Hlavní navigace

Obchodujeme s finančními deriváty: Co jsou forward a futures?

1. 2. 2012
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Vysvětlíme si, co jsou to deriváty typu forward a futures a jak je můžete využít. Ukážeme si příklad, jak lze obchodovat s živým dobytkem pomocí těchto derivátů.

Deriváty jsou finančními instrumenty, které pracují s tzv. podkladovými aktivy. To jsou například zahraniční měny, úrokové míry, komodity, akcie, akciové indexy a podobně. Ačkoli se k nim v poslední době obrací stále více pozornosti, jejich neuvážené využití může investora přivést na mizinu.

Forward

Forward může mít podkladová aktiva v podobě měnových párů, úrokových sazeb, komodit, energií, počasí a tak dále. V následujících odstavcích se zaměříme především na FX (foreign exchange) forward spojený s měnovými páry.

V úplném úvodu nebude na škodu vysvětlit význam takzvaného FX spotu. Jedna se o transakci, která zahrnuje výměnu dvou měn v kurzu, který je zpravidla stanoven dva pracovní dny (vypořádání T+2) po uzavření transakce. Vypořádáním máme na mysli vzájemné doručení peněz na účty protistran. Tento typ transakcí je používán klienty pro okamžitou výměnu jedné měny za druhou pro zaplacení zboží nebo investice.

Nicméně firmy či jednotlivci mohou potřebovat nakoupit cizí měnu pro placení za objednané zboží nebo služby v budoucnu. Důvodem může být například strach z fluktuace (změn) kurzů měnových párů. V tomto případě bude preferováno sjednání kurzu dnes, ale k vypořádání dojde až v delším časovém horizontu. Tyto situace nazýváme již zmíněným FX forwardem. K vypořádání dochází mnohem později než T+2, typicky T+30, T+90 a zpravidla maximálně do jednoho roku.

Hodnota FX forwardu

Někdo by mohl namítnout, že forwardové sazby jsou jednoduše založeny na rovnováze mezi nabídkou a poptávkou. Ano, ale je zde arbitrážní mechanismus, který blíže spojuje sazby FX forwardu s těmi spotovými a dále s úrokovými mírami dvou měn, které jsou obsaženy v souvisejícím měnovém páru. Rozdíl mezi FX forwardem a spotem je založen na časové hodnotě peněz. Množství peněz Z obdržených či zaplacených dnes je ekonomicky srovnatelné se stejnou částkou navýšenou o úrok v budoucnu Z*(1+IR)n, kde IR je roční úroková sazba (interest rate per annum) a n počet úročených let.

Hodnota FX forwardu tak může být spočítána pomocí kombinace spotu a dvou depozitních transakcí – půjčíme si domácí měnu se splatností d+2 za úrokovou sazbu IRdm (d = délka období ve dnech, dm = domácí měna), vyměníme domácí měnu na spotovém trhu za měnu zahraniční a uložíme ji se splatností d+2 za úrokovou sazbu IRzm (zm = zahraniční měna). Výsledný vzoreček je graficky vyjádřený níže. Zkratka FR představuje forwardovou sazbu (forward rate) a SR logicky sazbu spotovou (spot rate).

Je důležité pochopit vztah spojující spotové sazby, forwardové sazby a úrokové míry. Nejedná se pouze o technickou spojitost mezi dvěma FX instrumenty, ale ukazuje to především základní pravidlo mezinárodních finančních trhů, kdy se výnos v různých měnách může lišit. Vyšší výnos v zahraniční měně v porovnání s domácími úrokovými sazbami nemůže být dosažen bez hrozby devizového rizika. Náklady základního zajišťovacího instrumentu, FX forwardu, se rovnají přinejmenším rozdílu mezi úrokovými sazbami dvou měn.

Příklad 

Forward je používán především pro hedging, ale dá se na něm taktéž spekulovat, což si ukážeme na následujícím příkladu.

Spekulant zvažuje, co udělá s volným 1 milionem EUR. Forwardová šestiměsíční (6M) sazba je stanovena na 25 CZK/EUR. Spekulant na základě vlastní analýzy a predikce očekává snížení této sazby ve spotu na 24 CZK/EUR za šest měsíců. Jak tedy realizuje profit?

Dnes prodá (SHORT) 1 milion EUR za forwardovou sazbu 25 CZK/EUR a za šest měsíců nakoupí 1 milion EUR za spotovou sazbu 24 CZK/EUR, v rámci vypořádání forwardu spekulant okamžitě realizuje zisk ve výši 1 milion CZK = (25–24)*1 milion EUR.

Budoucnost však je dopředu neznámá, proto pokud předpověď nevyjde dle ideálních představ a spotový kurz CZK/EUR po šesti měsících depreciuje, spekulant utrpí značnou ztrátu.

Futures

Mezi nejznámější světové burzy s finančními deriváty můžeme bezesporu zařadit Chicago Mercantile Exchange (CME) ve Spojených státech amerických, London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) ve Velké Británii, Tokyo International Financial Futures Exchange (TIFFE) v Japonsku nebo Sydne Futures Exchange (SFE) v Austrálii.

Můžeme si povšimnout, že se u futures neobjevuje na rozdíl od forwardů smluvní předem dohodnutá cena. Je to sám trh, který si určí ceny. Obchodníci zveřejní nabídky k nákupu či prodeji standardizovaného množství v celých lotech a mechanismus trhu zajistí realizaci nabídek přes rovnovážnou cenu. Nicméně futures kontrakty zákonně existují pouze mezi jednou protistranu a burzou nebo zúčtovacím místem (takzvaným clearinghousem).

Znázornění vztahu mezi protistranami


Autor: Kracík

Výše zmíněný vztah přináší dvě hlavní výhody. Prvně burza nebo zúčtovací místo garantuje uzavření obchodu a doručení. Sekundárně futures dovolí obchodníkům nakoupit nebo prodat rozdílné množství lotů a uzavřít pozice kdykoliv před dnem vypořádání s ohledem na standardizované termíny burzy.

Příklad

Pojďme si nyní ukázat příklad na hedging s futures. Farmář v USA plánuje prodat vlastní dobytek v lednu 2013 na místním trhu. Tržní ceny živého dobytka jsou však poměrně volatilní, proto se farmář oprávněně obává jejich poklesu. Rozhodne se tedy pro zafixování budoucích prodejních cen přes futures kontrakty na živý dobytek. Nejdříve si však musí detailně projít specifikaci kontraktu.

Jak vidíme z popisu, 1 lot představuje 40 000 liber. Rád bych důrazně upozornil, že se v tomto případě nejedná o libru britskou (měnu), ale o jednotku váhy. 1 kg odpovídá 2,205 libry, což znamená, že jeden futures kontrakt představuje přibližně 18 tun. Jednotky ocenění jsou centy za libru.

Cílem je dnes prodat v závislosti na celkové váze například 10 futures kontraktů (celková váha 400 000 liber) s vypořádáním v únoru 2013 a uzavřít pozici právě před (po) fyzickém prodeji na místním trhu. Cena FEB13 futures je stanovena na 130,600 centů za libru viz červenými puntíky označený obdélník v tabulce níže.

Vypořádání futures na živý dobytek


Zdroj: www.cmegroup.com

V lednu 2013 může být spotová cena nižší nebo vyšší než ta předem sjednaná. Pokud je nižší, například 120,6 centů za libru, farmář uzavře futures pozici s výdělkem 10 centů (=130,6–120,6) a prodá dobytek na místním trhu za 120,6 centů. Celkový výdělek bude činit 130,6 centů za libru. Pokud však na druhé straně spotová cena vzroste na 140,6 centů za libru, tak farmář realizuje ztrátu na futures kontraktu. Nejdříve prodá dobytek s cenou 140,6 centů a uzavře futures pozici se ztrátou – 10 centů (=130,6–140,6). Celkový výdělek činí taktéž 130,6 centů za libru. V závěru příkladu lze konstatovat, že hedging byl proveden úspěšně.

Zálohy

Problematika futures je taktéž spojována se zálohami (margins). Nejdůležitější pojmy spojené se zálohami jsou: počáteční záloha (initial margin), udržovací úroveň (maintenance margin call) a záloha k doplnění počátečního stavu (margin call).

Počáteční záloha slouží k tomu, aby ji prodávající nebo kupující složil v zúčtovacím místě na konci obchodního dne, kdy byl kontrakt uzavřen. Udržovací úroveň je dolní limit, pod který nesmí klesnout výše zálohy při každodenním zúčtování zisků a ztrát z pohybu ceny futures. Zpravidla se jedná o 75 % z výše počáteční zálohy. Pokud však záloha klesne pod udržovací úroveň, musí následovat takzvaný margin call, který slouží k doplnění zálohy plně na počáteční úroveň. Pokud by se tak nestalo, kontrakt bude automaticky uzavřen k zabránění ještě větším ztrátám. Na účtu však stále bude část vložené částky, což by se naopak u forwardu nestalo.

Hodnota FX futures

Cena FX futures je ovlivněna stejnými faktory, jako je to v případě FX forwardu. Tento fakt znamená, že jsou oba instrumenty významně propojeny a cena futures se nemůže výrazně odklonit od forwardového kurzu.

Rozdíly mezi forwardem a futures

Na závěr článku si zobecníme a shrneme v bodech čtyři základní rozdíly mezi forwardem a futures, pátý bod představuje společný rys, který tyto dva finanční instrumenty mají:

  1. Hlavní rozdíl mezi forwardy a futures je v tom, že forward je obchodován na OTC trzích, zatímco futures na burzách.
  2. Futures je na rozdíl od forwardů standardizován co do času vypořádání, například každá první středa v měsíci, tak i do výše jednoho kontraktu, který je uváděn v takzvaných lotech (1 lot = například 10 000 USD pro zemědělské futures).
  3. Futures může být vypořádán kdykoliv před sjednaným datem splatnosti, ale pouze v burzou stanovených termínech, zatímco forward je zpravidla vypořádán na konci dojednaného období.
  4. Forward je mnohem rizikovější, protože může dojít k selhání protistrany, a tím i ztrátě spojené s nerealizováním předem dohodnuté transakce. Na burze existují nastavené mechanismy, které by měly tyto situace u futures včas eliminovat.
  5. Ocenění těchto dvou derivátů je ekonomicky velmi podobné, proto by nemělo docházet k výraznějším odchylkám obou kurzů.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).