Hlavní navigace

Lze zbohatnout při investování do podílových fondů?

25. 12. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Podílové fondy jsou obecně považované za do značné míry bezpečný způsob investování, ale nemusí tomu být ve všech případech. Pokud hledáme vyšší výnos, rizikovější fondy se nachází i v této oblasti.

Investování je jednou z nejpopulárnějších cest, jak si vytvořit bohatství. Podstoupením určitého stupně rizika můžeme naše současná aktiva nechat pracovat pro nás a generovat přes ně krátkodobý nebo dlouhodobý příjem v závislosti na našich investičních cílech. Samozřejmě, že čím vyšší riziko podstupujeme, tím vyšší existuje pravděpodobnost, že dojde buď k velkému úspěchu, nebo naopak k selhání. Z tohoto důvodu jsou rizikovější cenné papíry, kam nepochybně můžeme zařadit například akcie, tradičně považovány za investice pro ty, kteří hledají možnost, jak vydělat větší peníze i s vědomím, že podstupují větší riziko.

Vzhledem k faktu, že jsou podílové fondy obecně považované za bezpečnější a stabilnější investici, na první pohled by se nemuselo zdát, že můžou poskytnout také dostatek příležitostí pro agresivnější způsob tvorby bohatství. Ve skutečnosti jsou některé typy podílových fondů stejně riskantní či riskantnější než jednotlivé akciové investice a mají potenciál generovat velké výnosy. Zejména vysoce výnosné (high-yield) akciové nebo dluhopisové fondy jsou speciálně konstruovány tak, aby přinášely co nejvyšší zisky prostřednictvím investic do nejrizikovějších aktiv.

High-yield akciové fondy

Existuje řada různých akciových fondů zaměřených na konkrétní cíle investorů. Vysoce výnosné fondy, jak už název napovídá, jsou zaměřené na získávání maximálních možných výnosů v závislosti na druhu příjmu, o který investoři usilují. Pro investory, kteří v rámci ročního příjmu z kapitálového majetku chtějí obdržet maximální částku, mohou být vhodné vysoce výnosné dividendové fondy zaměřené na akcie, které konzistentně vyplácejí velmi vysoké dividendy. Všechny podílové fondy musí rozdělit čisté zisky akcionářům alespoň jednou ročně, takže vysoce výnosné dividendové fondy budou mít alespoň jednou ročně výplatu dividendy. Tyto fondy jsou méně zaměřené na generování kapitálových zisků, proto neobchodují s cennými papíry tak často, pokud tedy nejsou akciové dividendy pozastaveny nebo by výrazně nepoklesly. Dá se říci, že tyto fondy nejsou nejagresivnějším typem fondů, ale pokud máme významnou částku k zainvestování, dividendový výnos může být zajímavý.

Další vysoce výnosné akciové fondy se zaměřují na vytváření kapitálových zisků tím, že mají vysoce agresivní obchodní styl, což zahrnuje aktivní hledání dalších zajímavých akcií a snahu vstoupit do pozice při vzestupném trendu. Tyto typy fondů potřebují velmi aktivního manažera, který má bohaté zkušenosti a správný instinkt. Při srovnání s již zmíněným dividendovým akciovým fondem je zde v tomto typu fondu mnohem vyšší úroveň rizika, ale na druhou stranu zase nabízí větší příležitost pro rychlé a značné zisky.

High-yield dluhopisové fondy

Akciové fondy nejsou jedinými podílovými fondy, které mohou usnadnit cestu ke zbohatnutí. Ačkoliv jsou dluhopisové fondy typicky nabízeny jako jedny z nejbezpečnějších typů fondů, které poskytují průměrné roční výnosy a příslib zachování kapitálu, právě vysoce výnosné dluhopisové fondy do této škatulky určitě nespadají, protože jsou poměrně riskantní.

Zatímco fondy, které investují do dluhopisů s emitentem v podobě korporace či státu s vysokým kreditním hodnocením, generují své výnosy z úrokových plateb, fondy investující do dluhopisů s nízkým kreditním hodnocením (v češtině nazvané také jako prašivé dluhopisy) se zaměřují na krátkodobější investiční strategie. Místo držení dluhopisů až do splatnosti a sbírání ročních kuponových plateb se tyto fondy zaměřují na výdělky spojené s volatilitou cen těchto dluhopisů. Protože je riziko defaultu vysoké, často se prašivé dluhopisy prodávají za cenu mnohem nižší, než je jejich jmenovitá hodnota (tzv. par), a vyplácejí vysoké úroky. Jak se mění úrokové sazby nebo emitenti získávají či ztrácejí kredibilitu, může to mít ve finále vliv na tržní ceny těchto dluhopisů, které mohou dramaticky kolísat. Fondy tak získávají výnosy díky nákupu levných dluhopisů nesoucích vysoký kupon, ale musí je samozřejmě včas prodat, aby nedošlo ještě k většímu poklesu jejich hodnoty, pokud by emitent krachoval. Pokud by se však emitent stabilizoval a kreditní hodnocení by se zlepšovalo, mohla by cena prašivých dluhopisů výrazně vzrůst, což vytváří i vyšší výnosy v důsledku výhodné nižší nákupní hodnoty. Nesmí se samozřejmě zapomínat na riziko s tím spojené, protože vysoký výnos zpravidla nepadá jen tak zčistajasna z oblohy.

Smíšené fondy pro umírněné investory

Pro ty, kteří nejsou připraveni podstupovat vysoká rizika spojená s vysoce výnosnými fondy, existují další možnosti v oblasti podílových fondů, které nabízejí příležitosti pro zajímavé zisky, a přitom poskytují určitou stabilitu. Smíšené fondy investují do dluhopisů i akcií a mohou být konkrétně přizpůsobeny specifickým cílům a toleranci rizika ze strany investorů. Pro investory, kteří chtějí investovat do vysoce rizikových a výnosných aktiv bez nutnosti vsadit všechny jejich peníze, budou tyto fondy relativně bezpečné a stále budou zahrnovat nějaká vysoce výnosná aktiva, takže výběr smíšeného fondu může být dobrou volbou. Fond může investovat například především do vysoce stabilních dluhopisů nebo koupit a držet spolehlivé („blue chip“) akcie s osvědčenou minulostí, ale také může alokovat část kapitálu do investic ve spojení s prašivými dluhopisy nebo vysoce volatilními akciemi. Ačkoliv je potenciál pro vytváření bohatství v tomto směru limitován a záměrně potlačen, tyto fondy na druhou stranu nabízejí dlouhodobou stabilitu s menší mírou podstupovaného rizika.

Poplatky za správu

Při hledání vhodného podílového fondu pro vytváření bohatství je potřeba zvážit jeden důležitý faktor – nákladový poměr. Obecně platí, že aktivněji spravované fondy (například v podobě již zmíněných vysoce výnosných dluhopisových a akciových fondů) mívají tento poměr vyšší, aby vykompenzovaly větší poplatky za obchodování. Pokud je tento poměr velmi vysoký, může to odseknout značnou část našeho ročního zisku, což si úplně nepřejeme.

Autor článku

Autor se zajímá o témata spojená s kapitálovými trhy.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).