Hlavní navigace

Nově téměř 700 tisíc pro pozůstalé při úmrtí vlivem pracovního úrazu. Vyšší je i náhrada za pohřeb

23. 12. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Deposit photos
Jednorázové odškodnění pozůstalých při úmrtí zaměstnance v důsledku pracovního úrazu se od 1. 1. 2021 zvyšuje téměř na trojnásobek. Přesně jde o částku 692 300 Kč. Zvyšuje se i náhrada za pohřeb.

Novela zákoníku práce (Zákon č. 285/2020 Sb.) rozšiřuje dosavadní okruh oprávněných osob – pozůstalých, jimž přísluší (mají nárok na) jednorázové odškodnění pozůstalých v případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, a to zejména o zaopatřené děti zaměstnance a rodiče nežijící se zaměstnancem v domácnosti.

Současně jednorázovou náhradu nemajetkové újmy zvyšuje a zavádí její pravidelnou valorizaci. Náhrada již nebude stanovena pevnou částkou, ale bude každoročně nově odvozována od výše průměrné mzdy.

Tento valorizační mechanismus se právě od 1. 1. 2021 uplatní poprvé.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých

Jednorázové odškodnění pozůstalých (po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání) přísluší pozůstalému manželovi a nezaopatřenému dítěti, a to každému (dosud) ve výši nejméně 240 000 Kč.

Rodičům zemřelého zaměstnance náhrada náleží, jestliže žili se zaměstnancem v domácnosti (společné domácnosti), v úhrnné výši nejméně 240 000 Kč. (§ 271i odst. 1 ZP)

Kdo jsou pozůstalí:

  • Manžel, resp. manželka,
  • registrovaný partner, resp. partnerka,
  • nezaopatřené dítě,
  • rodič sdílející domácnost.

Jednorázové odškodnění ve výši nejméně 240 000 Kč přísluší i v případě, že se zemřelým zaměstnancem žil v domácnosti pouze jeden rodič. Pokud oba rodiče, dostane každý půlku, tedy 120 000 Kč.

V případě smrti zaměstnance následkem pracovního úrazu nebo nemoci z povolání je tedy zaměstnavatel povinen v rozsahu své odpovědnosti poskytnout mimo jiné nároky na odškodnění také jednorázové odškodnění pozůstalých. Všichni zaměstnavatelé jsou proto ze zákona povinně pojištěni. Plnění pak poskytuje úrazová pojišťovna.

Zúžení podmínek, rozšíření okruhu oprávněných osob

Nově se s účinností od 1. 1. 2021 v § 271i ZP namísto pojmu (jednorázové) odškodnění používá pojmu (jednorázová) náhrada nemajetkové újmy.

Předně ale nárok na jednorázovou náhradu nemajetkové újmy pozůstalých již nebude  vázán u dětí zemřelého na jejich nezaopatřenost a u rodičů zemřelého na nutnost jejich žití ve (společné) domácnosti. Jednorázová náhrada nemajetkové újmy nově od 1. 1. 2021 (na základě § 271i odst. 3 ZP) bude náležet i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které smrt zaměstnance pociťují jako vlastní újmu.

Zvýšení odškodnění

Výše náhrady bude (§ 271i odst. 2 ZP) odvozena od dvacetinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne pozůstalému právo na jednorázovou náhradu (rozhodující tedy bude den úmrtí zaměstnance).

Výši průměrné mzdy bude vyhlašovat Ministerstvo práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů, a to na základě údajů Českého statistického úřadu. Vázanost na výši průměrné mzdy v národním hospodářství zajistí pravidelnou valorizaci odškodnění a bude odpovídat průměrným částkám, které jsou poskytovány pozůstalým podle občanského zákoníku, když dojde ke smrti nikoliv při plnění pracovních úkolů.

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 575/2020 Sb. stanoví jako výchozí částku (průměrnou mzdu) ve výši 34 611 Kč.

Pro rok 2021 činí jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých 692 220 Kč a po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru (ve smyslu § 271i odst. 2 ZP) 692 300 Kč.

Důvodová zpráva k návrhu novely zákoníku práce hovořila o zvýšení dosavadní částky z 240 000 Kč na částku cca 624 000 Kč. Nárůst je tedy vyšší.

Kdo má nárok na peníze

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých v uvedené výši 692 300 Kč pro rok 2021 tedy nově přísluší, a to každému, v plné výši

  • manželovi nebo (registrovanému) partnerovi zemřelého zaměstnance,
  • dítěti zemřelého zaměstnance,
  • popř. jiné osobě nebo osobám v poměru rodinném nebo obdobném, která újmu (smrt) zaměstnance pociťuje jako vlastní újmu.

Dále náhrada přísluší rodiči zaměstnance. Je-li náhrada vyplácena oběma rodičům, vyplatí se každému z nich polovina částky.

Jednorázová náhrada nemajetkové újmy se liší od renty

Raději připomeňme, zdůrazněme, že zmíněná jednorázová náhrada není totéž co pravidelná renta pozůstalým, které zemřelý zaměstnanec vyživoval, tedy náhrada nákladů na výživu pozůstalých poskytovaná (podle § 271h ZP) zejména vdovám, vdovcům a sirotkům po zaměstnanci.

Pravidelná renta je určena na úhradu nákladů živobytí, jednorázové odškodnění kompenzuje nehmotnou újmu. Ovšem i náhrada nákladů na výživu pozůstalých je pro rok 2021 valorizována. Psali jsme o tom v článku Zničil vám pracovní úraz zdraví? Od 1. ledna 2021 dostanete víc peněz.

skoleni9_11

Náhrada přiměřených nákladů spojených s pohřbem

Podobně jako jednorázová náhrada nemajetkové újmy pozůstalých je nově od 1. 1. 2021 koncipována i výše náhrady přiměřených nákladů spojených s pohřbem. Limit této náhrady už nebude vyčíslen částkou 20 000 Kč jako dosud, ale náhrada bude poskytována do výše nejméně jedenapůlnásobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém na tuto náhradu vznikne právo

Tedy v roce 2021 ve výši 51 916,50 Kč čili po zaokrouhlení na celé stokoruny nahoru 52 000 Kč. Přičemž zůstává nezměněno pravidlo, že od přiměřených nákladů spojených s pohřbem se odečte pohřebné.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).