Hlavní navigace

Může pronajímatel bez vaše souhlasu do bytu i s řemeslníky? Co když se něco ztratí?

7. 9. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ne vždy je domluva mezi pronajímatelem a nájemcem bezproblémová. Někdy trvá, než se domluví na oboustranně výhodném řešení, a někdy se nedomluví vůbec. Má pak pronajímatel právo do vámi pronajatého bytu vstoupit bez vaše souhlasu či přítomnosti? Co když se vám něco ztratí?

Čas od času nám do redakce chodí příběhy čtenářů, kterým se pak redakčně věnujeme. Pojďme si nyní rozebrat jeden z nich. Paní Magdaléna bydlí několik let v pronajatém bytě ve starší cihlové zástavbě. Jednoho dne si všimla, že strop na toaletě a v koupelně je podmáčený. Přivolaný instalatér zjistil, že nad bytem paní Magdaleny praskla ve světlíku vodovodní trubka a mírný únik vody způsobuje, že strop se postupně podmáčel a začal plesnivět.

Paní Magdalena ihned informovala pronajímatele a zpočátku velmi tlačila na opravu a uvedení bytu do původního stavu. S ní jako nájemcem se ale nikdo nebavil. Ona žádné opravy zařídit nemohla, protože vše musí řešit vlastník bytu. Celá situace se tak výrazně táhla. Nejdříve bylo potřeba projednat situaci s SVJ v domě a vyřešit, kdo bude opravu financovat. Zda jde o závadu na domě, kterou by pak hradilo SVJ, nebo o závadu v bytě, kterou by pak hradil pronajímatel. Dále bylo potřeba zajistit odbornou firmu s adekvátním vybavením atd. Celá záležitost se táhla několik měsíců a paní Magdalena o ní neměla skoro žádný přehled.

Nakonec ji, po několika měsících, oslovili pronajímatelé s tím, že je celá situace konečně před zdárným řešením. A že lezec z nasmlouvané firmy přijde závadu opravit v konkrétním termínu. Ten se však paní Magdaleně vůbec nehodil, protože tou dobou měla být na služební cestě mimo město a nelíbila se jí představa, že v bytě, kde má veškeré osobní věci a cennosti, bude bez jejího dohledu řada cizích lidí. Nabídla proto řadu jiných termínů, ale ty se zase nehodily dané firmě a ostatním účastníkům, a pronajímatel tak trval na tom, že oprava proběhne v oznámeném termínu.

To se paní Magdaleně nelíbilo, brala to jako nespravedlnost, ale má nějaké možnosti s tím něco udělat?

Kdy může pronajímatel vstoupit do bytu bez souhlasu?

To, že máte pronajatý byt, bohužel neznamená, že do něj pronajímatel smí jen a pouze s vaším souhlasem nebo pod vaším dohledem. Zákon pronajímatelům umožňuje do svých bytů vstupovat, když to dají nájemcům dostatečně včas vědět. Zákon k tomu říká, že oznámí-li to pronajímatel předem v přiměřené době, umožní mu nájemce v nezbytném rozsahu prohlídku věci, jakož i přístup k ní nebo do ní za účelem provedení potřebné opravy nebo údržby věci, uvedl pro Měšec.cz JUDr. Ondřej Preuss, zakladatel webu Dostupný advokát.cz

V případě, kdy je nezbytné zabránit nějaké škodě, nebo pokud hrozí nebezpečí z prodlení, vám to dokonce nemusí oznamovat vůbec. To se však týká zejména náhlých havárií, požárů apod., nikoliv dlouhodobě plánované opravy, dodává Ondřej Preuss.

Opravdu stačí jen oznámení, nesouhlasit nemůžete

Druhou jmenovanou možnost bychom na situaci paní Magdaleny aplikovat nemohli. Případ uvedený v úvodu článku se vzhledem k délce řešení nedá považovat za náhlou havárii. První popsanou možnost ale pronajímatel využít může, a jak je v příběhu uvedeno, také ji využil.

Stačí totiž, když pronajímatel oznámí paní Magdaleně s dostatečným předstihem, kdy do bytu vstoupí. Jde o oznámení, nájemník nemůže odepřením souhlasu opravu blokovat, říká Ondřej Preuss. Může se jí to nelíbit, ale možnosti, jak se bránit, nemá. Může sice navrhnout jiné termíny, ale pokud se na nich s ostatními účastníky nedohodne, nedá se nic dělat.

Co když se něco ztratí?

Pronajímatel má tedy právo do bytu vstoupit, a spolu s tím i umožnit vstup řemeslníkům či jiným odborníkům a pověřeným osobám. Nabízí se proto otázka, kdo je tedy zodpovědný za dozor nad řemeslníky a nad tím, že se v bytě paní Magdaleně nic neponičí a neztratí, když ona sama bude během této opravy mimo město.

V tomto případě zákon hovoří jasně. Zodpovědný je pronajímatel, který případně může určit svého zástupce. Ten samozřejmě nemusí celou dobu stát nad řemeslníky jako dozor. Na druhou stranu je v jeho zájmu, aby si byl jistý, že vše proběhlo bez problémů. Pokud by se na základě jeho ‚akce‘ ztratily či poškodily věci nájemníka, ten může žádat náhradu škody, informuje Ondřej Preuss.

Dokonce máte nárok na slevu z nájemného

Na něco však přece jen jako nájemníci máte nárok. Pokud vám činností pronajímatele vzniknou nějaké obtíže, které nejsou nepodstatné, máte nárok na slevu z nájemného.

Za tyto obtíže se považují například situace, kdy kvůli opravě nemůžete používat část bytu, protože tam mají řemeslníci vybavení. Nebo situace, kdy vám kvůli opravě neteče několik hodin či dní voda, takže nemůžete byt využívat standardním způsobem.

skoleni_29_6

Definujte si to už ve smlouvě

Na podobné situace je v praxi dobré myslet už při tvorbě nájemní smlouvy a před jejím podpisem. Tam si totiž vy a pronajímatel můžete sjednat pravidla pro případy, kdy bude pronajímatel neohlášeně, ale i ohlášeně potřebovat vstoupit do bytu.

Platí však, že pronajímatel by tohoto práva neměl zneužívat. Násilné vstoupení do bytu bez ohlášení nebo bez objektivních důvodů může být i trestným činem porušování domovní svobody, uzavírá Ondřej Preuss.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).