Hlavní navigace

OSVČ dostanou 1000 Kč denně. Vláda schválila novou podobu kompenzací

16. 2. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos Inc.
Nárok na tisícovku denně budou mít osoby samostatně výdělečně činné i malá eseróčka. Dohodáři ale budou i nadále dostávat kompenzace ve výši 500 korun denně. Bonus však půjde čerpat i v době karantény či izolace.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malá eseróčka budou mít nově nárok na kompenzační bonus ve výši 1000 korun denně. Dosáhnou na něj všichni, kterým poklesly příjmy z podnikání minimálně o 50 %. Novou podobu kompenzačního bonusu dnes schválila vláda. Platit by měl zpětně od 1. února 2021. Musí jej však ještě odsouhlasit Parlament a podepsat prezident.

Nový kompenzační bonus představuje jeden ze tří pilířů inovované státní podpory, která by měla být jednodušší, přehlednější a současně určena širšímu okruhu žadatelů. Nárok na něj budou mít všichni podnikatelé poškození důsledky pandemie, nejen ti, na které přímo dopadají vládní opatření, jež mají bránit šíření pandemie. Podpora má být vyplácena z programu Antivirus a dále z připravovaného programu Ministerstva průmyslu a obchodu pracovně nazvaného COVID 21.

Na bonus tak nově dosáhnou i ti živnostníci, kteří mají třeba jen pokles poptávky po svém zboží či službách. Klíčové přitom bude umět prokázat propad příjmů vyšší než 50 %, říká Alena Schillerová, ministryně financí.

Bonus bude posuzován vždy za předchozí kalendářní měsíc

Propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a služeb o nejméně 50 % se bude posuzovat vždy za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní porovnávací období před nástupem pandemie. Například v prvním novém bonusovém období za únor 2021 se budou srovnávat příjmy za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Pro začínající podnikatele se porovnávací období posouvá až po započetí jejich podnikání.

Podstatnou změnu přináší navýšení nového kompenzačního bonusu z 500 korun na 1000 korun denně. Bonus ale má být individuálně zastropován pro podnikatele s nižšími příjmy, například pro důchodce nebo studenty. Ministerstvo to zdůvodňuje tím, že cílem je zabránit v jednotlivých případech nespravedlivému překompenzování.

Lidé pracující na dohodu dostanou jen 500 korun

V případě dohodářů pracujících na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti pak zůstává platná původní výše bonusu 500 korun denně. Podstatnou změnou ale je možnost pobírat kompenzační bonus 500 korun i za dny, kdy měl potenciální příjemce nařízenou karanténu nebo izolaci. Tímto dílčím opatřením narovnáváme situaci mezi živnostníky a zaměstnanci, kteří mají nově nárok na příspěvek v karanténě. Nezbytnou podmínkou je samozřejmě účast živnostníka na nemocenském pojištění, doplňuje Alena Schillerová.

Kompenzační bonus už nebude vázaný na nouzový stav

Podstatnou novinkou je také to, že bonusová období už nebudou nijak závislá na trvání nouzového stavu. Novela zavádí dvě bonusová období odpovídající únoru a březnu letošního roku. Vláda současně po schválení zákona získá možnost zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci, a to nejdéle do konce roku 2021 v případě, že v té době budou nadále trvat krizová opatření. Jak je zmíněno výše, nový kompenzační bonus má platit zpětně od 1. února 2021. Částečný překryv prvního období nového bonusu v únoru 2021 s posledním obdobím stávajícího bonusu (období od 1. do 15. února 2021) má být vyřešen formou započtení.

V praxi to znamená, že nově nárokovaný bonus za únor v maximální možné výši 28 000 korun bude případně snížen o již vyplacenou částku původního únorového bonusu.

Nový kompenzační bonus má být technicky opět vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou budou oproti žádosti stvrzené čestným prohlášením vyplácet finanční úřady.

skoleni_4_3

Žádost bude možné podat online. Stejně tak ji bude možné nadále podat prostřednictvím e-mailu, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně.

Plánovaný dopad návrhu zákona na veřejné rozpočty za únor a březen činí 19,4 miliardy korun. Z toho 18 miliard korun půjde ze státního rozpočtu, 1,1 miliardy korun z rozpočtů obcí a 0,4 miliardy korun z rozpočtů krajů. Dopad do rozpočtů obcí a krajů totiž bude z velké části kompenzován formou příspěvku odpovídajícího 80 % reálného propadu inkasa. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).