Hlavní navigace

Nabídka nemovitostních fondů je prozatím skromná

25. 9. 2007
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Od okamžiku účinnosti novely zákona o kolektivním investování uplynul téměř rok a půl. Novela umožnila investice do nemovitostních fondů také drobným investorům. Z jakých nemovitostních fondů lze vybírat? Jaký zisk může investor očekávat?

Před novelou zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování mohli do tzv. nemovitostních fondů investovat pouze bohatší investoři, kteří měli minimálně dva miliony korun. Kvůli vysoké počáteční investici se možnost investování do těchto fondů drobným investorům prakticky uzavřela. Zlomovým okamžikem byla novela zákona o kolektivním investování, která mimo jiné zrušila dvoumilionový investiční limit. V současné době je možné nakupovat podílové listy nemovitostních fondů již od 3 000 Kč.

Co je to nemovitostní fond?

Podíváme-li se na ceny nemovitostí dnes a před deseti lety, je zřejmé, že tržní cena z dlouhodobého pohledu roste. O růstu ceny se přesvědčila i paní Pokorná z Brna, která se rozhodla v roce 1998 investovat jeden milion korun do menšího rodinného domku v Brně. Dům nevyužívala k vlastnímu bydlení a dále jej pronajímala. Aktuálně se tržní cena pohybuje kolem dvou milionů korun, vzrostla tedy o 100 %. Pokud by se dnes paní Pokorná rozhodla dům prodat, její zisk by byl s jistým zjednodušením tvořen rozdílem mezi prodejní a kupní cenou nemovitosti a výší vybraného nájemného.

Podobně jako paní Pokorná se chovají i investiční společnosti, které spravují nemovitostní fondy. Za čistě klasické nemovitostní fondy lze označit ty, které zahrnují do portfolia konkrétní nemovitosti, jako jsou obchodní centra, hotely, bytové domy apod. Tyto nemovitosti buď přímo provozují, nebo je jen nakupují a se ziskem prodávají.

Jako nemovitostní jsou však označovány i fondy, které nenakupují konkrétní nemovitosti, ale podíly v akciových společnostech, jejichž předmětem podnikání je nákup a prodej nemovitostí nebo jejich provozování.

Klasické nemovitostní fondy teprve vznikají

Prvním skutečným nemovitostním fondem v České republice, který koupil do portfolia nemovitost, je ČS nemovitostní fond spravovaný REICO investiční společností České spořitelny. Poslední srpnový den tohoto roku byla do portfolia fondu zahrnuta administrativní budova Platinium v Brně. Do ČS nemovitostního fondu doposud vložili drobní investoři přes 645 milionů korun.

Ostatní nabízené nemovitostní fondy jsou ve své podstatě akciové nebo smíšené, které investují především do podílů developerských či realitních firem. Na českém trhu je možné vybírat i z několika zajištěných fondů.

Vybrané nemovitostní fondy na trhu

ČS nemovitostní fond

Hlavním zdrojem výnosů ČS nemovitostního fondu jsou příjmy z provozu a výstavby nemovitostí. Investiční společnost nakupuje buď konkrétní nemovitosti nebo podíly v nemovitostních společnostech. Do portfolia zahrnuje především nemovitosti na území ČR. Vzhledem ke skutečnosti, že skupina Erste Group (jejímž je Česká spořitelna členem) podniká i v dalších evropských zemích, počítá se s rozšířením portfolia o nemovitosti a realitní projekty v těchto zemích.

Podílové listy ČS nemovitostního fondu lze nakupovat od března letošního roku. Počáteční investice je minimálně 5 000 korun. Výše vstupního poplatku se podle výše investice pohybuje v rozmezí od 1,9 % do 3,8 %. Pokud se investor rozhodne prodat podílové listy dříve než za tři roky, zaplatí 3% poplatek. Podle statistik výkonnosti fondu za posledních šest měsíců je tento nemovitostní fond zatím ve ztrátě 0,38 %.

Vstupní poplatky – ČS nemovitostní fond
Investice Vstupní poplatek (procento z investice)
5000 – 500 000 Kč 3,80 %
500 000,01 – 2 000 000 Kč 3,04 %
2 00 000,01 – 50 000 000 Kč 1,90 %

Fond nemovitostních akcií – ČP Invest investiční společnost

Nemovitostní fond z nabídky ČP Investu zařazuje do portfolia především akcie bonitních nemovitostních a developerských společností, které podnikají na území střední a východní Evropy. Minimální počáteční investice je 3 000 Kč. Uvedený fond je v prodeji od 1. srpna 2006. Při nákupu podílových listů je účtován vstupní poplatek od 0 % do 4 % – v závislosti na výši investice. Nulový vstupní poplatek se však týká pouze investic nad 30 milionů korun, což není běžně investovaná částka drobného investora. Za prodej podílových listů není účtován žádný poplatek.

Vstupní poplatky – Fond nemovitostních akcií ČP Investu
Investice Vstupní poplatek (procento z investice)
do 59 999 Kč 4 %
od 60 000 Kč do 179 999 Kč 3%
od 180 000 Kč do 499 999 Kč 2 %
od 500 000 Kč do 2 999 999 Kč 1 %
od 3 000 000 Kč do 9 999 999 Kč 0,6 %
od 10 000 000 Kč do 29 999 999 Kč 0,3 %
nad 30 000 000 Kč 0 %

ČSOB Realitní mix

Realitní mix od ČSOB zařazuje do svého portfolia především akcie firem, které podnikají v oblasti realit a developmentu. Z pohledu regionálního zaměření jsou vybírány společnosti působící na trzích střední a východní Evropy, na americkém i asijském trhu. Minimální výše investice je 5 000 korun, vstupní poplatek je 2,5 %. Od založení fondu dosáhl fond 3,22% zhodnocení.

ČSOB Evropského nemovitostního růstu

ČSOB nabídla drobným investorům tři zajištěné fondy investující do nemovitostí, které zaručují minimálně návratnost vložených finančních prostředků. U všech tří zajištěných fondů je minimální výše počáteční investice stanovena na 5 000 korun se vstupním 3% poplatkem. Jelikož se jedná o zajištěné fondy, u kterých je nutné vyčkat do doby splatnosti, je při prodeji podílových listů před splatností požadován výstupní poplatek ve výši 1 %. Fond ČSOB Evropského nemovitostního růstu I. si od svého založení připsal 2,67 % (od 26. května 2006) a fond ČSOB Evropského nemovitostního růstu II. 1,47 % (od 9. 7. 2007).

Credit Suisse realitní fond fondů

Realitní fond fondů investuje maximálně 35 % svých aktiv do německého nemovitostního fondu CS Euroreal a maximálně 20 % do dalších nemovitostních fondů na německém trhu. V portfoliu jsou zastoupeny také dluhopisy a nástroje peněžního trhu (max. 30 %). Nemovitosti, do kterých fond zprostředkovaně investuje, jsou regionálně rozloženy nejvíce ve vyspělých státech západní Evropy (Německo, Francie), ale i v České republice, Maďarsku a Polsku. Podílové listy tohoto fondu je možné nakupovat již od 2. února 2006 se vstupním poplatkem 2,5 %. Za poslední rok si fond připsal 1,99 %.

skoleni_13_10

KB Realitních společností

Mezi smíšené fondy můžeme zařadit i fond KB Realitních společností. Do portfolia fondu jsou zahrnovány akcie jiných fondů kolektivního investování, které se zaměřují na investice do nemovitostí. Dále jsou v portfoliu fondu dluhopisy a hypoteční zástavní listy, nástroje peněžního trhu a vklady u bank v české nebo cizí měně. A v neposlední řadě portfolio obsahuje také cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, jejichž majetek je investován především do dluhových cenných papírů nebo nástrojů peněžního trhu. Podílové listy je možné nakupovat od začátku března letošního roku. Minimální investice je stanovena na 5 000 korun se vstupním poplatkem 1,5 %. Od svého založení je fond prozatím ve ztrátě 15,33 %.

Fondy, které se zaměřují na oblast nemovitostí
Typ fondu Fond Investiční společnost Měna
Akciový AAF-GLOBAL PROPERTY EQUITY FUND ABN AMRO Funds USD
CS EF (LUX) EUROPEAN PROPERTY B CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT EUR
ČSOB Property ČSOB AM, správ. spol., a.s. SKK
Franklin Global Real Estate EUR FRANKLIN TEMPLETON EUR
Franklin Global Real Estate USD FRANKLIN TEMPLETON USD
U.S. REITS SECURITIES PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A. EUR
Smíšený ABN AMRO FUNDS-MODEL FUND 1 ABN AMRO Funds EUR
ABN AMRO FUNDS-MODEL FUND 2 ABN AMRO Funds EUR
ABN AMRO FUNDS-MODEL FUND 3 ABN AMRO Funds EUR
ABN AMRO FUNDS-MODEL FUND 4 ABN AMRO Funds EUR
ABN AMRO FUNDS-MODEL FUND 5 ABN AMRO Funds EUR
ABN AMRO FUNDS-MODEL FUND 6 ABN AMRO Funds EUR
ČS nemovitostní fond REICO
KB Realitních společností IKS KB
Zajištěný ČSOB Evropského nemovitostního růstu 1 FUND PARTNERS CONSEIL
ČSOB Evropského nemovitostního růstu 2 KBC AM – ČSOB IS
ČSOB Evropského nemovitostního růstu 3 KBC AM – ČSOB IS

Zdroj: www.ifondy.cz

Anketa

Investovali jste někdy do nemovitostních fondů?

9 %
19 %
49 %
23 %
Odpovědělo 57 čtenářů.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).