Hlavní navigace

MOJE daně: Více času na podání přiznání a rychlejší vrácení přeplatku

30. 5. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Ministerstvo financí plánuje online finanční úřad. Pokud ho využijete, získáte více času na daně a rychlejší vrácení přeplatku. Na druhou stranu se zruší lhůta, díky které opozdilcům s podáním či platbou daně nezačne hned nabíhat úrok z prodlení.

Ministerstvo financí plánuje elektronizaci daní pomocí online finančního úřadu. Legislativně ho má ukotvit novela daňového řádu, kterou ministerstvo zaslalo do mezirezortního připomínkového řízení. První verze projektu by měla být spuštěna během příštího roku.

Jednoduché jako internetbanking

Portál MOJE daně (adresa mojedane.cz zatím nefunguje ani jako informační platforma) vznikne rozšířením existující daňové informační schránky (DIS), kterou dnes poplatníci využívají jen zřídka. Novela má daňovou schránku upgradovat na obdobu internetového bankovnictví v oblasti daní.

Uživatel v ní najde svou historii, kterou má o něm finanční úřad k dispozici, daňové přeplatky či nedoplatky a na základě informací z dřívějších daňových řízení bude mít elektronické daňové formuláře částečně předvyplněné.

Přihlašování a autorizace elektronických formulářů bude jednodušší a přístupnější pro více lidí. Budete totiž moci využít:

  • e-občanku (občanský průkaz s čipem, vydává se od poloviny loňského roku) nebo
  • přihlašovací údaje do datové schránky, pokud ji máte zřízenou, nebo
  • přihlašovací údaje, které vám na požádání přidělí finanční úřad.

Více času na přiznání, méně na vrácení přeplatku

K použití portálu chce ministerstvo motivovat prodloužením lhůty pro odevzdání daňového přiznání. Přiznáte-li se tedy přes online finanční úřad, můžete tak učinit o celý měsíc déle než v případě klasického podání. Měsíc navíc nezískají poplatníci, kterým se termín posouvá kvůli využití služeb daňového poradce, novela ale navrhuje, aby došlo ke zrušení povinnosti to úřadu oznamovat.

Případný přeplatek na dani vám při využití portálu MOJE daně finanční úřad naopak vrátí do 15 dnů místo do měsíce (lhůta pro vrácení přeplatku se začíná počítat vždy po skončení řádného termínu). V § 155 také novela mění minimální výši přeplatku, který finanční úřad poplatníkům vrací. Nyní správce daně vrací peníze v případě, že přeplatek je minimálně ve výši 100 Kč, nově to bude 200 Kč.

Snížení pokuty, zrušení lhůty pro opozdilce

Návrh novely daňového řádu také počítá se snížením pokuty ukotvené v § 247a vztahující se na případy, kdy poplatník podá přiznání jinak než elektronicky, ačkoli je povinen elektronického podání učinit. Pokuta by se měla snížit ze 2000 korun na tisícovku.

Zároveň ale ministerstvo financí v tiskovém prohlášení uvádí, že součástí novely je zrušení povinnosti využívat elektronické formuláře pro ty, kteří si datovou schránku zřídili dobrovolně. Okruh osob, kterým je zákonem uložena povinnost činit formulářové podání, se zmenšuje o ty osoby, které mají datovou schránku zřízenu dobrovolně. Tj. povinnost zůstává pouze těm, kteří dle příslušného zákona mají ze zákona zřízenu datovou schránku, a těm, kteří mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem (obě skupiny se fakticky významnou měrou překrývají), upřesnil pro server Měšec.cz Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení Ministerstva financí. Z uvedeného tedy vyplývá, že snížená pokuta se bude zároveň vztahovat i na méně poplatníků. Bude tedy nově hrozit pouze těm, kteří mají ze zákona zřízenu datovou schránku, na povinně auditované subjekty, případně na ty, kterým jiný zákon stanoví povinnost činit podání elektronicky (např. zákon o dani z přidané hodnoty v případě plátců), doplnil Vojtěch.

Dále předloha počítá se zrušením pěti pracovních dní, které daňový řád v § 250 dává opozdilcům na to, aby podali daňové přiznání a zaplatili daň bez pokuty. V témže paragrafu dojde i k další změně. Pokutu, která činí 0,05 % daně za každý den z prodlení, bude finanční úřad vymáhat nově, až pokud její výše dosáhne minimálně 500 Kč. V současnosti přitom platí, že správce daně pokutu vymáhá od dvou stovek. Poplatníci, kterým nevychází vysoká daňová povinnost, tak mohou být klidní. I když se s přiznáním nebo platbou daně opozdí a nebudou mít zmíněných pět pracovních dní rezervu, pokutu stejně platit nebudou, protože nepřesáhne minimální hranici pro její vymáhání.

Změny v úrocích

Ministerstvo v návrhu reviduje i úroky. V novele je uvedeno, že úroky se poplatníkovi nepředepíší a nevzniká povinnost je uhradit v případě, že u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně, za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní nepřesáhnou částku 200 Kč.

Výše úroku z prodlení by nově měla odpovídat výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku. V současnosti se tyto úroky stanovují jako aktuálně vyhlášená repo sazba (pro dané pololetí) zvýšená o 14 procentních bodů. Nově by se měla jejich výše stanovovat podle aktuální repo sazby zvýšené o 6 procentních bodů. Analogicky dojde ke snížení úroku z posečkané částky na polovinu, uvádí ministerstvo ve své zprávě.

V případech, kdy je úrok naopak vyplácen poplatníkovi jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, dojde k opačné situaci. V současnosti se tyto úroky stanovují jako reposazba zvýšená o 2 procentní body, nově by to mělo být jako reposazba zvýšená o 4 procentní body.

Tip do článku - účto fakturace duben

DIČ bez rodného čísla

Další novinkou v novele daňového řádu je možnost daňového subjektu požádat o přidělení tzv. vlastního identifikátoru správce daně tvořící kmenovou část DIČ (číslo za písmeny CZ). V současnosti se totiž podle § 130 do kmenové části přiděluje tzv. obecný identifikátor správce daně, který u fyzických osob tvoří nejčastěji rodné číslo a u právnických IČ. Každá fyzická osoba má tak v rejstřících uveden veřejně poměrně citlivý osobní údaj. To bude možné na vlastní žádost změnit.

Vracení části nadměrných odpočtů DPH

Ministerstvo financí ještě upozornilo, že předloha zavede možnost u žádajícího poplatníka vrátit část nadměrného odpočtu DPH, u které finanční úřad neprovádí žádnou kontrolu. Řešení má spočívat ve vyplácených zálohách. Dojde tedy k zásadnímu zvýšení právní i podnikatelské jistoty u plátců DPH, kteří dle stávajícího zákona někdy čekají na vyplacení mnohamilionových nadměrných odpočtů i dlouhé měsíce, ačkoliv je finančním úřadem prověřována pouze jejich nepatrná část, vysvětlil mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec s tím, že v praxi se může jednat například o společnosti exportující své zboží do zahraničí a navržená úprava pro ně bude znamenat zejména lepší podmínky pro řízení cash-flow.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).