Hlavní navigace

Má smysl investovat do akcií farmaceutických a biotechnolo­gických společností?

17. 10. 2014
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Investování vám může přinést na jedné straně velký úspěch, ale na straně druhé také zklamání. V článku se podíváme na specifika a rizika této oblasti investičního světa.

Rozhodnutí k investici do akcií společností v rámci oblasti farmacie a biotechnologií může být nejasné, pokud nemáme základní znalosti o projektech a produktech vybrané společnosti a informace o tom, jak se akcie obchodují na trhu. Farmaceutické společnosti se pohybují od velkých až po malé a mohou se zabývat celou řadou aktivit od výzkumu a vývoje (R&D = Research and Development) až k výrobě a uvádění nových léčivých přípravků na trh.

Na druhé straně stojí biotechnologické společnosti, které jsou až na pár výjimek obecně menšími podniky, které se zabývají výhradně oblastí výzkumu a vývoje léků. Tyto společnosti využívají biotechnologie k obnovení funkcí buněk v organismu. Používají mikroorganismy a enzymy k rozvoji velkých molekul léků, které se používají pro konkrétní účely. Protože biotechnologie napodobuje buněčné procesy, doba výzkumu a vývoje je extrémně dlouhá a může se jednat řadově o 10 až 15 let. Proces výzkumu a vývoje pro farmaceutické i biotechnologické společnosti zahrnuje mnoho klinických testů, které přináší specifické údaje. Čtěte také: Zbohatněte pomocí hodnotového investování

Výzkum a vývoj: Dopad na akcie

Biotechnologické společnosti mají tendenci být malé s jednou nebo několika oblastmi ve vývoji. Většina těchto společností podniká se ztrátami, protože doba vývoje je velmi dlouhá a procesy výzkumu a vývoje jsou extrémně nákladné. Vzhledem k této dynamice nalézají biotechnologické společnosti partnery v rámci finanční podpory obvykle prostřednictvím rizikového a rozvojového kapitálu (venture capital), farmaceutických společností, univerzit nebo vlád. Navzdory této skutečnosti, pokud se společnost pohybuje v oblasti klinického testování, tak když cíle procesu (očekávané hodnoty) nejsou splněny, ceny akcií mohou klesnout. Pokud jsou však cíle procesu splněny, ceny akcií mohou vzrůst několikanásobně. Výsledkem je zřejmá skutečnost, že investoři, kteří investují do biotechnologických společností, musí být ochotní akceptovat a tolerovat velký vliv rizika v podobě volatility.

Farmaceutické společnosti také zažívají nákladný a dlouhý proces výzkumu a vývoje, a to včetně pádů a vzestupů během klinických testů, ale jsou obvykle schopnější lépe odolávat volatilitě, protože tyto společnosti mají často mnoho různých produktových linií, jejichž příjem pokrývá náklady na výzkum a vývoj. Proto jsou akcie těchto společností stabilnější a obecně považované za bezpečnější investici. Když má biotechnologická společnost konečně prodejný lék, potřebuje získat marketingovou a prodejní podporu. K dosažení této podpory dochází buď přes její vlastní vybudování v rámci dané společnosti, nebo jako v mnoha případech přes spolupráci s většími biotechnologickými či farmaceutickými společnostmi. Mnoho farmaceutických společností má nastavenou spolupráci s biotechnologickými společnostmi, kdy si přidávají přirážku při prodeji léků od biotechnologických společností, a to vše bez nákladů a času spojených se samotným vývojem, což je poměrně výhodné. Tip: Spoření vás připravuje o peníze, zkuste investovat

Konkurence

Konkurence je jedna z oblastí, které mají vliv na farmaceutické společnosti ve větší míře při srovnání s těmi biotechnologickými, protože léčiva jsou založena na chemických procesech, a proto mohou být snadno zkopírovaná. Konkurenční boj se obvykle projevuje ve formě generických léků (léky nechráněné obchodní značkou), které mohou být představeny trhu po konci doby platnosti patentů spojených s těmito léky. Doba platnosti každého patentu se liší, ale je obvykle dostatečné dlouhá, aby si farmaceutické společnosti mohly vykompenzovat náklady na výzkum a vývoj a vytvářet přiměřený zisk. Když je generický lék uveden na trh, ocenění léku již nechráněného patentem je na 100 % ztraceno. Ceny generických léků tak mohou být až o 90 % nižší, než jak tomu bylo v případě léků ještě chráněných patentem.

Konkurenční produkty, které pracují jiným způsobem pro léčení stejné nemoci, také mohou narušit podíl společností na trhu a ocenění léků. Biotechnologické společnosti nebyly konfrontovány s žádným „bio ekvivalentem“ nebo generickou konkurencí, ale od změny legislativy v roce 2010 se mohou „bio ekvivalenty“ stát větší konkurenční hrozbou pro biotechnologické společnosti. Existuje mnoho otázek v určení směru rozvoje konkurence. Biotechnologické společnosti, protože čelí velkým nákladům a dlouhému procesu spojenému s výzkumem a vývojem, doufají, že „bio ekvivalenty“ nebudou konkurenční hrozbou.

Investiční teze

Existují dvě základní investiční teze založené na časovém horizontu a toleranci rizika:

1. Investice do farmaceutické společnosti

Pokud jsme více rizikově averzní a nechceme čekat dlouhou dobu na vývoj léků, tak investice do farmaceutické společnosti dává větší smysl. Hnací síly akcií farmaceutických společností zahrnují například množství předepsaných léků, nové prodejní kanály léků, strategická spojenectví, aktivity v oblasti M&A (fúze a akvizice), konkurenční boje a refundace změn. Tyto akcie mají tendenci být více stabilní, protože některé z hnacích sil jsou předvídatelné. Navíc mají farmaceutické společnosti větší příjmovou základnu díky několika produktovým řadám, takže mohou snáze dosahovat zisku. Neočekávané krátkodobé hrozby zahrnují především změny v systémech zdravotního pojištění, které mají zpravidla dopad na ceny pro mnoho spotřebitelů. Neočekávané dlouhodobé hrozby zahrnují například negativní zdravotní dopady plynoucí z braní léků (smrt, vedlejší účinky nebo obecně soudní spory) a ztráty patentů, které dovolují konkurenci přijít na trh ještě dříve, než bylo původně očekáváno.

2. Investice do biotechnologické společnosti

Pokud jsme méně rizikově averzní a ochotní čekat delší dobu na vývoj léku, při němž budeme muset odolávat potencionální volatilitě obecně spojené s akciemi biotechnologických společností, pak by investice do biotechnologické společnosti mohla vyhovovat našemu investičnímu stylu. Akcie biotechnologických společností se obecně obchodují na základě dat spojených léky, mezi něž můžeme zařadit neúspěchy při klinických testech, konkurenci nebo překážky související s regulací. Pokud tato data nesplní cíl procesu, který byl očekáván, akcie těchto společností mohou ztratit většinu své hodnoty během jednoho dne. V případě splnění cíle procesu však mohou ceny akcií růst o dvojciferná či dokonce trojciferná čísla v daný den. Některé společnosti, které mají silné partnery nebo jsou finančně stabilní, mohou být schopné odolávat různým překážkám, ale v realitě mnoho společností takto schopných být nemusí, což pro danou investici může znamenat až absolutní krach a lidově řečeno vyhozené peníze.

Ocenění

Akcie farmaceutických společností se obvykle obchodují s větším diskontem při srovnání se společnostmi biotechnologickými. Historická střední hodnota Price-to-Earnings poměru (P/E = cena akcie v poměru k zisku na akcii) byla 16× od roku 1976 do roku 2013 pro farmaceutické společnosti, což je nižší při srovnání s biotechnologickými společnostmi, kde se P/E poměr pohyboval obvykle mezi 20–30×, ale mohl nabývat i vyšších hodnot. Protože jsou biotechnologické společnosti malé a podnikají zpravidla se ztrátami, tak je pro jejich ocenění lepší použít Price-to-Sales poměr (P/S = cena akcie v poměru k tržbě na akcii) nebo Enterprise-Value-to-Sales poměr (EV/S = tržní kapitalizace společnosti + dluh + prioritní akcie – peníze a peněžní ekvivalenty v poměru k ročním tržbám). Nicméně podle jednoho z analytiků na Wall Street neexistuje žádný smysluplný vztah mezi oceněním a tržní kapitalizací nebo příjmy (Zdroj: Merrill Lynch Back to Basics prezentace). V tomto případě by bylo ocenění trochu nespolehlivé a jeho použití by nedávalo smysl u některých z akcií. Čtěte: 5 alternativních investic, které vám můžou vydělat

Shrnutí

Akcie farmaceutických i biotechnologických společností čelí nákladnému procesu, který, když je úspěšný, může vyprodukovat extrémně ziskové výrobky. Nicméně, tento proces je velmi nepředvídatelný, což se pro malé biotechnologické společnosti může ve finále ukázat jako příliš škodlivé. Farmaceutické společnosti díky jejich větší velikosti a diverzifikované příjmové základně jsou obvykle schopné odolávat nezdarům a neúspěchům. Konkurenční boj je důležitější a nákladnější pro farmaceutické společnosti, což vyžaduje silné finanční kanály například přes partnerství nebo fúze a akvizice (M&A). Zvážení těchto klíčových témat může poskytnout dobrý základ pro vytvoření a realizaci obezřetné investice v této oblasti.

Anketa

Obchodujete s akciemi?

Inspirace pro překlad originálního článku od Kristiny Zucchi nalezena na 

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).