Hlavní navigace

Na co online výpis, když jej banky stejně neakceptují?

19. 10. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V době internetu a online úředních a dalších registrů stejně musíte běhat pro papírová potvrzení na úřady nebo na poštu. Bez papírů se s vámi bude bavit pouze jediná banka.

Plánujete založit účet pro fyzické osoby podnikatele nebo právnické osoby? Svou obchodní činnost pak musíte doložit. Pokud si ale plánujete ušetřit čas online výpisem, raději na to zapomeňte.

Podnikatelské účty mají svá pro i proti

Negativem podnikatelských účtů jsou většinou jejich vyšší poplatky. Na trhu najdete účet, kde platíte za jednotlivé služby i tzv. balíčková konta se skupinou služeb, které si platíte paušálně. Pokud se vám poplatky nelíbí a raději chcete pro podnikání používat svůj soukromý účet, banka či družstevní záložna vám pak neumožní získat další produkty určené firemním klientům, např. firemní platební karty nebo investiční úvěr. V nabídce některých bank narazíte také na profesní účty, které nabízí zvýhodněné služby či poplatky. Právnické osoby mít firemní účet musejí.

Při jeho zakládání si vás banka či záložna prověří důkladněji než při zakládání běžného účtu pro občany. Banka nese odpovědnost za správné provedení identifikace jakékoli osoby podle zákona č.253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a proto je vyžadována písemná forma – originál nebo úředně ověřená kopie dokladu potvrzujícího existenci podnikatele nebo právnické osoby. Online výpis z obchodního rejstříku není považován za úřední dokument, upozornila server Měšec.cz Lucie Hálová za Volksbank.

Účet pro podnikatele nezaložíte jen s občankou

Chcete-li u banky nebo spořitelního družstva založit účet pro fyzickou osobu podnikatele nebo pro právnickou osobu, nebude vám rozhodně stačit jen občanka. Fyzické osoby – podnikatelé musejí kromě ověření totožnosti jedním až dvěma doklady přinést také živnostenský list nebo výpis z živnostenského úřadu, případně koncesní listinu. Pokud se podnikání řídí jiným předpisem než živnostenským zákonem, je třeba předložit doklad, který opravňuje provozovat tuto činnost.

V případě účtů pro právnické osoby je kromě osobních identifikačních dokladů přeložit také výpis z obchodního rejstříku. Pokud v něm právnická osoba není zapsána, dokládá svou právní subjektivitu jiným dokumentem.  V případě, že právnická osoba nepodléhá zápisu do obchodního nebo jiného zákonem daného registru, je nutné předložení zřizovací či zakladatelské listiny anebo smlouvy, resp. jiné listiny prokazující způsob zřízení, den vzniku, název, sídlo a údaje o fyzických osobách, které jsou oprávněné zastupovat právnickou osobu, řekla serveru Měšec.cz Alena Walterová za Všeobecnou úvěrovou banku.

Ani při doložení výpisu z obchodního rejstříku nemusí být ověřování konec. Je-li pochybnost, zda činnost právnické osoby stále trvá, může banka požadovat předložení daňového přiznání, které by mělo být za nejbližší předcházející zdaňovací období, sdělil serveru Měšec.cz Milan Kříž, mluvčí GE Money Bank.

Online výpis není úředním dokumentem

Všechny banky i záložny si vymiňují ověřovat údaje při zakládání firemního účtu pouze originály listin nebo jejich úředně ověřenými kopiemi. Akceptují i dokumenty vyhotovené či ověřené obecním úřadem nebo notářem. Maximem je výstup z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do listinné na tzv. Czech Pointech. Online výpis, který je možné získat z webu eJustice.cz nebo Registru živnostenského podnikání, až na jedinou výjimku neakceptují. Na samotném webu justice.cz se dá najít upozornění, že údaje obchodního rejstříku zpřístupňované prostřednictvím WWW serveru mají informativní charakter a nemají charakter úřední listiny

První vlaštovka?

Mezi bankami a záložnami najdete jedinou mBank, která online výpis akceptuje. V případě fyzických osob podnikatelů nepožadujeme písemný výpis živnostenského úřadu nebo z obchodního rejstříku. V případě, že klient nemá u sebe živnostenský list, koncesní listinu či výpis z obchodního rejstříku pak lze vytisknout výpis z příslušné online databáze. Klient na vytištěném dokladu stvrzuje správnost a pravdivost údajů na výpise vlastním podpisem. V případě, že živnostník má přidělené IČ Městským úřadem, Krajským úřadem, Českým statistickým úřadem nebo jinou institucí a nenachází se v žádné z databází, pak takový klient musí předložit písemně doklad o podnikatelském oprávnění, řekl serveru Měšec.cz Matěj Kubinec za mBank, která v současnosti neposkytuje služby právnickým osobám.

Anketa

Využíváte podnikatelský účet?

Další bankou, která by mohla na akceptaci online výpisů přistoupit, je možné Fio banka. V současné době akceptovatelnost online výpisů zkoumáme, potvrdila serveru Měšec.cz Vendula Žaloudíková.

Zvláštní je, že ačkoli téměř nikdo nepovažuje online databáze za dostatečně průkazné, někteří v nich informace od klientů alespoň ověřují. Zjištění informací na internetu je dodatečnou kontrolou, kterou provádí  obsluhující bankéř, aby eliminoval riziko podvodu, uvedl pro server Měšec.cz Tomáš KofroňRaiffeisenban­kNa otevření účtu je nutno předložit originál nebo úředně ověřenou kopii. Tyto doklady následně sami ověřujeme i z internetu, prozradila také Radomíra TrojánkováRaiffeisenbank im Stiftland. Online výpisy využíváme  k ověření toho, že předkládaný dokument je aktuální, uvedla například také Andrea Riedlová za Peněžní dům.

skoleni_29_6

Jak na zakládání účtu v případě zahraniční právnické osoby?

V tomto případě je nutné většinou předložit dokument obdobný výpisu z obchodního rejstříku, ze kterého by mělo být patrné, kdy právnická osoba vznikla a že stále existuje, její název, činnost, kdo je statutárním orgánem a s jakým rozsahem jednání. Stejně jako v případě české právnické osoby je nutné dokládat dokumenty v originálech. Ve většině případů (záleží na právním vztahu mezi České republikou a dotyčným státem) musí být dokumenty, jakož i podpisy na případné plné moci ještě opatřeny zvláštním ověřením označovaným jako tzv. apostila či superlegalizace. Namísto originálu dokumentu lze přijmout i ověřenou kopii, ovšem vyhotovenou buď úřadem České republiky anebo notářem působícím v České republice, zdůraznila serveru Měšec.cz Monika HeiserováOberbank s tím, že dokumenty je nutné ještě nechat přeložit do českého jazyka ve formě tzv. ověřeného překladu. Tedy od soudního tlumočníka a s jeho razítkem.

I úřední listina má svou životnost

Když už musíte u většiny bank a všech záložen dokládat výpis z obchodního rejstříku nebo ze živnostenského úřadu, nenechte si dokument propadnout jen proto, že ho donesete pozdě. Většina bank a kampeliček požaduje, aby výpisy nebyly starší tří měsíců. Například Česká spořitelna ale u výpisu z obchodního rejstříku požaduje razítko ne starší 30 dnů. Naopak třeba Fio bance stačí i výpisy staré půl roku a Komerční banka nebo Peněžní dům přijímají tyto dokumenty bez omezení.

Akceptace stáří a online formy výpisů
Poskytovatel Akceptace online výpisu Maximální stáří výpisů FO/PO
Družstvo Akcenta ne 3 měsíce
Družstvo Artesa ne bez omezení / 3 měsíce
Banco Popolare ne 3 měsíce
Citibank ne 3 měsíce
Záložna Creditas ne 3 měsíce
Česká spořitelna ne bez omezení / 30 dní
ČSOB ne bez omezení / 3 měsíce
Evropsko-ruská banka ne 30 dní
Fio banka zatím ne 6 měsíců
GE Money Bank ne bez omezení / 12 měsíců
J&T Bank ne 3 měsíce
Komerční banka ne bez omezení
LBBW Bank ne 3 měsíce
Oberbank ne 3 měsíce
mBank ano 3 měsíce
Peněžní dům ne bez omezení
Poštovní spořitelna ne ŽL bez omezení, výpisy 3 měsíce
PPF banka ne 3 měsíce
Raiffeisenbank ne 3 měsíce
Raiffeisenbank im Stiftland ne 3 měsíce
Družstvo Unibon ne 3 měsíce
UniCredit Bank ne 3 měsíce
Volksbank ne 3 měsíce
Všeobecná úvěrová banka ne 3 měsíce

FO = fyzická osoba – podnikatel, PO = právnická osoba, ŽL = živnostenský list 

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).