Hlavní navigace

Nezbytné kroky začínajícího tradera aneb jak začít vydělávat na burze

14. 6. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Na závěr bychom vám rádi poskytli praktický a ucelený přehled důležitých témat v podobě shrnutí do několika důležitých kroků.

Všechny zmíněné tematické oblasti jsou z našeho pohledu pro začínajícího obchodníka velmi důležité a jejich zvládnutí má zásadní vliv na úspěch v tomto nelehkém byznysu.

Většina nováčků absolvuje ve svých začátcích velmi podobnou cestu. Nakoupí knihy, absolvují kurzy, účastní se internetových diskuzí. Prostě a jednoduše dělají vše proto, aby se o dané problematice dozvěděli co nejvíce – což je naprosto v pořádku a je to pochopitelně rozumný přístup.

Nováček se snaží zpracovat co nejvíce informací a vytvořit si ucelenou představu o tom, co je důležité a co v tradingu funguje. Zjišťuje, na co se zaměřit a čemu je lepší se raději vyhnout. Nováčci ale často procházejí i fází, kdy jednoduše neví, jak se získanými informacemi naložit a jak se posunout dále. Příčinou může být i to, že většina nováčků zaměřuje svou pozornost nesprávným směrem. Zajímá je především to, kolik kdo na kterém obchodu vydělal, kolik kontraktů dotyčný obchoduje, jestli se tradingem živí, jakého má brokera a kolik mu platí, jestli si má koupit nejmodernější laptop, jaký obchodní indikátor je nejlepší apod. Všechny tyto „slepé uličky“ pak odvádí pozornost od toho nejdůležitějšího – studia samotných trhů.

Fáze 1: Studium trhů

Je zarážející, kolik traderů se vrhá do trhů se skutečnými penězi, aniž by měli jasno v tom, co představuje objem obchodů, proč se vlastně cena pohnula nahoru nebo dolů apod. Je tedy nutné zaměřit svou pozornost správným směrem a studovat takové informace, které mají pro vývoj tradera největší přínos. Jaké informace to jsou?

Ideální je začít studiem informací, které jsou skutečně důležité. Nováček by se měl zajímat o to, co jsou ve skutečnosti trhy, jak se tvoří cena na trhu, jak funguje princip nabídky a poptávky, jaké subjekty může na trzích potkat a jaké bývají nejčastěji jejich záměry. Je také nezbytné chápat, jak fungují burzy, jak trhy ovlivňují ekonomické a fundamentální události a jak fungují obchodní nástroje, se kterými chceme obchodovat. Kde takovéto informace získat? Obchodník může čerpat především z knih, kurzů, ze stránek burz apod. Většina burz má na svých webových stránkách velmi podrobné informace o jednotlivých trzích a o tom, jak pracuje systém burzy, jak zpracovává obchodní příkazy apod.

Fáze 2: Technické vybavení

Většina začínajících obchodníků si vystačí s počítačovým vybavením střední nebo i nižší třídy. Není nutné kupovat nejvýkonnější dostupný hardware.

Pro trading je velmi vhodné mít k dispozici počítač nebo notebook s větším monitorem. Větší úhlopříčky přidávají na komfortu a pohodlí při práci s grafy. Navíc je často potřeba otevřít současně více grafů. V těchto případech se může hodit také připojený externí monitor.

V případě rychlého intradenního obchodování je kriticky důležité mít k dispozici kvalitní připojení k internetu. Mobilní připojení nebo některé méně profesionální bezdrátové systémy nejsou na tento obchodní styl příliš vhodné. Hlavním kritériem pro výběr připojení je stabilita spojení a čas odezvy, který by neměl být příliš vysoký.

Pro všechny obchodní styly je určitě vhodné mít k dispozici záložní připojení k internetu. Pro tento případ si vystačíte i s připojením přes WiFi nebo mobilní operátory.

Součástí technického vybavení je samozřejmě také vhodný software, správně nastavená obchodní platforma a broker poskytující data z burzy. Většinu tohoto dnes získáte zdarma nebo za mírný poplatek od svého brokera.

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

Fáze 3: Pozorování trhů

Jedná se o velmi důležitou fázi. Než se obchodník vrhne do testování některých obchodních myšlenek nebo strategií, je důležité seznámit se s grafy a s chováním ceny. Obchodník by se měl naučit vnímat strukturu trhu např. skrze support/resistance úrovně, nebo klouzavé průměry, a v této struktuře hledat body, kde by mohlo dojít ke změnám ve vývoji ceny. Je tedy dobré zkoušet si zakreslovat různé důležité cenové úrovně, a poté sledovat, jak na ně trh reaguje.

Pokud se obchodník naučí vnímat strukturu trhu a hledat zajímavé obchodní příležitosti, může se pokusit aplikovat některou z mnoha obchodních metod, ať už s využitím indikátorů nebo Price Action. V této fázi si obchodník také obvykle připraví první verzi svého jednoduchého obchodního plánu – obchodní myšlenky, která představuje jeho výhodu na trzích.

Fáze 4: Backtesting

Backtesting může dát odpověď na to, jakou výkonnost má vybraná obchodní strategie a zdali má smysl se jí dále zabývat. A také, zda vůbec funguje. Je také třeba pamatovat na to, že výsledky backtestů nejsou zárukou budoucích výsledků. Slouží především k „ohodnocení“ obchodní strategie a také jako určitý „záchytný bod“.

Díky backtestingu můžeme získat výkonnostní charakteristiky obchodní strategie, můžeme si nadefinovat vhodný money-management, nastavit si optimální risk na každý obchod, poměr RRR, najít vhodnou metodu pro vstup, resp. výstup, z pozic, metodu pro řízení a navyšování pozice a mnoho dalšího. S přibývajícími zkušenostmi obchodníci často přistupují k různým pokročilejším analýzám, které jim umožňují vytěžit ze své obchodní strategie maximum.

V rámci backtestingu vždy pracujeme s dostatečně velkým vzorkem dat. V případě intradenního obchodování to mohou být až stovky zaznamenaných a vyhodnocených obchodů.

Fáze 5: Papertrading

Pokud se nám obchodní strategie osvědčí v backtestu, je důležité ji vyzkoušet také v rámci simulovaného obchodování. Simulované obchodování nám pomůže odhalit slabá místa obchodní strategie, nedostatky v obchodním plánu a současně může být zdrojem nových obchodních myšlenek a nápadů na zlepšení.

Před přechodem na obchodování s reálnými penězi se v rámci intradenního obchodování doporučuje věnovat se alespoň čtyři týdny simulovanému obchodování. Po tuto dobu je důležité postupovat tak, jako kdyby se již jednalo o reálné obchodování. Je nezbytné dodržovat všechna pravidla a postupy, které jsme si stanovili.

Výsledky simulovaného obchodování by se neměly příliš lišit od těch backtestových. Pokud se výraznějším způsobem odlišují, je potřeba backtestovat období, na kterém se provádělo simulované obchodování. Pokud se výsledky liší, je nutné najít příčinu.

Fáze 6: První živé obchody

První reálné obchody jsou pro mnohé nováčky silně emotivní záležitostí. Jakékoliv emoce je však třeba omezit na minimum. V této fázi je nutné soustředit se především na dodržování obchodních pravidel. Jakákoliv snaha o „vylepšování za běhu“ může mít v této fázi velmi negativní dopady. Pro mnohé nováčky je to tak trochu zkouška ohněm. Někteří neváhají pod vlivem emocí posunovat své ochranné stop-loss příkazy směrem do větší ztráty, předčasně ukončovat jinak velmi ziskové obchody, udělat místo dvou stanovených obchodů za den klidně i obchodů deset apod.

V této fázi vstupuje do hry právě obchodníkova psychika. I sebelepší obchodní systém může být k ničemu, pokud není obchodník schopen jej dodržovat. Obchodování je pro většinu lidí natolik „nová zkušenost“, že se dokonce ani strachu ze ztrát nebo ze vstupu do dalšího obchodu nemusí nikdy zbavit. Existuje však mnoho cvičení a metod, jak psychologické nezdary a jiné překážky v tradingu zvládat.

Trading je často o mravenčí práci. Testování, hledání obchodních idejí, vedení záznamů, provádění analýz. To vše patří k rutině, kterou by žádný obchodník neměl vynechávat. Všechna naše počínání je nezbytné zapisovat do připravených deníků a záznamy pravidelně vyhodnocovat a hledat prostor ke zlepšení. Odměnou za tuto práci je absolutní svoboda – trader může pracovat jen když chce, žít, kde chce, a řídit si svůj byznys zcela dle svého.

Určitě je dobré mít připraven zvlášť deník pro backtestování, simulované i živé obchodování.

Někteří obchodníci si také zaznamenávají jednotlivé grafy, vedou si deníky pocitů apod.

Fáze 7: Hledání „zázračného receptu“

Mnoho obchodníků často po prvních reálných obchodech a prvních nezdarech zažívá frustraci z neúspěchu. Tyto situace často řeší snahou hledat nějakou novou a „lepší“ obchodní metodu, která jim už konečně začne přinášet očekávané bohatství. Často pak zahazují funkční obchodní přístupy nebo hledají takové, které jim budou pouze vydělávat a nebudou přinášet žádné ztrátové obchody. Ztráty jsou však něco, co k tradingu neodmyslitelně patří a s čím se musí trader prostě a jednoduše naučit žít. Ano, není to vždy jednoduché, ale čím dříve si to obchodník uvědomí, tím dříve má šanci v tradingu uspět. Pokud jsou ztráty přiměřené a máme jejich výši pod kontrolou, můžeme i s nimi královsky profitovat. Je samozřejmě běžné, že obchodníkovi trvá nějakou dobu, než nalezne obchodní strategii, která mu vyhovuje ve všech směrech. Takové střídání strategií však musí být zdůvodněné a podložené výsledky.

Fáze 8: Navyšování pozic

Pokud obchodník zvládne první živé obchody a jeho účet začne růst, brzy se dostane do bodu, kdy mu jeho systém říká, že by měl navýšit velikost obchodovaných pozic. V případě, kdy se jedná o postupný proces zvyšování obchodovaného objemu s tím, jak roste výše účtu, obvykle se neobjevují žádné větší překážky. Téměř pro každého obchodníka však existuje psychologická hranice nebo tolerance risku, kterou při navyšování pozic již nepřekračuje.

Pokud začínáme obchodovat s větším kapitálem, prvních pár týdnů je vhodné obchodovat pouze s minimálním objemem a v případě dobrých výsledků velmi pozvolna upravovat velikost pozice na hranici maximálního risku na obchod, který nám náš účet dovoluje.

Fáze 9: Inovace, nové myšlenky, nové obchodní přístupy

Trading je o neustálém vzdělávání a vývoji. Ten, kdo pronikne do tohoto úžasného byznysu, brzy pochopí, že možnosti jsou prakticky neomezené. Obchodníkovi se najednou otevírá svět rozmanitých obchodních instrumentů, obchodních přístupů a nápadů. Je však třeba mít mysl otevřenou a být připraven učit se stále nové techniky, studovat nové přístupy.

Tip do článku - účto fakturace duben

A jsme na samotném konci našeho seriálu o základech tradingu. Pevně doufáme, že seriál pro vás byl zdrojem inspirace a že se nám podařilo přesvědčit vás, že trading není tak složitý, jak se může některým na první pohled zdát. Přestože trading není vždy snadný, jako protiváhu nabízí možnosti, o kterých si v ostatních profesích můžeme nechat zdát – absolutní svobodu a finanční nezávislost.

Přejeme vám mnoho štěstí a úspěchů.

Anketa

Do čeho jste investovali poprvé?

Autor článku

Nejlepší věci na světě jsou zadarmo a vy se o tom brzy budete moci sami přesvědčit. www.financnik.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).