Hlavní navigace

Obchodování s Price Action – praktická ukázka

17. 5. 2013
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

Dostáváme se k ryze praktické části našeho seriálu o základech tradingu, kterou je ukázka využití technik Price Action (dále jen PA).

Některé z uvedených technik jsme si již v předchozích dílech představili. Dnes je však uvedeme do praktické podoby ve formě ukázky možného postupu analýzy. Článek představuje ukázku jedné z mnoha možných analýz trhu skrze vyšší časový rámec (anglicky „timeframe“) a PA techniky. Analýza trhu skrze zakreslování support/resistance úrovní (dále jen S/R) je jednou z variant, která je začínajícími obchodníky oblíbená a vyhledávaná.

Konkrétní podoba této analýzy, způsob zakreslování S/R úrovní, identifikace vstupních signálů (včetně jemných nuancí a filtrů) a další kroky analýzy, to vše je pak zcela individuální záležitostí. Z toho důvodu nelze tuto ukázku brát jako konkrétní návod na obchodování, ale spíše jako přiblížení jednoho z mnoha způsobů, jakým mohou PA obchodníci nahlížet na trhy. Vždy je nezbytné přizpůsobit své obchodování vlastní povaze a najít metodu, která obchodníkovi plně vyhovuje. Funkční obchodní přístup lze získat i s využitím těch nejzákladnějších pomůcek, kterým mnoho obchodníků obvykle nepřikládá náležitou pozornost a připravují se tak poměrně zbytečně o zajímavé obchodní příležitosti.

My si tedy v této ukázce představíme přístup, kdy budeme na vyšších časových rámcích identifikovat zajímavé S/R úrovně, a na těch poté vyhledávat místa s vyšší pravděpodobností vývoje ceny v náš prospěch. Jedná se o techniky, které jsou ve světě tradingu všeobecně známé a jsou v různých podobách a variacích využívány mnoha obchodníky.

Než se pustíme do ukázek, musíme si nejdříve nadefinovat obchodní styl, který budeme aplikovat v ukázce:

 • Vybraný obchodní styl: intradenní
 • Obchodované trhy: Euro Bund (FGBL) – burza EUREX
 • Startovní kapitál: 14 000 Euro
 • Maximální risk na 1 obchod (1 %): 140 Euro
 • Minimální požadované RRR: 1:2

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

KROK 1: Analýza struktury trhu

Jedním z prvních kroků PA obchodníka bývá analýza trhu z pohledu vyšších časových rámců. Obchodník tak získá velice jasnou představu o tom, jak se cena na trhu vyvíjí v dlouhodobějším horizontu. Je třeba pamatovat na to, že nízké intradenní časové rámce, jako například 3minutové grafy, mohou být někdy velmi zavádějící. Zatímco na 3minutovém grafu cena klesá a obchodník má pocit, že se trh nachází v jasném sestupném trendu, při pohledu na denní nebo hodinový graf může být situace zcela opačná a trh může například silně trendovat vzhůru. V takovém případě se příliš nevyplácí obchodovat proti tomuto „hlavnímu trendu“ a je lepší snažit se raději vyhledávat obchodní příležitosti v souladu s hlavním trendem. Pravděpodobnosti pak stojí na naší straně.

V zásadě platí, že větší obchodníci (například fondy, banky atd.), kteří svými příkazy dokáží v trhu vytvářet zásadnější pohyby, se orientují podle vyšších časových rámců (týdenní, denní, 4hodinové).

Zakreslování S/R úrovní je tedy výhodné provádět na vyšších časových rámcích, kde je struktura trhu čitelnější a jednotlivé úrovně mají větší váhu pro rozhodování těchto obchodníků. Vzhledem k tomu, že samotné obchodování budeme provádět na 3minutovém grafu, zvolili jsme pro naši ukázku a zakreslení S/R úrovní 30minutový časový rámec.

Častý postup mnoha obchodníků je takový, že si před začátkem obchodní seance zakreslí důležité S/R úrovně a stanoví si možný scénář pro další cenový vývoj. Pro ukázku budeme používat simulovaný obchodní účet, protože uváděné informace představují zjednodušený úvod do problematiky a jejich smysl je pouze demonstrovat základní principy, nikoliv představit kompletní obchodní plán.


Autor: Finančník.cz

Způsob zakreslení S/R úrovní je individuální a prakticky každý obchodník používá trochu jinou metodu. V tomto případě jsme zvolili zakreslení pomocí posledních cenových swingů High a Low, které můžeme považovat pro další cenový vývoj za důležité. Je samozřejmě možné zvolit jiná pravidla pro zakreslení S/R úrovní. Například brát v potaz pouze ty S/R úrovně, na kterých se cena zastavila minimálně dvakrát, určovat S/R úrovně skrz volume analýzu a podobně.

V rámci analýzy vyšších časových rámců si PA obchodníci často vytvářejí scénáře možného dalšího cenového vývoje. Výhodou podobných přístupů je, že si můžeme dopředu vytipovat oblasti potenciální změny nabídky a poptávky v trhu, čili úrovně, které mohou být zajímavé pro otevírání nových pozic. Nemusíme tak nutně sledovat vytváření každé cenové úsečky v reálném čase. Platformy obvykle nabízí možnost nastavit si tzv. „alerty“, tedy upozornění, že se trh blíží k určité ceně, kterou můžeme mít připravenou jako vstupní cenovou úroveň. Plně se trhům věnujeme v okamžiku, kdy se obchodují v předpřipravené oblasti. Pro většinu obchodníků je poměrně obtížné udržet vysokou úroveň pozornosti déle, než 2 – 3 hodiny a podobný přístup kombinace analýzy vyšších časových rámců s obchodováním na nižším časovém rámci je jednou z metod, jak v intradenním obchodování minimalizovat naše emoce a únavu z neustálého sledování grafů


Autor: Finančník.cz

Trh se v tuto chvíli nachází na vyšším časovém rámci v sestupném trendu. Jednou z běžných taktik je obchodování s trendem, kde potenciální obchodní příležitosti můžeme vyhledávat v naznačených S/R oblastech. Který scénář se naplní, uvidíme po otevření burzy následující obchodní seanci. Současně nesmíme zapomínat na to, že v tradingu nejde o to „uhádnout vývoj trhu za každou cenu“, ale o obchodování pravděpodobností. 

Pokud obchodník získá představu o struktuře trhu a o cenách, na kterých chce obchodovat, může poté čekat na vstupní signál podle svého obchodního plánu. Vstupním signálem může být prakticky cokoliv – ať už se jedná o některý z indikátorů, oblíbenou cenovou formaci, analýzu orderflow nebo vše zmíněné dohromady. My se budeme v rámci této ukázky držet jednoduchých postupů a zůstaneme u čistého cenového grafu.

V tuto chvíli máme tedy vyznačené cenové úrovně pro vstup a sledujeme chování trhu po otevření burzy.

KROK 2: Čekání na vstupní formaci

Krátce po otevření burzy se trh nachází blízko S/R úrovně, kterou máme z naší přípravy vytipovanou jako místo, kde by mohly do trhu začít naskakovat agresivní prodávající, a tudíž začít tlačit cenu níže ve směru původního trendu. Typický price action obchodník v takovém případě zpozorní a vyčkává na vstupní cenovou formaci nebo jakýkoliv jiný signál technické analýzy, potvrzující nástup agresivních prodávajících, ke kterým se může přidat a profitovat z potenciálního dalšího poklesu trhu.


Autor: Finančník.cz

Trh otevřel v blízkosti vyznačené S/R úrovně s velkou otevírací mezerou směrem vzhůru.

Strukturu trhu máme jasně definovanou, proto pro další posouzení cenového vývoje můžeme využít nižší časový rámec, kde bude dobře čitelné aktuální chování trhu a kde budeme mít lepší šanci případně identifikovat vhodný vstupní signál technické analýzy. Nižší časový rámec také nabízí možnost upřesnit časování vstupu do obchodu a získat lepší vstupní cenu. Snížíme tak risk na obchod a maximalizujeme potenciál profitu.


Autor: Finančník.cz

V rámci analýzy price action je vhodné pracovat s více časovými rámci. Pro některé obchodníky se to může sice jevit jako náročnější postup, na druhou stranu však získáváme velmi dobrý přehled o dění na trhu. Ukázka zobrazuje 3minutový časový rámec trhu Euro Bund krátce po otevření.

KROK 3: Vstup do obchodu

Jak už bylo řečeno, konkrétní vstup vychází z obchodního plánu obchodníka. Často jde o určité formace potvrzující vyčerpání trhu pokračovat jedním směrem spolu s náznakem změny momenta v trhu ve směru zamýšleného obchodu.  V případě vstupu do shortu to mohou být například různé mikroformace typu double top, swing s nižším high a podobně.

Na screenshotu vidíte konkrétní možnou podobu formace. Trh se po prvním odrazu vrátil zpět k S/R úrovni, ale nedosáhl již předchozího vrcholu. To může být signál oslabení růstu a vhodná situace pro vstup do krátké pozice.

Je třeba pamatovat na to, že ani v tuto chvíli, kdy vše vypadá „dobře“, se nemusí očekávaný scénář vyplnit. Neustále se pohybujeme v oblasti pravděpodobností, a na to je třeba v tradingu vždy pamatovat. I z toho důvodu je nutné pracovat s rozumným risk managementem – tj. používat ochranný stop-loss.

Obecně platí, že než obchodník vstoupí do kteréhokoliv obchodu, musí znát odpovědi na podobné otázky:

 1. Splňuje vstupní signál veškerá kritéria obchodního plánu?
 2. Kde budu z obchodu vystupovat?
 3. Jak velký risk podstoupím a kde umístím stop-loss?
 4. Budu obchod po vstupu řídit?

Pokud si obchodník není schopen na tyto otázky odpovědět, pak by do obchodu neměl nikdy vstupovat.


Autor: Finančník.cz

Přibližná analýza potenciálu a risku obchodu může vypadat tak, jako na screenshotu. Poměry risku a potenciálu obchodu se opět mohou lišit podle typu obchodních systémů, ale v zásadě lze jenom doporučit obchodovat pro vyšší průměrné profity, než jsou průměrné ztráty. Jednoduše řečeno by náš profit target měl být dál, než je náš stop-loss. 

Jelikož máme z našeho plánu stanoven maximální risk na obchod na hodnotě 140 Euro, je výše risku z ukázkové situace pro náš účet přijatelná a mohli bychom si dovolit obchodovat dva kontrakty najednou.

Přestože mohou být přístupy price action obchodníků k tradingu různě komplikované, své příkazy vesměs zadávají na základě studia struktury trhu. V případě popisovaného shortu by tak mohla obrazovka obchodníka vypadat například následovně:


Autor: Finančník.cz

Platforma umístí přehledně do grafu všechny obchodní příkazy. Pokud máme k dispozici funkci obchodování z grafu, můžeme příkazy upravovat přímo na grafu.

Vstup do obchodu má v naší ukázce následující parametry:

 • Hypotetický vstup do krátké pozice vyplněný za cenu 142.57
 • Ochranný stop příkaz: umístěn nad S/R úroveň kolem 142.62 (na ceně 142.64), což představuje risk 70 Euro
 • Příkaz pro výběr zisku: umístěn nad další S/R úroveň okolo 142.33 (na ceně 142.36), což představuje ziskový potenciál 210 Euro

KROK 4: Řízení obchodu

Mnoho obchodníků se po vstupu do obchodu může věnovat také aktivnímu řízení obchodu. To zahrnuje nejčastěji posouvání ochranného stop-lossu s tím, jak se cena vyvíjí požadovaným směrem. Metod pro řízení obchodu je mnoho a obecně nelze říci, zdali je lepší ponechat původní příkazy stop-loss a profit-target na výchozích cenových úrovních nebo s nimi v průběhu obchodu manipulovat podle aktuálního chování trhu. Toto je záležitost, která je velmi individuální a vychází z konkrétních nuancí obchodního plánu. Všechny případné kroky v procesu řízení obchodu je potřeba otestovat ještě předtím, než jsou aplikovány v reálném obchodování.


Autor: Finančník.cz

V rámci naší ukázky jsme ponechali přidružené příkazy na původních cenách. Pokud bychom po určité době posunuli náš příkaz stop-loss na vstupní cenu, byli bychom chráněni před ztrátou, ale samozřejmě na úkor předčasného ukončení obchodu na označeném místě. V takovém případě by obchod skončil na nule. Podle vzhledu následné cenové akce, která naznačuje další odraz od vyznačené S/R úrovně, nic nebrání provést opětovný vstup do pozice. V takovém případě by byl obchod prakticky se stejnými parametry, jako tomu bylo v prvním případě.

Pro mnoho obchodníků není příjemný pohled sledovat, jak trh pomalu „ukusuje“ celý otevřený profit a nakonec se ještě dostane na chvíli do otevřené ztráty, aby si to následně namířil přímo k profit-targetu. A právě z podobných důvodů existují různé taktiky pro řízení otevřených pozic. Z naší zkušenosti však platí, že čím méně zejména začínající obchodník pozici řídí, tím robustnější mohou být z dlouhodobého pohledu výsledky obchodování. V naší ukázce volíme proto pro názornost ponechání příkazů stop-loss a profit-target na původních cenách.

Účto_tip_změny21

KROK 4: Výstup z obchodu a kontrola


Autor: Finančník.cz

Trh nakonec hypotetický profit-target na ceně 142.36 zasáhl. V případě, že bychom obchodovali s reálným účtem, inkasovali bychom profit 210 Euro/kontrakt. Samotná částka není tak podstatná jako skutečnost, že jsme pro daný zisk riskovali 70 Euro/kontrakt. Pro dosažení konzistentní profitability nám tak stačí obchodovat podobné situace i s úspěšností výrazně pod 50 %.

Přestože byl tento ukázkový obchod zakončen se ziskem, budou téměř jistě následovat také obchody ztrátové. A to bez ohledu na to, s jakou taktikou bude daný obchodník pracovat. Obchodování skrz price action tedy není o věštění z křišťálové koule, ale o tom, že obchodníci získávají skrz analýzu struktury cenových grafů určité referenční body, vycházející z historické změny nabídky/poptávky, které následně používají pro své vstupy a výstupy.

V následujícím díle našeho seriálu si ukážeme další praktickou ukázku obchodování, tentokrát s využitím některých zajímavých obchodních indikátorů.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).