Hlavní navigace

Nová doporučení ČNB udělají čistku i u spotřebitel­ských úvěrů

12. 7. 2017
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Česká národní banka vztáhla svá doporučení i na další úvěry a také na všechny nebankovní poskytovatele. A přidala další omezení. Tyto novinky tak mohou dál zhoršit dostupnost úvěrů pro méně bonitní žadatele.

Před příchodem prázdnin trochu zapadly červnové kroky centrální banky, která dál omezila hypoteční úvěry, vydala doporučení i ke spotřebitelským úvěrům a rozšířila svá stávající doporučení i na nebankovní poskytovatele.

Úvěry po hypotéce a nebankovní poskytovatelé

Česká národní banka (ČNB) rozšířila působnost svého Doporučení i na další úvěry poskytované po získání hypotečního úvěru a na všechny poskytovatele úvěrů.

Doporučení se nově vztahuje i na další úvěry, které jsou klientovi poskytnuty poté, co získá hypoteční úvěr. ČNB zároveň rozšiřuje působnost Doporučení na všechny poskytovatele úvěrů, a to s ohledem na možnost budoucího přenosu rizik na nebankovní finanční instituce, uvádí centrální banka ve své zprávě.

V nové Zprávě o finanční stabilitě centrální banka uvádí, že považuje za nezbytné, aby poskytovatelé úvěrů věnovali pozornost ukazatelům schopnosti dlužníků splácet úvěr z vlastních zdrojů i v méně příznivé ekonomické situaci. Za účelem omezení rizik spojených s dalším zadlužováním spotřebitelů, kteří už mají sjednán úvěr zajištěný rezidenční nemovitostí, proto rozšířila působnost Doporučení v oblasti hodnocení schopnosti klienta splácet a odolat zvýšené zátěži i na další úvěry poskytované těmto spotřebitelům následně a rozšířila působnost Doporučení na všechny poskytovatele úvěrů. Poskytovatelé by měli sledovat ukazatele DTI a DSTI, stanovovat si pro ně interní limity a na jejich základě obezřetně posuzovat žádosti o úvěr.

Každý poskytovatel úvěru se tedy musí dívat při poskytování nezajištěného i dalšího zajištěného úvěru na to, zda již klient nemá sjednán úvěr zajištěný rezidenční nemovitostí, a pokud ano, tak při posuzování žádosti o úvěr zahrnout tento úvěr a jeho splátky do výpočtu ukazatelů DTI a DSTI, řekla serveru Denisa Všetíčková z ČNB.

Doporučení k řízení rizik

Kromě rozšíření působnosti svého doporučení vydala centrální banka také úřední sdělení s Doporučením k řízení rizik spojených s poskytováním retailových úvěrů zajištěných rezidenční nemovitostí. Opět se vztahují kromě úvěrů zajištěných nemovitostí i na spotřebitelské úvěry poskytované osobám, které už mají sjednaný úvěr zajištěný nemovitostí (dále pro zjednodušení jen hypotéka).

Připomínáme, že doporučení mají formu „comply or explain“. To znamená, že pokud se jím nějaká instituce nebude řídit, bude se muset ospravedlnit a centrální banka pravděpodobně stanoví této bance také dodatečný kapitálový požadavek.

Úvěry jen do 90 % LTV, 80 a 90% jen 15 %

První část obsahuje doporučení neposkytovat vůbec úvěry zajištěné nemovitostí s LTV nad 90 %. Podíl nově poskytnutých úvěrů s LTV od 80–90 % nemá činit víc než 15 % objemu retailových úvěrů zajištěných nemovitostí poskytnutých v daném čtvrtletí.

Poskytovatelé úvěrů by neměli doporučení obcházet souběžným poskytováním spotřebitelských úvěrů souvisejících s danou nemovitostí nad rámec hypotéky.

Za obcházení se považuje poskytnutí jakéhokoli zajištěného i nezajištěného úvěru u stejného či jiného poskytovatele, jehož účelem je zajistit splnění doporučeného limitu pro hodnotu LTV u nové hypotéky z jiných než vlastních zdrojů žadatele.

Možná tak budete muset dokládat bance účel všech čerpaných úvěrů, které u vás v registru najde (včetně těch, které jste čerpali neúčelově). Protože v opačném případě by si mohla myslet, že jste si nějaký z předchozích úvěrů pořídili na to, abyste splnili doporučený limit pro hodnotu LTV a suplovali jím vlastní prostředky.

Do hry přichází další ukazatele

Poskytovatelé hypoték nebo spotřebitelských úvěrů lidem s hypotékou by měli sledovat i ukazatele DTI (celková výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům) a DSTI (poměr výdajů spotřebitele vyplývajících z celkové výše jeho dluhů k jeho příjmům). Pokud o hypotéku žádá více klientů společně, měly by se při výpočtu ukazatelů zohlednit příjmy a zadlužení všech žadatelů.

Za tímto účelem by si tedy měli stanovit pro DTI a DSTI vlastní interní limity a úvěry poskytovat obzvlášť obezřetně u žadatelů s DTI přesahujícím hodnotu 8 a DSTI přesahujícím 40 %.

Dále by měli poskytovatelé vyhodnocovat schopnost splácet úvěr z vlastních zdrojů při zhoršených podmínkách (zátěžově testovat schopnost splácet), hlavně při:

  • výrazném poklesu příjmů,
  • zvýšení úrokových sazeb nebo
  • změně podmínek u klientů, kteří žádají o hypotéku společně (rozvod, ztráta příjmů jednoho ze žadatelů).

Omezení maximální splatnosti úvěrů

Další „doporučení“ se vztahuje k délce splatnosti. Ta by u úvěrů zajištěných nemovitostí neměla přesáhnout 30 let a u spotřebitelského úvěru pro žadatele, který už má hypotéku, by neměla být delší než 8 let.

Kromě toho by poskytovatelé neměli umožňovat ani nestandardní průběh splácení, který vede k přesunu zatížení vyšší splátkou na pozdější období. Do této škatulky bychom mohli zahrnout úvěry s progresivním splácením nebo odloženou splatností jistiny.

Varování před navyšováním jistiny při refinancování

Jak jsme vás nedávno informovali, některé banky vám při refinancování umí navýšit jistinu i bez klasického dokládání příjmů. V této situaci pomáhá, že banka má o vás k dispozici informace o dosavadním splácení. Pokud jste peníze posílali poctivě a včas, umí při refinancování „přimhouřit oko“.

To ale pravděpodobně skončí, protože další doporučení nabádá k tomu, aby se poskytovatelé hypoték, kteří při refinancování navyšují zůstatkovou hodnotu jistiny, chovali jako u úvěrů nových (tedy dodržovali zásady obezřetného řízení rizik, a to včetně zjištění aktuální hodnoty zastavované nemovitosti). Zvlášť pokud je zůstatek navyšován o více než 10 % či 200 tis. Kč.

Pozor na zprostředkovatele

Centrální banka také nabádá k obezřetnosti při spolupráci se zprostředkovateli úvěrů. Poskytovatelé by si podle doporučení měli uvědomit riziko související s odlišnými zájmy, které má potenciál pro nadměrné uvolňování úvěrových standardů.

Poskytovatelé by tak měli u úvěrů zajištěných nemovitostí, které sjednali zprostředkovatelé, samostatně monitorovat vývoj úvěrového rizika a srovnávat ho s vývojem úvěrového rizika u ostatních úvěrů zajištěných nemovitostí.

Kromě toho dokument v této části obsahuje doporučení nevytvářet pobídková schémata pro zprostředkovatele, která vytváří podmínky pro vznik systémových rizik. Co to přesně znamená a jak toho dosáhnout, už se zde nevysvětluje.

skoleni_13_10

Hypotéka na nemovitost k pronájmu jen do 60 % LTV

Poslední doporučení nabádá k tomu sledovat odděleně úvěry zajištěné nemovitostí pořizované pro vlastní bydlení a pořizované za účelem dalšího pronájmu. Hypotéky na nemovitost pořizovanou pro další pronájem by neměly být poskytovány s LTV přesahujícím 60 %.

Centrální banka bude dodržování všech „doporučení“ pravidelně hodnotit a provádět pololetní výběrová šetření nově poskytovaných úvěrů. Výsledky pak zveřejní ve Zprávě o finanční stabilitě. Zároveň nevyloučila další zpřísnění jednotlivých doporučení, případně jejich rozšíření, pokud by zaznamenala zvýšená rizika pro finanční stabilitu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).