Hlavní navigace

Obchodní příkazy: jak se v nich vyznat?

10. 5. 2013
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

Při vstupu na trh budete potřebovat znát obchodní příkazy. Vyvarujte se ztráty a naučte se, kdy který použít.

Pokud se rozhodneme vstoupit do trhu (nakoupit nebo prodat), musíme tak učinit s pomocí některého z obchodních příkazů. Každý obchodník vstupující do trhu si tedy musí udělat jasno v tom, jaký příkaz použije pro vstup a výstup z obchodu. Jedná se o zdánlivě banální záležitost, ale volba nesprávného typu příkazu může mít v některých situacích za následek ztrátu, případně zmeškání zajímavé obchodní příležitosti. Než začneme provádět první reálné obchody, je tedy nezbytné seznámit se se základními příkazy a jejich vhodným používáním.

Je třeba si uvědomit, že typy příkazů, které používáte a které jsou součástí vaší obchodní strategie, mohou mít přímý dopad na výsledky obchodování.

Příkaz Market

Jedná se patrně o nejpoužívanější příkaz mezi obchodníky. Příkaz nakoupí (BUY MARKET) nebo prodá (SELL MARKET) vybrané aktivum (akcii, komoditu, apod.) za aktuální dostupnou cenu. Priorita tohoto příkazu je tedy co nejrychlejší vyplnění, bez ohledu na „výhodnost“ aktuální ceny.

Pokud je v trhu nízká likvidita (nízký objem obchodování), může být použití tohoto příkazu značně nevýhodné. U málo likvidních trhů se doporučuje používat především příkaz Limit (o kterém si povíme za moment). Příkaz Market může být použit i u takovýchto trhů například v případě, kdy obchodník potřebuje co nejrychleji ukončit pozici a uzavřít obchod. Může jít o situace, kdy se očekává vyhlášení významných ekonomických dat apod.

Existují ještě další typy příkazu Market, např. MOC (Market On Close) nebo MOO (Market On Open).

Příkaz MOC uskuteční obchod za market cenu v časovém intervalu 10 minut před uzavřením trhů. Příkaz MOO uskuteční obchod za market cenu v časovém intervalu do 10 minut po otevření burzy.

Příkaz Market tedy nachází využití především u likvidních trhů a je poměrně hojně využíván intradenními obchodníky.

Pokud bychom zadávali příkaz přímo vašemu brokerovi telefonicky, měl by příkaz Market zhruba následující podobu:

BUY 2 CLH3 MARKET – příkaz říká, že požadujeme nakoupení dvou kontraktů na komoditním futures trhu s ropou (označení CL) příkazem Market. V tomto případě se jedná o kontrakty s expiračním měsícem březen (kód H) a rokem 2013 (číslovka 3).

Trh vyrazil vzhůru a prakticky jedinou možností, jak se případného dalšího pohybu zúčastnit je použití příkazu Market, který zajistí v případě dostatečné likvidity vyplnění nákupního příkazu na ceně 1.5639.

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

Příkaz Stop

Příkaz Stop je obdobou příkazu Market. Je to vlastně příkaz Market s podmínkou aktivace a vyplnění po dosažení určité ceny.

Příkaz Stop je hojně využíván tzv. breakout obchodníky, kteří očekávají průlom ceny směrem nahoru nebo dolů.

Nejobvyklejší situace nastává, když se trh pohybuje v určitém cenovém kanálu. Více vysvětluje následující obrázek.

Pokud trh prorazí vzhůru a protne cenu 1.5725, bude příkaz Stop aktivován a vyplněn jako příkaz Buy Market. Pokud trh klesne na cenu 1.5700, vyplní se v trhu příkaz Sell Market.

Nákupní příkaz STOP tedy čeká na to, až se trh dotkne naší stanovené ceny – v ten okamžik se automaticky změní na příkaz MARKET. Nákupní STOP příkaz je možné zadávat pouze, pokud se trh právě nachází pod vstupní cenou. Opačné platí pro prodej.

Příkaz Limit

Zatímco příkaz Market nám garantuje co možná nejrychlejší vyplnění, příkaz Limit naopak garantuje požadovanou cenu plnění. Z toho vyplývá, že příkaz Limit nemusí být vždy vyplněn. Pokud je například aktuální cena na hodnotě 100 a nám se zdá tato cena pro nákup příliš vysoká, můžeme si do trhu zadat nákupní příkaz Limit na cenu 80. Pokud cena neklesne na nebo pod tuto úroveň, příkaz Limit zůstane nevyplněn. To samé platí v případě prodejních limitních příkazů. Řekněme, že se trh aktuálně obchoduje na ceně 60, ale nám se tato cena zdá pro prodej příliš nízká. Proto zadáme prodejní příkaz Limit na ceně 80 a čekáme, zdali trh vystoupá na tuto cenu a náš příkaz tak bude moci být vyplněný (dostaneme požadovanou cenu).

Příkaz Limit garantuje jak cenu, na kterou je nastaven, tak i cenu„lepší“. V případě, že chceme tedy nakoupit příkazem Limit za 80 a trh je aktuálně obchodován za 78, bude cena plnění v ideálním případě právě na ceně 78. Na druhou stranu, u příkazu Limit nemáme garanci, že budeme vyplněni. Cena se může naší požadované úrovně pouze na moment dotknout, ale jelikož náš Limit příkaz čeká v řadě s ostatními, nemusí dojít k vyplnění. Garanci, že budeme vyplněni, máme u příkazu Market.

Příkaz Limit se hodí především při obchodování s většími objemy, v případě obchodování málo likvidních trhů a také v situacích, kdy chceme tzv. „nakoupit se slevou“.

Pokud bychom zadávali příkaz přímo vašemu brokerovi telefonicky, měl by příkaz Limit zhruba následující podobu:

BUY 3 CZ3 100 LIMIT – příkaz říká, že požadujeme nakoupení tří kontraktů na komoditním futures trhu kukuřice (označení C) příkazem Limit a za cenu 100 nebo nižší. Připouštíme tedy možnost, že budeme vyplněni např. za cenu 95, což nám samozřejmě nevadí. V tomto případě se jedná o kontrakty s expiračním měsícem prosinec (kód Z) a rokem 2013 (číslovka 3).

Trh se po otevření burzy nacházel ve vzestupném trendu. Za posledním cenovým vrcholem se začala utvářet výraznější korekce. Nabízí se tedy vhodná spekulace na nákup se vstupem na ceně 142.74 nákupním limitním příkazem, ze které trh naposledy akceleroval ostře vzhůru. Trh se následně vrátil k naší vstupní ceně a limitní příkaz by byl vyplněn za námi požadovanou cenu.

Další typy obchodních příkazů

Obchodních příkazů je daleko více. Ty, které jsme si vyjmenovali, jsou pouze základní a nejčastěji používané. Tyto základní příkazy je dále možné různě kombinovat. Vznikají pak různé varianty, které mohou být pro některé obchodníky zajímavé.

Stop Limit – jedná se o kombinaci příkazů Limit a Stop. Standardní příkaz Stop aktivuje jednoduchý příkaz Market, což nemusí být vždy výhodné, neboť v méně likvidních a současně volatilních trzích může obchodník získat výrazně horší vstupní cenu. Plánujeme-li obchodovat v méně likvidních trzích s příkazem Stop, můžeme použít alternativu Stop limit. Ten specifikuje nejhorší vstupní cenu, kterou jsme ochotni akceptovat (pochopitelně opět s rizikem, že nebudeme vyplněni). Dejme tomu, že aktuální cena na trhu je 30. Pokud cena dosáhne hodnoty 35, chceme vstoupit do trhu nákupním Stop limit příkazem za nejvyšší cenu 36. Příkaz by vypadal zhruba následovně: BUY 1 CH3 35 STOP 36 LIMIT

MIT (Market IfTouched) – jedná se v podstatě o příkaz podobný limitnímu příkazu. Nákupní příkaz MIT se zadává do trhu nad aktuální cenou, prodejní pod aktuální cenou na trhu. Jakmile se cena vrátí k ceně zadané v příkazu, do trhu je odeslán k exekuci příkaz Market.

Prakticky: zadávání obchodních příkazů

V dobách, kdy se ještě aktivně obchodovalo na parketech burz a elektronické trhy byly písní budoucnosti, se příkazy zadávaly výhradně telefonicky skrze jednotlivé brokery. Ti měli své obchodníky na parketech burz, kde se příkazy navzájem párovaly. Oproti dnešním elektronickým trhům byl tento systém poměrně těžkopádný. Vždy trvalo nějakou dobu, než broker zavolal obchodníkovi zpět a potvrdil, že je v pořádku v pozici s odpovídajícím objemem. Pokud nastala nějaká krizová situace, musel obchodník velmi hbitě reagovat a vše s brokerem aktivně řešit po telefonu.

S nástupem internetu, elektronických trhů a obchodních platforem, které může každý obchodník spustit na svém domácím počítači, se situace radikálně změnila. Celý tento systém domlouvání a předávání obchodních příkazů po telefonu je nyní v podstatě kompletně nahrazen možností zadávat obchodní příkazy skrze jednoduché, nebo i lehce pokročilejší rozhraní, které se nejčastěji označuje jako tzv. Trading DOM nebo Depthof Market (hloubka trhu). Jak takový „DOM“ obvykle vypadá?

Ukázka rozhraní DOM v obchodní platformě NinjaTrader. Ve spodní části jsou k dispozici volby pro zadávání příkazů. V horní je pak zobrazen „cenový žebřík“. Čísla vpravo vedle cen představují objem aktuální nabídky na trhu, čísla vlevo pak objem aktuální poptávky. Nejnižší cena, za kterou lze kontrakt příkazem typu market aktuálně nakoupit, je cena 1509.25. Za tuto cenu lze nakoupit maximálně 569 kontraktů, neboť na této cenové úrovni čeká 569 limitních prodejních příkazů jiných obchodníků (číslo je ryze hypotetické, neboť v reálných trzích se počet nabídky/poptávky v trhu velmi rychle a neustále mění). Nejlepší cena, za kterou lze kontrakt příkazem typu market aktuálně prodat, je cena 1509.00 a lze prodat maximálně 393 kontraktů. V případě dostatečné likvidity mezera mezi cenami prakticky nevzniká, resp. bývá jeden tick

V souvislosti s používáním obchodních příkazů je nutné, aby si obchodník ujasnil systém ceny nabídky a poptávky, jinak také označovaný jako Ask – Bid.

Cena Ask (někdy také označována jako Offer), představuje aktuální cenu na trhu (market cenu), za kterou je možné aktivum nakoupit. V předchozí ukázce je to cena 1509.25. Cena Bid naproti tomu představuje aktuální cenu trhu (market cenu), za kterou je možné aktivum prodat. V předchozí ukázce je to cena 1509.00.

Pokud bychom tedy použili levé tlačítko Market (představuje odeslání příkazu BUY MARKET do trhu), tak nejbližší cena, za kterou je možné nakoupit, je cena 1509.25 s nabízeným objemem 569 kontraktů. V případě, že zadáme příkazy Buy Market na objem 1000 kontraktů, skoupíme tak vlastně objem na ceně 1509.25 a cena ASK se posune na hodnotu 1509.50. Objem na této ceně již nebude 990, ale pouze 559, jelikož jsme skoupili celou nabídku za cenu 1509.25, ale také část nabídky za cenu 1509.50.

Do DOMu lze samozřejmě zadat také příkazy typu Limit a Stop.

Ukázka zadání nákupního příkazu Buy Limit na 1 kontrakt za cenu 1510.00. Trh se aktuálně obchoduje výše. Pokud by však cena poklesla níže a někdo by byl ochoten za cenu 1510.00 prodat 1 kontrakt, zadaný nákupní příkaz Limit by byl vyplněn. Čísla po stranách tedy nejsou nic jiného, než limitní příkazy představující likviditu trhu a čekající na „spárování“ s těmi, kteří nakupují a prodávají pomocí příkazů Market.

Platnost příkazů

Příkaz zadaný do systému burzy může mít různou délku platnosti. Obecně se rozlišují dva typy příkazů.

GoodTillCancelled (platný do zrušení) – hodí se především jako parametr pro limitní příkazy. Pokud do trhu zadáme příkaz s tímto parametrem platnosti, příkaz zůstane v systému burzy obvykle 30 – 90 dnů, často i déle v závislosti na brokerské společnosti.

Day (platnost v rámci jednoho dne) – nevyplněné příkazy jsou automaticky zrušeny na konci obchodního dne.

Bez přípravy se do živého obchodování nepouštějte

Než se obchodník pustí do živého obchodování, je velice důležité pochopit, jak které příkazy fungují a které je vhodné využít ve vybraných situacích. Současně je rozumné naučit se používat více typů příkazů a ty kombinovat tak, abychom docílili co možná nejlepších obchodních výsledků. 

Při použití příkazů Market může být rozumné sledovat likviditu a hloubku trhu (DOM) a nepoužívat tyto příkazy u trhů, kde je velký rozdíl mezi cenami Ask a Bid ve spojení s nízkou likviditou. To už jsou však pokročilejší techniky vhodné pro zkušenější tradery. Začínající obchodník si po většinu času vystačí s příkazem Market.

skoleni_8_6

Používání obchodních příkazů je možné natrénovat v rámci simulovaného obchodování. Získáte tak praxi s jejich používáním a vyhnete se zbytečným chybám při obchodování s reálnými penězi.

A jak už bylo zmíněno, příkazy se dnes v drtivé většině zadávají po internetu, skrze jednoduché, intuitivní programy, které vám dodá většinou váš broker. Díky tomu tedy může dnes na burze obchodovat opravdu každý – z pohodlí domova, nebo z kteréhokoliv místa na světě. Vše, co potřebujete, je notebook a připojení k internetu. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).