Hlavní navigace

Nový občanský zákoník: Jak ovlivní vás a vaši banku?

28. 11. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Nový občanský zákoník ovlivní i fungování bank. Jaké změny přinese jejich klientům?

Nový občanský zákoník (NOZ) potrápil i banky. Jak se změny, které nová právní úprava přinese, odrazí v jejich fungování a co pocítí i jejich klienti?

Banky mají napilno

NOZ přinese od ledna výrazné změny samotným spotřebitelům i firmám. Ve vztahu banka vs. klient ale NOZ zkomplikuje život mnohem více bankám. Samotní klienti si většinou drobných změn moc nevšimnou. Výjimkou bude oblast hypoték, kde mohou v určitých situacích pocítit změny víc, než by se jim mohlo líbit.

Pro banky NOZ znamená nutnost upravit celé své Všeobecné obchodní podmínky (VOP) a produktové podmínky. A že se často jedná o velice rozsáhlé a složité texty. Kromě toho je nutné mít k 1. lednu připravené i nové smluvní vzory a procesní postupy.

Banky musí zohledňovat například změny v dědickém řízení nebo v oblasti zajištění, zejména u zástavního práva. Klientům jsou v rámci NOZ dány možnosti nových forem zastoupení, např. zastupování členem domácnosti. Dále se jedná úpravu informační povinnosti ve vztahu ke spotřebitelům, zejména u smluv uzavíraných mimo obchodní prostory a na dálku. Změny jsou i v oblasti doručování, kdy nově bude s klienty sjednávána kontaktní adresa pro doručování, vyjmenovala příklady změn pro server Měšec.cz mluvčí Komerční banky Monika Klucová

Možná bychom upozornili na to, že rodičům, kteří se dostanou do úpadku, zamezíme nakládání s účtem jejich dětí. Obráceně nezletilí si budou moci zakládat účty svým jménem pouze se souhlasem rodiče, popsal také mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň.

Sjednocení fikce doručení

Upozornila také na to, že při doručování písemností bude platit fikce doručení v délce třech dnů při doručování do ČR a 15 dní do zahraničí. U zásilek do vlastních rukou bude platit lhůta 10 pracovních dní po odeslání.

Změny v poplatcích podle vyjádření jejich zástupců, s NOZ většinou nijak nesouvisí. Nově bude od 1.1.2014 zaveden v Sazebníku poplatek spojený s podáním návrhu na výmaz zástavního práva z katastru nemovitostí, který bude v souvislosti s NOZ nově vyžadovat katastr nemovitostí, informovala o výjimce server Milada Franek z GE Money Bank.

Požadavek na zvláštní plnou moc

NOZ například vypouští požadavek na zvláštní plnou moc úředně ověřenou majitelem účtu pro případy, kdy bude ten chtít umožnit nakládání s účtem třetí osobě. Pídili jsme se proto po informaci, zda ji banky budou požadovat i nadále, když si to zákon vyloženě nevymiňuje nebo zdali by postačovala plná moc bez ověřeného podpisu nebo generální plná moc.

Česká spořitelna si s klienty sjednává jak povinnost nechat si úředně ověřit podpis na dokumentu, pokud nebyl učiněn před zaměstnancem banky, tak povinnost zmocnění třetí osoby formou zvláštní plné moci, řekl serveru Měšec.cz Marek Pšeničný z Tiskového oddělení banky.

Požadavek zvláštní plné moci zachová například i ČSOB, Era, GE Money Bank a Sberbank. U Fio banky vám postačí generální plná moc, ale s úředně ověřeným podpisem vyjma situací, kdy plnou moc udělíte před pracovníkem banky.

Také Komerční banka a Raiffeisenbank nebudou nutně vyžadovat speciální plnou moc. Úřední ověření podpisů nebo podpis plné moci před zaměstnanci banky bude ale u obou bank vyžadován i nadále. 

Zastoupení členem domácnosti

NOZ umožňuje také zastoupení zletilého, brání-li mu duševní porucha samostatně právně jednat. Zastupovat v tom případě může potomek, předek, sourozenec, manžel či partner nebo osoba, která před zastoupením žila s tímto zletilým ve společné domácnosti alespoň tři roky. Banky budou tuto formu zastoupení akceptovat po předložení schválení soudem tak, jak vyžaduje § 50 NOZ. 

Srážky ze mzdy jako zástava

NOZ v § 2045 – 2047 umožňuje nově zajistit dluh po dohodě věřitele a dlužníka formou srážek ze mzdy či platu nebo z jejich náhrady, pokud nepřesáhne jednu polovinu. Aby se takto banka mohla s dlužníkem dohodnout, potřebuje také souhlas zaměstnavatele. 

Banky se však zatím k této možnosti staví obezřetně. Některé rovnou avizují, že formy zástavy budou zachovány v té formě, v jaké fungují dosud. Jiné připouští, že novou možnost analyzují, ale její aplikace bude závislá vždy na individuální situace daného případu.

Prostudujte si právní úpravu ještě než začne platit. Konkrétní znění zákona najdete v sekci Zákony a jednotlivým novinkám se pak podrobně věnujeme také v článcích řazených do seriálu z názvem Nový občanský zákoník

Právo stavby zamotalo bankám hlavu

O změnách, které NOZ přinese do oblasti hypoték, už jsme vás informovali v článku Nový občanský zákoník: Máte rozestavěnou stavbu? Čekají vás komplikace. V době jeho vydání ale často banky samotné neměly ještě v přístupu k zástavám jasno. Proto jsme se zeptali nyní znovu. Jak jsme zjistili, nemají některé banky jasno ani teď, a proto budou ze začátku platnosti NOZ k financování práva stavby zdrženlivé. 

Tento postup volí například Česká spořitelna, které nebude podle vyjádření s ohledem na nejasnosti a komplikovanosti vzniku věcného práva a jeho vymahatelnosti zpočátku právo stavby financovat. Rovněž nebyl uspokojivě vyřešen problém tržní hodnoty věcného práva stavby. I přes právní dovolenost vzniku zástavního práva k právu stavby banka bude preferovat klasickou zástavu pozemku, jednotky nebo popř. i stavby (vždy s pozemkem, se kterým tvoří funkční celek), potvrdil Pšeničný. 

Hypotéka na výstavbu na cizím pozemku tedy od České spořitelny nebude možná a klient si buď bude muset uspořádat poměry tak, aby byl pozemek v jeho vlastnictví a stavba se tak stala jeho součástí, nebo mu nezbude, než se poohlédnout jinde. 

Podle vyjádření bank tedy budou akceptovat většinou zajištění právem stavby maximálně, pokud bude financování současně zajištěno zástavním právem k pozemku, ke kterému je právo stavby zřízeno.

Výjimky z tohoto přístupu připouští GE Money Bank, která nevylučuje akceptování zástavního práva u práva stavby spolu se zástavním právem ke konkrétní nemovitosti. Bude záležet na konkrétních případech a individuálním posouzení, řekla serveru za banku Milada Franek.  

Právo stavby jako zástavu bude naopak podle Ivany Vejvodové akceptovat mBank. Raiffeisenbank také, ale opět s omezující podmínkou, kterou definoval mluvčí Tomáš Kofroň: Právo stavby budeme akceptovat, avšak pouze v případech, kdy stavebník žádá o úvěr na výstavbu budovy, která bude součástí práva stavby a již existuje minimálně územní rozhodnutí . Právo stavby pak bude muset být dohodnuto na dostatečně dlouhou dobu. 

Uzavírání smluv a překvapivá ustanovení

Změny NOZ se projeví také v oblasti uzavírání smluv. Zákon bude přímo vyžadovat, aby tyto adhezní smlouvy byly psány jasně a srozumitelně a neobsahovaly žádná překvapivá nebo hůře čitelná ustanovení. Například aby sankční podmínky nebyly schovány třeba pod jiným ustanovením atd. V opačném případě by totiž mohly být soudem prohlášeny za neplatné. Kromě toho nesmí být podmínky smlouvy pro slabší stranu bez rozumného důvodu zvlášť nevýhodné. Pokud mají být smlouvy srozumitelné pro osobu průměrného rozumu (zákon blíže nespecifikuje), je jasné, že některé banky budou muset své podmínky a smlouvy chtě nechtě přepsat už jenom kvůli tomuto ustanovení, jinak riskují napadení jejich znění u soudu. Čtěte více: Omylem koupený kradený vůz po vás může chtít majitel zpátky

Klient také bude mít možnost ukončit smlouvu v případě, že banka změní VOP. V případě nesouhlasu klienta s aktualizací obchodních podmínek se smluvní vztah mezi bankou a klientem bude řídit původní právní úpravou, řekla serveru Helena Šlesingerová, ředitelka Compliance & AML Sberbank.

Ustanovení by se nemělo vztahovat na jednorázový vklad, smlouvy o úvěru nebo obdobné smlouvy. Kreditní kartu nebo kontokorent takto vypovědět půjde. Vkladní knížky také budou nově podléhat právní úpravě účtů. Ani od nového roku je ale nebude možné využít k platebnímu styku. Další novinkou je, že nebude povinná písemná forma smlouvy o vkladovém účtu. Jen těžko lze ale očekávat, že by s vámi banka uzavřela smlouvu „na dobré slovo“. 

Banky připouští, že budou klienty seznamovat s tzv. možnými překvapivými a důležitými ujednáními, se kterými musí být spotřebitel jako slabší strana vztahu seznámen. Klasifikace toho, co už je překvapivé a co není, se ale může lišit bankou od banky.

Účto_tip_změny21

Promlčecí lhůta

Bank se bude týkat také zkrácení promlčecí lhůty ze 4 na 3 roky. Ustanovené NOZ se ale bude aplikovat na účty od 1.1. 2014. Pokud tedy promlčecí lhůta započne ještě před 1. lednem, doběhne ve stávajícím režimu, potrvá tedy 4 roky.

Pokud jde o promlčení práv a pohledávek banky, může si ta zvolit tam, kde to neodporuje právním předpisům, promlčecí lhůtu v délce patnácti let pro smluvní vztahy podléhající NOZ.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).