Hlavní navigace

Kampelička brzy nebude mít na výplaty klientům. Fond pojištění vkladů je tentokrát nezachrání

Autor: Isifa.com
Gabriela Hájková

Metropolitní spořitelní družstvo ohlásilo tenčící se prostředky, ze kterých vyplácí úspory klientů. Pokud peníze dojdou, nikdo neví, jak dlouho si na ně počkají.

Doba čtení: 4 minuty

Metropolitní spořitelní družstvo na svém webu oznámilo, že mu docházejí peníze na výplatu naspořených peněz klientů. Pokud by důvodem byla insolvence kampeličky, nemuseli by si klienti dělat velkou hlavu, protože pak by nastoupil na řadu Fond pojištění vkladů a peníze jim za družstvo vyplatil. 

Situace je ale jiná. Družstvo peníze má, prostředky ale blokuje Vrchní státní zastupitelství v Praze na příkaz státní zástupkyně Daniely Smetanové kvůli prošetřování úvěrových obchodů. Nejedná se tedy o insolvenci. Spekuluje se, že vyšetřování Vrchního státního zastupitelství (VSZ) by se mohlo protáhnout i na půl roku. Po tuto dobu by klientům tedy neměl kdo vklady vyplatit a ti by si tak museli na své peníze počkat až do vyřešení případu.

Česká národní banka i Vrchní státní zastupitelství

Česká národní banka (ČNB) zakázala družstvu 7. května předběžným opatřením přijímat vklady a poskytovat úvěry (neplatí pro splácení poskytnutých úvěrů) a zahájila zde kontrolu. Po důkladném posouzení situace a s přihlédnutím k závažnosti zjištěných nedostatků v podnikání družstevní záložny dospěla ČNB k závěru, že je nezbytné záložně zakázat nebo omezit výkon zmiňovaných činností. To zejména znamená, že členové nemohou ukládat peníze na účty u družstva, okomentoval krok centrální banky ředitel komunikace a mluvčí ČNB Marek Petruš.

Kromě toho byly také záložně na příkaz Vrchního státního zastupitelství v Praze (VSZ) zablokovány peněžní prostředky. Peněžní prostředky se zajišťují tehdy, nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že jsou určeny ke spáchání trestného činu, nebo k jeho spáchání byly užity nebo jsou výnosem z trestného činu, naznačuje důvod blokace peněz tisková zpráva VSZ.

Ta dále uvádí, že Útvarem odhalování korupce a finanční kriminality a Vrchním státním zastupitelstvím v Praze byla vydána usnesení o zajištění peněžních prostředků na bankovních účtech osob, které byly součástí řetězce, prostřednictvím kterého byly finanční prostředky původem z MSD vyváděny do zahraničí. Tyto prostředky byly zajištěny jako výnos z trestné činnosti. Celkem bylo zajištěno 274 386 296 Kč a 6 301 927 eur, říká zpráva VSZ.

MSD podalo proti všem usnesením stížnosti, ty však byly Vrchním soudem v Praze zamítnuty. Kampelička tvrdí, že blokace prostředků nesouvisí se dvěma úvěrovými obchody, které jsou prověřovány. VSZ kontruje, že tato prohlášení družstva vůči členům jsou v rozporu s objektivním stavem věci tak, jak je zdokumentován ve vyšetřovacím spise.

Kdy se klienti dočkají svých peněz? Nikdo neví

Zatím nebylo ukončeno stádium prověřování a není tudíž stíhána konkrétní osoba. Dokud bude případ prověřován, bude VSZ blokovat prostředky záložny. S ohledem na mimořádný rozsah prověřovaných převodů finančních prostředků, vysoce organizované a sofistikované jednání se zapojením množství osob i finančních investic, převodů finančních prostředků přes řetězce obchodních společností do zahraničí za současného krytí identit skutečných pachatelů, nelze délku trestního řízení odhadnout, uvádí zpráva Vrchního státního zastupitelství a slibuje, že jakmile pominou důvody zajištění, případně budou přijata jiná adekvátní opatření, která zabrání vyvádění majetku z družstva, budou zajištěné finanční prostředky uvolněny.

Pramen vysychá, kohoutek je stále zavřený

V současnosti MSD tedy zpracovává platební příkazy klientů podle data doručení a splatnosti, ale upozorňuje, že pokud brzy nedojde k odblokování prostředků (celkem 2,6 mld. Kč), bude družstvo nuceno odesílání výplat klientům zastavit. Celkem zatím kampelička vyplatila přibližně 1,2 mld. korun.

VSZ v Praze bohužel nepochopitelně omezilo nakládání s prostředky na účtech MSD i v těch případech, kdy má dojít k jejich výplatě z důvodu jejich vrácení vkladateli (členovi MSD). V tomto směru nemá opatření VSZ v Praze předpokládaný efekt, navíc zajištění bylo provedeno s odůvodněním, že se má jednat o vyvádění prostředků z MSD na účty u jiných bank, mimo jiné v zahraničí, k čemuž z účtů MSD nikdy nedocházelo, ohrazuje se záložna v prohlášení.

Peníze zatím získává z prodeje cenných papírů. K blokaci těchto prostředků ze strany Vrchního státního zastupitelství nedošlo, takže jsme začali prodávat cenné papíry, které nám sloužily jako likvidní rezerva, prozradil serveru Měšec.cz Martin Jaroš za MSD.

Proč nezafunguje Fond pojištění vkladů?

Dokud tedy bude trvat vyšetřování VSZ, nezíská kampelička zpět přístup ke svým penězům. Klienti, které nezvládne uspokojit z prodeje cenných papírů, si možná na své vklady počkají i několik měsíců. Fond pojištění vkladů v tomto případě asi nepomůže. ČNB by musela nejprve případ klasifikovat jako trvalou platební neschopnost.

 ČNB musí nejprve prověřit, jakou povahu má případné pozastavení plateb, zda souvisí s finanční situací předmětné banky nebo záložny a zda nejde jen o krátkodobý výpadek, řekla serveru Měšec.cz Petra Hájková z ČNB s tím, že samo ojedinělé neprovedení platby nebo krátkodobé přerušení plateb však není rozhodnou skutečností. (Pokud by centrální banka naopak klasifikovala trvalou platební neschopnost, vydá o tom Oznámení a Fond pojištění vkladů (FPV) pak do 20 pracovních dní od doručení zahájí výplatu náhrad vkladů.)

FIN18_tip_v_clanku_obecny3

V současné době Fond Oznámení ČNB neobdržel, a nemůže tudíž přistoupit k výplatě klientů,potvrdila serveru Měšec.cz Renáta Kadlecovávýkonná ředitelka Fondu pojištění vkladů.

Dokud tedy nebude jasné, jak „čisté“ jsou zablokované peníze, nebude centrální banka rozhodovat o trvalé platební neschopnosti a nebude ani možné říci, kdy se klienti záložny se svými penězi shledají.

Našli jste v článku chybu?