Hlavní navigace

Nový rozsudek může zastavit další neplatně vedené exekuce

11. 9. 2017
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Někteří rozhodci, které si úvěrové společnosti vybírají do svých smluv, jsou na nich ekonomicky závislí, a proto nemohou být objektivní. Taková exekuce je neplatná a musí se zastavit, rozhodl soud.

Exekuce, ve kterých figuruje rozhodce, jenž je ekonomicky závislý na dané úvěrové společnosti, jsou vedené neplatně. Vyplývá to z rozhodnutí Krajského soudu v Praze o exekuci úvěrové společnosti Profi Credit. Dalším dlužníkům tak vzniká šance na zastavení exekuce.

Další spor s úvěrovkou Profi Credit

Spor začal u Okresního soudu v Berouně, který původně zamítl návrh na zastavení exekuce kvůli její neplatnosti. Ve sporu jde o nesplácený dluh a následnou exekuci, která vyplývá z úvěrové a rozhodčí smlouvy.

Rozhodčí doložky se přestaly ve smlouvách se spotřebiteli používat v dubnu 2012 kvůli změně zákona. Některé subjekty – mezi nimi i Profi Credit – začaly kvůli zákazu rozhodčích doložek používat rozhodčí smlouvu jako samostatný dokument, což samo o sobě formálně splňuje zákonné náležitosti. Jedná se vlastně o to samé, až na to, že rozhodčí doložka je včleněna do jiné samostatné smlouvy.

Rozhodcem ve spotřebitelském sporu od dubna 2012 může být jen rozhodce s patřičnou kvalifikací zapsaný v seznamu Ministerstva spravedlnosti. V současné době už nejde uzavírat ani takové smlouvy. Navzdory tomu ale rozhodci stále rozhodují na základě rozhodčích doložek či smluv uzavřených před legislativními změnami.

Okresní soud poukazoval právě na rozhodnutí Nejvyššího soudu a Ústavního soudu, podle nichž je rozhodčí smlouva platná, je-li uzavřena na samostatné listině, a spor pak rozhodne jeden z rozhodců, kteří jsou zde jmenovitě určeni. Tyto podmínky byly v daném případě splněné.

O rozsudku, který poukazuje na neplatnost rozhodčí doložky, je-li v ní rozhodce stanoven netransparentně (není např. dán jmenovitý seznam rozhodců, z nichž jeden bude spor rozhodovat), jsme informovali v článku Řada exekucí je vedena neplatně. Jak zjistit, jestli to není i ta vaše? Průlomový byl i rozsudek Ústavního soudu v roce 2014, co rozhodl o neplatnosti rozhodčí doložky z důvodu neplatnosti úvěrové smlouvy, ve které byla obsažena. A to i přesto, že samotná rozhodčí doložka platná byla. Pokud tedy úvěrová smlouva svým zněním například odporuje dobrým mravům nebo obsahuje úrok, který se blíží lichvě apod., vztahuje se podle rozhodnutí Ústavního soudu neplatnost i na samotnou rozhodčí doložku bez ohledu na to, zda ta je v pořádku, či nikoli. O případu informujeme v článku Úvěrovka Profi Credit prohrává boj s rozhodčími doložkami.

Povinná (v roli dlužníka), která se proti rozhodnutí odvolala, naopak argumentovala, že ujednání smlouvy o úvěru odporuje dobrým mravům a na základě toho je neplatná celá smlouva o úvěru bez ohledu na to, že rozhodčí doložka by sama o sobě obstála jako platná. Klíčem námitek byl seznam rozhodců v rozhodčí smlouvě, ve kterém figurují i ti, kteří jsou na dané úvěrové společnosti evidentně ekonomicky závislí, a proto nemohou rozhodovat nestranně. Pokud tedy podle ní úvěrová společnost vědomě zařazuje do rozhodčích smluv rozhodce, kteří nejsou nezávislí, nestranní a rozhodují v rozporu s ustanoveními o ochraně spotřebitele, jedná tato v rozporu s dobrými mravy už od počátku.

Když je rozhodce ekonomicky závislý na úvěrovce

Povinná v pozici dlužníka namítla i to, že neměla vliv na výběr rozhodců v rozhodčí smlouvě, seznam do formulářové smlouvy, jejíž obsah nemá spotřebitel prakticky jak ovlivnit, vybírala úvěrová společnost Profi Credit.

U některých vybraných rozhodců bylo přitom zjištěno, že pro „úvěrovku“ rozhodují tisíce sporů a jsou na ní proto ekonomicky závislí. Příkladem budiž jeden ze 13 vybraných rozhodců na smlouvě, Eva Vaňková, která pro Profi Credit rozhodla 27 741 sporů, za což při rozhodčím poplatku ve výši 1100 Kč musela dostat částku přes 30 mil. Kč. U dalšího z rozhodců, Jana Fišera, tvoří rozhodování sporů pro Profi Credit asi 80 % jeho celkové agendy.

V takových případech je celkem logické, že rozhodce nepůjde proti hlavnímu zdroji svého příjmu i přes to, že smlouva obsahuje pokutu ve výši 0,25 % denně nebo úrokovou sazbu ve výši 126,6 % ročně, kterou by nezávislý soud označil za lichvu. Ujednání v rozhodčí smlouvě navíc vylučuje právo spotřebitele podat žalobu k soudu, což povinná označuje za nepřiměřenou smluvní podmínku.

Úvěrová společnost Profi Credit ve vyjádření k odvolání namítala, že pokud povinná s ujednáními v rozhodčí smlouvě nesouhlasila, nemusela smlouvu podepisovat a že účastníci právního vztahu musí být při uzavírání závazkového vztahu uvážliví a střežit svá práva. Podle úvěrové společnosti nemůže jít k tíži jedné strany, že si druhá počíná neopatrně. Dalším argumentem bylo, že měla možnost podepsat úvěrovou smlouvu i bez podepsání rozhodčí smlouvy, ale možnost nevyužila. Na toto konto povinná naopak namítla, že jí o této možnosti nikdo neinformoval.

Celou argumentaci dlužníka, úvěrové společnosti, najdete v Usnesení Krajského soudu v Praze.

Soud: spotřebitel nemá jak ověřit ekonomickou závislost

Krajský soud v Praze jako soud odvolací rozhodl, že exekuce společnosti je protiprávní, má být zastavena a úvěrová společnost má povinné nahradit náklady soudního řízení. Ve svém rozhodnutí argumentoval právě ekonomickou závislostí rozhodců na úvěrové společnosti, kvůli které ti tak nemohou rozhodovat objektivně.

Zastavením exekuce se svých dluhů nezbavíte, ale můžete je výrazně snížit o náklady exekutorů, rozhodců či o neplatně vysoké úroky a pokuty, čímž mohou být ve výsledku nižší i o více než polovinu.

Není složité si představit, že takový rozhodce bude jen stěží rozhodovat proti svému chlebodárci. Zároveň „přimhouří oči“ nad lichevními úroky přes 100 % ročně nebo astronomickými pokutami, které by přes nezávislý soud nikdy neprošly. Po zastavení takto nařízené exekuce mohou lidé požadovat zpět nejen náklady exekutora, ale i peníze, které zaplatili právě na protiprávních úrocích a pokutách, uvedl Tomáš Pospíšil, ředitel projektu Exekutor má smůlu.cz, na který se povinná se svou exekucí obrátila.

Podle soudu stačí, aby i u jednoho ze seznamu rozhodců uvedených v rozhodčí smlouvě byla zjevná jeho ekonomická závislost na úvěrové společnosti. Ačkoli Profi Credit tvrdí, že povinná měla možnost rozhodnout o konkrétním rozhodci z daného seznamu, ta o této možnosti podle výpovědi informována nebyla. Navíc by podle soudu ani nebylo v jejích možnostech určit, zda a který rozhodce je na společnosti Profi Credit ekonomicky závislý.

Danou rozhodčí smlouvu je za těchto okolností podle soudu nutné shledat zakázaným ujednáním. Důsledkem toho je ta absolutně neplatná a exekuci je nutné zastavit.

Podle Němce lze drtivou většinu všech exekucí dle rozhodčích nálezů zastavit na základě toho, že rozhodčí doložka byla neplatná pro netransparentní výběr rozhodce. To se týká téměř všech věřitelů, kteří rozhodčí doložky používali, a z velké části i společnost Profi Credit.

Pak je tady podle Němce menší část exekucí hlavně této společnosti, když půjde řádově „jen“ o desítky tisíc případů. U nich lze argumentovat neplatností úvěrové smlouvy pro příčením se dobrým mravům a zjevnou nespravedlností proto, že úvěrová společnost spotřebiteli vnutila jména svých ekonomicky závislých rozhodců.

Spotřebitel by si měl hlavně ověřit, zda má či měl exekuci dle rozhodčího nálezu nebo dluh podle rozhodčího nálezu zaplatil, a pokud ano, měl by vyhledat odbornou právní pomoc, protože je velká šance, že tu je nějaký z důvodů pro zastavení takové exekuce nebo k vymáhání peněz zpět, uvedl Petr Němec z projektu Exekutor má smůlu.cz.

Podle Petra Němce, který se problematickou protiprávních exekucí dlouhodobě zabývá, toto rozhodnutí otevírá cestu k zastavení desítek tisíc exekucí, které do této doby nebylo možné napadnout: Rozhodci měli být efektivnější alternativou obecných soudů při zachování práva na spravedlivý proces. Soukromí rozhodci, kteří jdou výměnou za miliony na ruku úvěrovým společnostem, takovou alternativou rozhodně nejsou. Rozhodnutí Krajského soudu v Praze se tak vrací k samotným základům spravedlnosti a ústavou garantovanému právu na spravedlivý proces, když soud konstatoval, že nemůže být platná rozhodčí smlouva, kterou spotřebiteli vnutí podnikatel a která obsahuje jméno rozhodce, který je na podnikateli ekonomicky závislý.

skoleni_29_6

Podle Němce v ČR může být zastaveno na 200 tisíc protiprávních exekucí a kvůli tomuto rozhodnutí soudu se dá tento odhad ještě o několik desítek tisíc navýšit.

Případ však ještě nemusí být definitivně uzavřen. Odvolání sice není možné, protože Krajský soud v Praze rozhodoval jako soud odvolací a rozhodnutí je doručením účastníkům podle Němce pravomocné, Profi Credit ale může do dvou měsíců využít dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, následně případně Ústavní stížnosti.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).