Hlavní navigace

Pojistka na blbost: kdo vám ji sjedná a kolik to stojí?

9. 9. 2016
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Některá pojišťovna uzná i škodu, kterou někomu způsobil váš příbuzný. Jiné neuznají škodu, kterou způsobilo vaše 20leté dítě, i když s vámi žije, protože již nestuduje.

V běžném životě se může stát leccos. Venčíte svého psa, který vběhne do silnice a nešťastnou náhodou se srazí s cyklistou. Nikdo není zraněn, jen kolo je poškozeno. Nebo omylem způsobíte újmu sousedovi, když ho vytopíte, a je potřeba škodu zaplatit. Situací je nekonečně mnoho. Při sportu se srazíte se spoluhráčem a rozbijete mu brýle, na vernisáži rozbijete sochu atd.

Pokud máte strach, že by vás takové situace mohly potkat, nebo na ně chcete být připraveni, můžete se proti takovým náhodám pojistit. Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě u nás samostatně poskytuje 9 pojišťoven.

Seznam pojišťoven, které poskytují pojištění odpovědnosti coby samostatně sjednatelný produkt
Allianz pojišťovna
Česká pojišťovna
Česká podnikatelská pojišťovna
ČSOB Pojišťovna
DIRECT pojišťovna
Generali Pojišťovna
Hasičská vzájemná pojišťovna
Slavia pojišťovna
UNIQA pojišťovna

Pojištění odpovědnosti z běžné občanské odpovědnosti vám samozřejmě sjednají i jiné pojišťovny, ale buď mají sjednání podmíněno tím, že u nich máte jiný produkt, nebo vám jej sjednají přímo v jiném produktu, například v pojištění domácnosti.

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovny se toto pojištění vztahuje na odpovědnost všech osob, které žijí s vámi coby pojištěnou osobou ve společné domácnosti. Pojištění se vztahuje na náhradu škody při:

 • ublížení na zdraví,
 • usmrcení,
 • škodě na věci,
 • jiné újmě na jmění (např. ušlý zisk či ztráta výdělku).

Z pojištění vám ale pojišťovna uhradí i některé náklady spojené s výše zmíněnými událostmi. A to:

 • náhradu nákladů léčení zaplacených zdravotní pojišťovnou (tzv. regres),
 • úhradu dávek nemocenského pojištění vyplácených na území ČR (tzv. regres),
 • náhradu soudních výloh proti neoprávněně vzneseným nárokům.

Záleží však na tom, jakou variantu pojištění máte. Například náhrady nákladů léčení a úhradu dávek nemocenského pojištění vám pojišťovna kryje pouze u varianty Exkluziv, tedy u té nejvyšší.

Na výběr máte ze 3 variant, které pokrývají jednotlivé události:

Událost Varianta Normal Varianta Optimal Varianta Exkluziv
Běžná občanská činnost Kryto Kryto Kryto
Provoz domácnosti Kryto Kryto Kryto
Rekreační sport Kryto Kryto Kryto
Chov jednoho psa V této variantě nekryto Kryto Kryto
Výkon vlastnictví, svépomocné stavební práce V této variantě nekryto Kryto Kryto
Používání malých plavidel V této variantě nekryto Kryto Kryto
Jízda na koni V této variantě nekryto Kryto Kryto
Chov více psů a hospodářských zvířat V této variantě nekryto V této variantě nekryto Kryto
Používání a držba zbraně V této variantě nekryto V této variantě nekryto Kryto
Výpomoc jiných osob v domácnosti V této variantě nekryto V této variantě nekryto Kryto
Přechodný pobyt na ostatním území Evropy V této variantě nekryto V této variantě nekryto Kryto

Varianty se ale neliší pouze rozsahem krytí, ale i výší pojistného plnění:

Škoda Varianta Normal Varianta Optimal Varianta Exkluziv
Újma 500 000 Kč 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Regres Nekryto Nekryto 1 000 000 Kč

Cena pojištění se liší dle jednotlivých variant:

Varianta Roční pojistné
Normal 523 Kč
Optimal 871 Kč
Exkluziv 1568 Kč

Pojištěni jsou s vámi všichni členové domácnosti. Pojištění vám platí na území České republiky. Pokud máte variantu Exkluziv, platí vám i v rámci Evropy, ale maximálně na 3 měsíce. Nemáte žádnou spoluúčast.

Česká pojišťovna

České pojišťovny jsou společně s vámi pojištěni i tito členové domácnosti:

 • manžel/manželka,
 • druh/družka,
 • registrovaný partner/partnerka,
 • děti do 26 let, pokud stále studují.

Pojištěni jste pro případ:

 • újmy na zdraví,
 • škody na majetku,
 • finanční škody.

Pojištění je platné na území České republiky i celé Evropy.

Na výběr máte ze 3 variant. V každé variantě je souhrnný limit, který se následně dělí na 3 sublimity dle pojistné události:

Varianty pojištění Celkový limit Újma na zdraví Újma na věci Finanční škoda
Varianta A 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč 300 000 Kč 200 000 Kč
Varianta B 3 500 000 Kč 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč
Varianta C 5 500 000 Kč 3 000 000 Kč 1 500 000 Kč 1 000 000 Kč

Spoluúčast zde nemáte. Jakákoli škoda jde tedy rovnou na pojišťovnu. Cena pojistného se liší 1. rok, kdy vám pojišťovna dá slevu. Další roky už je pojistné vyšší.

Varianty pojištění Cena ročního pojistného za 1. rok Cena ročního pojistného za 2. a další rok
Varianta A 332 Kč 369 Kč
Varianta B 369 Kč 410 Kč
Varianta C 554 Kč 615 Kč

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna vám také kryje škody, které způsobí osoby, jež s vámi žijí ve společné domácnosti, musí se však jednat o:

 • manžela/manželku,
 • druha/družku,
 • příbuzné osoby v přímé linii,
 • nevlastní děti do 26 let.

Na jiné osoby se pojištění nevztahuje. Pokud způsobíte škodu, kryje vám pojišťovna újmy, které způsobíte třetí osobě v souvislosti:

 • s držbou nemovitosti,
 • s vedením domácnosti,
 • s provozem jejího zařízení,
 • se zábavou,
 • s rekreačním sportem.

Dále pak škody, které způsobíte jako vlastník či opatrovatel drobného domácího zvířete nebo jako vlastník malého plavidla.

Pojištění jste na území ČR a při přechodném pobytu v evropském státě.

8 variant

Na výběr máte z 8 variant pojištění:

Varianty pojištění Majetková újma Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
Varianta 1 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Varianta 2 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč
Varianta 3 3 000 000 Kč 6 000 000 Kč
Varianta 4 4 000 000 Kč 8 000 000 Kč
Varianta 5 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč
Varianta 6 6 000 000 Kč 12 000 000 Kč
Varianta 7 10 000 000 Kč 15 000 000 Kč
Varianta 8 15 000 000 Kč 20 000 000 Kč

Varianty 4, 5, 6, 7 a 8 jsou sjednávány se spoluúčastí 10 000 Kč. Pokud tedy při pojistné události bude škoda pod 10 000 Kč, zaplatíte ji bohužel ze své kapsy. Pojišťovna hradí až škodu nad tuto částku a pak až do výše vámi sjednaného limitu.

První 3 varianty pojištění jsou bez spoluúčasti.

Varianty pojištění Roční pojistné
Varianta 1 632 Kč
Varianta 2 1265 Kč
Varianta 3 1897 Kč
Varianta 4 1495 Kč
Varianta 5 1905 Kč
Varianta 6 2537 Kč
Varianta 7 3736 Kč
Varianta 8 5383 Kč

Připojištění na přání

Pokud byste měli zájem, připojistí váš Česká podnikatelská pojišťovna na přání i proti jiným rizikům, a to:

 • odpovědnost za újmu způsobenou zvířetem,
 • odpovědnost za újmu způsobenou provozem plavidla,
 • odpovědnost za újmu způsobenou provozem rádiem řízených modelů.

V případě odpovědnosti za újmu způsobenou zvířetem či provozem plavidla se pojistné krytí pohybuje takto:

Varianty pojištění Majetková újma Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
Varianta 1 250 000 Kč 500 000 Kč
Varianta 2 500 000 Kč 1 000 000 Kč
Varianta 3 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč

U odpovědnosti za újmu způsobenou zvířetem nemáte žádnou spoluúčast. V případě odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla je nastavena spoluúčast 5000 Kč. Týká se to například situace, kdy máte u mola zakotvenou loď, která se při bouři utrhne a poničí další lodě.

U pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem rádiem řízených modelů se pojistné krytí pohybuje takto:

Varianty pojištění Majetková újma Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení
Varianta 1 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Varianta 2 2 000 000 Kč 4 000 000 Kč

Toto pojištění vás chrání jen na území České republiky. Spoluúčast zde máte nastavenu na 5000 Kč. Toto připojištění vám ale nesjednají, pokud nejste členem modelářského kroužku.

Ceny jednotlivých připojištění se ale liší od toho, jakou máte vybranou základní variantu pojištění, kolik zvířat či plavidel pojišťujete apod. Konkrétní cenu připojištění je tak nutné určit až individuálně.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovny jsou v rámci smlouvy pojištěny všechny osoby, které s vámi bydlí. Ať je to kamarádka, sestra, či přítel.

Pojištění je nabízeno v 6 variantách:

Varianty pojištění Újma na zdraví či usmrcení Újma na věci Finanční škoda Nemajetková újma
Varianta 1 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč 50 000 Kč
Varianta 2 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 750 000 Kč 100 000 Kč
Varianta 3 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč 150 000 Kč
Varianta 4 10 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 500 000 Kč 300 000 Kč
Varianta 5 15 000 000 Kč 8 000 000 Kč 3 000 000 Kč 400 000 Kč
Varianta 6 25 000 000 Kč 15 000 000 Kč 5 000 000 Kč 600 000 Kč

Pojištění platí na území České republiky i Evropy.

Varianty pojištění Roční pojistné
Varianta 1 657 Kč
Varianta 2 828 Kč
Varianta 3 1008 Kč
Varianta 4 2106 Kč
Varianta 5 3060 Kč
Varianta 6 4635 Kč

DIRECT pojišťovna

DIRECT pojišťovna společně s vámi pojistí i všechny osoby, které s vámi žijí na jedné adrese ve společné domácnosti. Stejně jako v ostatních případech i DIRECT pojišťovna kryje škody, které způsobíte někomu jinému, a to:

 • újmu na zdraví či usmrcení,
 • újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení,
 • škodu na majetku,
 • jinou újmu.

Jinou újmou má pojišťovna na mysli takovou škodu, která vznikne přímým následkem újmy na zdraví či škodě na majetku.

Společně s vámi jsou pojištěni i všichni členové domácnosti. Pojišťovnu v tomto případě nezajímá, zda tam mají, či nemají trvalé bydliště. Důležité je, zda na dané adrese skutečně bydlí, což je v případě pojistné události nutné prokázat, například nájemní smlouvou.

Varianty pojištění Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení Majetková újma Jiná újma
Varianta 1 5 000 000 Kč 2 500 000 Kč 500 000 Kč
Varianta 2 10 000 000 Kč 5 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Varianta 3 15 000 000 Kč 7 500 000 Kč 1 500 000 Kč
Varianta 4 20 000 000 Kč 10 000 000 Kč 2 000 000 Kč
Varianta 5 25 000 000 Kč 15 000 000 Kč 5 000 000 Kč

Pojištění je bez spoluúčasti. To, co máte, nebo nemáte pojištěno, se zde dle jednotlivých variant neliší. Varianty se liší pouze tím, jak velkou výši pojistné částky si přejete nastavit. A samozřejmě také cenou.

Varianty pojištění Roční pojistné
Varianta 1 500 Kč
Varianta 2 800 Kč
Varianta 3 1050 Kč
Varianta 4 1250 Kč
Varianta 5 1400 Kč

Pojištění platí jen na území České republiky.

Generali Pojišťovna

Společně s vámi pojistí pojišťovna také:

 • manžela/manželku,
 • druha/družku,
 • registrovaného partnera/partnerku,
 • nezletilé děti,
 • zletilé děti do 30 let, pokud jsou svobodné a bezdětné.

U všech těchto osob má ale pojišťovna jednu podmínku. Musejí se společně podílet na úhradě svých potřeb, tedy na nájmu, potravinách, energiích apod.

Generali Pojišťovna vám sjedná pojištění odpovědnosti, které se bude vztahovat na tyto situace:

 • běžný občanský život,
 • vedení domácnosti,
 • provozování rekreačních sportů,
 • vlastnictví a používání legálně držené zbraně,
 • vlastnictví domácích zvířat (s výjimkou koní, psů a hospodářských zvířat).

Pokud vlastníte psa a ten někomu způsobí škodu, bohužel se na něj pojištění nevztahuje. Abyste byli pojištěni i proti tomuto riziku, museli byste si u Generali Pojišťovny sjednat připojištění. To se vztahuje na:

 • psy,
 • koně,
 • hospodářská zvířata.

Na výběr máte z 5 variant pojištění:

Varianty pojištění Pojistné limity Roční pojistné
Varianta 1 500 000 Kč 450 Kč
Varianta 2 1 000 000 Kč 550 Kč
Varianta 3 2 000 000 Kč 700 Kč
Varianta 4 5 000 000 Kč 1000 Kč
Varianta 5 10 000 000 Kč 1500 Kč

Pojištění se sjednává bez spoluúčasti.

Pokud byste měli zájem o připojištění zvířat, připlatíte si podle toho, kolik zvířat máte v domácnosti a o jaká zvířata se jedná.

Na rozdíl od pojištění odpovědnosti ostatních pojišťoven si zde musíte připlatit za to, aby vám pojištění krylo i území Evropy:

Varianty pojištění Cena připojištění
Varianta 1 135 Kč
Varianta 2 165 Kč
Varianta 3 210 Kč
Varianta 4 300 Kč
Varianta 5 450 Kč

Výše sublimitu je stejná jako výše limitu konkrétní varianty.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Hasičské vzájemné pojišťovny jsou spolu s vámi pojištěni i členové vaší domácnosti. Musí se ale jednat o tyto členy:

 • manžel/manželka,
 • druh/družka,
 • nezletilé děti či osvojenci do 26 let věku, pokud se neustále připravují na budoucí povolání,
 • osoby, kterým jste svěřili byt či zvíře v době vaší nepřítomnosti,
 • osoby, které pravidelně pečují o domácnost.

Pojišťovna pak kryje případnou škodu, pokud vznikla v souvislosti s:

 • běžným občanským životem,
 • provozem domácnosti,
 • provozováním rekreačních sportů,
 • jízdou na kole,
 • zacházení s legálně drženou zbraní,
 • chovem domácích zvířat a drobných hospodářských zvířat.

Ve všech variantách máte pojištěna všechna rizika. Rozdíl je pouze v pojistném plnění a ceně:

Varianty pojištění Újma na zdraví Újma na věci Finanční škoda
Varianta A 500 000 Kč 200 000 Kč 20 000 Kč
Varianta B 1 000 000 Kč 400 000 Kč 20 000 Kč
Varianta C 2 000 000 Kč 800 000 Kč 20 000 Kč
Varianta D 4 000 000 Kč 1 500 000 Kč 20 000 Kč

Spoluúčast zde nemáte.

Varianty pojištění Roční pojistné
Varianta A 195 Kč
Varianta B 260 Kč
Varianta C 325 Kč
Varianta D 420 Kč

Pojištění platí i pro území Evropy.

Slavia pojišťovna

Společně s vámi jsou v rámci pojištění pojištěni i:

 • manžel/manželka,
 • druh/družka,
 • registrovaný partner/partnerka,
 • děti do 26 let.

Seznam pojistného krytí je u Slavia pojišťovny téměř totožný jako u ostatních pojišťoven. Pokrývá:

 • úhradu škody,
 • odpovědnost za újmu při ublížení na zdraví či usmrcení způsobenou při běžných činnostech.

Běžnými činnostmi pojišťovna myslí například vedení domácnosti, rekreaci, zábavu, jízdu na koni či chov domácích zvířat.

Společně s vámi pojistí i členy domácnosti, ale pouze:

 • manžela/manželku,
 • druha/družku,
 • registrovaného partnera/partnerku,
 • děti do doby dokončení přípravy na povolání (max. do 26 let).

V tomto případě tedy pokud je vašemu dítěti 23 let, ukončilo docházku do školy a pracuje například na hlavní pracovní poměr, pojištění se na něj nevztahuje a muselo by si sjednat své vlastní.

Vybírat můžete ze 3 variant:

Varianty pojištění Újma při ublížení na zdraví a při usmrcení Majetková újma Finanční škoda
Varianta 1 2 000 000 Kč 1 000 000 Kč 500 000 Kč
Varianta 2 4 000 000 Kč 2 000 000 Kč 750 000 Kč
Varianta 3 6 000 000 Kč 3 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Varianty se opět liší pouze výši pojistného plnění a cenou, kterou zaplatíte.

Varianty pojištění Roční pojistné
Varianta 1 315 Kč
Varianta 2 595 Kč
Varianta 3 875 Kč

Pojištění vám platí nejen na území České republiky, ale i Evropy. Spoluúčast zde nemáte žádnou.

UNIQA pojišťovna

Pokud si sjednáte pojištění odpovědnosti u UNIQA pojišťovny, jste v rámci smlouvy pojištěni jen vy. Pojišťovnu nezajímá, kdo další s vámi sdílí, či nesdílí byt. Pojištění se vztahuje pouze na vás.

Pojišťovna nabízí 5 možných limitů krytí:

 • 1 000 000 Kč,
 • 5 000 000 Kč,
 • 10 000 000 Kč,
 • 15 000 000 Kč,
 • 20 000 000 Kč.

To, kolik zaplatíte za roční pojistné, se odvíjí od toho, jakou si zvolíte spoluúčast. Na výběr máte z těchto částek:

 • 0 Kč,
 • 1000 Kč,
 • 2000 Kč,
 • 5000 Kč,
 • 10 000 Kč.

Čím vyšší spoluúčast, tím nižší pojistné.

Výše limitu / Spoluúčast 0 Kč 1000 Kč 2000 Kč 5000 Kč 10 000 Kč
1 000 000 Kč 528 Kč 600 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč
5 000 000 Kč 880 Kč 800 Kč 760 Kč 680 Kč 600 Kč
10 000 000 Kč 1232 Kč 1120 Kč 1064 Kč 952 Kč 840 Kč
15 000 000 Kč 1584 Kč 1440 Kč 1368 Kč 1224 Kč 1080
20 000 000 Kč 1936 Kč 1760 Kč 1672 Kč 1496 Kč 1320 Kč

Pokud si pojištění sjednáte, platí vám na území České republiky i Evropy.

Účto_tip_změny21

Vše studujte pečlivě

Jestliže si plánujete pojištění občanské odpovědnosti sjednat, je nutné si dopředu zjistit veškeré informace. Některé pojišťovny uznají i škodu, kterou způsobil váš bratr, pokud s vámi žije v domácnosti, jiné neuznají škodu způsobenou vaším dítětem ve věku 20 let, i když s vámi žije, protože už pracuje a nestuduje.

Obdobná situace je u územní platnosti. Některé pojišťovny vám pokryjí i území Evropy, pokud tam například odjedete na dovolenou a nešťastnou náhodou něco rozbijete. Jiné toto riziko nekryjí.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).