Hlavní navigace

Podílové fondy - porovnání výnosnosti a rizikovosti

13. 4. 2007
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Podílové fondy nabízejí možnost podílet se na výnosech kapitálového trhu i drobným investorům bez větších zkušeností. Nejsou ale bez rizika. Chcete-li větší výnos, musíte být ochotni riziko přijmout. Jak se v základní nabídce podílových fondů orientovat? A jaké výnosy fondy přinášejí?

Otevřené podílové fondy nabízejí zajímavou příležitost ke zhodnocení peněz i člověku, který nemá možnost či zájem aktivně vstupovat na kapitálový a peněžní trh, nebo nedisponuje dostatečným kapitálem. Investice do podílových fondů umožňují komukoli podílet se na růstu světových trhů s cennými papíry. Tato možnost vyplývá z principu tzv. kolektivního investování, kdy finanční prostředky nashromážděné od mnoha investorů jsou společně (kolektivně) investovány na finančních trzích.

Drobný investor svěří své peníze fondu, který za něj investuje do různých cenných papírů. Roste-li hodnota cenných papírů, roste i hodnota investorových podílových listů, a tedy i bohatství investora.

Druhy podílových fondů

V současnosti existuje i na českém trhu obrovské množství fondů. Pro lepší orientaci v těchto fondech je třeba je určitým způsobem rozčlenit. Pro investora nejpodstatnějším kritériem pro volbu otevřených podílových fondů je investiční zaměření fondu. Toto standardní členění fondů rozlišuje fondy peněžního trhu, fondy dluhopisové, fondy akciové a fondy smíšené. Dále existují tzv. fondy fondů, které se specializují na investice do podílových listů jiných podílových fondů.

Při výběru vhodného typu fondu by se investor měl zamyslet nad třemi základními otázkami:

  • Jaký požaduje výnos?
  • Jaké riziko je ochoten podstoupit?
  • Na jak dlouhou dobu je ochoten investovat?

Obecně platí, že vysoký výnos je spojen s vysokým rizikem a s delší dobou investování.

Chceme eliminovat inflaci

Máme určitý obnos peněz, který v současnosti nechceme spotřebovávat, a víme, že v čase bude jeho hodnota klesat vlivem inflace. Nabízí se možnost vložit tyto prostředky na termínovaný vklad u banky, avšak při současných nízkých úrokových sazbách hrozí, že ani tento produkt naše peníze před inflací neochrání.

Alternativou termínovaného vkladu jsou fondy peněžního trhu, které také nabízejí vysokou míru stability a jistoty. Nízké riziko je samozřejmě vykoupeno poměrně nízkým (ale stabilním) zhodnocením investice. Fondy peněžního trhu investují do krátkodobých a vysoce bezpečných dluhopisů.

Doporučovaná minimální doba držení těchto podílových listů je 6 měsíců (poté jsou výnosy osvobozeny od daně z příjmu). Následující tabulka zobrazuje pět významných fondů peněžního trhu obchodovaných v ČR (všechny v Kč).

Fondy peněžního trhu
Investiční společnost Název fondu Min. počáteční investice (Kč) Min. investice (Kč) Vstupní poplatek (%) Správcovský poplatek (% p. a.) Výkonnost (1 rok, %) Výkonnost (3 roky, %)
IS České spořitelny Sporoinvest 100 100 0,30 0,60 1,81 5,79
IKS KB Peněžní trh PLUS 5 000 500 0,00 0,80 2,06 6,20
ČSOB Investiční společnost KBC MULTI-CASH ČSOB CZK 5 000 5 000 0,10 0,60 1,68 5,21
ING Investment Management ING Intl. (II) Český fond peněžního trhu 500 500 0,50 0,55 1,49 4,32
ČP Invest Fond peněžního trhu 3 000 500 0,00 0,50 1,67 5,28

Výkonnost platná k 31. 3. 2007.

Pokud se rozhodnete vložit své finanční prostředky do některého z fondů peněžního trhu, čeká vás výběr konkrétního fondu z široké nabídky na českém trhu. V této fázi je vhodné porovnat především poplatky spojené s nákupem a spravováním fondu. Poplatek za odkup podílových listů banky většinou neúčtují.

Při pohledu na sloupec roční výkonnosti je zřejmé, že vybrané fondy peněžního trhu splnily svůj prvořadý cíl, tzn. ochránit úspory proti inflaci (v únoru 2007 vzrostl index spotřebitelských cen o 1,5 % oproti únoru 2006).

Chcete překonat inflaci

Pokud od investice očekáváte vyšší výnos a jste ochotni akceptovat vyšší míru rizika, než přinášejí fondy peněžního trhu, můžete své prostředky vložit do fondu dluhopisového. Tyto fondy investují do obligací s dobou splatnosti delší než jeden rok. Fondy většinou nakupují obligace různé kvality (od vládních obligací až po tzv. Junk Bonds – „prašivé“ obligace).

Čím větší podíl fond investuje do vládních obligací, tím konzervativnější daný fond je, a tím nižší riziko i potenciální výnos by měl investor očekávat. Následující tabulka zobrazuje pět dluhopisových fondů a jejich základní parametry.

Dluhopisové fondy
Investiční společnost Název fondu Min. počáteční investice (Kč) Min. investice (Kč) Vstupní poplatek (%) Správcovský poplatek (% p. a.) Výkonnost (1 rok, %) Výkonnost (3 roky, %)
IS České spořitelny Sporobond 100 100 0,50 0,90 2,23 9,73
IKS KB IKS Dluhopisový 5 000 500 0,00 1,30 0,99 7,76
ČSOB Investiční společnost ČSOB Bond Mix 5 000 500 1,00 1,00 1,27 7,99
ING Investment Management ING International Český fond obligací 1 000 500 2,10 1,00 1,13 9,27
ČP Invest Fond korporátních dluhopisů 3 000 500 1,00 1,50 2,09 8,37

Výkonnost platná k 31. 3. 2007.

Při porovnávání výkonnosti jednotlivých dluhopisových fondů je nutné zohlednit strukturu jejich portfolia (např. podíl státních obligací). Inflaci (1,5 %) překonaly ve sledovaném období pouze dva vybrané fondy (Sporobond a Fond korporátních dluhopisů).

Chcete nadprůměrný zisk

Investor, který se nespokojí s výnosností dluhopisových fondů a má vyšší sklon k riziku, má možnost investovat do tzv. fondů smíšených. Smíšené fondy jsou určitou mutací fondů dluhopisových a fondů akciových. Jejich výnos i riziko je vyšší než u dluhopisových a menší než u akciových fondů.

U smíšených fondů je velmi důležité se seznámit se statutem fondu, ve kterém je uvedeno, jaký je podíl akcií a obligací v portfoliu. Vyšší podíl akciové složky zvyšuje rizikovost fondu a je třeba počítat s většími výkyvy hodnoty investice, a proto je jako doporučený investiční horizont uváděno rozpětí 3 až 5 let. V tomto horizontu je již velmi pravděpodobné (nikoli jisté!), že se investice požadovaným způsobem zhodnotí.

Smíšené fondy
Investiční společnost Název fondu Podíl akcií (%) Min. počáteční investice (Kč) Min. investice (Kč) Vstupní poplatek (%) Správcovský poplatek (% p. a.) Výkonnost (1 rok, %) Výkonnost (3 roky, %)
IS České spořitelny Akciový mix FF 14 100 100 1,00 1,30 5,61 18,19
IKS KB Balancovaný – dynamický 69 5 000 500 0,00 1,60 10,19 71,85
Balancovaný – konzervativní 15 5 000 500 0,00 2,00 2,94 18,69
ČSOB Investiční společnost ČSOB Bohatství 49 5 000 500 2,00 2,00 5,25 31,22
ČP Invest Smíšený fond 30 3 000 500 4,00* 1,90 5,08 20,45

* Platí při investici do 60 tis. Kč, 60 až 180 tis. Kč – 3 %, 180 až 500 tis. Kč – 2 %, 500 tis. až 3 mil. Kč – 1 %, 3 až 10 mil. Kč – 0,6 %, 10 až 30 mil. Kč – 0,3 %, nad 30 mil. Kč – 0 %.

Chcete maximální zisk

V případě, že chcete své peníze výrazně zhodnotit a jste ochotni podstoupit vysoké riziko, jsou vhodnou formou investice tzv. akciové fondy. Tyto fondy investují více než dvě třetiny aktiv do akcií. Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějšími cennými papíry.

U akciových fondů má zásadní význam doba investice, neboť v krátkodobém horizontu jsou výnosy těchto fondů nepředvídatelné a mohou být „jakékoli“. Doporučená doba investice do akcií je minimálně 7 let. Samozřejmě lze investovat i na kratší dobu, to však spíše připomíná sázkovou kancelář než investování. V krátkém (ročním) horizontu mohou akcie vydělat např. 50 % nebo také mohou ztratit přes 30 % své hodnoty.

Investice na delší dobu již dává solidní pravděpodobnost, že se investované peníze adekvátně zhodnotí. Výnosy akciových fondů byly v minulosti velmi různorodé (viz následující tabulku). Je to dáno tím, že jednotlivé akciové fondy investují do různých druhů akcií (např. geograficky, oborově).

Akciové fondy
Investiční společnost Název fondu Vstupní poplatek (%) Správcovský poplatek (% p. a.) Výkonnost (1 rok, %) Výkonnost (3 roky, %) Výkonnost (5 let)
Celkem (%) p.a. (%)
IS České spořitelny Sporotrend 1,75* 2 7,1 88,19 175,92 22,5
IKS KB IKS Světových indexů 0 1,5 2,4 9,5  –17,4  –3,75
ČSOB Investiční společnost ČSOB Akciový mix 2,5 2 8,48 42,5 31,66 5,66
ING Investment Management ING International Český akciový fond 3,80** 2 13,76 106,29 269,8 29,9
ČP Invest Fond globálních značek 4,00*** 2 5,79 16,78 26,06 4,74

* Při investici do 200 tis. Kč; 200 – 500 tis. Kč = 1,5%; 500 – 2000 tis. Kč = 1,05%; nad 2 mil. Kč = 0,35 %.
** Při investici do 200 tis. Kč; 200 – 500 tis. Kč = 3,5%; 500 – 1000 tis. Kč = 3,2%; nad 1000 tis. Kč = max. 2,9%
*** Při investici do 60 tis. Kč; 60 – 180 tis. Kč = 3,0%; 180 – 500 tis. Kč = 2,0%; 500 – 3000 tis. Kč = 1,0%; 3 – 10 mil. Kč = 0,6%; 10 – 30 mil. Kč = 0,3%; nad 30 mil. Kč = 0%

Anketa

Jaký je váš vztah k riziku při investování?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).