Hlavní navigace

Měnili jste zdravotní pojišťovnu? Přehled OSVČ musíte odevzdat oběma

29. 4. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Jak vyplnit Přehled OSVČ v případě, že si při zaměstnání přivyděláváte a v minulém roce jste měnili zdravotní pojišťovnu?

Blíží se konec řádného termínu pro odevzdání Přehledů OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.

Odevzdat byste je měli do jednoho měsíce od data, kdy jste podali nebo nejpozději měli podat daňové přiznání, nejpozději tedy 2. května 2016. Pokud vám vznikl nedoplatek na pojistném, musíte ho zaplatit do 8 dnů.

Dnes se budeme tématice Přehledů věnovat naposledy. Ukážeme si, jak podat Přehled OSVČ zdravotní pojišťovně, když jste ji během minulého roku měnili.

Dvakrát a dost

Už nějakou dobu platí, že chcete-li přejít k jiné zdravotní pojišťovně, musíte stihnout podat přihlášku buď do konce března, nebo do konce září s tím, že změna proběhne po třech měsících. K nové pojišťovně tedy můžete dezertovat s platností od prvního ledna nebo od prvního července.

Přeběhnout můžete ale maximálně jednou za 12 měsíců. Podrobnosti najdete v článku Zdravotní pojišťovnu nově změníte dvakrát ročně. Čas máte do konce září.

Výjimku pro rychlejší přechod stanovuje zákon pouze pro případy, že zdravotní pojišťovna vstoupí do likvidace, je nad ní zavedena nucená správa nebo se sloučí s jinou zdravotní pojišťovnou. Pak je možné změnit pojišťovnu za tři měsíce po tom, ve kterém nastala jedna z výše popsaných situací.

Modelový příklad

Jako modelový příklad nám poslouží modelový příklad Petra Sváči, za kterého už jsme odevzdávali i daňové přiznání, Přehled OSVČ pro zdravotní pojišťovnu a Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení.

Dnes si připomeneme, že Petr je zaměstnán jako grafik a bere 40 tisíc hrubého měsíčně. Každý měsíc si ale zároveň přivydělává administrativní činností na živnostenský list. Protože vykonává jako OSVČ vedlejší činnost (tou hlavní je jeho zaměstnání), neplatí během roku z titulu výkonu samostatné výdělečné činnosti žádné zálohy.

Pro účely tohoto článku si stanovíme, že si Petr jako OSVČ začal minulý rok každý měsíc přivydělávat 15 000 Kč (za celý rok tedy 180 000 Kč). Právě za tyto příjmy ze samostatné výdělečné činnosti bude Petr podávat své Přehledy. Proti příjmům si jako živnostník uplatňuje 60% výdajový paušál (108 000 Kč).

Přehled pro obě pojišťovny

Pokud jste v minulém roce změnili zdravotní pojišťovnu, musíte letos podat Přehled OSVČ na obě. V obou Přehledech uvádíte příjmy a výdaje v plné výši. Případný nedoplatek nebo přeplatek ale vrací každá pojišťovna v poměrné výši k součtu doložených vyměřovacích základů. V případě přeplatku na pojistném byste měli doložit potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž jste byli v daném roce pojištěni, o vyměřovacím základu a platbách pojistného.

Petr minulý rok přešel v pololetí od Všeobecné zdravotní pojišťovny k Zdravotní pojišťovně Ministerstva vnitra ČR. Ačkoli budou Přehledy téměř totožné, musí odevzdat oba.

Jaké preventivní programy a výhody aktuálně zdravotní pojišťovny nabízejí? Kompletní informace najdete v našem přehledu.

Přehled OSVČ

V úvodu formuláře Petra žádné komplikace nečekají. Zaškrtne, že podává řádný Přehled, vyplní osobní údaje a číslo pojištěnce (rodné číslo). Uvede adresu, kontaktní údaje a číslo účtu, pokud z něj platí zálohy. Právě sem by v případě přeplatku zdravotní pojišťovna poslala prostředky. Kdyby platil zálohy poštovní poukázkou, přijde mu přeplatek opět na poukázce. 

Ve druhé části formuláře zaškrtneme, že pro Petra celý minulý rok neplatila povinnost hradit zálohy z titulu zaměstnání a z téhož důvodu pro něj nebyl stanoven minimální vyměřovací základ.

Minimální vyměřovací základ se nestanovuje v měsících, ve kterých po celou dobu:

  • platil za pojištěnce pojistné stát,
  • bylo v zaměstnání odvedeno pojistné vypočtené alespoň z minimálního základu,
  • OSVČ pobírala nemocenskou,
  • OSVČ dosáhla důchodového věku pro nárok na starobní důchod, ale nesplnila jiné podmínky pro jeho přiznání,
  • OSVČ byla osobou s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením a držitelem průkazu ZTP či ZTP/P nebo
  • celodenně pečovala alespoň o jedno dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let.

Ve třetí části Petr uvádí, že pro něj platí povinnost odevzdat daňové přiznání, které mu ale nezpracovává daňový poradce.

V prvním řádku čtvrté části uvádíte informace o výši příjmů (180 000 Kč) a ve druhém o výdajích (108 000 Kč jako 60 % z příjmů).

V řádku 4 zapíše Petr číslo 12, protože samostatná činnost trvala po celý rok.

V řádku 5 uvede číslici 6, tedy informaci o tom, že zde byl pojištěn půl roku.

V řádku 6 zapíše hodnotu 0, protože pro něj kvůli zaměstnání neplatil minimální vyměřovací základ.

Řádek 9 bude opět obsahovat nulu, protože k jeho výsledku dojdeme vynásobením hodnoty 13 305,50 a hodnoty ze šestého řádku.

Hodnotu pro řádek 12 získáte odečtením řádku 2 od řádku 1. Petr zapíše 72 000 Kč.

Řádek 14, tedy vyměřovací základ OSVČ za minulý rok, vypočítáte podle vzorce: 0,5 x řádek 12. Pokud je hodnota nižší než ta z řádku 9, zapíšete číslo z řádku 9. Petr zapíše 36 000 Kč.

Na řádku 16 najdete podstatnou informaci o výši celkového pojistného za loňský rok. Vypočtete jej podle vzorce 0,135 x (ř. 14 x ř. 5) / ř.4 a poté zaokrouhlíte na celé koruny nahoru. Petr vypočetl 2430 Kč.

Do řádku 41 patří úhrn záloh, které jste v minulém roce zaplatili. Protože Petr žádné zálohy minulý rok z titulu samostatné výdělečné činnosti neplatil, zapíše nulu.

Tím pádem bude řádek 43 obsahovat nedoplatek ve výši předepsaného pojistného za loňský rok ve výši 2430 Kč.

Ačkoli podle výpočtu na řádku 51 vychází Petrovi nová záloha ve výši 405 Kč, platit ji nebude. Na obou Přehledech naopak zaškrtne možnost c) 0 Kč. U Přehledu VZP proto, že už není pojištěncem a žádné zálohy by pojišťovně neodváděl, ani kdyby musel.

skoleni_29_6

V případě své současné zdravotní pojišťovny proto, že se jedná o vedlejší činnost, a proto pro něj povinnost platit minimální zálohy neplatí. Zálohy na zdravotní pojištění platí totiž jako zaměstnanec.

Další počítání už Petra nečeká. Připojí jen datum, podpis a může formuláře odevzdat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).