Hlavní navigace

Majetková kriminalita ve východní Evropě

7. 8. 2006
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Firmy musí počítat s finančními ztrátami způsobenými krádežemi (materiálu, zásob, aut, …) či vandalismem (poničené objekty, stroje a zařízení, …). Tyto náklady nejsou zanedbatelné a hrají důležitou roli pro výběr sídla firmy. Kde je majetková kriminalita nejnižší? A jak si stojí ČR?

Nejvyšší mírou se na majetkové kriminalitě podílí mladiství. Světová banka se ve svém hodnocení zaměřila na trhy zajímavé pro zahraniční investory. Jak dopadlo Česko mezi východoevropskými zeměmi?

Dobrá pojistka se vyplatí

S krádežemi či vandalismem se můžeme ve všech zemích světa setkávat naprosto všude. Ve většině případů je vandalismus a ničení cizího majetku spojen s užíváním drog (patří sem i alkohol). Drogová zločinnost je úzce spojena s mladými lidmi. Jedná se o palčivý problém, který narůstá varovným tempem. Vyskytuje se především ve velkých městech. Snížení počtu dětí a mladistvých, kteří páchají trestné činy, je věnováno nemalé úsilí.

Statistiky ukazují, že lidé, kteří páchali trestné činy v mládí, budou pravděpodobně pokračovat ve stejném způsobu života v dospělosti. Z tohoto důvodu je velmi důležité najít způsoby nápravy mladých zločinců. Některá zařízení nabízejí pro tuto mládež léčebné programy, které obsahují získávání pracovních zkušeností, vzdělání a poradenství.

Z celosvětových statistik jednoznačně vyplývá, že v evropských zemích je situace ve většině případech mnohem lepší než v ostatních zemích světa. Přesto musí evropské firmy i drobní podnikatelé počítat s tímto rizikem při svém podnikání a být vůči těmto nepředvídatelným událostem pojištěny a současně učinit všechny kroky k minimalizaci škod.

Pojistné produkty mají na finančním trhu ve východoevropských zemích již své nezastupitelné místo. Poskytují pojistnou ochranu, tedy zajišťují nás, klienty, proti různým rizikům, a to hned od počátku uzavřeného smluvního vztahu.

Obchod je hnacím motorem národního hospodářství a všechny členské země Evropské unie mu věnují patřičnou pozornost. Obchodem se v různých formách živíme všichni. Proto je nutné správné nastavení pravidel hry a rychlého a spravedlivého potrestání i drobných trestných činů, aby se počet krádeží ve společnosti snižoval.

Nejméně krádeží je v Maďarsku

Z evropských policejních statistik vyplývá, že nejčastěji se zloděj dostává do objektu dveřmi. S tím jsou nuceny firmy počítat, a proto vynakládají značné prostředky na všechny vstupní dveře, zámky a zárubně. Zabezpečení okolí firmy rovněž představuje snížení rizika (jedná se o oplocení s elektrickými bezpečnostními prvky, vstupní bránu aj.).

Nejméně škod způsobených krádežemi či vandalismem mají společnosti v Maďarsku, pouze 0,06 % z celkových tržeb. Následuje Chorvatsko, Rumunsko a Turecko (0,15 %). Největší škody mají naopak firmy v Rusku (0,52 % z celkových tržeb) a Srbsku (0,55 %).

Z členských zemí Evropské unie je nejnižší majetková kriminalita v severských zemích, země Skandinávie jsou díky minimální korupci, nízké kriminalitě a zažité obchodní morálce pro investory zajímavé a lákavé, i přes nejvyšší evropské daňové zatížení.

Nejvyšší výdaje na ochranu majetku jsou v Lotyšsku

Nejvíce finančních prostředků na ochranu majetku investují firmy v Makedonii, kde za zabezpečovací zařízení či ochrannou službu utratí více téměř 2 % z celkových tržeb. Následuje Lotyšsko (1.01 %) a Rusko (0,77 %). Naopak nejméně za zabezpečovací mechanismy utratí firmy v Srbsku (0,17 %) a v Maďarsku (0,22 %).

Tip do článku - účto fakturace duben

Mimo krádeží je největším rizikem pro zahraniční investory ve východní Evropě finanční kriminalita. Finanční kriminalita je zpravidla zahrnována do oblastí kriminalistiky, jež stojí mimo tradičních odvětví. Objevují se tu takové formy, jako jsou podvody s kapitálovými investicemi, subvenční podvody a krácení daní, padělání a zneužívání bezhotovostních platebních prostředků…

Škody způsobené krádežemi a výdaje na ochranu majetku ve východní Evropě(v roce 2005, v % z celkových tržeb)
Země Podíl škod krádežemi Výdaje na ochranu majetku
Maďarsko 0.06 0.22
Chorvatsko 0.15 0.32
Rumunsko 0.15 0.43
Turecko 0.15 0.26
Slovinsko 0.18 0.30
Bulharsko 0.28 0.71
Makedonie 0.29 1.74
Polsko 0.37 0.26
Slovensko 0.39 0.34
Litva 0.40 0.50
Ukrajina 0.40 0.56
Česko 0.43 0.38
Estonsko 0.43 0.62
Lotyšsko 0.45 1.01
Rusko 0.52 0.77
Srbsko 0.55 0.17

Pramen: The World Bank – Investment Climate 2006

Anketa

Je vaše firma pojištěna proti krádeži?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).