Hlavní navigace

Někteří Češi se "státního" důchodu v 73 letech nedožijí, Evropa je přitom vstřícnější

18. 7. 2011
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

Malá důchodová reforma říká, že současní novorozenci půjdou do důchodu v 72 letech a 8 měsících. Zbytek Evropy je zdrženlivější, nejdále jde Británie, Německo či Norsko.

V rámci malé důchodové reformy (kterou poslanci schválili v první půlce května) má dojít jednak ke zvýšení zásluhovosti, tak jak to na základě svého rozsudku určil Ústavní soud, dalším aspektem je postupné prodlužování důchodového věku. Pro to je stanoven minimálně pro Evropu originální koncept, kdy není nikterak omezena horní hranice důchodového věku. Dnes narození Češi, Moravané a Slezani by tak měli jít do důchodu v 72 letech a 8 měsících. Takový extrém jinde v Evropské unii nenajdete, stanovený důchodový věk nikde nepřekračuje hranici 70 let. (Evropskou výjimkou je Norsko, které má důchodový věk stanoveno v plovoucím pásmu 62 až 75 let v závislosti na očekávané době dožití.)

Každý rok dva měsíce navíc

Důvod prodlužování důchodového věku je bezpečně znám. Oficiální verze hovoří ve zkratce zhruba takto – rodí se méně dětí, než by bylo třeba a zároveň se prodlužuje věk, kterého se dožíváme; tím pádem je stále více důchodců na stále méně lidí v produktivním věku a na důchody v současné podobě tak brzy nebudou peníze. Je potřeba, aby na to reagoval i důchodový systém, abychom už předem jasně řekli, že důchodový systém bude stabilní i na desítky let dopředu. Že se nestane to, že důchodový systém bude neufinancovatelný, okomentoval nutnost prodlužování důchodového věku pro ČT24 autor malé penzijní reformy ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Tento názor není českou raritou, shoduje se na něm takřka celý vyspělý svět, jehož podstatná část také stejně jako my přistupuje postupně k prodlužování důchodového věku. Způsob provedení je však u nás ojedinělý. Důchodový věk se bude postupem času o jeden kalendářní rok prodlužovat vždy o dva měsíce a podle malé důchodové reformy se tak může dít do nekonečna.

Podle dosud platných pravidel je důchodový věk stanoven v maximální výši 65 let. Podle pravidel malé penzijní reformy ale současní třicátníci půjdou do důchodu až v 67 letech a 8 měsících, na dnešní novorozence pak čeká důchod až v 72 letech a 8 měsících. (Důchodovou kalkulačku podle nových pravidel najdete na serveru Podnikatel.cz.)

„Nejodvážnější“ po Česku je Velká Británie

Psychologickou hranici 70 let v Evropské unii přitom, možná i z důvodu politické pragmatičnosti, nepřekračuje žádný jiný stát. Nejblíže mu je Velká Británie, kde až do roku 2020 probíhá sjednocování důchodového věku pro ženy a muže na 65 let, na to naváže zvyšování již jednotného důchodového věku až na 68 let v roce 2046. Za vzor nám často dávané Německo má nyní společný důchodový věk stanoven ve výši 65 let a v příštích dvou dekádách má dojít k nárůstu na 67 let.

Důchodový věk 65 let a jeho postupné sjednocování pro muže i ženy můžeme označit za dva nejčastější společné průsečíky. Jako extrém vybočující daleko od tohoto pomyslného středu můžeme zmínit Francii, kde se do důchodu chodí v 60 letech a nedávno oznámený záměr zvýšit tuto hranici na 62 let způsobil v médiích propírané nepokoje. Tento stav se promítá také na ukazateli podílu výdajů na penzi na hrubém domácím produktu (HDP). Ve Francii tento podíl dosahuje podle dat OECD 12,5 %, zatímco my vydáváme 7,4 %. Druhým extrémem je Island, kde se na penze vynakládá jen 1,9 % HDP.

Podobně vysoký podíl výdajů na penzi jako Francie má i Německo (11,4 %) a ještě výš je Itálie se 14,1 %. Zde je jedním z hlavních důvodů vysoký podíl lidí nad 65 let na počtu lidí v produktivním věku. V obou zemích to je třetina, u nás pak necelá čtvrtina (22,6 %), což zhruba odpovídá průměru zemí OECD (23,6 %).

V Itálii se na vysokých výdajích na penze může podílet i fakt, že ženy chodí do důchodu podstatně dříve než muži. Stejná je situace v Polsku (které ale na důchody vydává ještě méně než Česko – 20,6 %). V obou zemích tak odcházejí muži do důchodu v 65 letech a ženy v 60 letech.

Důchodový věk v Evropě
Země Muži nyní Ženy nyní Budoucí změny
Belgie 65 65
Dánsko 65 65 2027 – 67 let
Estonsko 63 Postupné navyšování až na 63 v 2016
Finsko 65 65
Francie 60 60 62?
Irsko 66 66
Island 67 67
Itálie 65 60
Lucembursko 65 65
Maďarsko 62 62 2022 – 65 let
Německo 65 65 V příštích 20 letech až na 67 let
Nizozemí 65 65
Norsko * 62 až 75 62 až 75
Polsko 65 60
Portugalsko 65 65
Rakousko 65 60 2033 – také pro ženy 65
Rusko 60 55
Řecko ** 65 65
Slovensko 62 Postupné navyšování až na 62 v 2014  
Slovinsko *** 58, 63, 65 58, 61, 63
Španělsko 65 65
Švédsko 65 65
Švýcarsko 65 64
Turecko 65 65
Velká Británie 65 60 2020 – ženy 65 let; 2028 – jednotný důchodový věk 66 let; 2036 – 67 let; 2046 – 68 let

* Konkrétní důchodový věk se stanovuje v 61 letech na základě očekávané doby dožití

** Kdo odpracuje 37 let, může do důchodu nezávisle na věku

*** V závislosti na počtu odpracovaných let  (viz dále)

Zdroj dat: OECD – Pensions at a Glance 2011: Retirement-income systems in OECD countries

Belgie

Důchodový věk je pro obě pohlaví stejný – 65 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  8,9 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,6
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,4
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 28,8 %

Česká republika

Přesná aktuální pravidla pro výpočet důchodového věku naleznete ve článku Jak na výpočet starobního důchodu pro rok 2011.

Zatím platná pravidla počítají s tím, že se důchodový věk sjednocuje na 65 letech (platí to pro ročníky narození 1968 a výše). U žen však dále platí, že s počtem dětí se důchodový věk snižuje takto:

 • 62 let, pokud vychovaly alespoň 4 děti,
 • 63 let, pokud vychovaly 3 děti,
 • 64 let, pokud vychovaly 2 děti,

Návrhy vlády počítají s tím, že se věk odchodu do důchodu bude nadále zvyšovat. Letos narozené děti by podle těchto plánů měly jít do důchodu ve věku 72 let a 8 měsíců.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  7,4 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 76,4
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 80,8
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 22,6 %

Dánsko

V současnosti je důchodový věk pro obě pohlaví stanoven na 65 let, do roku 2027 má postupně růst až na 67 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  5,6 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 78,3
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 82,6
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 26,8 %

Estonsko

Muži odcházejí do důchodu již nyní ve věku 63 let, ženy se k této hranici přibližují a jednotná by měla být v roce 2016.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  5,3 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 73
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 80,6
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 27,6 %

Finsko

Důchodový věk je 65 let pro obě pohlaví.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  8,3 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,6
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,3
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 27,4 %

Francie

Pro obě pohlaví platí hranice 60 let, mluví se však o navýšení na 62 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  12,5 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 81,1
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 84,9
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 28,2 %

Irsko

Důchodový věk je 66 let pro obě pohlaví.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  3,6
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,9
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,3
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 18 %

Island

Důchodový věk je 67 let pro muže i ženy. Námořníci, pokud v oboru odpracovali alespoň 25 let, mohou do důchodu v 60 letech.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  1,9
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 81,7
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 84,5
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 19,5 %

Itálie

Důchodový věk mužů je 65 let a žen 60 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  14,1 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 81,1
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 84,5
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 33 %

Lucembursko

Ženy i muži odcházejí do důchodu v 65 letech.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  6,5 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,4
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,2
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 22,7 %

Maďarsko

Nyní je důchodový věk pro obě pohlaví stanoven na 62 let. Postupně se zvyšuje až na 65 let v roce 2022.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  9,1 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 73,3
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 79,9
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 25,6 %

Německo

Ženy i muži odcházejí nyní do důchodu v 65 letech. V příštích dvou desetiletích přitom dojde k postupnému navýšení na 67 let. Tento věk pak bude platit pro ročníky 1964 a mladší.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  11,4 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,8
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,9
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 33,2 %

Nizozemí

Platí jednotný důchodový věk 65 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  4,7 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,9
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,4
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 24,1 %

Norsko

Důchodový věk je proměnlivý, je stanoven v pásmu 62 až 75 let a je každému jednotlivci stanoven v 61. roce života na základě jeho předpokládaného věku dožití.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  4,7 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 80,6
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,8
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 24,6 %

Polsko

Důchodový věk mužů je 65 let a žen 60 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  10,6 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 75,5
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 81,2
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 20,6 %

Portugalsko

Důchodový věk je stanoven v jednotné výši 65 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  10,8 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 78,7
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 82,8
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 28,3 %

Rakousko

Muži nyní odcházejí do penze v 65 letech, ženy v 60 letech. U žen se má hranice odchodu do důchodu zvednout rovněž na 65 let, má k tomu dojít v letech 2024 až 2033.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  12,3 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,9
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,5
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 27,6 %

Rusko

Důchodový věk mužů je 60 let a žen 55 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP – neuvedeno
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 66,7
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 78,6
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 20,4 %

Řecko

Pro muže i ženy platí hranice 65 let, kdo odpracuje 11 100 pracovních dnů (37 let), má na důchod nárok nezávisle na věku.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP -  11,9 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,2
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 82,6
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 29,1 %

Slovensko

Muži odcházejí do důchodu v 62 letech již nyní. Ženám se postupně důchodový věk na tuto hranici zvyšuje. Jednotný důchodový věk bude v roce 2014.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP – 5,8 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 74,6
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 80,3
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 18,3 %

Slovinsko

Důchodový věk je závislý na letech, po kterých člověk přispíval do penzijního systému. Pro obě pohlaví jsou tři různé varianty. Muži, kteří přispívali alespoň 40 let, mohou do důchodu v 58 letech, za alespoň 20 let mohou do důchodu v 63 letech, za 15 let v 65 letech. Ženy mají také 3 kategorie – pokud si platily příspěvky alespoň 20 let, mohou do důchodu v 61 letech, za 15 let v 63 letech. Ještě v roce 2008 mohly za 36 let a 9 měsíců placení sociálního pojištění do důchodu v 56 letech, od té doby obě tato čísla postupně rostou a v roce 2014 by se měla dostat na důchodový věk 58 let za 38 let placení příspěvků.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP – 9,6 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 78,3
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 82,3
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 24,8 %

Španělsko

Důchodový věk je stanoven jednotně na úrovni 65 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP – 8 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 80,8
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 84,3
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 26,8 %

Švédsko

Důchodový věk je stanoven pro obě pohlaví na úrovni 65 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP – 7,2 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 80,9
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 84
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 30,2 %

Švýcarsko

Ženy chodí do důchodu v 64 letech, muži v 65 letech.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP – 6,4 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 81,7
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 85
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 27 %

Turecko

Od roku 2008 postupně důchodový věk narůstá, aby se pro obě pohlaví sjednotil na 65 letech.

skoleni_21_6

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP – 6,1 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 71,8
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 79
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 10,1 %

Velká Británie

Pro ženy narozené před dubnem 1950 je stanoven důchodový věk 60 let, muži odcházejí do důchodu v 65 letech. Do roku 2020 dochází k postupnému nárůstu důchodového věku žen až na 65 let. V letech 2024 až 2028 se jednotný důchodový věk zvýší na 66 let. V rozmezí let 2034 a 2036 pak na 67 let a konečně mezi roky 2044 až 2046 se zvýší na 68 let.

Další zajímavá čísla
 • Podíl státních výdajů na penze na HDP – 5,4 %
 • Očekávaná doba dožití v momentě narození – 79,4
 • Očekávaná doba dožití ve věku 65 let – 83,2
 • Podíl populace nad 65 let na populaci v produktivním věku – 27,3 %

Zdroj dat: OECD – Pensions at a Glance 2011: Retirement-income systems in OECD countries

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).