Hlavní navigace

Ocenění rizika země při mezinárodním investování

27. 6. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Při výběru země, do které budeme investovat, je potřeba zvážit její ekonomická, politická a podnikatelská rizika. Dozvíte se, jak tato rizika změřit a jak postupovat při investování v zahraničí.

Mnoho investorů vybírá umístění části portfolia do cenných papírů denominovaných v zahraničních měnách. Toto rozhodnutí zahrnuje analýzu nabídek různých podílových fondů, burzovně obchodovaných fondů (ETF), akcií nebo dluhopisů. Nicméně investoři často zanedbávají první krok v procesu mezinárodního investování. Pro učinění správného investičního rozhodnutí směrem do zahraničí je potřeba začít se zvážením a určením, jaké nebezpečí v podobě investiční situace na nás v dané zemi čeká. Riziko země se týká ekonomických, politických a podnikatelských rizik, která jsou specifická pro danou zemi, a která by mohla mít za následek neočekávané ztráty spojené s investováním. Cílem tohoto článku je prozkoumat koncept rizika země a způsob, jak může být investory analyzován.

Ekonomické a politické riziko

Dva hlavní zdroje rizik musí být brány v úvahu při mezinárodním investování: ekonomické a politické riziko. Ekonomické riziko se týká schopnosti země splácet své vlastní dluhy. Země se stabilními financemi a silnou ekonomikou by měla poskytnout spolehlivější investice, než země se slabšími financemi a nezdravou ekonomikou. Politické riziko se týká politických rozhodnutí učiněných v rámci jedné země, které by mohly vést k neočekávaným ztrátám na straně investorů. Zatímco ekonomické riziko je často odkazováno na schopnost země splácet své dluhy, riziko politické se někdy odkazuje na ochotu země splácet dluhy nebo udržovat příznivé prostředí pro vnější investice. I když je ekonomika země silná, v případě, že je politická situace nepřátelská (nebo se stává nepřátelskou) k zahraničním investorům, nemusí být taková země nutně dobrým kandidátem pro zainvestování finančních prostředků.

Měření ekonomického a politického rizika

Stejně jako korporace mohou dostat kreditní rating k určení jejich schopnosti splácet své dluhy, tak i státy dostávají ratingová hodnocení. Ve skutečnosti téměř každá země na světě, do které je možné zainvestovat, obdrží ratingová hodnocení od ratingových agentur typu Moody's, Standard & Poor's (S&P), Fitch nebo dalších agentur. Země s vyšším kreditním ratingem je považována za bezpečnější investici než země, která má rating nižší. Prozkoumat kreditní ratingy zemí je skvělý způsob, jak začít analyzovat potencionální investice.

Jako zajímavost může být uvedeno, že emitenti ve většině případů nemají lepší ratingová hodnocení, než má země jejich působení. Je to dáno právě rizikem dané země, ve které se nacházejí. Dá se tedy říci, že žádná korporace v České republice by neměla dosáhnout lepšího ratingu, než který má právě Česká republika jako stát, respektive české státní dluhopisy, což představuje určitým způsobem benchmark pro jednotlivé společnosti v zemi.

Srovnávací tabulka ratingového hodnocení vybraných zemí investičního stupně

Dalším důležitým krokem při rozhodování o umístění investice do zahraničí je ověření ekonomických a finančních fundamentů země. Různí analytici preferují různá měřítka, ale téměř každý se dívá na hrubý domácí produkt (HDP) země, inflaci nebo index spotřebitelských cen (CPI) při zvažování investice. Investoři budou také chtít pečlivě vyhodnotit strukturu finančních trhů v dané zemi, dostupnost atraktivních investičních alternativ a nedávnou či aktuální výkonnost místních akciových a dluhopisových trhů.

Zdroje informací spojených s rizikem země

Existuje mnoho vynikajících zdrojů pro získání informací o ekonomické a politické situaci v daných zemích. Denní tisk, jakým je například New York Times, Wall Street Journal nebo Financial Times, věnuje významnou část obsahu zahraničním událostem. Mnoho vynikajících týdeníků také pokrývá mezinárodní ekonomiku a politiku. The Economist je obecně považován za standardní nosič informací v této oblasti na týdenní publikační bázi.

Pro ty, kteří hledají detailnější zprostředkování informací v dané zemi nebo regionu, existují dva výborné zdroje jejich potencionálního zájmu. Jedná se o komplexní informace poskytované z Economist Intelligence Unit (EIU) a Central Intelligence Agency (CIA) „World Factbook“. Každý z těchto zdrojů poskytuje investorovi široký přehled ekonomického, politického, demografického a sociálního prostředí v dané zemi. Economist Intelligence Unit také poskytuje ratingová hodnocení většině světových zemí, která mohou do jisté míry doplňovat hodnocení vydaná předními ratingovými agenturami. Může se jednat o již zmíněné agentury Moody's, Standard & Poor's (S&P) nebo Fitch.

Nakonec i samotný internet poskytuje přístup k řadě informací, a to včetně mezinárodních vydání mnoha zahraničních novin a časopisů. Vyhodnocení místních zdrojů informací v dané zemi může někdy taktéž poskytnout trochu odlišný pohled na atraktivitu země při zvažování o investici.

Při zvažování mezinárodní investice musíme vzít v potaz, že existuje rozdělení zemí a jejich trhů do třech základních skupin, ze kterých následně můžeme vybírat i dle rizika. Jedná se o:

  • Rozvinuté země (Developed countries) typově jako USA, Kanada, Německo, Francie, Japonsko či Austrálie,
  • Rozvíjející se země (Emerging countries), kterými jsou například oblast střední Evropy, Rusko, Čína, Indie nebo Brazílie,
  • Hraniční země (Frontier countries), které lze zařadit do určité podskupiny rozvíjejících se zemí. Patří sem například východní Evropa, Balkán či některé země v Africe a Asii.

Důležité kroky při investování v zahraničí

Po dokončení analýzy země je potřeba učinit rozhodnutí o investicích. Prvním krokem je rozhodnout, kam investovat při výběru mezi několika možnými investičními přístupy, které zahrnují například investici do širokého mezinárodního portfolia, investici do užšího portfolia zaměřeného na rozvíjející se nebo rozvinuté země, investici do konkrétní oblasti v podobě například Evropy či Latinské Ameriky nebo investici pouze v určité zemi či zemích.

Nezapomeňme, že diverzifikace portfolia je základním principem při domácím investování. Tento princip je však ještě důležitější při investování v mezinárodním měřítku. Rozhodneme-li se tudíž zainvestovat celé portfolio do jedné země, určitě se nejedná o dobrý krok. V široce diverzifikovaném globálním portfoliu by měly být investice alokovány mezi rozvinuté a rozvíjející se země. Dokonce i ve více soustředěném portfoliu by měly být investice rozděleny mezi několik zemí s cílem maximalizovat diverzifikaci a minimalizovat riziko.

Po rozhodnutí, kam investovat, musí ještě investor rozhodnout, které investiční nástroje zvolí. Investiční příležitosti zahrnují například státní dluhopisy, akcie nebo dluhopisy korporací s domicilem ve vybrané zemi, akcie nebo dluhopisy amerických společností, které mají významnou část svých příjmů z vybrané země, mezinárodně zaměřené burzovně obchodované fondy nebo podílové fondy. Volba investičního nástroje závisí na každém investorovi a jeho znalostech, zkušenostech, rizikovém profilu a cílech v oblasti výnosů. V případě pochybností s mezinárodním investováním má smysl začít spíše s podstupováním menšího rizika. Více rizikové investiční instrumenty je vždy možné do portfolia zakomponovat později.

Kromě důkladného prozkoumání potencionální investice musí mezinárodní investoři monitorovat vlastní portfolio a upravovat jej dle potřebných změn. Ekonomické podmínky v zemích se neustále vyvíjí a stejně tak se může rychle změnit i politická situace, a to zejména v rozvíjejících se a hraničních zemích. Situace, které kdysi vypadaly slibně, již nemusí být tak skvělé po nějakém čase, a země, které se kdysi tvářily příliš riskantně, již mohou mít realizovatelné investiční kandidáty. Neměli bychom obecně jako investoři usínat na vavřínech, ale neustále naše portfolia sledovat a průběžně vyhodnocovat případné změny.

Účto_tip_změny21

Závěr článku

Zahraniční investice zahrnují pečlivou analýzu ekonomických, politických a podnikatelských rizik, která by mohla mít za následek neočekávané ztráty plynoucí z investování. Proto je analýza rizika země základním krokem při budování a monitorování mezinárodního portfolia. Investoři, kteří používají mnoho prvotřídních informačních zdrojů dostupných pro ohodnocení rizika země, budou lépe připraveni při vytváření svého mezinárodního portfolia.

Inspirace pro překlad originálního článku od Briana Perryho.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).