Hlavní navigace

Pojištění pohledávek vybírejte s rozvahou

18. 8. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Chcete pojistit pohledávky vaší firmy? Pak budete postaveni před nelehkou volbu: paušální pojištění, nebo individuální? Na otázku z cyklu Rady odborníků odpovídali odborníci ze specializovaných pojišťoven. V čem se oba způsoby "pojištění faktur" liší?

Pojištění pohledávek nabízí možnost přenést riziko nezaplacení ze strany odběratele na pojišťovnu. Jeho cena není vysoká a pohybuje se v řádu jednotek promile z objemu pojištěných pohledávek, proto o něm stojí za to přinejmenším uvažovat. Kromě jistoty ale může přinést i více. A v tom se liší paušální a individuální pojištění pohledávek.

Pokud máte sjednané individuální, máte zároveň přehled o platební morálce všech svých odběratelů, ale bývá dražší správa. U skupinového ztrácíte informaci o odběratelích, a pojišťovna tak přebírá vyšší riziko (odběratelé nejsou důkladně prověřeni), ale s nižšími administrativními náklady. Kdy se tedy jaké pojištění vyplatí?

Martin Růžička, generální ředitel, Komerční úvěrová pojišťovna EGAP

Velmi záleží na úhlu pohledu, tedy na tom, jak zájemce o pojištění koncipuje využít samotné pojištění pohledávek a jaké má zkušenosti s řízením pohledávek z minulosti.

Hovoříme-li i o jiném využití pojištění pohledávek, máme zde na mysli kromě základního vykrytí rizika nezaplacení i další využití v oblasti prevence vzniku nedobytných pohledávek a řízení obchodních vztahů z finančního hlediska. Standardní činností úvěrové pojišťovny je analýza rizik odběratelů a stanovování finančních úvěrových limit/rámců na jednotlivé odběratele. Součástí této služby je i monitoring rizika odběratele po dobu trvání úvěrového limitu.

U paušálního krytí pojišťovna stanoví určitou paušální hranici na odběratele z vybraných zemí, do které pojištěný nemusí žádat o prověření rizikovosti odběratele, a pojištěný je do této hranice automaticky pojištěn. Pojištěný získává de facto určitou autonomii pro vlastní uvážení rizikovosti odběratelů, přičemž nepřichází o možnost požádat o prověření rizika jednotlivých odběratelů pod touto hranicí. Autonomie a automatické krytí nás v Komerční úvěrové pojišťovně EGAP, a.s. přivedly k používání výrazu autolimit. V případě paušálního krytí/autolimitu pojišťovna rovněž obvykle stanovuje i vyšší spoluúčast pojištěného, která může být diferencována podle toho, zda pojištěný využíval paušálního krytí/autolimitu na zcela nového odběratele nebo měl s odběratelem dobrou platební zkušenost nebo disponoval v době využití pojištění pozitivními informacemi o jeho bonitě.

Pokud má pojištěný již určitou zkušenost s řízením pohledávek a je schopen prokázat, že tuto činnost pravidelně provádí, může požádat o zvláštní stupeň paušálního krytí/autolimitu s úvěrovým manažerem. Jmenovaná osoba u pojištěného pak zodpovídá za dodržení závazných pravidel a stanovování úvěrových limitů. Tato pravidla se stávají součástí pojistné smlouvy. Důležité je, že pravidla nestanovuje pojistitel, nýbrž analyzuje postupy a schvaluje již užívaná pravidla ve formě vnitřních firemních předpisů pojištěného.

Vrátíme-li se k původní otázce, pak z výše uvedeného plyne, že paušální krytí/autolimit do jisté míry přináší úsporu v administrativě při pojišťování velkého množství jednotlivých odběratelů. Pojištěný při využití paušálního krytí ale musí zvážit, zda je ochoten vzdát se nezávislého posouzení bonity odběratelů. V případě, že chce využít pojištění pohledávek jako protizáruku pro finanční instituci, pak paušální krytí/autolimit není vhodným řešením.

Podle našich zkušeností není paušální krytí/autolimit nijak významně využíváno menšími a středními firmami z různých důvodů, ale i proto, že nezávislé hodnocení bonity a monitoring rizika je pro ně důležitým prvkem v řízení firem. Proto se KÚP EGAP rozhodla do svého nového produktu e-BONUS pro malé a střední podniky s obratem do 300 mil. Kč tento druh krytí standardně nezařazovat. V případě jeho vhodnosti pro pojištěného jej ale nabízí ve svém pojištění e-MODUL.

Velmi stručné doporučení Komerční úvěrové pojišťovny EGAP, a.s. k využití paušálního krytí/autolimitů by tedy mohlo znít: Paušální krytí/autolimity využijte, pokud máte velké množství odběratelů, nechcete financovat jejich pohledávky a pokud máte zkušenost s řízením pohledávek a vedení společnosti, respektive majitel nemá zájem na nezávislém posouzení celého portfolia odběratelů.

Hynek Rasocha, obchodní ředitel, Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna

Nejkvalitnější službu vždy poskytuje individuální jmenovité pojištění každého zákazníka. To totiž umožňuje pojistiteli jednak kvalitně prověřit bonitu zákazníka a také ho průběžně „hlídat“, zdali se bonita nemění. V rámci naší skupiny – Euler Hermes je světová jednička v pojištění pohledávek, a má tudíž nejvíce informací – tuto službu dostane každý jmenovitý zákazník. Tento druh pojištění není jenom o platbě pojistného a odškodnění, ale poskytují se klientovi informace o bonitě jeho zákazníků. Tuto možnost při paušálním pojištění ztratí.

Paušální pojištění je vhodné tam, kde je velký soubor menších zákazníků. Jejich správa jmenovitě by byla administrativně náročná a drahá. Rozhodně ho ale nedoporučujeme na větší limity – právě z důvodu ztráty kontroly nad bonitou dlužníka. Nezapomeňme, že klient má spoluúčast, a i při výplatě pojistného plnění tedy něco tratí. Tomu se vyhne jedině kvalitní prevencí pomocí pojistitele při individuálním pojištění.

dan_z_prijmu

Tomas Mezirka, Sales Director, Atradius Credit Insurance N.V.

Individuální, tzv. „jmenovité“, pojištění je základem každé pojistné smlouvy – vzhledem k vyšší expozici zde zodpovědnost za větší odběratele přebírá pojistitel, a to jednak prvotní analýzou, tak pečlivým následným monitoringem jednotlivých odběratelů. Paušlání, neboli „nejmenovité“ pojištění, je doplněním výše uvedeného a je vhodné pro ty společnosti, které chtějí riziko spojené s pohledávkami přenést na pojišťovnu i u menších odběratelů – oproti minulosti a konkurenci dnes Atradius již nabízí nejen stejnou cenu, ale i především stejné výše spoluúčasti, i pro tuto, pro pojistitele rizikovější skupinu.

Rozhodnutí o využití nejmenovitého pojištění je dáno kreditní politikou společnosti – pokud je pro společnost důležitá jistota úhrady veškerých, tzn. i menších pohledávek, lze využití tohoto instrumentu jen doporučit.

Redakce

Jaké pojištění tedy zvolit? Pokud chcete mít přehled o platební morálce vašich odběratelů, pak se vám vyplatí individuální. Chcete-li se „pouze“ pojistit, bude pro vás a vaši firmu pravděpodobně vhodnější paušální pojištění. Totéž platí v případě, že počet vašich odběratelů je vysoký a objem vašich pohledávek vůči jednomu odběrateli nízký.

Anketa

Pojištění pohledávek považuji pro svou firmu za...

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).