Hlavní navigace

Pojišťováky čekají od září nové povinné zkoušky, čas na ně mají více jak rok

4. 9. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Zkoušky odborné způsobilosti mají zvýšit kvalifikovanost těch, kteří se zabývají distribucí pojištění. Na co se musí připravit?

Všichni, kteří zprostředkovávají pojištění, musí podle zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDZP) do 1. prosince 2020 povinně složit zkoušku odborné způsobilosti. Nová povinnost vychází z evropské směrnice o distribuci pojištění a může se týkat až 100 000 osob, které na trhu aktuálně působí a jsou zapsány v registru ČNB. Nové zkoušky odborné způsobilosti mají vést ke zvýšení úrovně poskytovaných služeb v pojišťovnictví, aby v oboru v budoucnu zůstali jen ti, co se mu chtějí věnovat na plný úvazek.

Vyšší kvalifikace zprostředkovatelů chrání především běžné spotřebitele. Na ty ostatně myslí i samotný zákon ZDPZ, který lépe vymezuje povinnosti zprostředkovatelů vůči spotřebitelům a stanovuje podrobnější pravidla jednání se spotřebiteli oproti dřívějšímu zákonu o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

V současné době slouží jako doklad o odborné úrovni znalostí poradce platné osvědčení o odbornosti podle původního zákona nebo čestné prohlášení, vystavené na základě absolvovaného školení. Druhá zmíněná varianta se týká především nováčků, kteří se pojištění věnují od 1. 12. 2018.

Zadavatelem projektu, na jehož základě vznikla metodologie zkoušky odborné způsobilosti, byla Česká národní banka (ČNB), u které jsou taktéž akreditovány osoby, jenž tyto zkoušky mohou provozovat. Na konceptu zkoušky následně spolupracovaly Česká asociace pojišťoven (ČAP) a Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA) osm měsíců.

Šlo zatím o největší projekt svého druhu v ČR. Podílelo se na něm 70 odborníků, kteří vytvořili 1500 otázek v šesti tematických oblastech a 100 případových studií. Oponenturu jim tvořilo 271 znalců z řad širokého okruhu odborné veřejnosti. Ti si mohli buď pilotní verzi testů vyzkoušet na vlastní kůži (v březnu 2019 v kongresovém sále ČNB) a potom ji připomínkovat, nebo se k ní mohli vyjadřovat prostřednictvím online aplikace EFPA.

V čem jsou nové zkoušky odborné způsobilosti jiné?

Na rozdíl od předchozích zkoušek není už odbornost rozlišována podle stupňů (základní, střední, vyšší), ale podle tematických okruhů (životní pojištění, motorová vozidla, neživotní pojištění občanů, neživotní pojištění podnikatelů, velká pojistná rizika). Současně se nejedná pouze o testové otázky s jednou správnou odpovědí, ale zkoušky zahrnují jak část ověřující odborné znalosti (otázky s jednou nebo více správnými odpověďmi), tak část ověřující odborné dovednosti (případové studie). Celkově budou zkoušky obtížnější a budou klást na účastníky větší nároky.

Celkem je 9 typů zkoušek, 5 základních a 4 kombinované:

Zkoušky podle skupin odbornosti

 • Životní pojištění.
 • Pojištění motorových vozidel.
 • Neživotní občanské pojištění.
 • Neživotní pojištění podnikatelů.
 • Pojištění velkých pojistných rizik.

Kombinované typy zkoušek

 • Životní pojištění a pojištění motorových vozidel.
 • Životní pojištění a neživotní občanské pojištění.
 • Životní pojištění a neživotní pojištění podnikatelů.
 • Souhrnná zkouška na pojištění.

Každý typ zkoušky má jiný počet otázek, a tudíž i různý čas na její složení. Otázky budou vždy před zkoušku losovány.

Testy se skládají z otázek s jednou správnou odpovědí (75 % otázek testu), více správnými odpověďmi (25 % otázek testu) a případových studií. Každá případová studie obsahuje zadání a 5 otázek s jednou správnou odpovědí, objasňuje Veronika Exnerová, tisková mluvčí České asociace pojišťoven.

Za otázku s jednou správnou odpovědí je 1 bod, otázka s více správnými odpověďmi je v hodnotě 2 bodů a za případovou studii je možné získat maximálně 5 bodů. (Podle počtu správně zodpovězených otázek.)

Pro úspěšné složení zkoušek je nutné získat minimálně:

 • 75 % dosažitelných bodů z celého testu
 • 60 % dosažitelných bodů z testových otázek (znalosti)
 • 60 % dosažitelných bodů z případových studií (dovednosti)

V případě neúspěšného absolvování se lze zapsat na další termín zkoušky a test opakovat. Po 1. prosinci 2020 nebude bez úspěšného absolvování možné uzavírat smlouvy o pojištění. Od roku 2022 budou muset mít všichni, kteří poskytují pojišťovací služby, maturitní zkoušku. Pojišťovací zprostředkovatelé se mají i nadále vzdělávat, musí ročně absolvovat 15 hodin školení u instituce akreditované u ČNB.

Kolik zkoušky stojí a kdy se budou konat?

Ceny za jednotlivé zkoušky jsou individuální, závisí na požadavcích akreditovaných osob, které je mohou provádět. Pohybují se řádově kolem 1000 Kč. Například EFPA si za ně účtuje 1090 Kč a ČAP 880 Kč. EFPA i ČAP v ceně poskytuje také výukový program s cvičnými testy s vysvětlením správných odpovědí.

Pokud jde o termíny, záleží na každé akreditované osobě, kdy je vypíše. ČNB databázi otázek zveřejnila 13. srpna 2019. Stejný den je dostaly k dispozici i všechny akreditované osoby a záleží na každé z nich, kdy bude připravena a odhodlána přezkušování zahájit. Například ČAP pořádá první termín už 25. září 2019. Další termíny zkoušek bude pravidelně zveřejňovat.

skoleni_29_6

Výsledky zkoušek budou veřejné. Všechny akreditované osoby je musí posílat ČNB. 

Jako akreditovaná osoba jsme povinni jednou za kvartál posílat statistické údaje ČNB. ČNB následně cca jednou za kvartál zveřejní na své webové stránce součet údajů od všech akreditovaných osob. Akademie ČAP bude tyto údaje zveřejňovat také na svém webu, dodává Veronika Exnerová.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).