Hlavní navigace

Odpovědnostní škody nepodceňujte, jdou do milionů

16. 2. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Způsobíte-li v rámci občanského života nechtěně škodu svému okolí, jste ze zákona povinni ji nahradit. Je přitom lhostejné, zda jde o škodu na majetku, zdraví či životě a jak je tato škoda vysoká.

Taková škoda způsobená v běžném životě druhému občanovi se snadno může vyšplhat až do milionů. Nejde přitom o žádné strašení, jsou to situace, které se běžně stávají. Dobrou zprávou je, že všechny tyto škody kryje pojištění odpovědnosti v občanském životě. Únor je tradičním měsícem pojištění. I proto vznikl tradiční průzkum České asociace pojišťoven, který Měšec.cz jako mediální partner publikuje.

Zaměřili jsme se na reálné zkušenosti obyvatel s pojištěním odpovědnosti včetně konkrétních případů využití produktu, nechybělo ani zkoumání motivace sjednání pojištění a pojistné gramotnosti občanů, uvádí manažerka komunikace a vzdělávání ČAP Marcela Kotyrová. Průzkum ukázal, že více než polovina Čechů (55 %) má alespoň zprostředkovanou zkušenost s odpovědnostní škodou. Pouze třetina dotázaných však potvrzuje, že pojištění odpovědnosti má sjednané. Fakt, že tento typ pojištění má uzavřeno ani ne třetina obyvatel České republiky, považujeme za poměrně alarmující. V souvislosti se změnami v náhradě újmy na zdraví a s dalšími nároky, které vyplývají z nového občanského zákoníku, mohou v této oblasti nastat výrazné problémy s následnou vymahatelností škod, varuje Kotyrová.

Online průzkum NMS Market Research v 11/2014 pro ČAP. Cílová populace: 18–65 let, 1018 respondentů.
Autor: Česká asociace pojišťoven

Online průzkum NMS Market Research v listopadu 2014 pro ČAP. Cílová populace: 18–65 let, 1018 respondentů.

Pojištění odpovědnosti má jen třetina

Příčina nízké propojištěnosti spočívá v lehkovážnosti a podceňování odpovědnostních škod, ale zejména v nedostatečné úrovni znalostí veřejnosti o problematice náhrady škody. Z testu pojistné gramotnosti vyšlo najevo, že se lidé v problematice pojištění odpovědnosti orientují velmi obtížně. Jedničku a dvojku by za své znalosti dostalo jen 21 % respondentů. Oproti tomu se známkou dostatečně a nedostatečně skončilo 56 % tázaných. Pouze třetina respondentů slyšela o tom, že nový zákoník vnesl do uplatňování odpovědnostních škod změny.

Lidé mají mezery především v tom, za jaké škody v občanském životě odpovídají a jakým pojištěním je lze krýt. Více než 30 % respondentů si například myslí, že pojištění odpovědnosti v občanském životě kryje škody způsobené zaměstnavatelům na pracovištích.

Online průzkum NMS Market Research v 11/2014 pro ČAP. Cílová populace: 18–65 let, 1018 respondentů.
Autor: Česká asociace pojišťoven

Online průzkum NMS Market Research v listopadu 2014 pro ČAP. Cílová populace: 18–65 let, 1018 respondentů.

Kdy pojištění odpovědnosti v občanském životě pomůže?

Pojištění se vztahuje na náhradu škody za poškození zdraví či věci při běžných činnostech pojištěného mimo výkon jeho povolání, tedy

  • při provozu domácnosti,
  • při pěstování volnočasových aktivit,
  • během odpočinku či rekreačního sportu.

Některé pojišťovny rozšiřují pojistnou ochranu i na škody způsobené psy a jinými domácími mazlíčky, případně drobnými hospodářskými zvířaty, jako je například drůbež, králíci či ovce. Zpravidla je možné zvířata připojistit, některé pojišťovny takové krytí nabízí i jako součást základního pojištění. Podmínkou vždy je, aby zvířata nebyla chována za účelem zisku, ale výhradně pro vlastní potřebu.

Průměrná cena za pojištění odpovědnosti je přitom jen 500 korun ročně. Pokud je pojištění uzavřeno spolu s pojištěním domácnosti, pak bývají v rámci jedné smlouvy pojištěny všechny osoby žijící s pojištěným. Je však možné sjednat jej i samostatně, ojediněle jej lze dokonce připojistit k životnímu pojištění.

Online průzkum NMS Market Research v 11/2014 pro ČAP. Cílová populace: 18–65 let, 1018 respondentů.
Autor: Česká asociace pojišťoven

Online průzkum NMS Market Research v listopadu 2014 pro ČAP. Cílová populace: 18–65 let, 1018 respondentů.

Zapamatujte si

  • I škodu způsobenou nechtěně či omylem musíte ze zákona uhradit. Buď ji zaplatíte ze svého, nebo ji může krýt pojištění odpovědnosti (vyjma výluk).
  • Škoda způsobená vlivem požití alkoholu nebo úmyslně je ve výlukách.
  • Pojištění odpovědnosti za škody v běžném občanském životě lze zakoupit samostatně.

Ušetřete na pojistném

  • Pojištění odpovědnosti je častou součástí pojištění domácnosti a/nebo nemovitosti. Možná jej již dávno máte. Prověřte si svoji stávající smlouvu.
  • Pojištění odpovědnosti je častou součástí cestovního pojištění, a to jak samostatně sjednaného, tak k platebním kartám. Takové pak platí jen mimo Českou republiku.
  • Pojištění odpovědnosti sjednané samostatně i v rámci pojištění domácnosti často platí po celé Evropě. Nechtěný, ale vámi způsobený úraz jiného člověka třeba na sjezdovce tak může být odškodněn z vaší domácí pojistky. Přečtěte si podmínky u vašeho stávajícího pojištění.

Jak postupovat v případě, že dojde ke škodě?

Podmínkou pro úspěšné uplatnění škody je prokázání nároků poškozeného. V praxi to znamená, že je třeba zdokumentovat vhodným způsobem okolnosti vzniku škody, zajistit si kontakty na případné svědky, doložit dokumenty prokazující výši škody apod. a oznámit škodu pojišťovně. To by měl udělat pojištěný, připouští se ale i nahlášení poškozenou stranou.

U škod na majetku je vhodné až do příchodu technika pojišťovny škodu neodstraňovat. Neplatí to v případě, že by se tím mohl zvyšovat rozsah škody nebo že by to nebylo možné z hygienických nebo jiných závažných důvodů. Pak je ovšem nezbytné před odstraňováním škod provést důkladnou dokumentaci. V případě rozporů mezi zúčastněnými stranami lze událost nahlásit policii.

Mohou nastat situace, kdy pojišťovna plnění odmítne. Jedná se o tzv. výluky z pojištění, které jsou vždy definovány v pojistných podmínkách. U jednotlivých pojišťoven se mohou lišit, standardně jsou ale vyloučeny škody způsobené úmyslně, škody na vypůjčených věcech nebo škody způsobené pod vlivem alkoholu či omamných látek.

Jak velká může škoda být?

Mezi nejčetnější pojistné události patří škody způsobené provozem domácnosti. Ukázkovým příkladem je například vytopení vodou, ať už následkem přeteklé vany nebo umyvadla či nehody způsobené zpuchřelými hadicemi praček nebo myček. Časté jsou i pády a následné poškození cizí věci z důvodu neopatrnosti. Tyto škody se pohybují v řádech tisíců až desítek tisíc korun.

skoleni_27_5

Online průzkum NMS Market Research v 11/2014 pro ČAP. Cílová populace: 18–65 let, 1018 respondentů.
Autor: Česká asociace pojišťoven

Online průzkum NMS Market Research v listopadu 2014 pro ČAP. Cílová populace: 18–65 let, 1018 respondentů.

Majitelé psů by měli vědět, že v případě poranění a pokousání jiného psa nebo kočky může jeho majitel nárokovat veterinární náklady a náklady na jeho léčení, které se snadno mohou vyšplhat i nad 100 000 korun.

Méně časté, avšak finančně nejnáročnější škody vznikají například při sportu, kde dochází často k újmám na zdraví. Pokud se jedná o vážnější škodu na zdraví, kde poškozená strana žádá odškodnění za bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu na výdělku nebo třeba náklady na péči během doby léčení, může se celková výše nároku pohybovat v řádech statisíců až milionů korun. I proto se vyplatí mít sjednané pojištění odpovědnosti v občanském životě, uzavírá Marcela Kotyrová.

Autor článku

Autor se věnuje finančnímu poradensví v praxi a publikační činnosti na téma finanční gramotnosti.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).