Hlavní navigace

Názory k článku Měsíčně 70 tisíc pro syna a 30 tisíc pro matku. Pohádkové výživné neprošlo

 • 25. 12. 2015 13:45

  Beggy (neregistrovaný) ---.static.grapesc.cz

  Není to poprvé kdy lze rozhodnutí ÚS kvitovat s pocitem satisfakce!
  Opravdu se v některých jeho nálezech objevují lidské hodnoty vyšší
  těch materiálních. Bravo! Jen si myslím, že by měla být vyžadována větší
  profesionalita od soudů nižších instancí aby se vyhýbali rozhodnutím
  v rovině maminy od plotny, často jsou to rozhodnutí opravdu smutná a
  pobuřující. Držím pěsti všem, kdo v justici rozhodují právě také s ohledem
  na neměřitelné lidské hodnoty. Právo nesmí být jen prostředkem k vyhrabání hromady peněz z hromady hnoje. Použitá rétorika je ilustrativní
  nikoli dogmatická, kdyby něco.

 • 25. 12. 2015 20:58

  MarekVach (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Toto právo ("právo dítěte podílet se "za každou cenu" na životní úrovni svých rodičů" nebo nově ještě lépe "životní úroveň dítěte a rodiče má být zásadně shodná") a další podobné nesmysly tohoto typu se stanou zcela bez nadsázky zhoubou téhle evropské civilizace a povedou k rozkladům rodin a deformacím vztahů mezi blízkými lidmi obecně. Na první pohled se to právo může tvářit úctyhodné a spravedlivé, bijící se za strádající děti. No ve skutečnosti to v případě jako je tento vede k přesnému opaku, vede k šikanování úspěšných rodičů (v tomto případě v drtivé většině mužů). Jelikož je nějakých 92 % dětí svěřováno při rozvodu/rozchodu do výhradní péče matek (neděje se tak záměrně a je skutečně matka za každé situace ten lepší rodič?) a otec je ve většině případů ten movitější, nutí to zamyslet se nad tím, jestli to dítě ve skutečnosti není jen prostředek na ždímání peněz (a tím skrytě prostředek pro podporu rozvodového průmyslu a exekutorů (jestli je odměna advokáta a exekutora účtována procentuelně z "vymožené" částky, tak zcela nepochybně na tom profituje (nebo spíše parazituje) stát na odvedeném DPH z těchto služeb. O samotné diskriminaci můžu a tím porušováním jejich práv (všichni si jsou před zákonem rovni bez ohledu na pohlaví) při snaze získat dítě do své péče, myslím nemá vůbec smysl hovořit. Muž v tomto případě (pokud mu bylo nařízeno platit výživné 100.000 CZK / měsíčně) zcela jistě dosahoval obrovských příjmů (jelikož poslední doporučované tabulky stanovují výši výživného někde mezi 11-25 % čistého příjmu rodiče), musel jeho měsíční příjem činit minimálně 400.000 CZK / měsíčně (to by platilo v případě výhradné péče jednoho rodiče, v případě střídavé péče by výživné mělo činit polovinu, jelikož polovinu těchto "nákladů" by nesl sám muž při styku s dítětem). Dá se však ještě spekulovat i na to, jestli mu výživné nebylo vyměřeno na základě příjmové fikce (tedy, že by soudkyně usoudila, že by muž mohl dosahovat vyšších příjmu, pokud by se více snažil (další způsob šikany, protože se jedná o zásah do práva na svobodný výběr povolání)). Co touhle svou slátaninou chci říct ? O děti by jistě mělo být postaráno. Jestliže jsou podle ČSÚ vyčísleny náklady na dospělé studující dítě na nějakých 8.000 CZK / měsíčně (připomínám, že se jedná o součet výživného MATKY i otce, nikoliv jen otce), pak by výživné mělo mít také nějaký rozumný strop (řekněme, že kdyby tento strop byla částka 10.000 CZK / měsíčně na dospělé dítě od jednoho rodiče, toto dítě by zcela jistě finančně nestrádalo... myslím, že se o něco takového před pár lety pokoušela ČSSD (zastropovat výživné na nějakých 13.200 CZK), ale zřejmě kvůli advokátům a exekutorům to neprošlo). Pokud by dítě dělalo rodiči radost (dobré studijní výsledky, kladný vztah k tomuto "zámožnému" rodiči), nic by přece nebránilo, aby tento bohatý rodič dítěti přispíval i nad rámec stanoveného výživného. Důležité je však, aby to probíhalo na dobrovolné bázi!!! Nelze přece dítěti přiřknout právo na stejnou životní úroveň rodiče za každé situace. To by taky mohlo degradovat do fáze, kdy rodič, který má příjem 500.000 CZK měsíčně, dostal nařízeno platit "minimální" výživné na dítě 250.000 CZK měsíčně, které rodičem pohrdá a třeba se s ním i odmítá stýkat. Je toto normální ? Má snad bohatý rodič z rozvedené rodiny nějakou povinnost svému dítěti pořídit hotel v Praze a Ferrari ? A pokud ano, proč tuto povinnost tedy nemá i rodič z nerozvedené rodiny ? To by defacto znamenalo, že dítě z rozvedené rodiny má nárok na větší podporu, než dítě z uplné rodiny (a tím se rovněž otevírá otázka, co bude nutit matky dětí, aby setrvávaly v manželství/par­tnerském svazku s otci jejich dětí, když v naprosté většině případů dostanou dítě do své péče a v případech jako je tento na tom finančně ve většině případů ještě získají ?). Matkám zůstanou děti i peníze bohatého otce. Bohatý otec přijde o své děti (které velmi často tyto matky proti otcům poštvou a zmanipulují tak, že tyto děti své otce nenávidí), ale přijde i o většinu svého obrovského příjmu (to v případě, že má více dětí, 2, 3...). V případě, že by podle současné legislativy mělo zákonné výživné na 1 dítě činit těch zmiňovaných 11-25 % platu podle věku dítěte a tato výživné se při počtu dětí mají sčítat, jak je vůbec možné, aby někdo mohl mít 4 děti ? Jednoduchou matematikou se dá vypočíst, že při 4 dětech by rodič musel dát na výživné svých dětí v dospělosti 100 % svého příjmu a nemohl by tedy žít ani o suchém chlebu. Jak je tedy vůbec možné, že existují lidé, kteří tyto 4 děti (ale i více dětí) mají a hlady neumírají ? Jak je možné, že když zákon takto nekompromisně vysoko nastavuje požadavky na výživné dětí, že rovněž nekompromisně nenastavuje maximální počet dětí (navrhuji na maximálně 2 děti pro hodně odvážné, neboť na ně MUSÍ padnout 50 % příjmu), které rodiče mohou mít ? Mít 3 děti (tedy platit na ně 75 % příjmů) bych dovolil mít maximálně Billu Gatesovi, ale až poté, co by prokázal, že ze svých 25 % dokáže vyžít a ještě tím živit i svou charitu (a v případě, že na charitu dává více, než 25 % svého příjmu, tak bych jej rovnou zavřel do vězení pro neplnění své vyživovací povinnosti). Mít 4 děti bych zakázal globálně (i Billu Gatesovi) a to všem bez rozdílu, protože by se ostatním jeho dětem musel nutně snížit životní standart a to prostě není v zájmu dítěte, kterým se tu každý ohání. Po třetím dítěti by bylo nutné všechny všechny tyto rodiče zneplodnit, aby nedošlo k dotčení práv jejich již žijících dětí. Nevím, jak to řešit v případě, že by rodič již 2 děti měl a při třetím těhotenství se očekávalo narození dvojčat, tam by musela nastoupit nevyhnutelně interrupce jednoho z plodů (navrhuji dle hodu mincí, který z nich by to byl). Takto nějak by to vypadalo (a pokud se dodržuje zákon, tak to takto vypadat MUSÍ) v praxi! A připomínám, že se jedná ještě o minimální výživné (tedy to, co rodič platit musí, ikdyž se mu to připadá naprosto proti srsti...)!!! Každý, kdo se logicky zamyslí, tak přijde na to, že tady vůbec nejde o žádný zájem dítěte, ale pouze o státem posvěcený zločin ve prospěch matek (jak jinak si vysvětlit, že výživné se platí k rukám druhého rodiče (tedy v 92 % případů k rukám matky), který nemusí nijak dokládat, jakým způsobem s penězmi ve prospěch dítěte naložil...?), za použití advokátů a exekutorů. Co to ve skutečnosti znamená ? Že se na tom napakují všichni:
  stát: 1) obdrží daně od advokátů za služby matkám, 2) obdrží daně od exekutorů za vymožené peníze z otců 3) stát nebude muset vyplácet sociální dávky dítěti (ale i matce, protože výživné je splatné k rukám matek, ačkoliv jim vůbec nenáleží!!! proč nemusí taková matka dokládat, na co peníze využije a zda opravdu všechny peníze jdou pro dítě a ona na tom neparazituje???)
  matka: obdrží výživné na dítě, ze kterého velmi často v takových případech k dítěti doputuje jen zlomek částky zaplacené otcem
  advokár: má zajištěnou poptávku po svých velmi draze placených službách
  exekutor: má žajištěnou rovněž velmi lukrativní práci
  otec: ten to všechno do poslední koruny zacvaká i přes všechny výše zmíněné příživníky a odměnou mu je, že ve většině případů své dítě nemůže ani vídat (a pokud ano, dítě ho nesnáší, protože matka dítě proti otci poštve)

  Je toto správně ? Opravdu je toto to, co naše společnost nejen chce, ale ještě i podporuje ? Myslíte si, že tento bohatý muž, o kterém se v článku píše, po této zkušenosti (kdy mu stát při příjmu řekněme 500.000 CZK měsíčně nařídí platit výživné 100.000 CZK měsíčně na 1 dítě) si udělá nějaké další dítě s někým jiným ? Přestože by při současném příjmu si těch dětí mohl dovolit uživit klidně i 100, tak tento muž už si žádné další dítě neudělá !!! Je toto pro společnost přínos ? Nebylo by opravdu lepší zastropovat to výživné třeba na mnou zmiňovaných 10.000 CZK (podle mě se jedná stále o velmi nadstandartní částku) a umožnit tomuto muži mít "za stejnou cenu" dětí 10 ? Muž bude mít radost ze svých 10 dětí (určitě mezi nimi budou i děti, které ho budou mít rádi a budou jej uctívat), ani jedno dítě nebude finančně strádat (a bude motivováno, aby se v budoucnu snažilo a bylo také úspěšné, nejen čekalo, co mu kde spadne do klína...), stát získá do budoucna 10 daňových poplatníků (narozdíl od jednoho rozmazleného dítěte, které velmi pravděpodobně nikdy nebude ani pracovat...). Ale toto by bylo pouze za cenu toho, že by ubylo ze chřtánu zlatokopek a rozvodového průmyslu, načež na tomto zřejmě nikdo nemá žádný zájem nic měnit. Pak se nikdo nemůže divit, že je v současnosti nejen v ČR, ale i v celé Evropě úhrnná porodnost 1,40 dítěte na 1 ženu (a to v tom jsou již započtené i děti menšin jako romů, muslimů a dalších, kteří toto číslo nepochybně výrazně navyšují), protože si každý bohatý muž setsakramentsky dobře rozmyslí, jestli si nějaké dítě (klidně i jen jedno jediné) pořídí (protože v tomto zrůdném systému se i jako multimilionář může velmi snadno ocitnout pod mostem). Toto nemá nic společného ani se sobeckostí, ani se zbabělostí ani ničím takovým. Jde pouze a jen o racionální uvažování. Bohatý muž může dělat spoustu věcí, co ten chudý nemůže. Pokud budeme takovýmto způsobem stát na právech dětí, tak bohatí muži místo zakládání rodin, budou létat s milenkami po celém světě, budou si pořizovat jachty, luxusní vozy a žádné děti na svět přivádět nebudou (proč by to dělali za cenu takových omezení ?). Ty na svět budou přivádět paradoxně ti, kteří se o ně postarat ani nedokáží a budou závislí na sociálních dávkách. Sám jsem nyní ve věku, kdy se pro mě zakládání rodiny stává aktuálním tématem. Troufnu si říci, že jsem poměrně úspěšný člověk, se založením rodiny (zejména po přečtení stránek jako http://www.adikia.cz/ , http://k213.cz/ a po zjištění, jakým katastrofálním způsobem zde v ČR fungují opatrovnické soudy) však zejména kvůli všem výše zmíněným faktům váhám.

 • 27. 12. 2015 1:16

  MarekVach (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  A proč bych neměl ? Když jsem se v mladém věku vydřel k majetku, který mi zajišťuje velmi slušný život současný, tak i budoucí. Proč bych to měl teď všechno položit v risk jenom proto, že bych na svět chtěl přivést dítě ? Udělám pro společnost prospěšnou věc, přivedu na svět dítě (které samo o sobě není laciná záležitost) a stát mi za to naoplátku (získá daňového poplatníka na dalších řekněme 50 let) nedá vůbec nic a ještě budu riskovat (v případě, že mojí drahé matce dítěte kdykoliv v průběhu dalších 25 let mrdne v palici (což se opravdu nedá ani v nejmenším odhadnout i při nejlepším výběru partnera, ne věšteckou kouli fakt nemám)), že se stanu objektem vydírání ? Teď za této situace, kdy můžu klidně x-krát ročně létat na cestu kolem světa, koupit si všechno, co chci, Porsche, vilu, chodit do luxusních restaurací, 2x týdně do baru ? Mám takový úžasný život vložit v risk prostě jenom kvůli tomu, že "dítě má právo na stejnou životní úroveň jako rodič" ? Případně mi stát ani nijak nedokáže jasně říct, kolik mě to dítě bude v nejhorším případě stát (když to řeknu tedy takto drsně), protože neexistuje ani žádný strop výživného, ani jasná definice toho, jak a z čeho se případné výživné bude vypočítávat ? Děkuji, nechci, volím bezstarostný život (a to vědomě v situaci, kdy vím, že bych si mohl dovolit uživit dětí klidně i 10 a žádné z nich by nestrádalo). Až mi stát dá nějaké záruky, bude to jiná.

 • 28. 12. 2015 16:14

  Jarmila (neregistrovaný) 193.179.3.---

  Hmm, a co když mrdne v palici Tobě? Řekneš si, že matka Tvého dítěte po porodu přibrala a víc se věnuje dítěti než Tobě, tak si najdeš hezčí a mladší model, navíc bez závazků? Ano, taková s Tebou může klidně i 2x týdně chodit do baru... Jak k tomu pak přijde to dítě i jeho matka? To taky budeš hledat kdejaké výmluvy, abys dítku nedal ani korunu? Tak s takovým chlapem bych dítě fakt nechtěla.

  PS: dneska už naprosto chápu úlohu dohazovačů, kteří se snažili dát dohromady pár, který je na tom finančně skoro stejně. Jak praví zkušenosti předků, velké majetkové rozdíly nikdy nedělaly dobrotu. Ten chudší obvykle neuměl rozumně hospodařit, někdy býval od toho bohatšího i šikanován, třeba i hrozbou rozvodu.

 • 28. 12. 2015 17:42

  P2010 (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Jenze cesky soud rozhodne prakticky vzdy ve prospech matky a nesmyslnych naroku. Ten priklad je zbytecne extremni, malokdy byva chyba jen na jedne strane. Ostatne alespon trochu inteligentni zena to bude tolerovat :-)

  Chudsi to ovsem vedel(a) a casto to byla prave vypocitavost. Takze o nejakem sikanovani nemuze byt rec. Naopak ho pri rozvodu pak radne oholi.

  Dokud nebude na obou stranach jednoznacne platit vychozi pravidlo "tahni s cim si prisel/la", nelze se k tomu stavet jinak nez v odpovedi vyse.

 • 28. 12. 2015 18:48

  MarekVach (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  "Jenze cesky soud rozhodne prakticky vzdy ve prospech matky a nesmyslnych naroku. Ten priklad je zbytecne extremni, malokdy byva chyba jen na jedne strane. Ostatne alespon trochu inteligentni zena to bude tolerovat :-)"

  Přesně o tom mluvím, soud vždy přiklepne (pokud to není vyloženě feťačka) dítě mamince a s tím prakticky i vše, co vidí mamince na očích (šílené výživné, o kterém se ještě dá polemizovat, jak bylo vypočítáno... dost často se vychází z výdělkové fikce, takže z peněz, které ten chlap vlastně ani nemá nebo nemůže mít, pouze soudce (no ikdyž spíše soudkyně) usoudí, že by chlap tohle vydělávat měl !!! Podle mě se jedná o další zásah do práva tohoto chlapa na svobodný výběr zaměstnání !!! Chlap je bez dítěte a končí na chodníku. Maminka má "svoje" dítě i peníze u sebe. Tohle není diskriminace ?

  "Chudsi to ovsem vedel(a) a casto to byla prave vypocitavost. Takze o nejakem sikanovani nemuze byt rec. Naopak ho pri rozvodu pak radne oholi."

  Další věc je, že výživné na dítě by mělo náležet dítěti, nikoliv mamince. Pokud spolu tatínek a maminka mezi sebou mají mít nějakou finanční účast, mělo by to řešit buď manželství (vše napůl) anebo předmanželská smlouva, která všechno přesně definuje. Ostatně SJM dle mého názoru vzniklo jenom kvůli tomu, že je to výhodné pro stát (jako ostatně vždy), aby se na tom mohly živit rozvodoví právníci a podobné hyeny.

  "Dokud nebude na obou stranach jednoznacne platit vychozi pravidlo "tahni s cim si prisel/la", nelze se k tomu stavet jinak nez v odpovedi vyse."

  Diskriminace zde bude vždy minimálně do té doby, než se děti budou svěřovat do péče 50:50 a než se ženským bude vyplácet rozbíjet manželství/par­tnerské vztahy, protože se jim to prostě vyplatí (tedy do té doby, kdy budou dostávat výživné 100.000 CZK a podobně... kdyby existoval strop výživného třeba těch 10.000 CZK, vyplatilo by se jí to ? o tom, že by dítě strádalo se rozhodně hovořit nedá).

 • 28. 12. 2015 18:25

  MarekVach (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Jarmilo, ty mi vůbec, ale vůbec nerozumíš. Tady vůbec není řeč o tom, že by "potenciální" dítě mělo přijít zkrátka. Řeč je o bohatých nebo extrémně bohatých lidech, kterým se právo do života sere mnohem víc, než by bylo zdrávo. Pokud nevidíš rozdíl mezi dítětem, na které povinný rodič (v naprosté většině případů otec) přispívá 500 CZK měsíčně a dítětem, na které povinný rodič přispívá 100.000 CZK měsíčně (v tomto případě a to ještě navíc ve střídavé péči, čili ve výlučné péči by přispíval 200.000 CZK měsíčně), pak je s tebou další diskuze bezpředmětná. Dokážeš pochopit ten rozdíl ? Jedno dítě chudšího rodiče umírá hlady, druhé dítě bohatého rodiče, pokud peníze z výživného nebude utrácet, si v dospělosti bude schopno koupit hotel v Praze, jachtu nebo sbírku vozů Ferrari. Přijde ti, že by měla být povinnost bohatého rodiče, aby svému dítěti (byl povinnen!!!) koupit hotel v Praze ? Co když se to tomu povinnému rodiči příčí a chtěl by své dítě vychovat ve skromnosti ? Co když takto vysoké výživné vnukne dítěti názor, že v životě nemusí vůbec nic dělat a prostě se jenom válet ? Co když takto vysoké výživné bude motivovat matku k tomu, aby se rozvedla/odešla s dítětem od chlapa a dělala mu obstrukce ? To se pak chlap dostane paradoxně do horší situace, než kdyby extrémně bohatý nebyl, protože když nebude extrémně bohatý (čili nebude mít povinnost v případě rozvodu/rozchodu platit extrémně vysoké výživné), nebude se moci maminka spolehnout na takto štědrou podporu poté, co od něj zdrhne. Když bude chudý a vydělávat řekněme 20.000 CZK měsíčně, tak řekněme, že nějaké případné výživné 2.000 CZK měsíčně donutí maminku si tento krok zatraceně dobře rozmyslet. V tom, co píšeš ty, je rozdíl v tom, že když mrdne v palici tatínkovi, tak výživné bude platit tatínek, když mrdne v palici mamince, tak výživné bude platit ... no kdo ? Ano, správně, opět tatínek... Až se budou děti svěřovat do péče 50:50, tak má smysl takové argumenty pronášet, v "tomto světě" jsou nesmyslné. Pak to končí tak, že chlap třeba vůbec za nic nemůže, ženská mu zdrhne s dítětem/dětmi a ten chlap nejen, že žije proti svojí vlastní vůli odstavený od dětí, ale je dokonce i bez těch peněz, které kupodivu bývalé manželce/partnerce nesmrdí ! Když ty Jarmilo tvrdíš, že když jsou rodiče bohatí a mohou si to dovolit jako muž v tomto našem případě (platit "minimální" výživné 100.000 CZK měsíčně), tak já tvrdím, že rodiče, kteří nejsou schopní do svého dítěte těch 100.000 CZK měsíčně vrazit, tak by se jim mělo zakázat děti mít. A teď mi řekni, co je na této logice špatně ? Pokud by tento muž, který má platit na dítě výživné 100.000 CZK měsíčně, měl platil jenom 10.000 CZK, tak by pořád platil 5x více, než je v této republice průměr (pokud se nepletu, tak průměrné výživné v ČR jsou zhruba 2.000 CZK - jak tyto děti vůbec mohou přežít, řekni ?), samozřejmě by mu ani nic nebránilo tomu dítěti dát zbylých 90.000 CZK dobrovolně !!! Ale proč by to do pr**** měla být jeho povinnost ? Bylo by snad lepší, kdyby tento muž raději žádné dítě neměl ? Takových 95 % lidí zde v ČR by si nemohlo dovolit na dítě přispívat ani těch mnou navrhovaných 10.000 CZK měsíčně, tak proč by vůbec měli mít děti ? Ono by se to dítě od tohoto muže s případným výživným 10.000 CZK měsíčně mělo hůře, než naprostá většina dětí, kteří pobírají výživné někde okolo průměru (řekněme těch 1.000-6.000 CZK měsíčně) ? Ne, mělo by se naopak lépe ! Nebylo by pro společnost lepší, aby tento muž přivedl na svět třeba 10 dětí (a na každé přispíval 10.000 CZK měsíčně), než aby měl 1 dítě a na to měl přikázáno platit 100.000 CZK měsíčně ? Není to naopak v zájmu společnosti, aby tito úspěšní lidé měli, co nejvíce dětí (u kterých jsou rozhodně větší předpoklady, že budou v životě také úspěšní), než aby se nám tu množili ve velkém akorát pobírači dávek všech možných etnik ? Nehledě na to, že se dle mého názoru jedná i o velmi vážný zásah do práv samotného povinného rodiče (nejsem sice právník, ale tuším, že v zákoně se hovoří o tom, že každý má právo se svým osobním majetkem nakládat dle svého nejlepšího vědomí a svědomí a dle svého uvážení, což se evidentně přímo tluče s právem dítěte na stejnou životní úroveň rodiče... když má člověk nárok nakládat se svým majetkem dle svého nejlepšího uvážení a zároveň garantuje stejnou životní úroveň rodiče dítěti, pak by dle mého názoru měl stát tuto vysokou životní (nad nějakou rozumnou mez) úroveň dítěti hradit ze svého rozpočtu, když na tom tak trvá (nebo takovou pitomost zrušit)... utopie, vím :-)) Je až s podivem, že takové pitomosti se v zákonech začaly objevovat až někdy od roku 1998 (právo dítěte podílet se na životní úrovni rodiče) a v roce 2014 to degradovalo ještě více (právo dítěte na stejnou životní úroveň rodiče), až poté, co tady několik desetiletí brodily všechny možné feministické spolky... Důsledek toho je, že tady razantním způsobem poklesla porodnost, nic jiného. Nejen porodnost, ale i počet sňatků. Manželství se dá vyhnout snadno, buď předmanželskou smlouvou anebo prostě a jednoduše žitím na hromádce. S výživným na dětí je ta legrace, že se sice do předmanželské smlouvy rovněž návrh zapsat dá, ale tato smlouva bude následně neplatná (nebo jinak, soud na ní nebude/nemusí brát zřetel), protože se hovoří o dítěti, které nemá možnost se k této smlouvě vyjádřit. Ještě to tedy shrnu v kostce... Dejme tomu, že jsem bohatý člověk, který kdyby se dostal někdy v budoucnu k rodinnému soudu, dostal by nařízeno platit výživné na dítě třeba pro ilustraci 100.000 CZK měsíčně. Co když toto nejsem ochotný akceptovat, ale jsem ochotný se s partnerkou domluvit, že v tomto případě bych platil na dítě 10.000 CZK (stále se jedná o velice nadstandartní částku výživného, respektive o několikanásobek průměrného výživného na dítě) a partnerka to akceptovala. Proč by nemělo dojít k posvěcení této dohody zákonem ? A měl bych se spolehnout prostě jen na to, že případná protistrana (tedy partnerka) tuto (zřejmě bohužel jen ústní dohodu) dodrží ? Stát mi nemůže dát žádné garance ? Je pro mě tedy jediná možnost buď věřit partnerce (přestože s vědomím, že se cca nějakých 55 % manželství rozvádí a následně 92 % dětí svěřuje do péče matek - opravdu nehezká představa), že mě v budoucnu nesvleče z kůže nebo vůbec žádné dítě nikdy nemít ? Je toto podle Vás správně ? A co když je nějaký muž opravdu bohatý a chce mít třeba 5 dětí, je jediná možnost pro tohoto muže žít celý život s pocitem, že může kdykoliv skončit pod mostem ? Přestože by si mohl dovolit uživit třeba 100 dětí ? Čekám na odpovědi...

  Ještě offtopic: Nemůžu se zbavit pocitu, že doporučovaná výše výživného (z nějakých 9-22 %) se zvýšila (na 11-25 %) v důsledku toho, že se v posledních letech začalo preferovat žití na hromádce (zřejmě už všichni přišli na to, jaká je ta manželství sama o sobě pitomost), respektive jinak, když už muži nejsou ochotní se ženit, tak aby to ženám zvýšilo finanční páky na muže, jiný důvod v tom opravdu neshledávám. Důsledek toho bude předpokládám, že muži už nejenže nebudou ochotní se ženit, ale už nebudou ochotní si ani dělat děti (ne za tuto cenu/s těmito hrůznými vyhlídkami... možná tak maximálně 1), ostatně čísla porodnosti to jednoznačně potvrzují, porodnost 1,40 v ČR i v celé Evropě (vesměs podobně nesmyslné zákony). Toto naši evropskou civilizaci dovede nevyhnutelně do záhuby. Jednoduchou matematikou se dá spočítat, že tímto tempem se každé 2 generace (řekněme tedy zhruba 50-60 let se populace evropské civilizace sníží na polovinu). To znamená, jestli je populace Evropy 600 mil nyní, v roce 2065 300 mil lidí, v roce 2115 150 mil lidí (samozřejmě bez vnějšího zásahu, než se toto stane, tak už nás odsud muslimové vystřílejí, podřežou nebo vypráskaj).

  Samotná diskriminace mužů v oblasti rodinného práva je myslím v současné situace nezpochynitelná. Když se nebavíme o nesmyslně vysokém výživném (proč má při stejném platu platit muž v průměru 2x vyšší výživné, než žena ? není něco v nepořádku ?), tak pak i u opatrovnických soudů, zákony ohledně určování otcovství (proč by do pr**** měl platit někdo výživné ženský třeba na podstrčenou kukačku ? proč by naopak neměla být potrestána žena za vědomé uvedení v omyl muže ?), zákony o domácím násilí (v 99 % případů je násilník muž... opravdu tomu někdo se zdravým rozumem může věřit ?) a podobně. Proč třeba v případě početí má ženská mít právo jít na interrupci, případně dát dítě na adopci, ale toto právo muž nemá ? Rozumím, že odpovíte, že se jedná o ženské tělo a žena má právo o svém těle rozhodovat sama. Proč tedy nemá muž právo zřeknout se finanční odpovědnosti za to dítě ? Když ženská nechce, tak žádné dítě na svět nepřivede, prostě půjde na interrupci a hotovo (nikdy jí žádná "nežádoucí" finanční povinnost nevznikne proti její vůli), proč by tedy v uplně stejné fázi neměl mít toto právo i muž, jestliže si jsou před zákonem všichni rovni bez ohledu na pohlaví ? A jestli tvrdíte, že jí tedy muž neměl "zbouchnout", tak stejně tak se dá opanovat, proč se žena "zbouchnout" nechala ? Proč existuje pro muže 1 druh antikoncepce (kondom - a ještě ne nijak extra účinný) a pro ženu asi 14 druhů antikoncepce (u některých s účinnosti prakticky 100 %). Tím neříkám, že zrovna v tomhle případě se jedná o diskriminaci, je to prostě proto, že pro muže se těch antikoncepcí prostě moc vymyslet nedá nebo momentálně neexistují, ale jinak podle českého práva je diskriminace mužů naprosto šílená. Samozřejmě nepředpokládám a ani nečekám, že by mi nějaká žena dala za pravdu (chápu, že ženský jsou jedno "mužstvo"). Až chlapi přestanou svoje osobní problémy řešit jenom v sobě, ale začnou je řešit veřejně, tak si možná vybojujou zpět zase rovnoprávnost se ženami.

 • 28. 12. 2015 17:17

  Danstan (neregistrovaný) ---.58.broadband6.iol.cz

  Blahopřeji k tomuto rozvážnému a dospělému názoru. Já bohužel procitl až příliš pozdě. A se mnou mnoho dalších. To, že ženě prdne v kouli, je opravdu vysoce pravděpodobné. Své partnerce člověk vašeho postavení jistě rád poskytne zázemí, ale nikdy nesmí být tak pošetilý, aby jí poskytnul jistotu a to se stane už jen tím, že jí udělá dítě. Kdybyste si to náhodou chtěl rozmyslet, což nedoporučuji, poradím vám k přečtení knihu Josefa Hausmana Základy mužského šovinismu. V dvaceti jsem ji bral s lehkým úsměvem, ve třiceti se zvednutým obočím a ve čtyřiceti s hlavou v dlaních... Pozor, opravdu se nejedná o nadsázku, ta kniha je krutě pravdivá.

 • 28. 12. 2015 19:18

  MarekVach (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  "Blahopřeji k tomuto rozvážnému a dospělému názoru. Já bohužel procitl až příliš pozdě. A se mnou mnoho dalších. To, že ženě prdne v kouli, je opravdu vysoce pravděpodobné. Své partnerce člověk vašeho postavení jistě rád poskytne zázemí, ale nikdy nesmí být tak pošetilý, aby jí poskytnul jistotu a to se stane už jen tím, že jí udělá dítě. Kdybyste si to náhodou chtěl rozmyslet, což nedoporučuji, poradím vám k přečtení knihu Josefa Hausmana Základy mužského šovinismu. V dvaceti jsem ji bral s lehkým úsměvem, ve třiceti se zvednutým obočím a ve čtyřiceti s hlavou v dlaních... Pozor, opravdu se nejedná o nadsázku, ta kniha je krutě pravdivá."

  Vidíte, Vy mi blahopřejete k rozvážnému a dospělému názoru a rodiče mi říkají, že jsem sobeček. Jenže problém vidím v tom, že v době, kdy oni vychovávali mě, tu žádná taková právní žumpa neexistovala. Neexistovalo vůbec nic jako právo dítěte (zbraň maminky) na vysátí úspěšného rodiče (tatínka). Ženy byly (alespoň z doslechu) rozumnější, skromnější, pracovitější, pro muže obětavější apod. Když toto dnes už neplatí a bojují tu ve velkém feministické spolky, tak proč se vůbec ženit ? To absolutně postrádá smysl. Ať se tedy ženy starají samy o sebe, když si vydupaly tu rovnoprávnost, já s tím nechci mít nic společného. A mít děti ? Když se tak šíleně utahují opasky (co se týče výživného na děti) a stále stejné svěřování dětí do péče matek (žádný pokrok, všechno stejné jako za komunismu, který prý skončil před 26 lety...), tak snad si nedělat ani ty děti... To není žádná sobeckost, to je pouze racionální uvažování jednoho mladého muže v tomto právním prostředí. Děti ať si dělají jiní, co nemohou o tolik přijít. S partnerkou sice vycházím, mám jí rád, ale jak se změní za 25 let nejsem ani trochu schopný odhadnout (jsem s ní 2,5 roku). Je smutné, že neexistuje žádná právní možnost, jak dostat záruku, že s dítětem nebudu v budoucnu vydírán/oškubán. Tak prostě holt žádné dítě nebude. Jsem ještě mladý, můžu počkat třeba 10 let, třeba se do té doby změní právní prostředí (zdá se mi tato možnost celkem pravděpodobná, protože ti chlapi si tohle taky nenechají líbit na věky věků...), pokud nezmění, tak zůstanu bezdětný.

  O té knize jsem slyšel a nějaké články od pana Hausmana jsem rovněž četl. Myslím, že nás muže (jako plemeno) prezentuje celkem výstižně. Podepisuji se prakticky pod všechny jeho názory. Věřím, že je pravdivá, kdyby nebyla, tak by se tak dobře neprodávala, to je logické :-)

 • 31. 12. 2015 14:49

  Jarmila (neregistrovaný) 193.179.3.---

  "Ženy byly (alespoň z doslechu) rozumnější, skromnější, pracovitější, pro muže obětavější apod." Tím myslíte, že se staraly o domácnost a čekaly, až co jim manžel milostivě ráčí udělit, aby tu domácnost měly z čeho obhospodařovat? Vážený, ženská emancipace vznikla právě proto, že chlapi se považovali za svět všehomíra a pokud se Pán rozhodnul, že příjem prochlastá a roztočí po barech s děvkami, mohla se žena i děti jít pást. Proto se ženy začaly osamostatňovat, aby v případě potřeby nebyly na mužích závislé. Vy prostě jen hledáte služku, která se Vám postará o rodinu a občas Vám podrží v posteli, ale o tom dnešní vztah bohužel není. Pokud už muži nemusí zajišťovat topení na zimu, řezat a štípat dřevo, pokud máme sporáky, pračky, ledničky a další užitečná zařízení, není už péče o domácnost celodenní prací na plný úvazek. Žena jde do práce, její peníz není pro hospodaření rodiny nezanedbatelný, ale právě proto právem čeká, že se na chodu rodiny bude podílet i partner. Co mu brání v tom, aby uvařil večeři nebo napsal s dětmi úkoly do školy? Jediné, co chlapi nemůžou, že rození dětí a kojení. Ty Vaše výlevy byly aktuální ještě v 19.století, ale od té doby svět pokročil o dost dopředu. Jediné, co tu ještě nemáme, je rovnost mužů a žen v platech, ale i k tomu snad dojde.

 • 31. 12. 2015 17:27

  Hausmann (neregistrovaný) 194.213.53.---

  Ale chápu to, když nemáte argumenty, zkusíte to emocí a seřváním – někdy to vyjde, je to taktika, která vám třeba vychází v životě, ale momentálně jste úplně vedle a mimo mísu. Prostě někoho seřvat bez důvodu paní Jarmilo často zabere, a je to typicky ženské.

  Vážená paní Jarmilo, to, že sebe vy i jiné ženy dělají chudinky, a ještě oběti mužů – je příznačné, ale pokrytecké a lživé. Chápu, že muži můžou i za zimu, tornáda, počet měsíců planety Jupiter, stejně jako úplně za všechno zlo.

  Jasně, všichni muži hledají služky – váš vycucaný důvod z prstu, proč ze sebe udělat chudinky. Nemluvě o tom, že muži za většinu žen řeší kupu problémů, které si svou blbostí udělaly samy, pak chlape vyřeš to – to se nepočítá.

  Jaksi se ten feminismus zapomněl zastavit po dosažení cíle a překmitnul zcela do opačného extrému.

  Je to velice jednoduché, váš předřečník nepsal nic o tom, že chce služku, ale že nechce ze sebe dělat blba.

  Vaším stěžováním si a děláním ze sebe chudinek jste vy ženy efektivně celou situaci posunuly do stavu, kdy velká řada nedává do vztahu už vůbec nic, či dokonce velmi často jejich vklad je hrubě záporný, natož práci pro domácnost či peníze či to čím jste hrozila.

  Vidím kolem sebe, jak ženy zvlčely a upřímně předřečníka chápu. Rok od roku vždy přesáhne mou fantazii co vidím v okolí u žen za chování, tento rok už jsem dokonce v okolí viděl i to, že žena se při rozvodu dokonce zřekla svého vlastního pubertálního syna, aby ještě o to více ranila ex-manžela. Falešné nařčení z domácí násilí, znásilnění či pedofilie vůči dítěti při každém druhém rozvodu je už klišé, koneckonců když jim český soudní systém tyto zbraně proti mužům dal a netrestá je za jejich zneužití, proč by se ženy upejpaly, že ano.

  Mám naštěstí velice dobrý vztah. Nicméně divím se dnešním mladým mužům, proč vůbec si na krk berou ženu. Vlastně to chápu, hormony, naivita (dnešní média a ženy mužům lžou, že ženy jsou ustrašené, slabé neschopné oběti tu domácího násilí, tu ponižování, tu čehokoli jiného, fňuk fňuk, andělové od kostí, kterým každý jen ubližuje a ony nic špatného nedělají).

  Takže dnes už partnery spolu nic neváže, snad jen prachy, hypotéky a nutnost. Stejně jako rodiče s dětmi – to vidím kolem sebe. To jsou dnešní výsledky feminismu.

  Mně už to ženské chudinkovství nebaví. Stejně jako vaše hulákání, když váš předřečník jasně napsal, že nechce ženu služku, ale nechce ze sebe dělat debila, kdykoli se rozhodne žena či státní systém. Protože ono dítě opravdu nepotřebuje za měsíc náklady 100000 Kč měsíčně, což jste skromně opomněla. Zkrátka žena pro bohatého člověka je dnes sakra rizikový podnik, a ženy už zvlčely natolik, že je třeba se nad tím rizikem zamyslet.

  Ženy už jsou přesvědčeny, že do vztahu nemusejí přinášet ani investovat vůbec ale vůbec nic. Přesvědčilo je tak vlastní chudinkovství, svazy žen, feminismus, média, ženské časopisy, kamarádství. Žena jen může, když se jí zachce. Ale muž musí, zákony, média i soudy jsou proti němu. A muži už na to začínají reagovat – a já říkám konečně a zaplaťpámbů.

  Nechte už toho kňourání a napadání mužů. Předřečník psal rozumně a věděl co píše.

 • 1. 1. 2016 11:55

  Jarmila (neregistrovaný) 193.179.3.---

  Můžete mi upřesnit, kde jsem Vás seřvala? A taky kde zdůrazňuju ženské chudinkovství?
  To, že jsou ženy v práci diskriminovány kvůli péči o děti je bohužel fakt, to nemá s chudinkovstvím nic společného. Po r. 1989 jsme postavili společnost pouze na penězích, takže žena, která občas zůstane doma z důvodu nemoci dětí, není zrovna dvakrát vítaným pracovníkem. A to, že se Vás jako muže nikdy nikdo neptal, jestli si hodláte pořídit rodinu a kdy nebo jak máte pořešené hlídání v případné nemoci dětí, ještě neznamená, že se tak zaměstnavatelé žen neptají. Ptají se přesto, že tyto otázky jsou považovány za společensky nepřípustné. Setkala jsem se dokonce se situací, kdy chtěl zaměstnavatel po mladé ženě potvrzení od gynelokoga o jejím zdravotním stavu (tedy chtěl vědět, zda není těhotná, což gynekolog obešel tím, že napsal, že je zdravá a z gynekologickho hlediska jí nic nebrání vykonávat danou práci, tedy sedět v kanceláři a pracovat na PC). Právě proto, že se jako ženy za chudinky nepovažujeme, se snažíme mít nejvyšší možné vzdělání a být na mužích nezávislé, a to je to, co vás chlapy docela žere. Že vedle sebe nemáte osobu, která je na vás plně závislá a která na vás nepohlíží jako na Boha, ale hledá partnera, který klidně uvaří večeři, když se žena zpozdí v práci, nebo dohlédne na děti, když žena onemocní. Ono domácnost není jen ženy, je obou partnerů, takže o zajištění jejího chodu se musí postarat oba partneři, ať se vám to líbí nebo ne.
  Máte pravdu, že dítě nepotřebuje za měsíc 100.000,- Kč. Ale zapomínáte, že v řadě případů je muž může vydělat jen tehdy, když se mu někdo jiný postará o děti, o vyprání prádla, o jídlo a další. Přemýšlel jste někdy o tom, kolik tyto služby stojí, když si je objednáte na trhu? Přemýšlel jste o tom, že pokud jeden z členů domácnosti onemocní, pak druhý musí chod domácnosti zajistit a třeba nebude moci vydělat tolik peněz? Případně že je sice vydělá, ale musí je vydat právě na zajištění domácnosti? Víte, právě proto, že ženy nejsou žádné chudinky, ale hodně z nich má rozumné sebevědomí, pak takové ženy klidně pošlou chlapa do háje, protože chtějí mít vedle sebe rovnoprávného partnera, nechtějí dělat služky. Pokud chlap stojí o služku, má si najít služku a nehledat manželku, od které čeká, že udělá přesně to, co služka, navíc zadarmo a ještě z práce přinese nějaký peníz. Já muže nenapadám, já jen chci, aby nás brali za rovnoprávné partnerky. Pokud to nedokážou, pak se nesmějí divit tomu, že o takové chlapy ženy zájem nemají.

 • 9. 1. 2016 17:36

  Tomáš (neregistrovaný) 188.175.240.---

  "Já muže nenapadám"

  Přečtěte si ještě jednou své příspěvky. Za všechno můžou chlapi. To je jediné co vyplývá z Vašich příspěvků. Co si to vůbec někdo dovoluje stěžovat si na chování žen, že ano? Plně souhlasím s pány, které se tady snažíte stavět do latě.