Hlavní navigace

Názory k článku Máte výhodné stavební spoření? Spořitelna vám jej možná zruší

Článek je starý, nové názory již nelze přidávat.

 • 16. 7. 2013 7:17

  neuvedu (neregistrovaný) 185.16.181.---

  S trochou nadsázky: Kdyby neexistovalo bankovní tajemství, tak nám připadá, že některé údaje byly získány od Stavební spořitelny České spořitelny, se kterou si dopisujeme ohledně výpovědi stavebního spoření z r. 1999 se 4 % úrokem. Právě takovéto argumentace vč. použití stejných či obdobných slovních obratů, jaké jsou uvedeny v článku, jsme totiž nedávno použili v korespondenci se stavební spořitelnou:

  Dne 31.12.1999 byl akceptován návrh a uzavřena Smlouva o stavením spoření s tehdejší ČS-Stavební spořitelnou, a. s., a to na základě zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření.
  Po letech spoření byla nynější Stavební spořitelnou České spořitelny, a. s., doručena výpověď ke dni 1. 9. 2013, a to na základě ustanovení § 715 odst. 2 ve spojení s ust. 719b zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
  Postupně jsme napadli neplatnost této výpovědi, protože Smlouva o stavebním spoření byla uzavřena dle zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření. Ve smyslu ustanovení § 5 tohoto zákona je Smlouva uzavřena dle Občanského zákoníku (Zákon č. 40/1964 Sb.) a smluvní vztah proto nelze ukončovat na základě Obchodního zákoníku. Všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření ČS-stavební spořitelny účinné ode dne 15. 3. 1999 i Zákon o stavebním spoření připouští výpověď při nedodržení podmínek ze strany klienta, což ovšem není náš případ.
  Navíc rozporujeme i to, že ustanovení § 715 odst. 2 ve spojení s ust. 719b Obchodního zákoníku se týká smlouvy o běžném účtu. Pro vkladové účty však Obchodní zákoník uvádí: pro smlouvu o vkladovém účtu se ustanovení § 716 až 719a Obchodního zákoníku použijí přiměřeně, není-li v ust. § 716 až 719a stanoveno něco jiného. V případě jednostranné výpovědi toto nepovažujeme za přiměřené použití.
  Jde tedy o to, zda se může u stavebního spoření užít ustanovení týkající se běžného a vkladového účtu (dle Obchodního zákoníku) a zda je vůbec možné užít k výpovědi ustanovení Obchodního zákoníku, byl-li smluvní vztah uzavřen v návaznosti na Občanský zákoník, jak je v článku rozebíráno.
  I když jsme žádali, ze strany spořitelny nám chybí nějaké vysvětlení či právní rozbor, proč se výpověď koná na základě Obchodního zákoníku, když Smlouva o st. spoření se koná na základě Občanského zákoníku. Stanovisko v odpovědích Stavební spořitelny je stále stejné. Pracovníci klientského servisu sdělují stále to samé, ve smyslu, že vše je v souladu s právními předpisy. Stavební spořitelna argumentuje tím, že tak vysoký úrok z vkladů (4,00 %) již neposkytuje, cílová částka byla přespořena a cíl stavebního spoření byl splněn. S těmito tvrzeními nemůžeme rovněž souhlasit, protože financování řešení bytové otázky je dlouhodobého charakteru (obdobně jako např. u hypoték) a současná naspořená a vypovězená částka cca 120.000 CZK rozhodně při dnešních cenách bytovou situaci nemůže odpovídajícím způsobem řešit.
  Pravý důvod, což jsme si následným pátráním v různých internetových diskuzích ověřili, je ten, že stavební spořitelny dnes nabízí úrok pouze kolem 2 % a s úrokem 4 %, který je mi poskytován ke stávající smlouvě o st. spoření, nedosahují tak obrovských zisků. Naše stavební spoření je ale zatíženo zvýšeným poplatkem za vedení (550,- CZK ročně!), což jiné stavební spořitelny neuplatňují, resp. uplatňovaly pouze krátkou dobu, a krátce po zavedení ho zrušily. Tento vysoký poplatek měl kompenzovat vyšší úročení. Neseriózní postup „naší“ stavební spořitelny dokládá nedávné tvrzení mluvčí SSČS: „O takovém kroku neuvažuje ani Stavební spořitelna České spořitelny. Pokud jde o počet "přespořených" smluv, neevidujeme je," dodává mluvčí SSČS Zdenka Blechová (http://aktualne.centrum.cz/finance/bydleni/clanek.phtml?id=764636). Pracovníci klientského servisu stavební spořitelny nabízeli různá, pro klienta však nevýhodná řešení - např. prominutí výpovědní doby s uzavřením nové smlouvy (pravděpodobně tzv. následná smlouva) nebo navýšení cílové částky, ovšem spojené s přechodem na aktuální tarif (= 2 %, s největší pravděpodobností ale se zpětnou platností, tedy již od r. 1999, po detailech jsme z důvodu neatraktivnosti dále nepátrali).
  Bohužel, na žádné z diskuzí jsme se nedočetli, jak se klient může proti takovému násilnému ukončení smlouvy bránit. Do kompetence Finančního arbitra to nespadá, zabývaly by se tím ČNB jako dozorový orgán či různá spotřebitelská sdružení? Není přece možné, aby se občan ČR domáhal každého svého práva soudní cestou. Domníváme, že v tomto případě jsme v právu my. Nedovedeme si představit, že obdobně by se chovaly banky např. při delším fixu úrokové sazby u hypotéky, kdy zjistí, že úroková sazba je nízká a vypoví smlouvu s tím, že dluh v řádu statisíců či miliónů je do 3 měsíců splatný ...?
  Máte někdo lepší zkušenosti a lze konkrétně, fundovaně poradit? O názory typu, že stavební spoření již dnes není IN, že jsou lepší produkty zhodnocení financí vč. 2. pilíře apod. nebo ať se jdeme soudit, až tak nestojíme. Chceme jen udržet stávající st. spoření s úrokem 4 %, nyní již bez státní podpory, není aktivně již spořeno a CC již roky přespořena (toto vše však až do nedávna st. spořitelně nevadilo).
  Díky za rady, které by opravdu pomohly produkt zachovat.

 • 16. 7. 2013 12:35

  krupka (neregistrovaný) 82.99.187.---

  Mám stejný problém jako Vy.Mám stavebko z roku 1998 na4%.Dostal jsem výpověď do dne 31.8.2013, dle uvedených § Obchodního zákoníku.Odepsal jsem jim, že je výpověď neplatná a napsal jim vše v podstatě jako píšete ve Vaší argumentaci. Se spořitelnou se nedá normálně komunikovat. Požadoval jsem aby se mnou komunikovalo právní oddělení spořitelny, to však bylo odmítnuto, že mohu s ním komunikovat jen přes datovou schránku. Nehodlám si kvůli tomu, zakládat pro mě jinak nepotřebnou věc. Takže komunikace probíhá pouze přes klientský servis, kde mi nabízejí stále jen věci, které vyhovují pouze jim a jež nazývají extra osobní zvýhodněním. Chtělo by se to nějak spojit a nenechat se vykývat. Zvlášť článek v Měšci, "ekonoma" Zámečníka, byl příkladem, jak dělá propagaci SSČS. Asi mu něco za to platí.

 • 16. 7. 2013 12:46

  krupka (neregistrovaný) 82.99.187.---

  Ještě malý dovětek. SSČS má na svých stránkách napsáno, že v případě sporných řešení je možno obrátit se na ombudsmana České spořitelny. Obrátil jsem se na něj před měsícem, se všemi podklady a do dnešního dne si hraje na mrtvého brouka. Asi tam něco hoooodně smrdí a oni to moc dobře vědí. Ale každopádně se jim tímto nekalým způsobem povede zbavit třeba 95% takových smluv, protože se lidi nebudou chtít soudit a taky nemají právní vědomí, peníze a čas na to.

 • 16. 7. 2013 13:04

  krupka (neregistrovaný) 82.99.187.---

  A ještě uvedu jeden hoooodně silný argument. Stavební spoření bylo uzavřeno jako smlouva na základě VOP platných v době uzavření. A zde je napsáno: čl.13
  Ukončení smlouvy.odst.4 -Stavební spořitelna může smlouvu vypovědět jen z důvodů uvedených v zákoně nebo v těchto Podmínkách a ve stejných lhůtách, které jsou dány účastníkovi.
  Hlavní je to slůvko V ZÁKONĚ. O tom je totiž napsáno ve VOP v článku 1.odst.2 -
  Stavební spoření účastníka stavebního spoření(dále jen "účastník) v ČS stavební spořitelně a.s.(dále jen "stavební spořitelna) se řídí zákonem č.96/1993Sb ,ve znění pozdějších předpisů(dále jen "zákon") a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření(dále jen "Podmínky").
  Takže zde je jasně řečeno že slovo " v zákoně" ,v článku 13., kdy je možno vypovědět smlouvu ze strany spořitelny znamená v zákoně o stavebním spoření č.96/1993Sb. a nikoli jak si to vyložili právníci spořitelny v zákoně, který se jim bude hodit, tedy třeba v Obchodním zákoníku.

 • 16. 7. 2013 15:49

  neuvedu (neregistrovaný) 194.228.11.---

  Ano, takto jsem to celé popisoval: Smlouva o st. spoření dle dle Obč. zákoníku, výpověď je na základě Obchod. zákoníku. To jsem jim napadl, ale oni bez jakéhokoliv dalšího pochopitelného vysvětlení tvrdí stále tu svou. Chápu, že nějaký pracovník dostane manuál, a podle toho hromadně jede, ale pokud to nějakým způsobem rozporuji, tak by se k situaci měl vyjádřit někdo z vyšších pozic, a nějak zdůvodnit, proč má zrovna st. spořitelna pravdu. To se ale nestalo, stále jen omílají, že je to v souladu s právem.

  Jinak děkuji za radu na spořitelního ombudsmana, určítě se obrátíme i na něj, ale šanci v úspěch u něj moc nevěříme. V minulosti jsme se na něj obrátili v souvislosti, kdy v rámci automatické výměny karet nám v předstihu vyrobili nové karty, i když jsme (opět v předstihu) již nechtěli. Vypadalo to celkem nadějně, podepsali jsme pracovníkovi ČS papír, kterým se měly nové karty zrušit a my neměli za výrobu nových karet nic platit. Blbci, i když to byla vina spořitelny, papír jsme podepsali, i když dle nás to měli zrušit oni sami od sebe. Nové karty nám tudíž nebyly ani vydány (tenkrát se osobně vyzvedávaly na pobočce). Po nějaké době jsme jeli do Prahy a ze staré platební karty hradili léky, v té době ještě přes žehličku. Pak jsme chtěli platit kartou, už šlo ale o platební on line terminál, který nám však opakovaně platbu zamítal a ani v blízkém ATM jsme nepochodili. Po návštěvě blízké spořitelní pobočky jsme zjistili, že mě i manželce zrušili i staré karty, které ještě měly nějakou dobu platnost. Tak jsen napsal stížnosti spořitelnímu ombudsmanovi, který ale stále jen omílal to samé: podepsali jste papír a na základě tohoto požadavku byly karty zrušeny. V případě dalších nejasností se obraťte na vaši domácí pobočku. Když jsem tam zavítal, tak měli ještě tu drzost mi nabízet kreditní platební karty. To bylo trochu silné kafe, takže jsem následně účet u nich zrušil. I to zrušení účtu však neproběhlo bez závad, na první pokus.
  Takže v ombudsmana moc nedoufám, ale za pokus to stojí.

 • 8. 8. 2013 17:18

  Jana (neregistrovaný) ---.139.broadband14.iol.cz

  S chutí jsem si přečetla všechny nazory a zkušennosti s SSČS. Představte si, že nám už se ani neobtěžovali napsat na základě čeho nám ukončují smlouvy. Cituji z dopisu "Dosažením sjednané cílové částky se účel Vaší smlouvy zcela naplnil a my ji tímto ukončujeme a vypovídáme. Smlouva zanikne uplynutím sjednané tříměsíční výpovědní doby dne 31. 10. 2013". Vám všem tam alespoň napsali zákony a paragrafy. Ta drzost z pozice moci prostě ukončujeme a "basta fidly". Cítím se být poškozena Českou spořitelnou, ale nemáme na drahé právní služby. Prosím nemůžeme například podat hromadnou žalobu ? Děkuji za informace.

 • 9. 8. 2013 7:26

  neuvedu (neregistrovaný) 185.16.181.---

  Ano, toto uvedl přispěvatel Krupka 17. 7. 2013 9:27.
  Zřejmě nejen po mých napadeních neplatnosti výpovědi SS (možná jedna z prvních, mělo by mi SS skončit k 31.08.2013) se spořitelna uchýlila k tomuto kroku, vypovídat staré smlouvy, a to bez uvedení jakýchkoliv paragrafů a zákonů. Asi cítí, že výpovědi jsou na vodě, zvláště pokud je smlouva o SS dle obč. zákoníku a výpověď dle obch. zákoníku. Teď asi čekají, jak to dopadne, jestli pár jedinců se bude bránit a kopat okolo sebe (těm možná vyhoví a smlouvu jim neukončí nebo obětuje pár stotisíců na soudní spory - soudní náklady jdou přece z jiné škatulky než vyyplácené úroky) a zda zbytek stáda tupých ovcí výpověď s tichým remcáním přijme a ještě si u nich založí nabídnutou následnou smlouvu či jiný spořizelní superprodukt.

  Diskuze k výpovědím SS je i na fóru měšce: http://forum.mesec.cz/index.php?topic=4522.0

  Chtěl bych se zeptat, jestli již někdo podnikl nějaké kroky pro neplatnost výpovědi (ukončení) SS a jaké jsou případné výsledky.

 • 14. 4. 2016 21:58

  Drak (neregistrovaný) 188.244.61.---

  Tak jsem tuhle stejnou výpověď taktéž dostal. Po rozhovoru s právníkem si myslím, že stím paragrafem v občanském zákoníku asi nic moc neuděláme, ale jednání spořitelny se jeví jako podvod na klienta, protoře po uzavření staré nevypověditelné smluvy přece klient zaplatil jedno procento z cílové částky a nyní mu stavební spořitelna chce zamezit v tom aby již zaplacenou službu využil. Řekl bych, že to je podvod, při kterém se spořitelny ohánějí občanským zákoníkem. samozřejmě výpověď budu reklamovat. Drak

 • 16. 7. 2013 9:11

  bez přezdívky

  Zrovna to řeším. Mám starou smouvu s 3+2% úročením. Smouva je již přespořená a ve VOP je popsán mechanismus, jak přespoření řešit (zaplatit 1% poplatek). Na smouvu stále spořím a tak VOP plním. Zatím je postup RSTS "relativně" korektní. Jen mě několikrát do roka kontaktuje jejich zástupce a snaží se mě pod pohrůžkou "já vás k ničemu netlačím, ale smlouvy vypovídáme a možna budete v příští vlně" přesvědčit, abych starou smlouvu ukončil a uzavřel novou, samozřejmě méně výhodnější.

  Dejte vědět, zda máte podobnou zkušenost.

 • 16. 7. 2013 9:47

  (neregistrovaný) 213.195.215.---

  Ne, nikdo nemá podobnou zkušenost, proto vyšel tento článek.

  Jestliže stavebky na úroky nevydělávají, tak je jasné, že se chtějí smluv zbavit. Mimo jiné tlačí na svoje zástupce, aby tyto smlouvy sami rušili. Ano, čteš dobře, agent je jen prodlouženou, i když přece jen trochu samostatnou rukou finanční společnosti.

 • 16. 7. 2013 20:02

  SocPredator (neregistrovaný) ---.client.ufon.cz

  Sice vám neporadím co se starou smlouvou, ale poradci určitě řekněte, že pokud budete tlačen do zrušení, tak si doufám spořitelna nemyslí, že u nich uzavřete novou smlouvu. Mají vás za snad blázna? :-)

 • 17. 7. 2013 8:31

  Captain Nemo (neregistrovaný) 199.64.72.---

  Přesně tak. Pokud se ke klientovi chovají tímto způsobem, tak nemůžou očekávat, že jim někdy svěřím byť jedinou korunu. A to neplatí jen pro RSTS, ale i pro celou Reiffeissen group. Už ty "přátelské" výzvy ke zrušení lepší smlouvy a přechod na horší variantu jsou velmi na pováženou!

 • 17. 7. 2013 10:32

  Carmen (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Naprostá pravda. RB group sice používá slogan: "RB - banka inspirovaná klienty", ale spíše by měli poslední dobou zavézt nový "RB - klient naštvaný bankou". Přijde mi to výstižnější.

 • 4. 12. 2013 21:55

  ela (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  tak to bude mela, Raiffeisen st, spořitelna právě rozesílá výpovědi na smlouvy úročené více jak dvěma procenty,

 • 17. 7. 2013 9:27

  krupka (neregistrovaný) 82.99.187.---

  Dnes dostala i manželka Ukončení smlouvy od SSČS. Je to spoření z roku 2002 za 3% úroku. V textu jen píší: Rádi bychom Vás informovali,že jste dosáhla cílové částky,kterou jste si s námi sjednala ve smlouvě.Tím jste maximálně využila všech výhod stavebního spoření. Na Vašem účtě jste k datu 30.6.2013 naspořila xxxxxxxKč.Dosažením sjednané cílové částky se účel Vaší smlouvy naplnil a my ji tímto ukončujeme a vypovídáme. Smlouva zanikne........

  Takže už raději nepouživájí Obchodní zákoník, protože jim je jasné, že s ním soudní spor nevyhrají. Tak raděj jen uvádějí, že je dospořeno. Nikde ale neuvádějí dle kterého článku VOP nebo zákona 96/1993Sb. výpověď dali.Takže jdu zase studovat VOP z doby uzavření smlouvy. Bohužel je problém, že tyhle výpovědi dává úsek klientského servisu. Když si otevřete web spořitelny nikde nedohledáte kontakt na právní oddělení(ani telefonní ani emailový),pouze přes datovou schránku.Tu ale žádný normální občan nemá. Na co taky. Takže jsou jako opevněná tvrz a komunikují pouze přes právně nevzdělané zaměstnankyně klientského servisu. Proč asi?

 • 17. 7. 2013 14:56

  jan (neregistrovaný) ---.cust.selfnet.cz

  Pane z Krupky, mám stejný problém, doporučený dopis na poště......
  Můžete mi prosím zaslat oscanované VOP z roku 1998 nebo 1999 na můj e-mail, já je bohužel u mé smlouvy z roku 1998 nemám, děkuji. e-mail: jan.novak605@tis­cali.cz

 • 17. 7. 2013 23:09

  krupka (neregistrovaný) 82.99.187.---

  Zítra ofotím a zašlu Vám, zrovna jako paní píšící pod Vámi emailem v příloze.. Nemám skener, ale ofocení jde pěkně přečíst.

 • 17. 7. 2013 17:50

  RB (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Dobrý den, rovněž jsem obdržela dnes výpověď. Mohla bych Vás také poprosit o zaslání VOP? mail: voprenca(zavi­nac)seznam.cz Děkuji

 • 17. 7. 2013 23:34

  krupka (neregistrovaný) 82.99.187.---

  Vás se ještě zeptám, kdy jste uzavřela smlouvu.Já mám na sebe uzavřené spoření 31.12.1998 a jsou zde platné VOP schválené 15.9.1995. U manželčiny smlouvy uzavřené 6.11.2002 mám VOP platné od 1.9.2002. V současnosti jsou na web stránkách Buřinky jen VOP schválené 2.1.2004, takže asi platí i pro současně uzavírané nové smlouvy a novější asi nejsou. Předpokládám, že jich asi víc nebylo- ale možné to je- nedá se to nikde na webech dohledat. VOP platí vždy až pro nové smlouvy uzavřené po datu schválení VOP Ministerstvem financí.

 • 6. 8. 2013 13:59

  renca (neregistrovaný) 185.16.181.---

  Dobrý den,

  rodiče mají stejný problém, bohužel nemáme VOP podmínky. Spoření bylo schváleno v červenci 1996, takže předpokládám, že by mohly být platné VOP z 15.9.1995. Kdyby Vás to moc neobtěžovalo, mohla bych poprosit o jejich oskenování a zaslání na rencaah@seznam.cz? Nevím, jestli něco zmůžeme, ale také se nám nelíbí jejich přístup.

 • 8. 1. 2014 19:52

  Tom (neregistrovaný) ---.98.broadband.iol.cz

  Dobrý den, rovněž já jsem právě obdržel dopis se sdělením, že jsem dosáhl cílové částky, Dále mě však již jenom doporučují ukončit smlouvu a následně uzavřít novou, což neudělám a sem zvědavý co nastane. Přesto bych poprosil o pomoc, nemám k dispozici všeobecné podmínky, neví někdo, kde by se daly sehnat? Mám smlouvu z roku 1995 s dodatkem z roku 2002 a tudíž 3procenta. Email: farmadubina@sez­nam.cz

 • 17. 7. 2013 11:33

  drobný investor (neregistrovaný) ---.eurotel.cz

  Jako drobného investora by mě zajímala úplně jiná věc - a totiž, jakým způsobem stavební spořitelny zhodnocují prostředky svých účastníků, že si mohou až dosud dovolit vyplácet úroky z vkladů až pět procent?
  Žil jsem v domnění, že jejich nakládání s aktivy klientů je přísně regulováno, úvěry dnes příliš nevynášejí (navíc v přímé konkurenci s hypotékami komerčních bank), státní dluhopisy jsou kolem jednoho procenta a přitom všechny stavební spořitelny generují velmi slušné zisky pro svoje akcionáře.
  Tak kde a jakým způsobem vložené prostředky účastníků spořitelny tak zázračně zhodnocují?????

 • 17. 7. 2013 13:51

  Benicio (neregistrovaný) 80.188.188.---

  na to je jednoduchá odpověd, překlenovací úvěr, donedávna sem takový měl, platil jsem 5% ročně z půjčené častky 1,2 M sjednáno na 24 let, přičemž ten překlenovací než se přehoupne na řádný trvá cca 18let. A jak známo po celou dobu splácení překlenovacího úvěru se platí úrok z celé půjčené častky, nikoli jako u hypotéky kdy se platí pouze ze zbývající jistiny. A protože jsou tyto podmínky vzhledem k nynějším sazbám hypoték velmi nevýhodné tak stejně jako já i většina ostatních tyto půjčky refinancuje hypotékou.

 • 17. 7. 2013 21:56

  Méďa Béďa (neregistrovaný) ---.docent.klfree.cz

  Která SS dnes umožňuje předčasné splacení meziúvěru?

  BTW překlenovák na 18 let nebyl oproti hypotéce výhodný nikdy, ani v době, kdy byly hypotéky s daleko vyššími úroky, než teď.

 • 19. 7. 2013 13:47

  Hra (neregistrovaný) ---.uniqa.cz

  Mám stejný problém, dostal jsem návrh na změnu staré smlouvy o stavebním spoření, která je přespořená, a pokud to nekaceptuji, tak mi smlouva bude prý "ukončena". Našel jsem si staré smluvní podmínky, možnost výpovědi při přespoření tam není, dokonce je výslovně uvedeno, že stavební spořitelna může smlouvu vypovědět pouze dle smluvních podmínek. Našel jsem si mailové adresy na členy představenstva spořitelny a oslovil jsem je. Po čase přišla zpráva z právního odboru, že existují i jiné důvody ukončení smlouvy, ale nekonkrétně. Domnívám se, že se lze obrátit na ČNB - ochrana spotřebitele, tam lze podat podnět a ČNB musí reagovat. Najděte si stránku CNB a podejte podnět. Poslední možností je samozřejmě soud, ale to je běh na dlouhou trať. Já bych to ale určitě učinil. Kdyby se soud vyhrál, tak byste pak teoreticky mohli u spořitelny například ukládat velké částky(sdružení investorů přes Váš účet), úrok na smlouvě je s bonifikaci 4,5 %, takže by to byl velmi dobrý a hlavně jistý výdělek, proto to spořitelně rozhodně nedám zadarmo a budu se soudit, nedá se nic ztratit, známého právníka mám a pár tisícovek na to klidně vydám, myslím, že šance je na výhru je vysoká.

 • 20. 7. 2013 11:54

  Méďa Béďa (neregistrovaný) ---.docent.klfree.cz

  Psal jsem to sice už milionkrát, ale holt znovu: Obracet se na ČNB (nebo na MF, potažmo na jakýkoli zbytečný státní orgán plný líných lemplů) má naprosto stejný význam, jako obrátit se na lampárnu nákladového nádraží Praha - Žižkov.

 • 19. 7. 2013 22:48

  Pavel (neregistrovaný) ---.149.broadband11.iol.cz

  Měl bych malý dotaz. Mám samozřejmě už několikáté stavebko. Vždycky mě dobře sloužilo, ale vždycky jsem jej po nějaké době vždy použil na úvěr. Není mi ale jasné, jak lze smlouvu přespořit? To přeci odporuje podmínkám ne? A když mám velkou cílovku a klidně i slušná procenta a nemám zároveň dospořeno, nikdo mi přeci nemůže vypovědět smlouvu ne? Příklad, když mám cílovku například milion a mám naspořeno řekněme 400 tisíc, mohu spořit dále ne? Asi mi něco uteklo...

 • 23. 7. 2013 22:47

  Lumír (neregistrovaný) 194.108.136.---

  Jo, uteklo.
  Mám starou smlouvu na cilovku 300 tis. Kč, min. doba spoření 5 let, úrok 3%.
  V průběhu páteho roku jsem uloženou částku doplnil na 280 tis. Kč. Od té doby každý rok podle VOP spořitelna z této částky "uhlodne" 18 tis. Kč, přidá k nim státní příspěvek a 3% úroků. To trvá už sedm let. Takže i přes snížení příspěvku a zdanění úroků ta přibude zajímavá suma, takže 300 tis. je dávno překročeno. Ale není to přespořeni!! Ty peníze tam neposílám já, ale spořitelna. A až dojdou peníze na státní příspěvek, tak to bude aspoň ten úrok.

 • 7. 8. 2013 17:42

  Votava (neregistrovaný) ---.39.broadband13.iol.cz

  Chcete být ta pověstná "velká hlava", která rozmetá onu konstrukci právníků Stav. spořitelny ČS pro výpovědi starších smluv o stav. spoření podle paragrafů 715 a 719 Obchodního zákoníku ?
  Nabízím Vám svůj konkrétní případ se vším všudy od r. 1995, s VOP, smlouvou a všemi doklady od počátku až po obdrženou výpověď, která bohužel běží už jen do 31.8.2013.
  Problém je zcela mimo moji profesi, takže mohu přispět jen stoprocentní účastí a doufat, že do toho půjdete.

  S úctou K.V.

 • 21. 9. 2013 15:30

  Miladka (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Dobrý den, několik poznámek ke starým smlouvám stavebního spoření České spořitelny:
  Cílová částka byla překročena, protože se jednalo o smlouvu ze stavebního z roku 1999 se 4% úrokem. Česká spořitelna smlouvu z tohoto důvodu vypověděla a protože jsem jim nesdělila číslo účtu, na který mají uspořenou částku vyplatit (a proč také, když jsem s výpovědí nesouhlasila), tak tu několikatisícovou sumu poslali poštovní složenkou. Dobré, že?

  Dovětek: A tak tu žijem... a nebude to lepší. Jsme jen otroci někoho.....

 • 21. 10. 2013 13:43

  Laura (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Dobry den,

  jsme postizeni nezakonnymi praktikami CS, a.s. stejne jako vy ostatni, kteri zde uvadite sve prispevky. V srpnu 2013 nam take prisel dopis od stavebni sporitelny CS, a.s. o nezakonnem ukonceni smlouvy! Je to nehorazne, jak se chova obrovsky financni ustav v Ceske republice vuci svym klientum!! Vzdyt v nasem state prestavaji byt jakekoliv jistoty!! Musime proti tomu neco delat! Spojme se proti CS, a.s! Resme vec spolecne pres ombudsmana nebo podejme hromadnou zalobu! Kolik je v soucasne dobe poplatek za podani zaloby v teto veci? Odpovedel jiz nekomu ombudsman nebo mlci?

 • 5. 11. 2013 13:09

  Daniel (neregistrovaný) ---.net.upcbroadband.cz

  Ombudsman finanční skupiny ČS, a.s. je jen organizační složka ČS a pracovníci tohoto útvaru jsou placení ČS. Je to jen takový nárazník, takový "pocit" pro klienty, že jim banka vytvořila instituci, u které se mohou vyplakat. To je tak akorát všechno. Ombudsman s tím nic neudělá, ten hájí zájmy a zadání ČS. Nicméně ČS postupuje v řadě případů nezákonně a zkouší to na klienty, jak se dá, i když ví, že ve svých dopisech častou používá polopravdy nebo nepravdy, aby klienty přesvědčila k ukončení smlouvy nebo nižšímu úročení. Také bych byl pro hromadnou žalobu, nicméně poté, co soudy podpořily banky v účtování poplatků za správu a vedení úvěrových účtů, už nevěřím ani těm soudům. Vypadá to, že jsou podplacené. Ve věci stavebního spoření je dozorovým orgánem ČNB, tak jedině tam.

 • 17. 12. 2013 19:07

  podvedený (neregistrovaný) ---.inext.cz

  I já bojuji s ČS, která mi účet již zrušila a peníze jsou deponovány ve Spořitelně. Obeslal jsem mnoho institucí či občanských sdružení, téměř bezvýsledně. Zatím nejdál v dTestu - viz jejich zveřejněné stanovisko na:http://www.dtest.cz/clanek-3107/neplatna-vypoved-smlouvy-o-stavebnim-sporeni. Finanční ombudsman odmítá řešit, prý mu nepřísluší, ČNB zahájila šetření - t.č. urguji odpověď. Právě jsem předal právníkovi a zvažuji žalobu, třeba i přes http://www.hromadnezaloby.cz/.

 • 20. 12. 2013 9:38

  Floccus (neregistrovaný) 89.190.56.---

  Také patřím mezi klienty Buřinky, kteří dostali neplatnou výpověď smlouvy o stavebním spoření. S Buřinkou si už několik měsíců dopisuji a snažím se je o tom přesvědčit, oni ale stále trvají na svém stanovisku, že je výpověď oprávněná, a nemají vůbec zájem se se mnou nějak dohodnout.
  Obrátil jsem se tedy na právníka, ten také souhlasí s tím, že je výpověď neoprávněná. Napsali jsme dopis ředitelce klientského servisu, že uvedená ustanovení obchodního zákoníku se na smlouvu o stavebním spoření nevztahují a výpověď je tudíž neplatná. Dostal jsem opět odpověď, že jejich stanovisko zůstává beze změny.
  Zvažuji tedy podání žaloby o určení neplatnosti výpovědi. Buřinka spoléhá na to, že se klienti nebudou chtít soudit. Měli bychom se tedy spojit a postupovat dál společně.
  Můj email: floccus31@seznam.cz

 • 14. 12. 2013 14:27

  jeden z davu (neregistrovaný) ---.129.broadband10.iol.cz

  jsem v této problematice nováček.
  Stav. spoř u Hypo, nyni Raiff, zrizeni 2000, tarif CMW, cílová částka nedosažena, nepřespořeno, přesto zaslána výpově'd. Co radí zkušení? Předem díky.

 • 27. 1. 2014 0:26

  ssmak (neregistrovaný) 82.202.109.---

  take jsem obdržel vypověd.
  Předáno pravnimu oddeleni a bude se řešit soudně...polatky cca do 2000 (pravni ukon) a 800 kolek....takže se vyplatí.

  Pakliže VOP musi dodržovat klienti ,nevidim duvod proč by vop neměla dodržovat stavebni spořitelna..

 • 23. 5. 2014 8:36

  milar (neregistrovaný) 178.217.144.---

  V dubnu jsem obdržel od wustenrotu zjevně neplatnou výpověˇa dosavadní korespondence zatímbez výsledku a nehodlámto vzdát..
  Prosím, můžete mi blíže osvětlit Vámi zmíněný postup ? (kterému právnímu oddělení, atd.
  Děkuji m

 • 30. 1. 2014 21:20

  Pavel (neregistrovaný) 178.72.208.---

  Včera mne telefonicky kontaktovala pracovnice stav. spořitelny Wüstenrot s tím, že si se mnou musí sjednat schůzku z důvodu, že mám stavební spoření z roku 2003 - tzv bonusové ( 3,5% a že je budu muset ukončit, jinak mi smlouvu vypoví spořitelna. Sjednal jsem si s ní na zítřek schůzku, tak jsem zvědav, jaké důvody pro výpověď mi sdělí, protiože ve VOP mám uvedeno, že st. spořitelna může smlouvu vypovědět pouze, když neuhradím vstupní poplatek, který mám již cca 10 let uhrazen a dále jen v případě prodlení s měsíčními splátkami, o čemž mne musí písemně vyrozumět a vyzvat k nápravě. Nechám ji vykecat, ať vím, čím bude argumentovat, abych byl již předem připraven, ale smlouvu rozhodně nevypovím a sdělím ji, ať mi smlouvu tedy vypoví st. spořitelna. Po obdržení výpovědi, pokud mi bude zaslána, pak spořitelně zašlu upozornění na neplatnost výpovědi se lhůtou zpětvzetí výpovědi do 14-ti dnů od doručení, kdy toto upozornění budu koncipovat i jakožto poslední výzvu před podáním žaloby u soudu. Pokud nebudou v můj prospěch reagovat, klidně žalobu podám. Výsledek nebude sice okamžitý, ale mám za to, že bude jistý. V daném případě není ci ztratit. Smlouvy se musí dodržovat oboustranně. Kdybych smlouvu porušil já, peněžní ústav by se se mnou taktéž nemazlil. Jak říkali moji prarodiče: "Na hrubý kabát hrubá záplata".

 • 11. 2. 2014 21:07

  Radoslav (neregistrovaný) ---.143.broadband13.iol.cz

  Pavle výborně!
  Toto je přesně i můj případ a proto pátrám kde se dá. Prosím popište jak probíhalo jednání a hlavně jaký je výsledek.
  Děkuji i za ostatní diskutující.
  R.

 • 14. 2. 2014 17:37

  Pavel (neregistrovaný) 178.72.208.---

  Jednání proběhlo tím způsobem, že mi pracovnice spořitelny řekla, že stavební spořitelna vypovídá smlouvy s bonusovým úročením, a proto že mne ona dostala na starost a že má pro mne výhodnou nabídku, když smlouvy ukončím (sjednal jsem jich dříve více), že si mohu u Wüstenrotu založit smlouvu novou, za jejíž uzavření nemusím platit vstupní poplatky a ještě mi nabízela nějaké pro mne údajně výhodné nesmysly, které by samozřejmě nebyly výhodné pro mne, ale pouze pro spořitelnu, což člověk lehkým zapřemýšlením samozřejmě hned zjistil. Kategoricky jsem jsem změnu, či výpověď smluv z mé strany odmítl, načež mne začala strašit, že spořitelna mi smlouvy stejně vypoví, protože bonusové smlouvy musí vypovědět a nakonec budu bez oněch "výhod". Na toto jsem jí odpověděl, že dle platně uzavřených smluv a všeobecných podmínek z dob uzavření, je spořitelna oprávněna dát klientovi výpověď pouze v případě nezaplacení poplatku za uzavření smlouvy, anebo pokud bych byl v prodlení s měsíčními splátkami, na což mne však spořitelna musí písemně upozornit s výzvou k doplacení dlužných částek ve lhůtě dvou měsíců. Teprve pokud bych dlužné splátky v této lhůtě nedoplatil, mohla by nastat výpověď z tohoto důvodu, což ale není můj případ, protože na účtech rozhodně žádný dluh není, naopak finančních prostředku je mnohem více, než by na nich v současnosti mělo být. Navíc finance na smlouvách, které mám, dosud ani zdaleka nenaplnily cílovou částku. Závěrem mi řekla, že mi tedy budou písemně zaslány výpovědi stavební spořitelnou, na což jsem jí odpověděl, ať mi je klidně pošlou, že v tom případě podám žalobu u soudu na vyslovení neplatnosti výpovědí a že se na ty jejich "plzeňské právníky", kteří takovouto právně nepodloženou výpověď sepíší docela těším, že s nimi bude u soudu sranda. Asi předevčírem jsem měl od Wüstenrotu ve schránce několik obálek, ke každé ze smluv zvlášť, ve kterých se nacházely písemnosti v nichž bylo uvedeno, že spořitelna ruší smlouvy z let 1993 až 2003 a že tedy pokud své smlouvy ukončím, mají pro mne výhodnou nabídku změny smlouvy, uzavření nové, výhodný úvěr atd. atd. Samozřejmě že opět vše bylo výhodné pouze pro spořitelnu a já jako klient bych pouze při přistoupení na takovéto podmínky, splakal nad výdělkem, takže supervýhodné nabídky skončily v koši. Výpověďi jsem dosud neobdržel a vzhledem k tomu, že mi je, jak ústně, tak písemně, stále nabízeno, aby smlouvy byly ukončeny či změněny z mé strany, je zřejmé, že si je spořitelna dobře vědoma nemožnosti smlouvy jednostranně vypovědět a proto od ní ani takvéto výpovědi už neočekávám. Člověk se prostě nesmí všeho zleknout a nesmí na vše hned přistoupit. Svět je dnes plný darebáků, kteří se snaží druhé okrást a ve vedení peněžních ústavů je jejich koncentrace, zdá se mi, obzvláště vysoká.

 • 25. 3. 2014 18:22

  Tomáš M. (neregistrovaný) ---.cust.centrio.cz

  Muhu se zeptat jestli jste nakonec výpověď dostal. Prý posílají výpověď bez udání důvodu. Mám stejně jako vy slmouvu z roku 2003. tak mě to velice zajím, zde mji mohou vypovědět. V VOP mě znervozňuje toto:
  § 7 Ukončení smlouvy o stavebním spoření
  1.Smlouva o stavebním spoření končí:
  -...
  -...
  -výpovědí smlouvy stavební spořitelnou,
  -...

  dále pak

  4.Výpovědní lhůta činí pro obě smluvní strany 3 měsíce a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Wüstenrotu. V této lhůtě může účastník výpověď se souhlasem Wüstenrotu odvolat, pokud nedošlo k výplatě uspořené částky.

  Myslíte si, že je skutečně nevypověditelná?

 • 31. 3. 2014 23:07

  a8n (neregistrovaný) ---.cust.nbox.cz

  Výpovědi už začali rozesílat. U starších podmínek se odvolávají na § 582 SOZ, který je však možné uplatnit pouze v případě, že výpověď není řešena jiným zákonem nebo ve smlouvě.
  Co se týče vašich podmínek, není možné bez znalosti kompletního textu určit, za jakých podmínek je jejich výpověď ze strany spořitelny možná.

 • 16. 4. 2014 17:28

  Karel Petranek

  NEMOHOU - dále v §7 je omezení výpovědí před přidělením cílové částky na jediný případ. Z jiného/neuvedeného důvodu tedy NE.

 • 16. 4. 2014 17:15

  nasr..ej (neregistrovaný) 109.72.4.---

  Už je rozesílají - a zcela absurdně tvrdí, že tak mohou činit, neboť u smlouvy prý již došlo k přidělení CC - jaksi automaticky, zřejmě dle nějakého ustanovení VOP z jiné dimenze reality :-P

  Už do toho na jejich FB někdo šlápl:

  https://www.facebook.com/wustenrotcr?fref=ts

  Jejich odpověď pobaví - prý mají "nezávislou právní analýzu".
  Ale argumentovat se jim nechce :-)

  Jestli se budou "vyvíjet" (propadat) tímto směrem, tak by časem mohli asi zvážit vedlejšák v segmentu prolhaných zbabělých podvodníků = "Šmejdů": >>prodejní akce pro důchodce.<<
  Možná by jim tato společnost seděla ?-)

 • 17. 4. 2014 12:05

  venca (neregistrovaný) 188.175.41.---

  mám stejný problém, smlouva uzavřená v r 2003. Přišlo ukončení smlouvy podle
  § 7 Ukončení smlouvy o stavebním spoření
  1.Smlouva o stavebním spoření končí:
  -...
  -...
  -výpovědí smlouvy stavební spořitelnou,
  -...

  bohužel, podle mě se tam jasně píše, že je možnost ukončit smlouvu "výpovědí smlouvy stavební spořitelnou". Nenašel jsem tam, že by stavební spořitelna musela uvést důvod. Jasně se píše "výpovědí..."

  Když se tady operuje špatným zdůvodněním termínu
  "přidělení cílové částky"
  Přidělení cílové částky mám už vepsáno v návrhu smlouvy z
  r 2003. Ten samý rok přišlo "potvrzení o uzavření smlouvy...", ve kterém pojišťovna oznamovala, že klient splnil podmínky pro přidělení cílové částky atd. a cílová částka tam je vepsána.

  Nicméně, budu rád, pokud někdo dokáže fundovaně poradit a najít v tomhle možnost, jak dále pokračovat za stejných podmínek.

 • 4. 7. 2014 7:36

  Jana Koláčková (neregistrovaný) 89.29.56.---

  Absolutní katastrofa, ve zkratce:

  Wustenrot mi vypověděl smlouvu, jelikož už pro ně nebyla výhodná a smlouvy tohoto typu zkrátka vypověděl (to by mi vůbec nevadilo), ale...

  Peníze mi poslali až po třech měsících (to by ještě taky nebylo to hlavní), ale poradci na pobočce mi sdělili, že částka mi bude vyplacena v první vlně. Když v první vlně vyplacena nebyla, hrozně se divili a že teda bude vyplacena v druhé vlně. Problém je v tom, že já jsem již s penězi počítala a našla si byt, který jsem chtěla koupit...rezervace zaplacena - peníze nikde.

  Při vypovězení této smlouvy mi Wustenrot nabídnul, že když uzavřu novou smlouvu, peníze mi vyplatí do měsíce. Na to jsem odpověděla, proč mám uzavírat novou smlouvu, když už jsem si jednu novou založila dva roky zpátky (měla jsem tedy u W. dvě smlouvy) - to prý se na to nevztahuje.

  Jednoznačně nedoporučuji, poplatek za uzavření smlouvy - 3 000 Kč, za předčasné zrušení se platí pokuta a ještě vám vezmou státní podporu - přítel je pojištěn u jiné pojišťovny a tam mu vůbec nedělali takové problémy, neplatil žádné penále, nic.

  Wustenrot je prostě katastrofální.

 • 22. 10. 2016 10:50

  Floccus (neregistrovaný) 89.190.56.---

  Ještě bych se chtěl vrátit k mému případu s Buřinkou a podělit se o svou zkušenost. Smlouvu se mi nakonec podařilo zachránit, aniž bych se musel soudit. Využil jsem toho, že letos v únoru finančni arbitr zařadil do své působnosti stavební spoření a podal jsem k němu návrh k řízení. Výsledkem bylo zpětvzetí výpovědi a obnovení smlouvy do původního stavu (tj. staré podmínky s 4% úrokem byly zachovány).
  Když by někdo ještě řešil podobný problém se stavební spořitelnou, finančního arbitra určitě doporučuji. Bylo to velice rychlé a efektivní řešení sporu a bylo to bezplatné.

 • 20. 7. 2017 18:15

  bez přezdívky

  Teď v roce 2017 je situace taková, že se nejvíce vyplatí spořit si 1700 měsíčně, abyste dosáhli na maximální státní podporu. Pak stavební spořitelny nabízejí navíc zhodnocení, ale dejte si pozor na poplatky spojené s vedením účtu. Mně pomohla tahle přehledná tabulka kolik si naspořím: http://nasetreno.cz/stavebni-sporeni/ a je tam jasně vidět, že víc než 1700 se už moc nevyplatí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).