Hlavní navigace

Nečerpali jste dovolenou? Můžete o ni přijít? Projděte si kompletní pravidla

22. 10. 2018
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Nečerpali jste vůbec nebo nevyčerpali plně dovolenou za letošní rok? Nepropadá vám, převádí se do příštího roku. Dovolenou za rok 2017 můžete nastoupit klidně ihned a nepotřebujete ani souhlas zaměstnavatele.

Zaměstnavatel je povinen určit vám čerpání dovolené, tedy termín jejího nástupu tak, abyste si dovolenou vyčerpali v tom kalendářním roce, ve kterém vám na ni vzniklo právo (tedy např. dovolenou za rok 2018 v roce 2018).

Povinnost zaměstnavatele určit zaměstnanci vyčerpání celé dovolené v daném kalendářním roce nemusí být splněna pouze ve dvou případech:

  1. jsou zde naléhavé provozní důvody na straně zaměstnavatele, nebo
  2. překážky v práci na straně zaměstnance (například dočasná pracovní neschopnost, mateřská nebo rodičovská dovolená, ošetřování nemocného člena rodiny nebo jiná překážka v práci). 

Jestliže je toto splněno (a přitom pod naléhavé provozní důvody se vejde téměř cokoliv…), můžete si převést dovolenou z letošního roku 2018 do roku 2019. Ani nemusíte o nic žádat, dovolená vám bude automaticky převedena.

Jestliže nemůže být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že

  • zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo
  • z důvodu čerpání mateřské anebo
  • rodičovské dovolené,
  • je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci. (Např. dovolenou z r. 2018 je tedy z těchto důvodů možno převést k čerpání nejen do r. 2019, ale i do let dalších.) 

Takže pokud třeba celý rok 2018 nebyl na dovolenou čas a počítáte s ní až v roce 2019, ale zase bude hodně práce nebo budete dlouhodobě marodit, nevadí, dovolená se vám přesune až třeba do roku 2020 a z důvodu dlouhodobější překážky v práci – rodičovské dovolené – třeba až do roku 2021.

Zaměstnancova žádost o dovolenou

O dovolenou také můžete kdykoliv zaměstnavatele sami požádat – s čerpáním dovolené ovšem musí zaměstnavatel vždy vyslovit souhlas. Zaměstnavatel nemusí žádosti zaměstnance o čerpání dovolené vyhovět s výjimkou postupu dle § 217 odst. 5 zákoníku práce:

Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení mateřské dovolené, a zaměstnanec zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět.

A nastoupit nevyčerpanou dovolenou ihned po mateřské dovolené a teprve pak čerpat rodičovskou dovolenou je dobré i z finančních důvodů, což jsme vám vysvětlili v textu Dovolenou si vyberte mezi mateřskou a rodičovskou. Je to nejvýhodnější.  

Právo určit dovolenou má rovněž zaměstnanec

Není-li čerpání dovolené určeno (zaměstnavatelem) nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené je zaměstnanec povinen písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodne se zaměstnavatelem na jiné době oznámení.

Jestliže tedy zaměstnavatel neurčil čerpání dovolené nebo části dovolené, která nebyla vyčerpána v kalendářním roce, za který přísluší, ani v roce následujícím, a to nejpozději do 30. 6. následujícího kalendářního roku, pak získává právo určit nástup dovolené též zaměstnanec.

Za určení čerpání dovolené zaměstnavatelem je třeba považovat i to, jestliže zaměstnavatel zaměstnanci určí čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku, i když k čerpání dovolené na základě tohoto určení má dojít až po tomto datu, např. v červenci nebo kolem vánočních svátků atp. Rozhodující je, zda do 30. 6. následujícího roku zaměstnavatel určil zaměstnanci čerpání dovolené, nikoliv termín, na který bylo čerpání dovolené určeno.

Jestliže však zaměstnavatel o čerpání dovolené do 30. 6. následujícího kalendářního roku nerozhodne, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Zaměstnanec je povinen oznámit čerpání dovolené ve stejné lhůtě, ve které oznamuje čerpání dovolené zaměstnavatel zaměstnanci.

A teď si to všechno vysvětlíme úplně jednoduše a prakticky:

Pokud vám tedy zaměstnavatel neurčí nástup dovolené za rok 2018 do 30. června 2019, můžete si čerpání této dovolené určit od 1. července 2019 sami. Jelikož musíte dodržet lhůtu 14 dnů, můžete hned 1. července 2019 oznámit zaměstnavateli, že nastupujete dovolenou 15. července 2019 nebo i jindy.

Jestliže vám zaměstnavatel dosud neumožnil vyčerpat ani loňskou dovolenou, za rok 2017, tak už vám právo na to určit si nástup dovolené, tedy její termín, vzniklo

Pokud tedy chcete mít dlouhé volno třeba kolem letošních Vánoc, ať už budete doma, či na chalupě čekat na bílé Vánoce v české, nebo moravské kotlině, či odletíte třeba na druhou stranu planety, stačí, když nyní oznámíte termín čerpání dovolené z roku 2017 zaměstnavateli. Můžete to udělat třeba hned dnes a třeba již za dva týdny nebo kdykoliv později už mít zasloužené placené volno.

Proplácení dovolené jen při skončení pracovního poměru

Na tom, že byste převedenou dovolenou nevyčerpali a nechali si ji proplatit, se se zaměstnavatelem dohodnout nemůžete. Zaměstnavatel nesmí poskytovat náhradu mzdy za nevyčerpanou dovolenou, tedy dovolenou tzv. proplácet namísto jejího faktického čerpání, pokud pracovní poměr trvá.

dan_z_prijmu

Zaměstnanci přísluší podle zákoníku práce náhrada mzdy za nevyčerpanou dovolenou pouze v případě skončení pracovního poměru. Poskytnutí náhrady mzdy za nevyčerpanou dovolenou, kterou zaměstnavatel zaměstnanci neumožnil vyčerpat, lhostejno, zda proto, že její nástup neurčil zaměstnavatel, nebo její nástup případně posléze neurčil ani sám zaměstnanec, je tedy možné výhradně při skončení pracovního poměru. 

Jestliže tedy vznikne při skončení pracovního poměru zaměstnanci právo na náhradu mzdy nebo platu za nevyčerpanou dovolenou nebo její část, tato náhrada přísluší ve výši průměrného výdělku. Jde o průměrný výdělek platný v den skončení pracovního poměru, tedy výdělek za kalendářní čtvrtletí předcházející datu skončení pracovního poměru. (Jestliže pracovní poměr končí např. 31. ledna 2019, potom se pro výpočet náhrady za dovolenou použije průměrný výdělek za IV. čtvrtletí r. 2018.)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).