Hlavní navigace

Obchodní bilance překvapila. Není důvod k radosti

Miroslav Frayer

Běžný účet platební bilance v říjnu zůstal výrazně za odhadem trhu. Proč tomu tak bylo?

Doba čtení: 2 minuty

Běžný účet platební bilance v říjnu vykázal deficit ve výši 16,1 mld. CZK, který výrazně zaostal za tržním i naším odhadem. Největší zklamání se pro nás koncentrovalo do bilance výnosů, v rámci které jsme zaznamenali vysoký odliv dividend, a negativně nás překvapila i obchodní bilance.

Bilance se zbožím vykázala přebytek 11,6 mld. CZK, což znamená v meziročním srovnání zhoršení o 3,6 mld. CZK. Od začátku roku přebytek obchodní bilance dosahuje kumulativně 133,1 mld. CZK a je tedy hlavním důvodem letošní dobré výkonnosti běžného účtu. Druhým faktorem je v meziročním vyjádření nižší deficit bilance výnosů (během prvních desíti měsíců letošního roku kumulativně –233,8 mld. CZK oproti –241,7 mld. CZK za stejné období loňského roku). V samotném říjnu ale bilance výnosů překvapila hlubokým deficitem ve výši 31,8 mld. CZK, z čehož objem vyplacených dividend činil 20,2 mld. CZK. Bilance služeb vykázala přebytek 4,3 mld. CZK, zatímco běžné převody skončily prakticky vyrovnané.

dan_z_prijmu

Výrazný příliv jsme zaregistrovali na kapitálovém účtu, prostřednictvím něhož do země připlulo z evropských fondů 47,2 mld. CZK. To do velké míry vysvětluje i nárůst devizových rezerv ČNB o 68,4 mld. CZK. Směna evropských prostředků do korun tak nevedla ke zpevnění české koruny, které je pro ČNB v současné době nežádoucí. Finanční účet tak v říjnu uzavřel v deficitu 44,7 mld. CZK. V podobě přímých zahraničních investic přiteklo do ekonomiky 13,1 mld. CZK, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo +8,5 mld. CZK. Portfoliové investice skončily v přebytku 2,6 mld. CZK, když byly podle ČNB na straně pasiv ovlivněny emisí dluhopisů vlády v zahraničí v objemu 750 mil. EUR. Aktivní saldo ostatních investic dosáhlo 5,9 mld. CZK v důsledku změny pozice bank vůči zahraničí.

Pro letošní rok očekáváme snížení deficitu běžného účtu pod 1 % HDP po loňských     –2,9 %. Důvodem je především podstatně lepší dynamika zahraničního obchodu, která se promítá do vysokého přebytku bilance se zbožím běžného účtu. Oproti původním odhadům by měla příznivěji působit i bilance výnosů díky nižšímu odlivu dividend do zahraničí. Za tímto zlepšením stojí paradoxně slabost domácí ekonomiky, která generuje nižší poptávku po importech (faktor zlepšující bilanci zahraničního obchodu) a zároveň zmenšuje zisky firem. Bilance služeb i běžné převody by měly meziročně zaznamenat zhoršení. Schodek na běžném účtu by měl být profinancován přebytky na (1) finančním účtu zejména prostřednictvím reinvestovaných zisků nebo přílivem nových přímých zahraničních investic a na (2) kapitálovém účtu díky přílivu peněz z evropských fondů. V příštím roce by pak mělo dojít k dalšímu snížení deficitu k téměř vyrovnané bilanci. Přestože dnešní data byla zklamáním, pohled na údaje za 10 měsíců letošního roku naznačuje, že Českou republiku nesužují problémy s vnější nerovnováhou a vývoj v tomto roce lze hodnotit pozitivně.

Našli jste v článku chybu?