Hlavní navigace

Nestihli jste v roce 2013 dovolenou? Nevadí, nepřijdete o ni

31. 12. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nevyčerpaná dovolená nepropadá, lze ji převést k čerpání do příštího roku. Pokud vám nebude určena ani do 30. 6. 2014, určíte si termín dokonce sami. Poradíme vám, jak.

Dobu čerpání dovolené je vám povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené vydaného s předchozím souhlasem odborové organizace a rady zaměstnanců (za předpokladu, že u zaměstnavatele působí) tak, aby dovolená mohla být vyčerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, ve kterém právo na dovolenou vzniklo. Zaměstnavatel je vám povinen čerpání dovolené určit tak, abyste dovolenou vyčerpali v kalendářním roce, ve kterém vám právo na dovolenou vzniklo, ledaže v tom zaměstnavateli brání překážky v práci na vaší straně nebo naléhavé provozní důvody.

Povinnost zaměstnavatele určit vám vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna pouze ve dvou případech. Pouze v případě, že jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo překážky v práci na vaší straně (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci), dojde k čerpání dovolené později. Jestliže je toto splněno a přitom pod naléhavé provozní důvody se vejde téměř cokoliv…, tak si můžete převést dovolenou z letošního roku 2013 do roku 2014.

Jestliže nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že:

  • jste byli uznáni dočasně práce neschopnými, nebo
  • z důvodu čerpání mateřské, anebo
  • rodičovské dovolené,

je vám zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. Např. dovolenou z r. 2013 je tedy z těchto důvodů možno převést k čerpání nejen do r. 2014, ale i do let dalších.

Mýty o převodu dovolené

Ve sdělovacích prostředcích se objevil mýtus, že převádět dovolenou do dalšího kalendářního roku lze v maximální výši 5 dnů (a ostatní dovolená propadá, právo na ni zaniká). Došlo k tomu zřejmě na základě mylného vyjádření bývalé tiskové mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí, které se posléze promítlo na konci října roku 2012 do jednoho ze článků poměrně rozšířeného internetového zpravodajství. Toto vyjádření však je zcela nesprávné a nemá naprosto žádnou oporu v právní úpravě. Bude vám převedeno právě tolik dovolené, kolik vám zbývá k vyčerpání, tedy případně i celá dovolená. Zákoník práce už ani nerozlišuje mezi dovolenou v rozsahu do 4 týdnů a nad 4 týdny. Už se neuplatňuje ani povinný nástup nevyčerpané loňské dovolené po 31. 10. následujícího kalendářního roku, o kterém jsme dříve psali.

Právo určit dovolenou máte rovněž vy

Není-li čerpání dovolené určeno (zaměstnavatelem) nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, máte právo určit čerpání dovolené rovněž vy. Čerpání dovolené jste povinni písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

Jestliže tedy zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené nebo části dovolené, která nebyla vyčerpána v kalendářním roce, za který přísluší, ani v roce následujícím, a to nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku, pak získáváte právo určit nástup dovolené rovněž vy. Za určení čerpání dovolené zaměstnavatelem je třeba považovat i to, jestliže zaměstnavatel vám určí čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku, i když k čerpání dovolené na základě tohoto určení má dojít až po tomto datu, např. v červenci nebo kolem vánočních svátků atp.

Účto_tip_změny21

Rozhodující je, zda do 30. 6. následujícího roku vám zaměstnavatel určil čerpání dovolené, nikoliv termín, na který bylo čerpání dovolené určeno. Jestliže však zaměstnavatel o čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku nerozhodne, máte právo určit čerpání dovolené rovněž vy. Jste pak povinni oznámit čerpání dovolené ve stejné lhůtě, ve které oznamuje čerpání dovolené zaměstnavatel vám.

Pokud tedy zaměstnavatel neurčí nástup dovolené za rok 2013 do 30. června 2014, můžete si čerpání této dovolené určit od 1. července 2014 sami.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).