Hlavní navigace

Může být investice v Číně zajímavou příležitostí pro budoucí zisk?

31. 10. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Významný ekonomický růst Číny, který souvisí nejen s větší urbanizací této země, vytváří zajímavé investiční příležitosti. Jak zainvestovat?

Skoro žádná jiná investiční příležitost neupoutala pozornost investorů v posledních letech více než Čína. Zatímco investiční zájem obklopující Čínu zahrnoval nepochybně také nějaký ten šum, nezpochybnitelná fakta o Číně mohou snadno vysvětlit, proč si tato země zaslouží pozornost, které se jí v současné době dostává. Podle Světové banky (WB) má Čína od roku 2012 přibližně 1,3 miliardy obyvatel z celkové světové populace, která přesahuje hodnotu 7 miliard. Téměř 20 % světové populace tudíž žije v této zemi.

Podle National Bureau of Economic Statistics překročila v roce 2011 městská populace v Číně své venkovské „konkurenty“ o přibližně 40 milionů. V řeči konkrétních čísel se jedná o 690 milionů pro městskou populaci a 656 milionů pro tu venkovskou. Urbanizace v Číně je to, co jednoznačně vedlo k impozantnímu ekonomickému růstu země v průběhu posledních několika desítek let. Čína v tomto urbanizačním trendu navíc stále pokračuje. Trvalo tři desetiletí pro čínskou populaci, aby se z té venkovské stala spíše městskou, a to se ještě navíc očekává, že se dalších 20 a více let ponese v obdobném duchu.

Co je tak zvláštního na Číně a její urbanizaci?

Jedním slovem se urbanizace rovná ekonomickému růstu. Jak lidé přecházejí z agrárního životního stylu na ten městský, tak se mnoho věcí tomuto faktu musí přizpůsobit. Města musí být postavena, což znamená nárůst infrastruktury, obchodu a dalších služeb. Urbanizace také znamená ekonomický posun v chování jednotlivců, kteří přecházejí ze soběstačnosti na vlastní specializaci. Tato specializace jednotlivců je určité palivo kapitalismu, které je potřeba pro uvolnění jeho moci. Specializace vyžaduje více vzdělávání a vzdělaná společnost je zpravidla bohatší společností. Jak se zvyšuje bohatství na obyvatele, zlepšuje se kvalita života a obyvatelstvo je na tom lépe. Během tohoto celého procesu podniky rostou, což vytváří potencionální růst bohatství pro akcionáře těchto společností.

Pokud se zamyslíme nad skutečností, že je v Číně stále více než 600 milionů obyvatel, kteří žijí na venkově, z nichž se část pravděpodobně přesune do měst v následujících letech, tak to vytváří zajímavou investiční příležitost. Tato skupina 656 milionů obyvatel se rovná počtu obyvatel dvou Spojených států amerických. Často je prezentován názor, že je Čína dnes to, co byly Spojené státy americké před průmyslovou revolucí. Jsou tam samozřejmě zásadní rozdíly mezi USA a Čínou (demokracie versus komunismus), ale podstata srovnání zůstává stejná. Růst ve 21. století bude patřit Číně stejně tak, jako 20. století patřilo Spojeným státům americkým. Tento růst bude vytvářet biliony amerických dolarů ekonomického výstupu v nadcházejících letech, takže investoři mohou zvážit investiční příležitosti v této zemi.

Srovnání meziročních změn HDP v % u Číny (levá osa, černá čára) a USA (pravá osa, modrá čára) mezi lety 1990 a 2014

Vývoj HDP Číny v čase
Autor: www.tradingeconomics.com

Vývoj HDP Číny v čase

Pochopení rizika a výnosu

Výnosy z investování v Číně budou nepochybně obrovské, ale každý inteligentní investor by měl mít jasnou představu o rizicích, která s tím souvisejí. Podrobná analýza rizika souvisejícího s Čínou je nad rámec tohoto článku, ale udělání si základního obrázku poskytuje solidní základ. Také by mělo být pochopeno, že rizika by neměla odrazovat investice. Na rozdíl od tohoto přístupu by měla být rizika chápána tak, že se s nimi dá dopředu počítat.

Za prvé a především je nutné pochopit, že je Čína stále ještě komunistická země. Takže navzdory všem svobodným tržním principům, které Čína přijala, jsou pravidla této země v oblasti akciových společností jiná při porovnání s například Spojenými státy americkými. Čínské akcie se obchodují na Shanghai Stock Exchange a Hong Kong Stock Exchange. Obě tyto burzy mají podobné požadavky, které jsou viditelné u amerických protějšků. Společnosti musí reportovat včas účetní výkazy, mají audit a musí splňovat další požadavky například v rámci kapitalizace. Kromě těchto společných prvků se liší účetní pravidla, a to je místo, které může vzbuzovat pochybnosti investorů ohledně věrohodnosti poskytovaných údajů.

Abychom byli přesní, tak jsou pokusy o to, aby čínské účetní standardy byly více v souladu s americkými obecně uznávanými účetními zásadami (GAAP), ale jasné rozdíly stejně zůstávají. Jeden základní rozdíl je v rámci obchodování s akciemi společností takzvanými insidery. V USA je insider trading (někdo má neveřejné informace, které může využít pro svůj prospěch) intenzivně regulován z pochopitelných důvodů, protože celá integrita tržního systému je založena na předpokladu, že obchodování s cennými papíry není zmanipulováno těmito elementy. Čína se více zaměřuje na tento druh netržního chování, ale stále ještě má dlouho cestu k dosažení optimálního stavu, který by byl žádoucí pro všechny zúčastněné.

Mozaika možností

Vzhledem k popularitě investičního příběhu Číny je zde velké množství investičních produktů, které jsou investorům k dispozici a mohou se tak stát kouskem jejich vlastní příležitosti v této zemi. Jak by se dalo očekávat, některé příležitosti jsou lepší než některé jiné a některým bychom se raději měli vyhnout nebo ponechat sofistikovaným investorům. Jak již bylo řečeno, investoři mají dnes k dispozici mnoho cest, jak participovat na asijském zázraku.

Nejlepší a možná nejbezpečnější způsob je se držet toho, co známe – americké společnosti, které v Číně rostou. Dostaneme to nejlepší z obou světů: výhodu americké regulace přes GAAP u akciových společností a rostoucí potenciál přicházející z Číny. Skvělým příkladem této možnosti je YUM! Brands (NYSE:YUM), vlastník Pizza Hut, KFC a Taco Bell restauračních konceptů. Číňané jsou poblázněni těmito řetězci a YUM! generuje stále větší a větší zisk v této zemi. Další společnosti, které se do této formy vejdou, jsou například Coca-Cola (NYSE:KO) a Apple (Nasdaq:AAPL).

Další možností investice v Číně jsou profesionálně spravované fondy, které se zaměřují na tuto zemi. Zde vybíráme z profesionálních investičních firem, které mají analytiky a lidi přímo v Číně, kteří provádějí research. Nevýhodou může být velká nákladovost těchto fondů, kterou je potřeba dopředu zvážit, a to dříve než do fondu vstoupíme. Pokud bychom chtěli investovat přímo do čínské společnosti, zaměřme se na ty z oblasti „blue chip“. Tyto společnosti jsou dobře postaveny, mají finanční zázemí, větší akcionářskou základnu a takto nabízejí investorům větší bezpečnost v regionu, který je stále považován za nepředvídatelný.

Mnoho čínských společností je zalistováno na amerických akciových burzách. Před mnoha lety byly tyto společnosti miláčky trhu. V uplynulých letech se nicméně téměř všechny z nich dostaly pod intenzivní kontrolu ze strany investorů, protože zde byla viditelná jejich nízká důvěra v objektivnost účetních výkazů těchto společností. Protože bylo těžké získat zpět důvěru investorů, ceny mnoha akcií čínských společností zalistovaných na burzách v USA výrazně poklesly. Přesto tato kategorie investičních příležitostí poskytuje možnosti k nalezení atraktivních titulů pro investory a jejich volné finanční prostředky.

Účto_tip_změny21

Klíčem jsou čínští spotřebitelé

Není pochyb o tom, že bude čínská ekonomika jednou z nejsledovanějších ekonomik v následujících letech. V poslední době ekonomický růst Číny malinko zpomalil kvůli „ochlazení“ v oblasti trhu s bydlením a omezováním v rámci poskytovaných úvěrů. Podle mnoha ekonomů jsou klíčem k dalšímu růstu čínští spotřebitelé, kteří stále šetří velkou část z vlastní výplatní pásky. I čínská vláda si toto uvědomuje a snaží se podporovat růst spotřeby. S růstem se nepochybně budou objevovat i navazující problémy, které bude potřeba řešit. Nicméně samotný růst povede k dostatečnému množství investičních příležitostí, u kterých budou muset investoři zvážit všechna úskalí a pochopit potencionální rizika a s nimi související výnosy. Obecně platí, že by se investoři měli držet těch společností či obecně odvětví, které jsou k nim postaveny přátelsky a také se držet těch instrumentů, kterým sami dobře rozumí.

Volná inspirace pro překlad originálního článku od Shama Gada.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).