Hlavní navigace

Nízká inflace a klesající nezaměstnanost domácnoste m svědčí

Jan Vejmělek

Počátek týdne přinesl z české ekonomiky dubnové ind ikátory inflace a nezaměstnanosti. Obě tyto statistiky jsou citlivě vnímány domácnostmi, c ož se odráží ve spotřebitelském sentimentu a ochotě domácností zvyšovat spotřebitelské výdaje.

Samotná čísla za duben nijak dramaticky nepřekvapil a. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil z 0,2 % zaznamenaných v lednu až březnu na 0,1 %, což bylo o pouhou desetinu procentního bodu pod prognózou centrální banky.

Míra nezaměstnanosti měřená podílem nezaměstnaných se v dubnu snížila na 7,9 % z březno vých 8,3 %, což byl plně očekávaný výsledek. Pro posouzení vlivu obou faktorů, tedy inflace a ne zaměstnanosti, se začal původně v USA konstruovat tzv. Misery Index, což se do češtiny př ekládá jako index bídy. Nejedná se o nic jiného než o prostý součet obou veličin. Jak se v tomto směru v posledním období vyvinula si tuace u nás? Nejhorší situace byla na počátku roku 2012 a vlastně po většinu tohoto roku se index držel v blízkosti lokálních maxim. Zlom přišel až s koncem roku 2012 a od té doby se s ituace prakticky nepřetržitě zlepšuje.

V letošním dubnu tak bylo dosaženo nejnižší hodnoty o d října 2009. A jak se snížení indexu bídy projevilo v náladě spo třebitelů? Spotřebitelská důvěra, jak ji reportuje konjunkturální průzkum ČSÚ, se v letošním dubnu vyšplhala na nejvyšší hodnotu od dubna 2008. Radost z toho mohou mít maloobchodníci, jejichž tržby v posledních měsících silně rostou navzdory původním obavám, že na ně int ervence ČNB a s tím související skokové oslabení koruny dopadne negativně.

Našli jste v článku chybu?