Hlavní navigace

Můžete bez sankcí refinancovat uprostřed fixace kvůli změnám sazebníku či podmínek?

16. 8. 2012
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Je možné kvůli změně obchodních podmínek či sazebníku, která se týká hypotéky, odstoupit od smlouvy uprostřed fixace bez poplatku? Zjišťovali jsme pro čtenáře.

V internetovém fóru najdete ledacos. My jsme před časem narazili na zajímavou diskusi, která se točila kolem problematiky hypotečního úvěru a změny sazebníku či obchodních podmínek. Konkrétně se jednalo o nově zavedený poplatek Komerční banky za vyčíslení hypotečního úvěru, kvůli kterému musí klienti, kteří chtějí refinancovat hypotéku u konkurence, zaplatit poplatek 1500 Kč.

Diskutéři si zde kladou otázku, zda kvůli těmto změnám mohou vyslovit nesouhlas se změnou a odstoupit od smlouvy i v průběhu fixace bez toho, aby museli platit sankci za předčasné splacení. Téma nás zaujalo, tak jsme zjistili odpověď.

Jedna banka, různé odpovědi

Jeden z diskutérů zaslal tento dotaz své bankéřce. Ta odpověděla, že v případě nesouhlasu se sazebníkem je možné změnu písemně odmítnout: V případě nesouhlasu se Sazebníkem platným od 1. 6. 2012 máte možnost změnu písemně odmítnout. Odmítnutí musí být doručeno do KB nejpozději do 31. 5. 2012, opatřeno notářsky ověřeným podpisem (pokud nebude podepsáno před pracovníkem banky) a zároveň vypovědět smlouvu s okamžitou platností a bezúplatně.

Když zašel na pobočku, dostalo se mu odpovědi, že pokud smlouvu klient vypoví, bude banka postupovat dle úvěrových podmínek – tedy nejprve mimořádné splacení úvěru a pak ukončení smluvního vztahu i se sankčními poplatky za předčasné splacení. V případě, že by pak klient pouze vyslovil nesouhlas se změnou sazebníku, odpoví banka akceptací nesouhlasu a ponechá původní sazebník. K tomu, aby banka ze své pozice na základě klientova nesouhlasu vypovídala smlouvu, podle vyjádření jejích zaměstnanců nemá důvod.

Do třetice jiný zaměstnanec uvedl, že by bylo možné vyjednat za nově zavedený poplatek kompenzaci.

Jiný klient od pracovníka banky posléze dostal odpověď, že možné by bylo jen zrušení běžného účtu s tím, že by se hypotéka splácela z interního účtu. Další pracovník banky tohoto klienta informoval o tom, že existuje buď možnost že banka ponechá sazebník v původním znění, nebo smlouvu o hypotečním úvěru vypoví a v takovém případě pak banka není oprávněna požadovat poplatek za předčasné splacení, pokud by klient refinancoval u jiné banky. Nakonec jiný zaměstnanec banky klientovi přiznal, že banka by úvěr nevypovídala, to už by raději přistoupila na ponechání starého sazebníku.

Platební služba vs. hypotéka

Všeobecné obchodní podmínky Komerční banky obsahují bod 31.6, podle kterého: v případě, že Kvalifikovaný klient písemně odmítne návrh na změnu Všeobecných podmínek ve vztahu k Platebním službám, je Klient oprávněn Smlouvu bezúplatně a s okamžitou účinností vypovědět.

V případě změny Sazebníku má Klient právo odmítnout navrhovanou změnu a případně vypovědět Smlouvu o Platebních službách, pouze pokud navrhovaná změna souvisí s Bankovními službami, které jsou Klientovi ze strany Banky poskytovány. Pokud Kvalifikovaný klient návrh na změnu Všeobecných podmínek písemně odmítne, ale Smlouvu o Platebních službách nevypoví, platí, že Banka smlouvu vypověděla v den, kdy Klientovi poskytla informace o navrhované změně.

Na tento bod podmínek právě klienti banky sázeli jako na černého koně. Protože § 94 Zákona o platebním styku obsahuje odstavec 4, podle kterého může uživatel návrh na změnu rámcové smlouvy odmítnout a samotnou smlouvu přede dnem nabytí účinnosti změny bezúplatně a s okamžitou platností vypovědět. 

Celá otázka spočívá v tom, zda se může hypotéka, tedy například i úvěrový účet, ze kterého klient hypotéku splácí, považovat za platební službu tak, jak ji definuje zákon o platebním styku, který by toto odstoupení umožnil. V diskusi se klienti banky odvolávají na § 3, který definuje právě platební službu. A logicky na to navazuje otázka, zda smlouva o poskytnutí hypotečního úvěru je rámcovou smlouvou ve smyslu Zákona o platebním styku.

Máte dotazy k hypotékám? Od pondělí 20. srpna spouštíme poradnu, kde na vaše dotazy bude odpovídat odbornice z LBBW Bank.

Argumentace bank

Banky na otázku, zda je možné kvůli změně sazebníku odstoupit od smlouvy o hypotéce (vcelku logicky) argumentují s tím, že s ohledem na délku trvání úvěrového vztahu (hypotéka může být i na 30 let) není možné předpokládat, že poplatky budou po celou dobu stejné, jako při uzavření úvěrové smlouvy. V případě, že tedy dojde v průběhu trvání úvěrové smlouvy ze strany banky ke změně sazebníku, nezakládá tato změna právo klienta ukončit úvěrový vztah z hypotečního úvěru, řekla serveru Měšec.cz Klára Pačesová za Českou spořitelnu.

V případě nesouhlasu klienta se změnou vnitřních obchodních podmínek (VOP) banky avizují, že pokud s nimi klient nesouhlasí a oznámí to bance, řídí se smluvní vztah dosavadními sjednanými podmínkami. Změna VOP nezakládá právo klienta smlouvu vypovědět. Klient má právo s novými VOP nesouhlasit, a pokud to oznámí bance, budou pro něj platit původní VOP, řekl serveru Měšec.cz Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank.

Co se týká hypotečního úvěru, pro banku i klienta platí současně s ustanoveními smlouvy o úvěru také Obchodní podmínky, se kterými se klient seznámil a s jejichž zněním i možnými změnami vyslovil předem souhlas, napsala serveru Měšec.cz také Rita GabrielováHypoteční banky s tím, že změny Obchodních podmínek banka klientovi oznamuje předem, a pokud s nimi klient případně nesouhlasí (musí tak písemně vyjádřit do 30 dnů ode dne účinnosti změny), řídí se smluvní vztah dosavadními sjednanými Obchodními podmínkami.

Banka možnost odstoupit od smlouvy má. Pokud by tak učinila, může se stát úvěr splatným doručením výpovědi smlouvy. K tomuto řešení ale banka nemá, v případě nesouhlasu klienta se změnami, žádný důvod. Pokud by totiž smlouvu vypověděla banka, nebude platit klient sankci za předčasnou splátku.

Kromě výše uvedených argumentů se banky shodují v tom, že smlouva o hypotečním úvěru není rámcovou smlouvou ve smyslu Zákona o platebním styku a hypoteční úvěr ani navázaný úvěrový účet tak není platební službou tak, jak ji tento zákon definuje.

Výjimka se našla

Ojedinělé vyjádření na danou problematiku zaslala mBank. Ivana Buriánková za banku uvedla, že pokud dojde ke změně obchodních podmínek a sazebníku, je to legitimní důvod pro vypovězení smlouvy o hypotečním úvěru. Na dotaz kolik má klient času na úhradu závazku v případě, že kvůli změně obchodních podmínek a sazebníku vypoví hypoteční úvěr a zda může splatit úvěr bez sankcí, Buriánková uvedla, že v případě odstoupení od smlouvy je klient povinen uhradit celou částku do 30 dnů ode dne odstoupení a že v tomto případě je to bez dalších poplatků.

Hypotéka není platební službou

To, že hypotéka není platební službou a smlouva o hypotečním úvěru není rámcovou smlouvou ve smyslu Zákona o platebních službách, potvrzuje i výklad České národní banky a Finančního arbitra.

Smlouva o hypotečním úvěru není smlouvou o poskytování platebních služeb, a to za předpokladu, že hypoteční účet nesplňuje podmínky platebního účtu podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Jelikož je dispozice s peněžními prostředky na takovémto účtu výrazně omezená, nelze z něj provádět neomezeně platební transakce. Toto omezení je dáno předem dohodnutými podmínkami úvěru. Účty, které nejsou platebními účty ve smyslu zákona, nepodléhají jeho regulaci. Z tohoto důvodu nelze operace prováděné na tzv. hypotečním účtu považovat za platební služby, vysvětlila serveru Měšec.cz Petra Hájková z Odboru komunikace České národní banky s tím, že podmínky vlastního hypotečního úvěru včetně podmínek vedení hypotečních resp. úvěrových účtů a poplatky spojené s hypotečním úvěrem, jeho správou a úvěrovými účty včetně možností jejich změny jsou vždy předmětem smluvního vztahu banky s klientem a nejsou výslovně žádným právním předpisem upraveny.

skoleni_13_10

Ve stejném smyslu se k problematice vyjádřil i Finanční arbitr Monika Nedelková:  K otázkám aplikovatelnosti zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku (dále jen „zákon o platebním styku“) na právní úpravu úvěrového vztahu lze uvést, že se jedná o právní úpravu, týkající se zcela jiného smluvního typu, řekla Nedelková serveru Měšec.cz s tím, že předmětem smlouvy o platebních službách je, provádění jednotlivě neurčených (rámcová smlouva) nebo jednotlivých platebních transakcí (smlouva o jednorázové platební transakci). I v průběhu trvání úvěrového vztahu samozřejmě dochází při plnění povinností stran k uskutečňování platebních transakcí, nicméně z toho nevyplývá, že by bylo možno zde upřednostnit některé instituty ze smlouvy o vedení účtu oproti pravidlům, která v úvěrovém vztahu stanoví zákon nebo které si mezi sebou smluvní strany sjednaly, uzavřela Nedelková.

Vynalézavé klienty bank tak musíme zklamat. Refinancovat hypotéku bez sankce během období fixace kvůli změnám obchodních podmínek a sazebníku tedy nelze.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).