 2 209,67
Fio banka 1 917,00
BH Securities 793,155
J&T BANKA 742,097
DB Securities 710,454
Ipopema Securities 478,473
Roklen360 253,521
Raiffeisen Centrobank 233,654
Société Générale 194,604
Komerční banka 123,34
Raiffeisenbank 122,265
CYRRUS 37,009
PPF banka 7,582
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia 5,522
Československá obchodní banka 0

Zdroj: Pražská burza

Poziční vs. intradenní obchodování

Intradenní obchodník patří mezi brokery, kteří vydělávají peníze během dne. Zásadně nedrží otevřené obchody přes noc, naopak drží je většinou několik minut, max. několik hodin. Svůj obchodní den začíná s otevřením burzy a končí s jejím zavřením. Svou atraktivitu intradenní obchodování získalo zejména nižším rizikem (čím kratší dobu držíme akcie, tím méně se vystavujeme nepředvídaným událostem), nižšími požadavky na výši vloženého kapitálu (je to vhodné i pro drobnější investory) a je zde vysoký potenciál výrazného zhodnocení. Rovněž jsou u intradenních obchodníků účtovány nižší komise.

Na druhou stranu však je zde omezený potenciál zisků v tom smyslu, že konkrétní obchod končí vždy v daný den. Abychom mohli reagovat na vývoj konkrétních akcií v reálném čase, je třeba si zaplatit odpovídající software, pomocí kterého je vývoj možné sledovat. Takové obchody je možné provádět výhradně skrze on-line obchodování, což může výrazně omezit výběr dané brokerské společnosti na českém trhu.

pozičního obchodníka však musíte počítat s vyšší brokerskou komisí, vyššími riziky, jelikož se přes noc může stát řada nepředvídatelných událostí (přírodní katastrofy, politický převrat, výsledky různých reportů…), které mohou negativně ovlivnit vaše otevřené obchody. Další negativní stránkou pozičního obchodování je vyšší margin, tedy vyšší vratná záloha pro obchodování. Tu si může daná makléřská společnost stanovit dle svého uvážení. Akcie také prodáváte před uplynutím časového testu, budete je muset zdanit.

Dávejte si však dobrý pozor, neboť poziční krátkodobé obchodování patří mezi velmi rizikové a tímto způsobem dokáže zhodnocovat své finanční prostředky jen malý zlomek investorů (či spíše spekulantů). Jedině dlouhodobé investování do stabilních titulů společně se zvolením správné investiční strategie vám skutečně může snížit rizika na minimum a přinášet zajímavé výnosy.

Jaké jsou poplatky u intradenních obchodníků?

Srovnávat poplatky u intradenních obchodníků je velmi náročné, neboť mají často mnoho způsobů, jak je od vás získávají. Hlavním způsobem je spread, tedy rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou, kde je zohledněna jak likvidita daného finančního instrumentu, tak také samotný poplatek obchodníka. Záleží také, s čím obchodujete. Nejnižší spread je u nejobchodovatelnějšího měnového páru EUR/USD, zatímco při nákupu akcií či komodit si připlatíte. Spread se také mění na základě nejrůznějších politicko-ekonomických událostí.

Další příjmy může broker realizovat z půjčených peněz, jelikož často spekulujete prostřednictvím takzvané páky (1:1 až 1:400), což v podstatě znamená, že vám na jednu investovanou korunu může obchodník vypůjčit až dalších 400.

Ve světě najdeme desítky obchodníků, kteří se specializují na intradenní obchodování, u nás k ním patří především BOSSA, Colosseum Lynx Broker, Interactive Brokers Saxo Bank nebo X-TRADE BROKERS. V obchodních platformách většinou najdeme největší obchodní trháky, z měnových párů tedy zmiňovaný EUR/USD (ale také korunu vůči euru), z komodit zlato či ropu, z akcií akciové indexy, ale i jednotlivé tituly (např. Apple), dále opce (spekulace na růst nebo pokles hodnoty aktiva), ale také ETF (kurzovně obchodovatelné fondy).

Hledejte takové obchodníky, které mají jasné a transparentní poplatky. Vyhněte se proto obchodníkům, kteří si účtují swapové poplatky za držení pozice přes noc, poplatek za umístění příkazu na pre market a after market, poplatek za „inteligentní“ příkaz, účtují zvlášť poplatek burze a další často skryté poplatky. 

Využívejte proto intradenního obchodníka, který:

 • Má transparentní a jasné poplatky, o kterých vás poučí
 • Řekne vám nejen o kladech, ale také záporech intradenního obchodování (obrovské riziko)
 • Nabídne poučné školení bez poplatků či jen s mírnými poplatky, nejlépe s obchodníkem, který bude obchodovat před vámi online
 • Nebude vás tlačit do obchodování, veškeré investiční rozhodnutí nechá na vás

Pozor na poplatky

Jak už bylo výše zmíněno, investiční zprostředkovatelé si za zprostředkování obchodu mohou účtovat různé poplatky. Mezi nejvýraznější poplatky se řadí tzv. brokerská komise nebo také fee. Komise se skládá z několika částí:

 • Poplatek brokerovi – jeho výše se stanovuje individuálně podle konkrétního brokera, může se odvíjet i od počtu provedených obchodů za daný měsíc apod.
 • Poplatek burze – liší se podle různých finančních instrumentů a konkrétních burz
 • Regulační poplatek – stanoven zákonem

Při sjednávání smlouvy s konkrétní brokerskou společností se rovněž můžete setkat i s doprovodnými poplatky. Může se jednat například o poplatek za data z burz, za používání platformy, poplatek za neaktivitu, tedy za situaci, kdy máte uzavřenou smlouvu s brokerskou společností, ale neprovádíte žádné aktivní obchody po určitou dobu. 

Z porovnávaných společností si takový poplatek účtuje pouze Saxo Bank, která v takovém případě požaduje úhradu ve výši 100 USD za dobu neaktivity delší než 180 dní. Neobvyklé nejsou ani poplatky za výpisy z účtu, převody a transakce v rámci Centrálního depozitáře cenných papírů či sankce za nepovolený debet a úroky z prodlení.

Obchodování na Pražské burze
Název brokerské společnosti Podání pokynu elektronicky Podání pokynu telefonicky Podání pokynu osobně/makléř Poplatek za obchod
Atlantik finanční trhy 0,25 %, min. 100 Kč 0,30 %, min. 200 Kč 0,30 %, min. 200 Kč poplatek zahrnut v poplatku za podání pokynu
Fio banka  0 Kč 100 Kč 0,35 % z objemu obchodu, min. 40 Kč / max. 1190 Kč
brokerjet České spořitelny  0 – 250 000 Kč – 0,35 %, min. 40 Kč;
250 001 – 500 000 Kč – 0,25 % + 250 Kč;
500 001 – 1 000 000 Kč – 0,15 % + 750 Kč;
> 1 000 000 Kč – 0,10 % + 1250 Kč
služba „Můj makléř“
0 – 250 000 Kč – 0,35 % + 950 Kč;
250 001 Kč – 500 000 Kč – 0,50 % + 250 Kč;
500 001 Kč – 1000 000 Kč – 0,40 % + 750 Kč;
> 1 000 000 Kč – 0,30 % + 1250 Kč
poplatek zahrnut v poplatku za podání pokynu
Raiffeisenbank (RBroker) 0,11% min. 100 Kč
Degiro 0, Kč Příplatek ve výši 10 EUR + 0,10 % za objednávku 20 Kč + 0,1 %, max. 830 Kč
Patria Finance do 99 999 Kč – 0,45 % (min. 80 Kč);
100 000 – 299 999 Kč – 200 Kč + 0,30 %;
300 000 – 499 999 Kč – 400 Kč + 0,25 %;
500 000 – 999 999 Kč – 1250 Kč + 0,10 %;
 1 000 000 – 1 999 999 Kč – 1750 Kč + 0,05 %;
nad 2 000 000 Kč – 2 000 Kč + 0,04 %
do 99 999 Kč – 0,55 % (min. 250 Kč);
100 000 – 299 999 Kč – 200 Kč + 0,35 %;
300 000 – 499 999 Kč – 400 Kč + 0,30 %;
500 000 – 999 999 Kč – 1250 Kč + 0,15 %;
 1 000 000 – 1999 999 Kč – 1750 Kč + 0,10 %;
nad 2 000 000 Kč – 2 350 Kč + 0,07 %
do 99 999 Kč – 0,65 % (min. 550 Kč);
100 000 – 299 999 Kč – 200 Kč + 0,50 %;
300 000 – 499 999 Kč – 400 Kč + 0,45 %;
500 000 – 999 999 Kč – 1250 Kč + 0,30 %;
 1 000 000 – 1 999 999 Kč – 1750 Kč + 0,25 %;
nad 2 000 000 Kč – 2 350 Kč + 0,22 %
poplatek zahrnut v poplatku za podání pokynu
Roklen 360 0 – 500 000 Kč – 0,65 % (min. 300 Kč), 500 001 – 1 000 000 Kč – Kč 0,55 % 1 000 001 – 2 000 000 Kč – 0,40 %, 2 000 000 Kč – 0,20 % v ceně jsou analytické služby
Saxo Bank * 0 Kč 0 Kč 0,28 %, min. 500 Kč
X-TRADE BROKERS * 0 Kč 0 Kč 0,25 % z hodnoty transakce, minimálně 300 Kč / 0,20 % z hodnoty transakce, minimálně 300 Kč

Kdo je nejlevnější?

V rámci obchodování na české burze nabízí nejnižší poplatky za provedení obchodu mezi srovnávanými brokery společnost Degiro, která si účtuje pouze 20 Kč + 0,1 % z objemu provedené transakce, maximálně však 830 Kč. Zde je však nutné vzít v úvahu, že od společnosti se nemůžete dočkat plného servisu, například od analytického týmu. Degiro sází jen na cenu. 

Služby jednotlivých makléřských společností se mohou lišit podle rozsahu nabídnutých služeb. Například brokerjet České spořitelny má ve svém repertoáru jak možnost obchodování přes obchodní aplikaci brokerjet, tak i prostřednictvím osobního makléře, který vám tak může nabídnout plnohodnotný servis včetně poradenství. Podle toho se samozřejmě odvíjí i cena za provedené služby. Zatímco například přes brokerjet byste provedli obchod na českém trhu ve výši 1 000 000 Kč a za jeho zrealizování zaplatili poplatek 0,15 % z hodnoty obchodu + 750 Kč, s osobním makléřem by vás taková transakce stála již 0,40 % z hodnoty obchodu + 750 Kč, rozdíl v tomto případě činí 2500 Kč.

Vzhledem k neustále se rozšiřující konkurenci brokerů na trhu se většina makléřských společností snaží svým klientům vyjít vstříc, a proto v současné době nabízí real-time data z pražské burzy bez poplatku. V případě zahraničních burz je tato služba však již zpoplatněna, a to v řádu několika desítek korun, či v případě provedení min. počtu obchodů stanovených danou společností opět za 0 Kč. 

Obchodování v USA

Pokud vás spíše zajímá obchodování na americké burze, nejnižší komisi za obchod vám naúčtuje Fio banka či X-Trade Brokers. Musíte rovněž počítat s tím, že se poplatek hradí v amerických dolarech, výsledná cena tak může být ještě vyšší díky konverzi měny.

Poplatky za obchodování na burzách USA
Jméno brokera Poplatek za podání pokynu elektronicky Podání pokynu osobně/makléř Poplatek za obchod
Atlantik finanční trhy 0,30 %, min. 20 USD 0,35 %, min. 30 USD poplatek zahrnut v rámci poplatku za podání pokynu
brokerjet České spořitelny 0 – 4000 USD – 11,95 USD;
> 4000 USD – 0,09 % + 7,75 USD
služba „Můj makléř“
0 – 4000 USD – 49,95 USD;
4001 – 50 000 USD – 0,45 % + 29,95 USD;
> 50 000 USD – 0,29 % + 79,95 USD
poplatek zahrnut v rámci poplatku za podání pokynu
Fio Banka 0 2 USD do 100 ks – 7,95 USD,
nad 100 ks – 9,95 USD
Degiro 0 USD Příplatek ve výši 10 EUR + 0,10 % za objednávku 0,50 EUR + 0,004 USD za akcii
Patria Finance     do 299 999 Kč – 14,90 USD;
300 000 – 999 999 Kč – 4,90 USD + 0,10 %;
nad 1 000 000 Kč – 4,90 USD + 0,10 %
Roklen 360 0 – 30 000 USD – 0,50 % (min. 25 USD), od 30 001 USD – 0,25 % (+ 2,75 USD + 0,0045 USD/akcie)
Saxo Bank 0 USD 0 USD 0,02 USD/share, min. 15 USD
X-TRADE BROKERS 0 USD 0,08 % z hodnoty transakce, minimálně 8 USD

Nejvychylovanějším a patrně nejlevnějším brokerem na nákup amerických akcií je Interactive Brokers. Broker se chlubí nejnižšími poplatky, za nákup 100 akcií zaplatíte jen jeden dolar (maximální poplatek dosahuje však 0,5 % z objemu). Tento broker však nemá oficiální zastoupení v České republice, proto ho ve srovnání neuvádíme. Lze však najít brokery, kteří služby Interactive Brokers přeprodávají. 

Doprovodné poplatky

U většiny brokerů není výše vstupního kapitálu pro obchodování nijak omezena. Výjimku tvoří Saxo Bank, která požaduje minimální vklad ve výši 10 000 USD v případě Classic Account, 100 tisíc USD v případě Premium Account a 500 000 USD v případě Platinum Account.

Další poplatky
Jméno brokera Vklad Poplatek
Atlantik finanční trhy 0,06 % p.a. z hodnoty do 10 000 000 Kč včetně; 0,035 × hodnota-0,27 p.a. z hodnoty nad 10 000 000 Kč v případě kótovaných akcií, 0,12 % p.a. z hodnoty do 10 000 000 Kč včetně;
0,12 × hodnota-0,27 p.a. z hodnoty nad 10 000 000 Kč v případě nekótovaných akcií, 0,0366 % p.a. v případě zahraničních akcií vedených v CDCP, 0,10 % p.a. v případě USA burzy
Fio banka
brokerjet České spořitelny Evidence cenných papírů na účtu CP 49 Kč za kalendářní čtvrtletí pouze v případě, kdy hodnota investičních nástrojů je vyšší než 20 000,– Kč
Degiro
Patria Finance 0,1 % z průměrného denního zůstatku
Saxo Bank 10 000 USD – Classic Account;
100 000 USD – Premium Account;
500 000 USD – Platinum Account
Custody fee (= poplatek za úschovu CP) – 0,12 % p.a., min. 5, EUR/měsíc + DPH
X-TRADE BROKERS

Autor článku

Pokračuji ve své zálibě psaní a studování problematiky ekonomiky a financí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).