Hlavní navigace

Na kalkulačky cen energií prozatím nespoléhejte. Nejsou a nemohou být aktuální

15. 10. 2021
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Rostoucí ceny energií pro spotřebitele znamenají nové ceníky. Dodavatelé je ale mění tak rychle, že se ve srovnávačích objevují se zpožděním. A někdy vůbec. Provozovatelé srovnávačů s tím nic neudělají, většinou ale před tím spotřebitele nevarují.

Důsledkem současného turbulentního vývoje na trhu s energiemi je záplava nových a dražších ceníků od dodavatelů, kteří domácnostem poskytují elektřinu a plyn. Řada lidí teď zvažuje, jestli stávajícího dodavatele nevyměnit za jiného, s atraktivnější nabídkou. Potíž je v tom, že kalkulačky srovnávající ceny energií, ze kterých spotřebitelé vycházejí, teď nejsou a ani nemohou být aktuální. To platí pro srovnávač od Energetického regulačního úřadu, na který bývají spotřebitelé odkazováni spotřebitelskými organizacemi nebo médii, ale mj. i pro náš srovnávač cen energií na Měšci. (Ano, víme, že se střílíme do vlastní nohy, na nápravě se pracuje.)

Vydáme ceník a píšeme nový

Proč tomu tak je? Zkráceně a lidově? Je toho moc a lidské kapacity pro zpracovávání změn a požadavků jsou nedostačující. Naše informace naznačují, že ceny se na trzích mění tak překotně, že sotva dodavatelé dopíší jeden ceník, začínají pracovat na dalším. Nabídky průběžně kontrolujeme, ke změnám v současné době ale dochází v takovém počtu a v takové frekvenci, že změny v kalkulátoru mohou probíhat s určitým zpožděním. Ceníky se teď bez nadsázky mohou měnit i v řádu hodin. To, co je aktuální dopoledne, již odpoledne nemusí být relevantní, potvrdil serveru Měšec.cz mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort s tím, že úřad dodavatele energií sám oslovuje a žádá je o aktualizaci údajů.

Současná situace vedla k tomu, že dva nejrelevantnější srovnávače cen energií musely na svůj web umístit výstrahu, že uvedené údaje nemusí být úplně aktuální.

Kromě Energetického regulačního úřadu výstrahu ke své kalkulačce umístil také web TZB-info.cz, který jako jediný provozuje srovnávač cen energií certifikovaný přímo od Energetického regulačního úřadu.

Férové upozornění na současné limity srovnávacích kalkulaček
Autor: Gabriela Hájková

Férové upozornění na současné limity srovnávacích kalkulaček

Férové srovnávače upozorňují na to, že v současnosti nemusí být nabídka 100% aktuální
Autor: Gabriela Hájková

Férové srovnávače upozorňují na to, že v současnosti nemusí být nabídka 100% aktuální

Největší komerční srovnávače bohužel, až na jednu výjimku, své případné uživatele před možnou neaktuálností nabídek nevarují. Je ale logické, že se potýkají se stejnou situací. Proto je nutné brát v současnosti údaje z kalkulaček s rezervou. Najdete-li si ve srovnávači svého favorita, před sjednáním smlouvy musíte vždy ověřit, zda podmínky v něm uvedené stále platí.

Jak v současné době (ne)zvládáte aktualizovat ceny dodavatelů, kteří je mění takřka týdně?

Aleš Fojtík, Chief Revenue Officer, Personal Finance, Energy and Telco, Srovnejto.cz

Ceníky všech dodavatelů aktualizovat v reálném čase opravdu nestačíme. Soustředíme se na ty klíčové, a zejména pak na ty, pro které pomáháme nové smlouvy i sjednat. Pokud nastane situace, kdy o platnosti ceníku není jasno, raději ho pro zákazníky nezobrazujeme.

Arsen Lazarevič, externí spolupracovník, PR a obsahový stratég Ušetřeno.cz

Současná situace je naprosto výjimečná. Ceny se mění nikoliv na týdenní, ale na denní nebo i hodinové bázi. Data ve srovnávači nyní nemusí být vždy aktuální, stejně jako i ceníky dodavatelů na jejich webových stránkách. Zákazníkům, se kterými se spojíme telefonicky, vždy posíláme aktuální ceny vybraných seriózních dodavatelů, které jsme schopni garantovat do určitého termínu.

Dodavatelé nemusí ERÚ informovat

Podstatný fakt, který zhoršuje dostupnost aktuálních dat veřejnosti skrze kalkulátory cen energií od ERÚ, je ten, že dodavatelé energií nemají žádnou povinnost informovat tento úřad o chystané změně cen nebo jiných smluvních podmínek, ani mu zasílat nový ceník.

V současnosti dodavatelé reportují ceníky pro účely kalkulátoru ERÚ na dobrovolné bázi. ERÚ jim pravidelně tuto možnost nabízí, je však pouze na dodavateli, zda se do kalkulačky ERÚ zapojí, potvrdil Kebort.

Nástrahy srovnávacích kalkulaček

V minulosti se většina dodavatelů zavázala úřadu data o cenících reportovat. Někteří ale zůstali dobrovolně stranou s poukazem na to, že takové kalkulačky reflektují pouze cenu, nikoli kvalitu služeb, kterou číselný výpočet nezohledňuje. Současný vývoj zkrachovalé skupiny Bohemia Energy, která obsluhovala kolem 900 tisíc odběrných míst, dostává tento argument do nového světla.

Ne všichni se ale kalkulátoru straní kvůli tomu, že reflektuje jen cenu, a ne kvalitu servisu. Kebort serveru Měšec.cz potvrdil, že někteří dodavatelé poté, co ERÚ vznesl žádost o aktualizaci produktů, své nabídky z kalkulačky raději stáhli a spolupráci ukončili. Což nemusí být žádná škoda. Podstatné je, aby byly v kalkulátorech dosažitelné nabídky, a ne kompletní výpis ceníků, z nichž některé jsou pro spotřebitele v praxi nedosažitelné. Ostatně dodavatelé, kteří spolupracují s ERÚ a data dodávají, se teoreticky zavazují například k tomu úřadu posílat jen veřejné nabídky a hlásit jejich chystané změny.

Také Jan Schindler, analytik kalkulátoru na webu TZB-info.cz, jež získal certifikaci přímo od ERÚ, upozornil na ošidnost snahy mít ve srovnání všechny nabídky: Narazili jsme na to, že někteří obchodníci zveřejňují na svých stránkách ceníky jenom proto, aby vyhověli zákonu. Pak prodávali energie za jiné ceny, než které měli na svých stránkách. Mohlo se stát, že takovou nabídku jsme považovali za platnou a náš čtenář pak po dodavateli zveřejněnou cenu požadoval, ale nedostal ji.

Problémem podle něj při vydání nových ceníků bylo i to, že po přechodnou dobu, do začátku platnosti nové nabídky, byly ve srovnání dvoje ceny. Ty původní-nižší a nové-dražší. Lidé samozřejmě poptávali levnější ceník, který ale prodejce už v praxi třeba nenabízel nebo ceny platily jen pro stávající zákazníky, nikoli pro nové.

Ceníky jsou překrývány novými verzemi velmi rychle, případně dochází k jejich úpravám, které nemůže zachytit automatický sběr dat a je potřeba manuální ověřování. Pro představu je to třeba situace, kdy dodavatel doplní větu, že aktuálně klientům tento produkt nenabízí. Podobnou změnu nemá „automat“ šanci zaregistrovat. Problémy tak řeší jak srovnávače, které data shromažďují na dobrovolné bázi, tak ty s vlastním sběrem dat, zdůraznil Kebort.

Schindler navíc upozornil i na to, že někteří dodavatelé prodávají energie za ceny z ceníku, který zveřejní až za měsíc. Hlavním problém je fakt, že sice povinnost zveřejňovat ceníky dodavatelé mají, ale regulátor tuto povinnost nekontroluje a ani nezveřejnil výkladové stanovisko, co všechno má dodavatel uvádět, poukazuje analytik na povinnost dodavatelů energií zveřejnit oznámení o zvýšení ceny nebo o změně smluvních podmínek nejpozději třicet dní před účinností změny.

Chce-li získat srovnávač cen energií certifikaci od ERÚ, musí splňovat kritéria, která se u komerčních srovnávačů přímo vylučují s jejich byznys modelem. Provozovatel totiž:

  • nesmí požadovat od spotřebitelů osobní údaje,
  • nesmí být dodavatelem energií nebo společností ve střetu zájmu a mohla by těžit např. z potenciálního ovlivnění výsledků srovnávače,
  • musí zajistit správný, objektivní a nezkreslený výpočet,
  • musí porovnání pro spotřebitele poskytovat zcela zdarma.

Blýská se na lepší časy

Ač nyní dodavatelé úřadu tedy změny ceníků ani přímo ceny hlásit nemusí (ERÚ v současnosti nemá jak jim to nařídit), do budoucna by se to mohlo změnit. Ledy by se mohly pohnout podle Kebortova odhadu ale nejdříve během příštího roku. V minulém roce proběhly veřejné konzultace, prostřednictvím kterých se snažíme zapojit do vyjednávání všechny účastníky trhu – včetně dodavatelů a spotřebitelů, tak aby na jedné straně reportování bylo pro dodavatele jednoduché, ale spotřebitelům výsledný srovnávač nabídl ideálně veškeré nabídky na trhu přehledně a úplně, informoval Kebort, podle kterého bude zásadní zvolená metodika sběru dat.

Dobrovolná spolupráce ukázala nyní své limity. Pro povinný reporting ale budeme potřebovat patřičné zmocnění, zdůraznil s tím, že úřad představí také vlastní kalkulátor pro plynárenství. Nyní ERÚ pro oblast plynárenství zveřejňuje tzv. indikativní ceny plynu, ale pouze na čtvrtletní bázi.

Kromě zmíněného se do českého práva stejně musí implementovat evropská směrnice, která předpokládá, že regulátor trhu s energiemi musí zajistit nezávislé srovnání cen energií (nebo pověřit certifikací jiný subjekt). V takovém případě už by stejně bylo potřeba, aby dodavatelé energií reportovali své ceníky povinně a automaticky.

Kebort očekává, že tuzemskou praxi by měla směrnice zasáhnout společně s novým energetickým zákonem (nikoliv novelou, ale novým zákonem). Věříme, že kalkulátor vybudujeme rychleji, dříve, než to bude vysloveně požadovat zákon. Kromě legislativy to ale předpokládá také vybudování portálu, přes který budou data jednoduše reportována od dodavatelů (což je součást již běžícího projektu), a samozřejmě samotného kalkulátoru a jeho uživatelského rozhraní, uvedl Kebort a dodal, že rámcově se ostré spuštění zmíněného kalkulátoru předpokládá během roku 2023.

Nový srovnávač cen energií by měl nabídnout úplná data z trhu i nové možnosti porovnávání. Nepůjde tedy o dílčí úpravu současné kalkulačky, ale úplně nový nástroj.

Ne jen cena, ale i kvalita

V současnosti se diskutuje i nad otázkou, zda by bylo možné pomoci spotřebitelům v orientaci mezi dodavateli i přes kvalitativní ukazatele a nezaměřovat srovnání jen na cenu.

Vypovídání smluv s domnělou fixací ze strany Bohemia Energy a následný krach skupiny víc než kdy jindy potvrzují, že kromě ceny má nepopiratelnou hodnotu i stabilita a férový a zodpovědný přístup dodavatele.

Proto, chcete-li najít nového dodavatele, zaměřte se kromě samotného ceníku i na nastavení smluvních pokut, recenze zákazníků, dobu trvání nabízené smlouvy a případnou fixaci. Ta by se vám totiž v současnosti nemusela vyplatit. Ceny jsou vysoko, a pokud si je budete nyní fixovat na delší dobu, může se stát, že při případném poklesu cen na burzách budete po zbytek trvání smlouvy přeplácet.

Stejně tak si ale dejte pozor na produkty, jejichž cena je navázaná na ceny na burzách, protože se tím zbavujete „polštáře“ v podobě stabilního ceníku, který za vás dokáže absorbovat cenové šoky, jež se v něm projeví pozvolněji a s odstupem času.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Než přejdete jinam, zkontrolujte si také, zda nejste vázáni smlouvou na dobu určitou. Pokud tomu tak je, musíte dodržet vázací dobu. Bez sankce můžete odejít předčasně jen v době, kdy dodavatel mění ceník či jiné smluvní podmínky (což teď asi nebude problém). Oznámení o změně vám musí zaslat nejpozději třicet dní před účinností změny. Vy můžete v takovém případě odstoupit od smlouvy do deseti dnů před zvýšením ceny.  Pokud dodavatel zdražení neoznámil podle těchto zákonných podmínek, můžete od smlouvy odstoupit do 3 měsíců od data zvýšení ceny.

V případě, že máte smlouvu na dobu neurčitou, musíte zase respektovat délku výpovědní lhůty (kromě situace, kdy se mění ceník nebo jiné smluvní podmínky, pak platí pravidla zmíněná výše). V opačném případě musíte počítat se sankcí, která může setřít výhodnost nové smlouvy.

Jak (ne)zvládáte administrovat požadavky zájemců o změnu dodavatele? Komunikují vůbec ještě s vámi dodavatelé z pozice prostředníka?

Srovnejto.cz: Vzhledem k tomu, že zákazníkům individuálně srovnáváme nabídky dodavatelů a pomáháme jim i s administrací, museli jsme v našem klientském centru navýšit kapacitu, abychom zachovali naše standardní služby, ale zatím se stále dokážeme ozvat všem zákazníkům v rozumném čase zpět.

Ušetřeno.cz: Dodavatelé mají v současnosti obrovské problémy zpracovat veškerou poptávku. Ušetřeno.cz eviduje přibližně 10× vyšší zájem o své služby. Problém mají dokonce i největší dodavatelé na českém trhu, kterým se lze jen obtížně dovolat. Krach Bohemia Energy zasáhl 900 000 zákazníků, stovky tisíc z nich se snaží získat informace a přejít k jinému dodavateli. Jedná se o situaci, na kterou lze být jen obtížně připraven. Zájemce o změnu dodavatele prosíme o trpělivost a shovívavost. Naši obětaví pracovníci v back office pracují usilovně, aby vyřídili požadavky klientů.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).