Hlavní navigace

Na „rodinné“ cestovní pojištění ke kartám se moc nespoléhejte

27. 9. 2016
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Letuška.cz
Aktualizováno 27. 9. 2016 11:26
Někde vám pojistí i vašeho spolubydlícího, jinde ani manžela. A s počtem dětí to také nesmíte přehánět. Jak funguje rodinné cestovní pojištění u platebních karet?

Pokud cestujete na dovolenou s rodinou, asi si pravděpodobně před vycestováním sjednáte i cestovní pojištění, abyste byli kryti v případě pojistné události – nemoci či úrazu v zahraničí.

Někdy ale není nutné sjednávat si toto pojištění zcela zvlášť. Některé banky a finanční instituce umožňují sjednat cestovní pojištění k platební kartě. A některé umožňují i to, že kromě vás pojistí i vaši rodinu.

Tyto osoby ale musí vždy cestovat s vámi. Pokud máte limit léčebných výloh pro každého samostatně, je takové pojištění velice výhodné, protože úraz a lékařské ošetření jednoho člena rodiny neznamená, že se sníží limit léčebných výloh druhému. V případě společného limitu plnění je ale situace přesně opačná. Celá rodina se musí vejít do limitu např. 1 500 000 Kč. Pokud jej vyčerpá jeden člen rodiny, další už mají smůlu. Limit je vyčerpán a pojišťovna více nekryje.

V tabulce uvádíme přehled bank a finančních institucí, které poskytují k platební kartě i cestovní pojištění:

Banka Kolik dětí je pojištěno Maximální věk pojištěného nebo manželky/-a Celkový limit plnění Maximální věk dětí, aby se na ně vztahovalo pojištění
Cetelem Není omezeno 75 Společný Do 18 let
Česká spořitelna Max. 3 děti Není stanoven Pro každého zvlášť Do 18 let
ČSOB Max. 3 děti Není stanoven Pro každého zvlášť Do 18 let
Diners Club Max. 3 děti 70 Pro každého zvlášť Není omezeno
Equa Bank Není omezeno 75 Společný Do 18 let
ERB Bank Není omezeno Není stanoven Pro každého zvlášť Do 18 let
Expobank Není omezeno 80 Společný Do 18 let
Fio banka Není omezeno 75 Na jednu pojistnou událost Do 18 let
J&T Banka Max. 5 dětí Není stanoven Na každou pojištěnou osobu zvlášť Není omezeno
Komerční banka Není omezeno Neposkytuje se Pro každého zvlášť na každou pojistnou událost Do 21 let
mBank Není omezeno 75 Společný Do 18 let
MONETA Money Bank Max. 3 Není stanoven Společný Není omezeno
Raiffeisenbank Není omezeno 70 Do 18 let
Sberbank Není omezeno 75 Společný Není omezeno
UniCredit Bank Není omezeno Není stanoven Společný Do 18 let

Cetelem

Pokud máte kreditní kartu Cetelem, můžete si k ní za poplatek sjednat i cestovní pojištění. V základní variantě „Single“ jste pojištěni pouze vy coby držitel karty. U varianty Family lze pojistit i tyto osoby:

 • manžel/manželka,
 • druh/družka,
 • registrovaný partner/registrovaná partnerka,
 • libovolný počet dětí.

V případě vašeho manžela, druha či registrované partnerky se musí jednat o osoby, které s vámi zároveň žijí v jedné domácnosti.

U dětí není jejich počet omezen. Samozřejmě musí být děti vaše, ale pokud máte i 10 dětí, všechny jsou ve variantě Family pojištěny. Musí však splňovat jednu podmínku. Jejich trvalé bydliště musí být ve stejném státě jako to vaše.

Limit plnění je pak nastaven společný pro všechny osoby dohromady.

Česká spořitelna

Česká spořitelna poskytuje cestovní pojištění k platebním kartám rovněž v několika variantách. Toto pojištění je u platebních karet buď poskytováno automaticky, nebo vůbec. Zakoupit jej nelze. Lze ale přikoupit variantu Family, v rámci které jsou pojištěni i vaši rodinní příslušníci:

 • manžel/manželka,
 • druh/družka,
 • 3 vlastní potomci.

Vlastními potomky se rozumí dítě, ale i vnouče. A to nejen vaše, ale i vašeho manžela či druha. V obou případech ale dítě nesmí dosáhnout věku 18 let. Po dosažení 18 let se na něj pojistná ochrana nevztahuje.

ČSOB/Era/Poštovní spořitelna

Československé obchodní banky jsou rodinní příslušníci pojištění pouze v případě, že byla zvolena některá z variant Family. Pak jsou pojištění i:

 • 1 dospělá osoba (manžel, manželka, druh, družka či osoba blízká držiteli platební karty)
 • maximálně 3 děti do věku 18 let včetně

Zde jsou podmínky trochu jiné. Pokud je vašim dětem 18, ještě stále se na něj pojištění vztahuje. Až dovršením věku 19 let přestává cestovní pojištění platit i pro ně.

Limity pojistného se vztahují na každou osobu zvlášť. Stejné podmínky platí i v případě, že si toto pojištění sjednáte u těchto institucí:

 • Era/Poštovní spořitelna,
 • Raiffeisenbank im Stiftland,
 • Waldviertler Sparkasse Bank,
 • Peněžní dům,
 • Artesa spořitelní družstvo.

Diners Club

Diners Club umožňuje pojistit až 3 další osoby bez ohledu na to, kdo to je. Může se jednat i o vaše spolucestující kamarády. Musíte však aktivovat pojištění na kartě i jim.

Každý spolucestující pak smí mít max. 1 pojistnou událost.

Limit je pro každého zvlášť. Pokud vás však cestuje více než povolené 3 osoby, Diners Club vám pojistné krytí sníží podle poměru 3 k vašemu počtu osob. Pokud si např. vezmete celý autobus a náklady na cestu busem zaplatíte kartou Diners Club, vy a první tři spolucestující jste pojištěni samostatně a zbytek cestujících je rovněž pojištěn, ale do výše celkového pojistného limitu na kartu.

Equa bank

Equa bank jste v základní variantě pojištěni pouze vy. Pokud však doplatíte variantu Family, jsou pak pojištěni:

 • manžel/manželka,
 • druh/družka,
 • registrovaný partner/registrovaná partnerka,
 • sourozenci,
 • libovolný počet dětí.

Děti ale opět jen do 18 let a musí mít bydliště ve stejném státě jako vy. Ostatní osoby musí žít ve společné domácnosti a být mladší 75 let.

Limit je pro všechny pojištěné osoby společný.

ERB Bank

ERB Bank nabízí cestovní pojištění jen u VISA Gold Comfort. U té si nemusíte pojištění dokupovat, je již v ceně. Ta je ale vysoká. Roční poplatek za vedení karty je 4450 Kč. Společně s tím jsou pojištěni:

 • manžel/manželka,
 • děti mladší 18 let.

Počet dětí, které v rámci této karty smíte pojistit, není omezen. Limit pojistného plnění se vztahuje na každého pojištěného zvlášť.

Expobank

Rodinu máte u Expobank pojištěnou jen v případě, že si sjednáte variantu Family. Pak smíte pojistit i tyto osoby:

 • manžela/manželku či partnera/partnerku,
 • spolucestující děti do 18 let.

Limit v případě pojistné události je pro všechny společný.

Fio banka

Cestovní pojištění u platební karty vydané Fio bankou se automaticky vztahuje i na členy rodiny. Těmi jsou:

 • manžel a manželka,
 • děti do 18 let.

Nikdo jiný se v rámci této karty pojistit nemůže. Limity pojistného plnění jsou zde nastaveny odlišně. Limity se totiž vztahují na jednu pojistnou událost, nikoli ke konkrétním osobám.

J&T Banka

J&T Banky můžete rodinu pojistit až ve variantě Exclusive. V rámci této varianty lze spolupojistit až 5 vámi vybraných osob.

Limit pojistného plnění se vztahuje na každou osobu zvlášť.

Komerční banka

Komerční banka vám v rámci cestovního pojištění vašeho manžela či druha nepojistí. Podle pojištění jsou zahrnuty jen:

 • nezaopatřené děti do 21 let.

Cestovní pojištění si tu speciálně sjednávat nemusíte. Pokud máte tyto platební karty, sjednají vám jej automaticky:

 • Embosovaná karta,
 • Embosovaná G2 karta,
 • Stříbrná firemní karta,
 • Business Silver Card,
 • Prestige Card,
 • firemní karta Prestige,
 • osobní kreditní karta MasterCard.

Volitelně však dokoupit nelze. V případě pojistné událostí jsou limity pojistného krytí nastaveny pro každou osobu zvlášť.

mBank

Když si zvolíte dražší variantu cestovního pojištění k platebním kartám, lze pojistit i rodinu, a to:

 • manžel/manželka,
 • registrovaný partner/partnerka,
 • druh/družka,
 • libovolný počet dětí do 18 let.

Všechny tyto osoby jsou pojištěny společně s vámi, pokud mají trvalé bydliště na území stejného státu jako vy.

Limit pojistného krytí je pro všechny osoby společný.

MONETA Money Bank

MONETA Money Bank poskytuje cestovní pojištění pouze k následujícím platebním kartám:

 • MasterCard stříbrná,
 • MasterCard Gold.

Pojištění je poskytováno v jedné variantě s názvem Komfort. U těchto karet je cestovní pojištění přímo navázáno na platební kartu a pojistit se s vámi smí i tyto osoby:

 • manžel/manželka či registrovaný partner/partnerka,
 • děti,
 • rodiče,
 • prarodiče,
 • vnoučata,
 • druh/družka či partner/partnerka.

Celkově se ale s vámi smí pojistit maximálně 3 osoby.

U MONETA Money Bank se limity plnění nenavyšují společně s tím, že se navyšuje počet osob, které s vámi budou cestovat. Ať už bude počet jakýkoli, všichni účastníci se musejí vejít do zmíněného limitu dohromady za všechny pojistné události.

Raiffeisenbank

Raiffeisenbank neúčtují poplatek za cestovní pojištění u těchto vybraných karet:

 • Debit MasterCard GOLD,
 • VISA Gold,
 • MasterCard Gold.

U všech ostatních si ho můžete dokoupit v případě, že o něj budete mít zájem. K pojištění lze připojit osoby:

 • manžel/manželka či druh/družka,
 • děti do 18 let.

Raiffeisenbank nemá omezen počet osob, které k pojištění v rámci své cesty připojíte.

K dalším platebním kartám lze cestovní pojištění dokoupit, ale rodina je v něm zahrnuta vždy.

Pojištění se vztahuje na všechny pojistné události, které se stanou během jedné zahraniční cesty. Stejné limity platí i pro každého dalšího pojištěného v rámci vaší platební karty.

Sberbank

Sberbank je potřeba přikoupit variantu Family, aby byla pojištěna i rodina. Pak se pojištění vztahuje na:

 • rodiče,
 • děti,
 • sourozence,
 • manžel/manželka,
 • registrovaného partnera/partnerku,
 • druh či družka žijící ve společné domácnosti.

Limit pojistného krytí je společný pro všechny pojištěné.

UniCreditBank

UniCredit Bank si musíte v rámci pojištění platebních karet u cestovního pojištění sjednat variantu Travel Plus. S ní jsou pojištěni:

 • manžel/manželka,
 • registrovaný partner/partnerka,
 • děti mladší 18 let.

I zde je limit společný pro celou rodinu.

ZUNO Bank

ZUNO Bank poskytuje cestovní pojištění v rámci platebních karet jen k platinové kreditní kartě. V ní je obsaženo automaticky. Vztahuje se však jen na držitele karty.

Pozorně čtěte

Předtím, než vyrazíte na rodinnou dovolenou, je dobré si zjistit, jak vaše cestovní pojištění k platební kartě funguje:

skoleni_4_3

 • Zda se vztahuje na vaši rodinu, či pouze na vás.
 • Zda jde dokoupit varianta, při které je pojištěna i vaše rodina.
 • Zda máte toto pojištění v ceně, nebo jej musíte sjednat zvlášť.
 • Kdo je myšlen vaší rodinou a jaké jsou podmínky.

Některé banky či finanční instituce umožňují pojistit i vašeho spolubydlícího nebo kamarádku, co bydlí na druhém konci města. Jiní nepojistí ani vašeho manžela.

Všechny varianty cestovního pojištění k platebním kartám včetně cen a limitů pojistného plnění k jednotlivým variantám najdete v článku Cestovní pojištění k platebním kartám (PŘEHLED).

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).