Hlavní navigace

Obchodní bilance překvapila. Není důvod k radosti

Miroslav Frayer

Běžný účet platební bilance v říjnu zůstal výrazně za odhadem trhu. Proč tomu tak bylo?

Běžný účet platební bilance v říjnu vykázal deficit ve výši 16,1 mld. CZK, který výrazně zaostal za tržním i naším odhadem. Největší zklamání se pro nás koncentrovalo do bilance výnosů, v rámci které jsme zaznamenali vysoký odliv dividend, a negativně nás překvapila i obchodní bilance.

Bilance se zbožím vykázala přebytek 11,6 mld. CZK, což znamená v meziročním srovnání zhoršení o 3,6 mld. CZK. Od začátku roku přebytek obchodní bilance dosahuje kumulativně 133,1 mld. CZK a je tedy hlavním důvodem letošní dobré výkonnosti běžného účtu. Druhým faktorem je v meziročním vyjádření nižší deficit bilance výnosů (během prvních desíti měsíců letošního roku kumulativně –233,8 mld. CZK oproti –241,7 mld. CZK za stejné období loňského roku). V samotném říjnu ale bilance výnosů překvapila hlubokým deficitem ve výši 31,8 mld. CZK, z čehož objem vyplacených dividend činil 20,2 mld. CZK. Bilance služeb vykázala přebytek 4,3 mld. CZK, zatímco běžné převody skončily prakticky vyrovnané.

Výrazný příliv jsme zaregistrovali na kapitálovém účtu, prostřednictvím něhož do země připlulo z evropských fondů 47,2 mld. CZK. To do velké míry vysvětluje i nárůst devizových rezerv ČNB o 68,4 mld. CZK. Směna evropských prostředků do korun tak nevedla ke zpevnění české koruny, které je pro ČNB v současné době nežádoucí. Finanční účet tak v říjnu uzavřel v deficitu 44,7 mld. CZK. V podobě přímých zahraničních investic přiteklo do ekonomiky 13,1 mld. CZK, z toho saldo reinvestovaného zisku činilo +8,5 mld. CZK. Portfoliové investice skončily v přebytku 2,6 mld. CZK, když byly podle ČNB na straně pasiv ovlivněny emisí dluhopisů vlády v zahraničí v objemu 750 mil. EUR. Aktivní saldo ostatních investic dosáhlo 5,9 mld. CZK v důsledku změny pozice bank vůči zahraničí.

Pro letošní rok očekáváme snížení deficitu běžného účtu pod 1 % HDP po loňských     –2,9 %. Důvodem je především podstatně lepší dynamika zahraničního obchodu, která se promítá do vysokého přebytku bilance se zbožím běžného účtu. Oproti původním odhadům by měla příznivěji působit i bilance výnosů díky nižšímu odlivu dividend do zahraničí. Za tímto zlepšením stojí paradoxně slabost domácí ekonomiky, která generuje nižší poptávku po importech (faktor zlepšující bilanci zahraničního obchodu) a zároveň zmenšuje zisky firem. Bilance služeb i běžné převody by měly meziročně zaznamenat zhoršení. Schodek na běžném účtu by měl být profinancován přebytky na (1) finančním účtu zejména prostřednictvím reinvestovaných zisků nebo přílivem nových přímých zahraničních investic a na (2) kapitálovém účtu díky přílivu peněz z evropských fondů. V příštím roce by pak mělo dojít k dalšímu snížení deficitu k téměř vyrovnané bilanci. Přestože dnešní data byla zklamáním, pohled na údaje za 10 měsíců letošního roku naznačuje, že Českou republiku nesužují problémy s vnější nerovnováhou a vývoj v tomto roce lze hodnotit pozitivně.

Našli jste v článku chybu?